Članovi Akademije

Dopušteni broj članova HATZ-a po Odjelima

 

Redoviti članovi Akademije (90)
Članovi suradnici Akademije (86)
Članovi emeritusi Akademije (78)
Međunarodni članovi Akademije (21)
Redoviti članovi Akademije (90)

Babic Jurislav  Prof. dr. sc. Babić Jurislav, e-mail: jbabic@ptfos.hr


BaleticBojan  Prof. dr. sc. Baletić Bojan, e-mail: bojan.baletic@arhitekt.hr


Barbir Frano  Prof. dr. sc. Barbir Frano, e-mail: Frano.Barbir@fesb.hr


  Prof. dr. sc. Barić Adrijan, e-mail: adrijan.baric@fer.hr


Bedeković Gordan  Prof. dr. sc. Bedeković Gordan, e-mail: gordan.bedekovic@unizg.rgn.hr


  Prof. dr. sc. Begušić Dinko, e-mail: begusic@fesb.hr


  Prof. dr. sc. Bonefačić Davor, e-mail: davor.bonefacic@fer.hr


Cifrek Mario  Prof. dr. sc. Cifrek Mario, e-mail: mario.cifrek@fer.hr


  Prof. dr. sc. Nikola Čavlina, e-mail: nikola.cavlina@fer.hr 


  Prof. dr. sc. Čišić Dragan, e-mail: dragan.cisic@ri.t-com.hr


  Prof. dr. sc. Dalbelo Bašić Bojana, e-mail: bojana.dalbelo@fer.hr


Debrecin Nenad  Prof. dr. sc. Debrecin Nenad, e-mail: nenad.debrecin@fer.hr


Domazet Željko  Prof. dr. sc. Domazet Željko, e-mail: zeljko.domazet@fesb.hr


Duić Neven  Prof. dr. sc. Duić Neven, e-mail: neven.duic@fsb.hr


Dujmović Darko  Prof. dr. sc. Dujmović Darko, e-mail: dujmovic@grad.hr


Fajt Siniša  Prof. dr. sc. Fajt Siniša, e-mail: sinisa.fajt@fer.hr


Fertalj Krešimir  Prof. dr. sc. Fertalj Krešimir, e-mail: kresimir.fertalj@fer.hr


Firšt Rogale Snježana  Prof. dr. sc. Firšt Rogale Snježana, e-mail: sfrogale@ttf.unizg.hr


Gaurina-Međimurec Nediljka  Prof. emer. dr. sc. Gaurina-Međimurec Nediljka, e-mail: ngaumed@rgn.hr


Gold Hrvoje  Prof. dr. sc. Gold Hrvoje, e-mail: hrvoje.gold@fpz.hr


Grbac Ivica  Prof. dr. sc. Grbac Ivica, e-mail: ivica.grbac@sumfak.hr


Grgić Mislav  Prof. dr. sc. Grgić Mislav, e-mail: mislav.grgic@fer.hr


  Prof. dr. sc. Grgić Sonja, e-mail: sgrgic@ieee.org


Guzović Zvonimir  Prof. dr. sc. Guzović Zvonimir, e-mail: zvonimir.guzovic@fsb.hr


ZoranHerceg  Prof. dr. sc. Herceg Zoran, e-mail: zherceg@pbf.hr


Jambreković Vladimir  Prof. dr. sc. Jambreković Vladimir, e-mail: jambrekovic@sumfak.hr


  Akademik Jerbić Bojan, e-mail: bojan.jerbic@fsb.hr


Ježek Damir  Prof. dr. sc. Ježek Damir, e-mail: djezek@pbf.hr


Jirouš-Rajković Vlatka  Prof. dr. sc. Jirouš-Rajković Vlatka, e-mail: vjirous@sumfak.unizg.hr


JukicTihomir  Prof. emer. dr. sc. Jukić Tihomir, e-mail: jukic.tihomir@arhitekt.hr


