Odjel elektrotehnike i elektronike

3. ODJEL ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE

Tajnik: Mario Vražić
Zamjenik tajnika: 
Ivica Pavić


Članstvo
Emeritusi Akademije 7 Članovi Akademije Suradnici Akademije
Ban Drago Pavić Ivica Barić Adrijan
Haznadar Zijad Car Stjepan
Ilić Ivan X Fajt Siniša
Kelemen Tomislav X Meštrović Krešimir
Milković Mateo X Sučić Viktor
Roje Vesna X Vražić Mario
Somek Branko X Vujević Slavko
X Žagar Drago
X Žarko Damir
X
Međunarodni članovi Akademije 0
Dopušteni broj: 2
X
X X
X X X
Brojno stanje: 10 1 9
Dopušteni broj: 22 12 10

 

Napomena:
Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na  članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je  broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije,  no oni nisu članovi odjela. Numerus clausus ne odnosi se na emerituse  Akademije.

Rubrike označene kao X predstavljaju slobodna mjesta u odjelima.

Plan rada Odjela elektrotehnike i elektronike za 2017. godinu

 

Unaprjeđenje suradnika u članove HATZ-a

U tijeku je postupak unapređenja jednog suradnika u člana Akademije tehničkih znanosti:

  • Prof. dr. sc. Ivica Pavić

Kandidat zadovoljava kriterije za unapređenje, te se očekuje pozitivne odluke Predsjedništva i Skupštine HATZ-a.

 

Popunjavanje slobodnih mjesta suradnika

Izborom prof. dr. sc. Ivice Pavića u člana HATZ-a bit će slobodno ukupno 6 mjesta suradnika. Plan je u sljedećoj godini popuniti sva mjesta i to s predstavnicima gospodarstva, te privući suradnike sa svih fakulteta elektrotehnike u Hrvatskoj (RITEH, FERIT, FESB i FER).

Predviđa se barem jedan sastanak svih članova Odjela na kojem će se predložiti plan za aktivaciju Odjela.

 

Ostale aktivnosti

Članovi odjela će nastaviti raditi u okviru svojih djelatnosti sto znači da će radili na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima, te promicati znanost i struku kroz svoje nastupe na konferencijama i u medijima.

 

Izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, v.d. tajnika Odjela

 

 

Izvještaj o radu Odjela elektrotehnike i elektronike u 2016. godini

 

Rad Odjela elektrotehnike i elektronike stagnirao je uslijed bolesti prof. dr. sc. Hrvoja Domitrovića. No članovi odjela (suradnici i članovi HATZ-a) radili su u okviru svojih djelatnosti sto znači da su radili na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima, te promicali znanost i struku kroz svoje nastupe na konferencijama i u medijima. 

 

Publikacije

 Članovi odjela su u proteklom razdoblju objavili sljedeće vrste radova:

  • Autorska knjiga (monografija) – 1 knjiga          
  • Objavljena pozvana predavanja – 3 predavanja          
  • Članak u međunarodnom časopisu – 7 članaka          
  • Članak na međunarodnoj konferenciji – 15 članaka          
  • Članak na domaćoj konferenciji – 7 članaka 

Članovi Odjela sudjelovali su u radu konferencija u Sloveniji, Izraelu, Indiji, Rumunjskoj, Slovačkoj, Turskoj, Argentini, Portugalu i Nizozemskoj.

 

Ostale aktivnosti

Proveden je postupak izbora vršitelja dužnosti tajnika Odjela i vršitelja dužnosti zamjenika tajnika Odjela.

Glasovanjem dana 6. listopada 2016. godine za vršitelja dužnosti tajnika Odjela je izabran izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, a za vršitelja dužnosti zamjenika tajnika Odjela izabran je prof. dr. sc. Ivica Pavić.

Na natječaj za izbor u člana Akademije prijavio se prof. dr. sc. Ivica Pavić. Članovi Odjela su 30. studenoga 2016. godine glasovanjem potvrdili njegovu kandidaturu.

 

Izv. prof. dr. sc. Mario Vražić, v.d. tajnika Odjela