Odbor za etiku

 

Odbor za etiku (2017-2021.)

PREDSJEDATELJICA 

  1. Prof. dr. sc. Edita Vujasinović

ZAMJENIK PREDSJEDATELJICE

2. Prof. dr. sc. Gordan Bedeković

Članovi

3. Prof. dr. sc. Srečko Pegan

4. Prof. dr. sc. Ivica Grbac

5. Prof. dr. sc. Miljenko Lapaine

6. Prof. dr. sc. Darko Babić

7. Prof. dr. sc. Ivan Petrović

8. Prof. dr. sc. Emil Hnatko

Plan rada u 2018. godini

Teme rada

Aktivnost

Tko /odgovorna tijela i/ili osoba

Kada /period provedbe

Etika i robotizacija

Tribina

Odbor za etiku i pojedini Odjeli HATZ-a

Ožujak 2018.

Etika i ekologija

Tribina

Odbor za etiku i pojedini Odjeli HATZ-a

Svibanj 2018.

Etika i informacijsko društvo

Tribina

Odbor za etiku i pojedini Odjeli HATZ-a

Listopad 2018.

Etika i tehničke znanosti 21. stoljeća

Izdavanje mini zbornika (4 str. po pojedinom Odjelu HATZ-a

Odbor za etiku i tajnici pojedinih Odjela HATZ-a

Lipanj 2018.

Etički kodeks

Mišljenje/tumačenje o ostvarivanju i/ili povredi načela i pravila Etičkog kodeksa

Donošenje poslovnika Odbora za etiku kojim će se urediti pojedina pravila o radu i djelovanju Odbora za etiku HATZ-a koja nisu definirana Etičkim kodeksom

Odbor za etiku

Kontinuirano

 

 

 

Travanj 2018.

Mrežna stranica Ažuriranje mrežne stranice http://www.hatz.hr/beta/hr/odbor-za-etiku/ Odbor za etiku

Kontinuirano

 

Izvještaj o radu u 2017. godini

 

Održana konstituirajuća sjednica novog saziva Odbora za etiku HATZ-a (9. studeni 2017.)

Izrađen Plan rada za 2018. godinu (16. studeni 2017.)

U suradnji s Odjelom tekstilne tehnologije i Tekstilno-tehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizirana je znanstveno-stručna tribina „Etika i ekologija – Prilog izgradnji nove paradigme znanja?” (5. prosinac 2017.; predavač: izv.prof.dr.sc. Tomislav Krznar)

slika_2017