Karšaj Igor  Prof. dr. sc. Karšaj Igor, e-mail: igor.karsaj@fsb.hr


Komen Vitomir  Prof. dr. sc. Komen Vitomir, e-mail: vitomir.komen@hep.hr


Kos Blaženka  Prof. dr. sc. Kos Blaženka, e-mail: bkos@pbf.hr


Kos Serđo  Prof. dr. sc. Kos Serđo, e-mail: skos@pfri.hr


Kovačević Meho Saša  Prof. dr. sc. Kovačević Meho Saša, e-mail: msk@grad.hr


  Prof. dr. sc. Kovačević-Zelić Biljana, e-mail: biljana.kovacevic-zelic@rgn.hr


Kralj Damir  Dr. sc. Kralj Damir, e-mail: kralj@irb.hr


Kujundžić  Prof. dr. sc. Kujundžić Trpimir, e-mail: tkujun@rgn.hr


Kurajica Stanislav  Prof. dr. sc. Kurajica Stanislav, e-mail: stankok@fkit.hr


Kuzle Igor  Prof. dr. sc. Kuzle Igor, e-mail: igor.kuzle@fer.hr


  Prof. dr. sc. Lipovac Vladimir, e-mail: vlipovac@unidu.hr


Lončarić Sven  Akademik Lončarić Sven, e-mail: sven.loncaric@fer.hr


Marović Pavao  Prof. emer. dr. sc. Marović Pavao, e-mail: marovic@gradst.hr


  Prof. dr. sc. Martinović Goran, e-mail: goran.martinovic@etfos.hr


Medak Damir  Prof. dr. sc. Medak Damir, e-mail: dmedak@geof.hr


Medved Vladimir  Prof. dr. sc. Medved Vladimir, e-mail: vladimir.medved@kif.hr


Medved-Rogina Branka  Prof. dr. sc. Medved Rogina Branka, e-mail: medved@irb.hr  


Mikac Tonči  Prof. dr. sc. Mikac Tonči, e-mail: tmikac@riteh.hr


  Prof. dr. sc. Milković Marin, e-mail: marin.milkovic@unin.hr


  Prof. dr. sc. Mornar Vedran, e-mail: vedran.mornar@fer.hr


Mrnjavac Edna  Prof. dr. sc. Mrnjavac Edna, e-mail: ednam@fthm.hr


Mrša Vladimir  Prof. emer. dr. sc. Mrša Vladimir, e-mail: vmrsa@pbf.hr


Mrvac Nikola  Prof. dr. sc. Mrvac Nikola, e-mail: nikola.mrvac@grf.hr


ObadScitarociMladen  Akademik Obad-Šćitaroci Mladen, e-mail: mladen.scitaroci-obad@zg.t-com.hr


Ožanić Nevenka  Prof. dr. sc. Ožanić Nevenka, e-mail: nozanic@uniri.hr


Pap Klaudio  Prof. dr. sc. Pap Klaudio, e-mail: klaudio.pap@zg.t-com.hr


Pavić Ivica  Prof. dr. sc. Pavić Ivica, e-mail: ivica.pavic@fer.hr


Pavković Branimir  Prof. dr. sc. Pavković Branimir, e-mail: branimir.pavkovic@riteh.hr


Penava Željko  Prof. dr. sc. Penava Željko, e-mail: zpenava@ttf.hr


  Prof. emer. dr. sc. Perić Nedjeljko, e-mail: nedjeljko.peric@fer.hr


  Akademik Petrović Ivan, e-mail: ivan.petrovic@fer.hr


Pribičević Boško  Prof. dr. sc. Pribičević Boško, e-mail: bpribic@geof.hr


Pušić Tanja  Prof. dr. sc. Pušić Tanja, e-mail: tpusic@ttf.unizg.hr


Rimac-Drlje Snježana  Prof. dr. sc. Rimac-Drlje Snježana, e-mail: snjezana.rimac@ferit.hr


Rogale Dubravko  Prof. dr. sc. Rogale Dubravko, e-mail: dubravko.rogale@ttf.unizg.hr


