Odjel informacijskih sustava

7. ODJEL INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Tajnik:                     Sven Lončarić
Zamjenik tajnika:  Dinko Begušić

Tajnici odjela
Redoviti članovi Akademije (7/8)
Emeritusi Akademije (+5)
Suradnici Akademije (7/8)
Međunarodni članovi Akademije (2/2)
Tajnici odjela

Tajnik odjela

Lončarić Sven  Prof. dr. sc. Lončarić Sven, e-mail: sven.loncaric@fer.hr


Zamjenik tajnika

Begušić Dinko  Prof. dr. sc. Begušić Dinko, e-mail: begusic@fesb.hr

Redoviti članovi Akademije (7/8)

Begušić Dinko  Prof. dr. sc. Begušić Dinko, e-mail: begusic@fesb.hr


  Prof. dr. sc. Dalbelo Bašić Bojana, e-mail: #


Fertalj Krešimir  Prof. dr. sc. Fertalj Krešimir, e-mail: kresimir.fertalj@fer.hr


Lončarić Sven  Prof. dr. sc. Lončarić Sven, e-mail: sven.loncaric@fer.hr


  Prof. dr. sc. Martinović Goran, e-mail: goran.martinovic@etfos.hr


Mornar Vedran  Prof. dr. sc. Mornar Vedran, e-mail: vedran.mornar@fer.hr


Srbljić Siniša  Prof. dr. sc. Srbljić Siniša, e-mail: sinisa.srbljic@fer.hr


 

Emeritusi Akademije (+5)

Bogunović Nikola  Prof. dr. sc. Bogunović Nikola, e-mail: nikola.bogunovic@fer.hr


Kalpić Damir  Prof. dr. sc. Kalpić Damir, e-mail: damir.kalpic@fer.hr


Krakar Zdravko  Prof. dr. sc. Krakar Zdravko, e-mail: zkrakar@close.open.hr


Majdandžić Niko  Prof. dr. sc. Majdandžić Niko, e-mail: nmajdan@sfsb.hr


Rožić Nikola  Prof. dr. sc. Rožić Nikola, e-mail: nikola.rozic@fesb.hr


 

Suradnici Akademije (7/8)

Baranović Mirta  Prof. dr. sc. Baranović Mirta, e-mail: mirta.baranovic@fer.hr


Jakobović Domagoj  Prof. dr. sc. Jakobović Domagoj, e-mail: domagoj.jakobovic@fer.hr


Kliček Božidar  Prof. dr. sc. Kliček Božidar, e-mail: bklicek@foi.hr


Mlinarić Hrvoje  Prof. dr. sc. Mlinarić Hrvoje, e-mail: hrvoje.mlinarić@fer.hr


  Prof. dr. sc. Picek Stjepan, e-mail: #


  Prof. dr. sc. Šikić Mile, e-mail: #


Žagar Martin  Prof. dr. sc. Žagar Martin, e-mail: martin.zagar@rit.edu


 

Međunarodni članovi Akademije (2/2)

 

Vranešić Zvonko George  Prof. dr. sc. Vranešić Zvonko George, e-mail: zvonko@eecg.toronto.edu


  Prof. dr. sc. Mitra Sanjit Kumar, e-mail: #

Napomena:
Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na  članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je  broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije,  no oni nisu članovi odjela. Numerus clausus ne odnosi se na emerituse  Akademije.

Rubrike označene kao X predstavljaju slobodna mjesta u odjelima.

 

Izvješće o radu Odjela za informacijske sustave u 2018. godini preuzmite ovdje. (.pdf)

Plan rada Odjela za informacijske sustave za 2019. godinu preuzmite ovdje. (.pdf)

 

 

Plan rada Odjela informacijskih sustava za 2017. godinu

 

Sjednice Odjela Odjel će održati 1-2 sjednice na kojima će se

raspravljati o svim područjima rada Odjela.

Pozvana predavanja Organizacija 2-3 pozvana predavanja istaknutih svjetskih stručnjaka iz područja računarstva.
Okrugli stolovi Planirana je organizacija sastanka ili okruglog stola na temu “Kako izabrati i uspješno primijeniti ERP sustav za povećanje konkurentnosti naših poduzeća” u organizaciji prof. dr. sc. Nike Majdandžića.
Organizacija skupova Prof. dr. sc. Sven Lončarić predsjedat će radionicom 6th Croatian Computer Vision Workshop, predvidivo uz pokroviteljstvo HATZ.

Prof. dr. sc. Zdravko Krakar sudjelovat će u pripremi programa simpozija Moderne tehnologije: Etika korištenja i pravna regulacija, kojeg organiziraju 4 Akademije (HATZ, Akademija medicinskih znanosti, Akademija pravnih znanosti i AŠZH). Simpozij će se održati u ožujku 2017.g. i u suradnji s  M. Vukovićem (FER) prof. dr. sc.  Krakar obradit će temu Bespuća interneta, krađe identiteta, zadiranje u privatnost.