Rogošić Marko  Prof. dr. sc. Rogošić Marko, e-mail: mrogosic@fkit.hr


  Prof. dr. sc. Skala Karolj, e-mail: skala@irb.hr


  Prof. emer. dr. sc. Sorić Jurica, e-mail: jurica.soric@fsb.hr


Srbljić Siniša  Prof. dr. sc. Srbljić Siniša, e-mail: sinisa.srbljic@fer.hr


  Prof. dr. sc. Stipaničev Darko, e-mail: dstip@fesb.hr


Sučić Viktor  Prof. dr. sc. Sučić Viktor, e-mail: vsucic@riteh.hr


Sućeska Muhamed  Prof. dr. sc. Sućeska Muhamed, e-mail: muhamed.suceska@rgn.hr


Šantek Božidar  Prof. dr. sc. Šantek Božidar, e-mail: bsantek@pbf.hr  


Šubarić Drago  Prof. dr. sc. Šubarić Drago, e-mail: drago.subaric@ptfos.hr


Šušković Jagoda  Prof. emer. dr. sc. Šušković Jagoda, e-mail: jsusko@pbf.hr


  Prof. dr. sc. Terze Zdravko, e-mail: zdravko.terze@fsb.hr


Tomašić Vesna  Prof. dr. sc. Tomašić Vesna, e-mail: vtomas@fkit.hr


Tomšić Željko  Prof. dr. sc. Tomšić Željko, e-mail: zeljko.tomsic@fer.hr


  Prof. dr. sc. Tonković Zdenko, e-mail: ztonkov@fsb.hr


  Prof. dr. sc. Tušek Darovan, e-mail: darovan.tusek@gradst.hr


Ujević Darko  Prof. emer. dr. sc. Ujević Darko, e-mail: darko.ujevic@ttf.hr


Virag Zdravko  Prof. dr. sc. Virag Zdravko, e-mail: zdravko.virag@fsb.hr


  Prof. dr. sc. Višković Alfredo, e-mail: #


Vražić Mario  Prof. dr. sc. Vražić Mario, e-mail: mario.vrazic@fer.hr


  Prof. dr. sc. Vujasinović Edita, e-mail: edita.vujasinovic@ttf.hr  


Vujević Slavko  Prof. dr. sc. Vujević Slavko, e-mail: vujevic@fesb.hr


Zelenika Saša  Prof. dr. sc. Zelenika Saša, e-mail: sasa.zelenika@riteh.hr


Zelić Bruno  Prof. dr. sc. Zelić Bruno, e-mail: bzelic@fkit.hr


Žagar Drago  Prof. dr. sc. Žagar Drago, e-mail: drago.zagar@ferit.hr


Žarko Damir  Prof. dr. sc. Žarko Damir, e-mail: damir.zarko@fer.hr

Članovi suradnici Akademije (86)

  Prof. dr. sc. Abramović Borna, e-mail: borna.abramovic@fpz.unizg.hr


 Prof. dr. sc Ačkar Đurđica, e-mail: dackar@ptfos.hr


  Prof. dr. sc. Afrić Winton, e-mail: wafric@oss.unist.hr


Arbanas Željko  Prof. dr. sc. Arbanas Željko, e-mail: zeljko.arbanas@gradri.uniri.hr


   Izv. prof. dr. sc. Bačić Mario, e-mail: mbacic@grad.hr


Baotić Mato  Prof. dr. sc. Baotić Mato, e-mail: mato.baotic@fer.hr


Baranović Mirta  Prof. dr. sc. Baranović Mirta, e-mail: mirta.baranovic@fer.hr


Biondić Ranko  Prof. dr. sc. Biondić Ranko, e-mail: rbiondic@gfv.unizg.hr


Bogdan Stjepan  Prof. dr. sc. Bogdan Stjepan, e-mail: stjepan.bogdan@fer.hr


Bolanča Mirković Ivana  Prof. dr. sc. Bolanča Mirković Ivana, e-mail: ibolanca@grf.hr


Bolf Nenad  Prof. dr. sc. Bolf Nenad, e-mail: bolf@fkit.hr


Božanić Rajka  Prof. dr. sc. Božanić Rajka, e-mail: rbozan@pbf.unizg.hr


  Izv. prof. dr. sc. Brkić Vladislav, e-mail: vbrkic@rgn.hr


Burum Nikša  Prof. dr. sc. Burum Nikša, e-mail: niksa.burum@unidu.hr


Čanađija Marko  Prof. dr. sc. Čanađija Marko, e-mail: marko.canadija@riteh.hr


Ćurković Lidija  Prof. dr. sc. Ćurković Lidija, e-mail: lidija.curkovic@fsb.hr


 Prof. dr. sc. Degiuli Nastia, e-mail: nastia.degiuli@fsb.hr


Dobrilović Mario  Prof. dr. sc. Dobrilović Mario, e-mail: mario.dobrilovic@rgn.hr


Dragović-Uzelac Verica  Prof. dr. sc. Dragović-Uzelac Verica, e-mail: vdragov@pbf.hr


Đapo Almin  Prof. dr. sc. Đapo Almin, e-mail: adapo@geof.hr


  Prof. dr. sc. Flinčec Grgac Sandra, e-mail: sflincec@ttf.hr


Frece Jadranka  Prof. dr. sc. Frece Jadranka, e-mail: jfrece@pbf.hr


  Prof. dr. sc. Galić Irena, e-mail: irena@etfos.hr


Grgić Davor  Prof. dr. sc. Grgić Davor, e-mail: davor.grgic@fer.hr


Hocenski Željko  Prof. dr. sc. Hocenski Željko, e-mail: zeljko.hocenski@ferit.hr


     Izv. prof. dr. sc. Hofman Daniel, e-mail: daniel.hofman@fer.hr


  Prof. dr. sc. Hruškar Mirjana, e-mail: mirjana.hruskar@unizg.hr


  Prof. dr. sc. Ivanjko Edouard, e-mail: edouard.ivanjko@fpz.unizg.hr


Jakobović Domagoj  Prof. dr. sc. Jakobović Domagoj, e-mail: domagoj.jakobovic@fer.hr


  Prof. dr. sc. Jokić Andrej, e-mail: andrej.jokic@fsb.hr


Jokić Stela  Prof. dr. sc. Jokić Stela, e-mail: stela.jokic@ptfos.hr


Jugović Alen  Prof. dr. sc. Jugović Alen, e-mail: ajugovic@pfri.hr


  Prof. dr. sc. Jukić Ante, e-mail: ajukic@fkit.hr


  Prof. dr. sc. Kasum Josip, e-mail: jkasum@unist.hr


Kliček Božidar  Prof. dr. sc. Kliček Božidar, e-mail: bklicek@foi.hr


Knezić Željko  Izv. prof. dr. sc. Knezić Željko, e-mail: zeljko.knezic@ttf.hr


  Prof. dr. sc. Kozmar Hrvoje, e-mail: hrvoje.kozmar@fsb.hr


    Izv. prof. dr. sc. Krajačić Goran, e-mail: goran.krajacic@fsb.hr      


Krstulović-Opara Lovre  Prof. dr. sc. Krstulović-Opara Lovre, e-mail: Lovre.Krstulovic-Opara@fesb.hr


Lakušić Stjepan  Prof. dr. sc. Lakušić Stjepan, e-mail: laki@grad.hr


Lončar Dražen  Prof. dr. sc. Lončar Dražen, e-mail: drazen.loncar@fsb.hr


   Izv. prof. dr. sc. Lörincz Josip, e-mail: Josip.Lorincz@fesb.hr


Lulić Zoran  Prof. dr. sc. Lulić Zoran, e-mail: zoran.lulic@fsb.hr


  Prof. dr. sc. Marasović Katja, e-mail: katja.marasovic@gradst.hr


     Doc. dr. sc. Maršanić Robert, e-mail: rmarsanic@unin.hr


    Prof. dr. sc. Matić Tomislav, e-mail: tomislav.matic@ferit.hr


  Prof. dr. sc. Matijašić Gordana, e-mail: gmatijas@fkit.hr


  Prof. dr. sc. Matijević Božidar, e-mail: bozidar.matijevic@fsb.hr


Meštrović Krešimir  Prof. dr. sc. Meštrović Krešimir, e-mail: kresimir.mestrovic@tvz.hr


   Prof. dr. sc. Miličević Borislav, e-mail: bmilicevic@ftrr.hr


Milčević Kruno  Prof. dr. sc. Miličević Kruno, e-mail: kruno.milicevic@ferit.hr


  Prof. dr. sc. Mišković Nikola, e-mail: nikola.miskovic@fer.hr


  Prof. dr. sc. Mlinarić Hrvoje, e-mail: hrvoje.mlinarić@fer.hr


  Prof. dr. sc. Mlinarić Tomislav Josip, e-mail: tomislav.mlinaric@fpz.unizg.hr


Modrić Damir  Prof. dr. sc. Modrić Damir, e-mail: damir.modric@grf.hr


Muštra Mario  Prof. dr. sc. Muštra Mario, e-mail: mmustra@fpz.hr


  Prof. dr. sc. Nikolić Željana, e-mail: nikolic@gradst.hr


  Prof. dr. sc. Nižetić Sandro, e-mail: sandro.nizetic@fesb.hr


Novak Doris  Prof. dr. sc. Novak Doris, e-mail: doris.novak@fpz.unizg.hr


   Prof. dr. sc. Pandžić Hrvoje, e-mail: hrvoje.pandzic@fer.hr


  Prof. dr. sc. Petrak Slavenka, e-mail: slavenka.petrak@ttf.unizg.hr


  Izv. prof. dr. sc. Picek Stjepan, e-mail: s.picek@tudelft.nl


  Prof. dr. sc. Pribanić Tomislav, e-mail: tomislav.pribanic@fer.hr


Sanader Aleksandra  Prof. dr. sc. Sanader Aleksandra, e-mail: asander@fkit.hr


 Prof. dr. sc. Slavica Anita, e-mail: aslavica@pbf.hr


  Prof. dr. sc. Stipetić Stjepan, e-mail: stjepan.stipetic@fer.hr


Sumina Damir  Prof. dr. sc. Sumina Damir, e-mail: damir.sumina@fer.hr


  Prof. dr. sc. Šarolić Antonio, e-mail: antonio.sarolic@fesb.hr


Karin Serman_slika  Prof. dr. sc. Šerman Karin, e-mail: karin.serman@arhitekt.hr 


  Prof. dr. sc. Šikić Mile, e-mail: mile.sikic@fer.hr


Šimić Zdenko  Prof. dr. sc. Šimić Zdenko, e-mail: zdenko.simic@fer.hr


Šljivac Damir  Prof. dr. sc. Šljivac Damir, e-mail: damir.sljivac@ferit.hr


    Izv. prof. dr. sc. Šolić Petar, e-mail: psolic@fesb.hr


  Prof. dr. sc. Tarbuk Anita, e-mail: anita.tarbuk@ttf.unizg.hr


Trkulja Bojan  Prof. dr. sc. Trkulja Bojan, e-mail: bojan.trkulja@fer.hr


Udiljak Toma  Prof. dr. sc. Udiljak Toma, e-mail: toma.udiljak@fsb.hr


   Prof. dr. sc. Varevac Damir, e-mail: dvarevac@gfos.hr


Zoran_Versic  Prof. dr. sc. Veršić Zoran, e-mail: zoran.versic@arhitekt.hr


  Prof. dr. sc. Vrsaljko Domagoj, e-mail: dvrsal@fkit.unizg.hr


Vusić Damir  Prof. dr. sc. Vusić Damir, e-mail: dvusic@unin.hr


Zeljko Mladen  Prof. dr. sc. Zeljko Mladen, e-mail: mzeljko@eihp.hr


  Prof. dr. sc. Zentner Radovan, e-mail: radovan.zentner@fer.hr


  Prof. dr. sc. Zovko Brodarac Zdenka, e-mail: zovko@simet.unizg.hr


Zrinjski Mladen  Prof. dr. sc. Zrinjski Mladen, e-mail: mladen.zrinjski@geof.unizg.hr


Žagar Martin  Izv. prof. dr. sc. Žagar Martin, e-mail: martin.zagar@rit.edu


Žiljak Gršić Jana  Prof. dr. sc. Žiljak Gršić Jana, e-mail: janaziljakgrsic@gmail.com


 

Članovi emeritusi Akademije (78)

Agić Darko  Prof. dr. sc. Agić Darko, e-mail: darko.agic@grf.hr


Alfirević Ivo  Prof. dr. sc. Alfirević Ivo, e-mail: ivo.alfirevic@fsb.hr


Andrassy Maja  Prof. dr. sc. Andrassy Maja, e-mail: maja.andrassy@ttf.hr


Andročec Vladimir  Prof. dr. sc. Andročec Vladimir, e-mail: androcec@hatz.hr


Androić Boris  Prof. dr. sc. Androić Boris, e-mail: androic@grad.hr


Aničić Dražen  Prof. dr. sc. Aničić Dražen, e-mail: drazen.anicic@a1net.hr


Anžek Mario  Prof. dr. sc. Anžek Mario, e-mail: mario.anzek@fpz.hr


Auf-FranicHildegard  Prof. emer. dr. sc. Auf-Franić Hildegard, e-mail: hauf@arhitekt.hr


 Prof. dr. sc. Ban Drago, e-mail: drago.ban@fer.hr


Beslać Jovo  Prof. dr. sc. Beslać Jovo, e-mail: jovo.beslac@igh.hr


Biondić Božidar  Prof. emer. dr. sc. Biondić Božidar, e-mail: bbiondic@usa.net


  Prof. dr. sc. Bogdan Željko, e-mail:  zeljko.bogdan@fsb.hr


Bogunović Nikola  Prof. dr. sc. Bogunović Nikola, e-mail: nikola.bogunovic@fer.hr


Bolanča Stanislav  Prof. emer. dr. sc. Bolanča Stanislav, e-mail: stanislav.bolanca@hatz.hr


Bolanča Zdenka  Prof. dr. sc. Bolanča Zdenka, e-mail: zbolanca@hatz.hr


Brnić Josip  Prof. emer. dr. sc. Brnić Josip, e-mail: brnic@riteh.hr


  Prof. dr. sc. Butković Mirko, e-mail: mirko.butkovic@power.alstom.com


Cerovac Vesna  Prof. dr. sc. Cerovac Vesna, e-mail: vesna.cerovac@fpz.hr


Čaušević Mehmed  Prof. emer. dr. sc. Čaušević Mehmed, e-mail: mcausevic@gradri.uniri.hr


Ćosić Krešimir  Prof. dr. sc. Ćosić Krešimir, e-mail: kresimir.cosic@fer.hr


Čunko Ružica  Prof. dr. sc. Čunko Ružica, e-mail: ruzica.cunko@ttf.hr


Damić Vjekoslav  Prof. dr. sc. Damić Vjekoslav, e-mail: vdamic@unidu.hr


Dragčević Zvonko  Prof. emer. dr. sc. Dragčević Zvonko, e-mail: zvonko.dragcevic@ttf.hr


Ferić Miljenko  Prof. emer. dr. sc. Ferić Miljenko, e-mail: miljenko.ivo.feric@gmail.com


Filetin Tomislav  Prof. emer. dr. sc. Filetin Tomislav, e-mail: tfiletin@fsb.hr


Frančula Nedjeljko  Prof. emer. dr. sc. Frančula Nedjeljko, e-mail: nfrancul@geof.hr


Franković Bernard  Prof. dr. sc. Franković Bernard, e-mail: bernardf@riteh.hr


Galović Antun  Prof. dr. sc. Galović Antun, e-mail: antun.galovic@fsb.hr


Glasnović Antun  Prof. dr. sc. Glasnović Antun, e-mail: aglasnov@fkit.hr


  Prof. emer. dr. sc. Gomzi Zoran, e-mail: zgomzi@pierre.fkit.hr


Grancarić Ana Marija  Prof. emer. dr. sc. Grancarić Ana Marija, e-mail: amgranca@ttf.hr


Granić Goran  Dr. sc. Granić Goran


Hnatko Emil  Prof. dr. sc. Hnatko Emil, e-mail: ehnatko@sfsb.hr


 Prof. dr. sc. Predrag Horvat, e-mail: phorvatus@gmail.com 


Ilić Ivan Prof. dr. sc. Ilić Ivan, e-mail: ivan.ilic@fer.hr


Janović Zvonimir  Prof. emer. dr. sc. Janović Zvonimir, e-mail: janovic@fkit.hr


Jelaska Damir  Prof. dr. sc. Jelaska Damir, e-mail: jelaskad@fesb.hr


  Prof. dr. sc. Jović Franjo, e-mail: fjovic90@gmail.com


  Prof. emer. dr. sc. Kalpić Damir, e-mail: damir.kalpic@fer.hr


Kniewald Zlatko Prof. emer. dr. sc. Kniewald Zlatko, e-mail: zlatko.kniewald@pbf.hr


Komadina Pavao  Prof. dr. sc. Komadina Pavao, e-mail: pavao.komadina@pfri.hr


Koroman Vladimir  Prof. dr. sc. Koroman Vladimir, e-mail: vladimir.koroman@hrbi.hr


Krakar Zdravko  Prof. dr. sc. Krakar Zdravko, e-mail: zkrakar@close.open.hr


Križan Božidar  Prof. emer. dr. sc. Križan Božidar, e-mail: bozidar.krizan@ri.ht.hr


Krumes Dragomir  Prof. dr. sc. Krumes Dragomir, e-mail: dragomir.krumes@sfsb.hr


Kurtanjek Želimir  Prof. dr. sc. Kurtanjek Želimir, e-mail: cabeq@pbf.hr


Kviz Boris  Prof. dr. sc. Kviz Boris


Lapaine Miljenko  Prof. emer. dr. sc. Lapaine Miljenko, e-mail: mlapaine@geof.hr


Ljuljka Boris  Prof. emer. dr. sc. Ljuljka Boris, e-mail: boris.ljuljka@optinet.hr


Majdandžić Niko  Prof. emer. dr. sc. Majdandžić Niko, e-mail: nmajdan@sfsb.hr


Margeta Jure  Prof. emer. dr. sc. Margeta Jure, e-mail: jure.margeta@gradst.hr


Markotić Anto  Prof. dr. sc. Markotić Anto, e-mail: markotic@siscia.simet.hr


Marušić Josip  Prof. dr. sc. Marušić Josip, e-mail: josip.marusic12@gmail.com


  Prof. dr. sc. Matejiček Franjo, e-mail: franjo.matejicek@sfsb.hr


  Prof. dr. sc. Matijašević Ljubica, e-mail: ljmatij@fkit.hr


  Prof. emer. dr. sc. Mihanović Ante, e-mail: Ante.Mihanovic@gradst.hr


Milković Mateo  Prof. dr. sc. Milković Mateo, e-mail: mateo.milkovic@unidu.hr


  Prof. dr. sc. Moguš-Milanković Andrea, e-mail: mogus@irb.hr  


Parac-Osterman Đurđica  Prof. emer. dr. sc. Parac-Osterman Đurđica, e-mail: djparac@ttf.hr


  Prof. emer. dr. sc. Pegan Srečko, e-mail: srecko.pegan@arhitekt.hr


Roje Vesna Prof. dr. sc. Roje Vesna, e-mail: vroje@fesb.hr


Salopek Branko  Prof. dr. sc. Salopek Branko, e-mail: Branko.Salopek@hatz.hr


Sečen Josip  Prof. dr. sc. Sečen Josip, e-mail: josip.secen@rgn.hr


Senjanović Ivo  Akademik Senjanović Ivo, e-mail: ivo.senjanovic@fsb.hr


Solarić Nikola  Prof. emer. dr. sc. Solarić Nikola, e-mail: nsolaric@geof.hr


Soljačić Ivo  Prof. emer. dr. sc. Soljačić Ivo, e-mail: ivo.soljacic@public.srce.hr


Somek Branko Prof. dr. sc. Somek Branko, e-mail: branko.somek@fer.hr


  Prof. dr. sc. Sorić Zorislav, e-mail: zorislav.soric@grad.hr


  Prof. emer. dr. sc. Sršen Mate, e-mail: mate.srsen@gradri.hr


  Prof. dr. sc. Šercer Mladen, e-mail: mladen.sercer@fsb.hr


  Prof. dr. sc. Tomas Srećko, e-mail: srecko.tomas@ptfos.hr


Ugarčić-Hardi Žaneta Prof. dr. sc. Ugarčić-Hardi Žaneta, e-mail: zaneta.ugarcic-hardi@ptfos.hr


Vasić-Rački Đurđa  Prof. emer. dr. sc. Vasić-Rački Đurđa, e-mail: dvracki@fkit.hr


Veža Ivica  Prof. emer. dr. sc. Veža Ivica, e-mail: iveza@fesb.hr


   Prof. dr. sc. Vrkljan Darko, e-mail: darko.vrkljan@rgn.hr


Zrnčević Stanka  Prof. dr. sc. Zrnčević Stanka, e-mail: szrnce@marie.fkit.hr


Žagar Zvonimir  Prof. dr. sc. Žagar Zvonimir, e-mail: zvonimir.zagar@zg.htnet.hr


Žiljak Vilko  Prof. emer. dr. sc. Žiljak Vilko, e-mail: vilko.ziljak@zg.t-com.hr


 

Međunarodni članovi Akademije (21)

Ahić-Đokić Melita  Prof. dr. sc. Ahić-Đokić Melita, e-mail: melita.ahic-djokic@etf.unsa.ba  


 Dr. sc. Crnoja-Ćosić Marina, e-mail: m.crnojacosic@gmail.com 


  Prof. dr. sc. Gavin Kenneth George, e-mail: #


Geršak Jelka  Prof. dr. sc. Geršak Jelka, e-mail: jelka.gersak@uni-mb.si


  Prof. dr. sc. Gucunski Nenad, e-mail: #


Holzer Clemens  Prof. dr. sc. Holzer Clemens, e-mail: clemens.holzer@unileoben.ac.at


  Prof. dr. sc. Kipphan Helmut, e-mail: helmut.kipphan@kipphan.org


Knez Željko  Prof. dr. sc. Knez Željko, e-mail: zeljko.knez@um.si


  Prof. dr. sc. Lipičnik Martin, e-mail: martin.lipicnik@uni-mb.si


  Prof. dr. sc. Mitra Sanjit Kumar, e-mail: mitra@ece.ucsb.edu


  Prof. dr. sc. Omanović Saša, e-mail: somanovic@fkit.hr


  Prof. dr. sc. Palik František, e-mail: frantisek.palik@hatz.hr


Petrović Bojan  Prof. dr. sc. Petrović Bojan, e-mail: bojan.petrovic@gatech.edu


  Prof. dr. sc. Podhradsky Pavol, e-mail: podhrad@ktl.elf.stuba.sk


  Prof. dr. sc. Rajendrakumar Anayath , e-mail: #


Raspor Peter  Prof. dr. sc. Raspor Peter, e-mail: peter.raspor@bf.uni-lj.si


  Izv. prof. dr. sc. Iva Ridjan Skov, e-mail: iva@plan.aau.dk


Soljačić Marin  Prof. dr. sc. Soljačić Marin, e-mail: soljacic@mit.edu


  Prof. dr. sc. Virtič Peter, e-mail: 


Vranešić Zvonko George  Prof. dr. sc. Vranešić Zvonko George, e-mail: zvonko@eecg.toronto.edu


  Prof. dr. sc. Zagorščak Renato, e-mail: #


 

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close