 

Tajnik Odjela:

Prof. dr. sc. Sven Lončarić

 

 

Izvještaj o radu Odjela informacijskih sustava u 2016. godini

 

Knjige

 1. Publiciranje knjige Z. Krakar i suradnici: „Korporativna informacijska sigurnost“. 

Izdavači: Sveučilište u Zagrebu – Fakultet organizacije i informatike i ZIH. ISBN: 978-

953-6071-45-6, CIP: 000899970. Recenzenti: G. Gledec, Ž. Hutinski, M. Baća. Odlukom

Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, knjiga je odabrana knjigom godine.

Poglavlja u knjizi

 1. Trad, Antoine; Kalpić, Damir. The E-Business Transformation Framework for E- Commerce Architecture-Modeling Projects // Encyclopedia of E-Commerce Development, Implementation, and Management / Lee, In (ur.). Hershey : IGI Global, Str. 733-736.
 2. Trad, Antoine; Kalpić, Damir. The E-Business Transformation Framework for E-Commerce Control and Monitoring Pattern // Encyclopedia of E-Commerce Development, Implementation, and Management / Lee, In (ur.). Hershey : IGI Global, Str. 754-759.

 

Znanstveni radovi u CC časopisima

 1. Hoic-Bozic, Natasa; Holenko Dlab, Martina; Mornar, Vedran. Recommender System and Web 2.0 Tools to Enhance a Blended Learning Model. IEEE transactions on education. 59 (2016) , 1; 39-44
 2. Bajer, Dražen; Martinović, Goran; Brest, Janez. A Population Initialization Method for Evolutionary Algorithms based on Clustering and Cauchy Deviates. Expert systems with applications. 60 (2016) ; 294-310
 1. Prentašić, Pavle; Heisler, Morgan; Mammo, Zaid; Lee, Sieun; Merkur, Andrew; Navajas, Eduardo; Faisal Beg, Mirza; Šarunić, Marinko; Lončarić, Sven. Segmentation of the foveal microvasculature using deep learning networks. Journal of biomedical optics. 21 (2016) , 7; 075008-1-075008-7
 1. Prentašić, Pavle; Lončarić, Sven. Detection of exudates in fundus photographs using deep neural networks and anatomical landmark detection fusion. Computer methods and programs in biomedicine. 137 (2016) ; 281-292

 

Znanstveni radovi u drugim časopisima

 1. Mauša, Goran; Galinac Grbac, Tihana; Dalbelo Bašić, Bojana. A Systematic Data Collection Procedure for Software Defect Prediction. Computer Science and Information Systems. (2016) , 1-24

 

Znanstveni radovi na skupovima

 1. Banić, Nikola; Lončarić, Sven. Puma: A High-Quality Retinex-Based ToneMapping Operator, 2016, 24th European Signal Processing Conference. Budapest, 2016. 943-947
 1. Mišura, Krešimir; Žagar, Mario. Data Marketplace for Internet of Things Proceedings of 2016 International Conference on Smart Systems and Technologies / Žagar, Drago ; Martinović, Goran ; Rimac, Snježana D. (ur.). Osijek, 2016. 255-260
 1. Bajer, Dražen; Martinović, Goran. A Parameter Control Scheme for DE Inspired by ACO. Proceedings of the 7th International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications / Papa, Gregor ; Mernik, Marjan (ur.). Ljubljana : Jožef Stefan Institute, 2016. 79-92
 1. Zorić, Bruno; Martinović, Goran; Crnković, Ivica. The implications of employing component based software design in non-commercial applications // Proceedings of the 39th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO), 2016. 1173-1178

 

Patent

 1. Lončarić, Sven; Prentašić, Pavle. Sustav za obradu podataka i metoda za ranu detekciju dijabetičke retinopatije. 2016.

 

Primijenjeno istraživanje

 1. Razvoj prototipa IT Governance-a. Tijekom godine prof. dr. sc. Zdravko Krakar provodio je intenzivno primijenjeno istraživanje u integraciji normi: ISO 38500, ISO 31000, ISO 27001, ISO 27002, ISO 22301, ISO 24762, ISO 27032, ISO 29119, ISO 25000, ISO Rezultat ovog istraživanja je prototip za IT Governance & IT Menadžment, vidjeti http://zih.hr/sites/zih.hr/files/cr-collections/3/itgitm_whitepaper.pdf. Tijekom godine prototip je primijenjen u nekoliko velikih poslovnih sustava u RH i Austriji.

 

Pozvana predavanja

 1. Osam pozvanih predavanja, First Int’l Summer School on Data Science, 26.-30. rujna 2016., Split, Croatia, https://sites.google.com/site/ssdatascience2016/program, prof. dr. sc. Sven Lončarić, supredsjedavajući skupa
 1. Nada Lavrač, Department of Knowledge Technologies, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia. Advances in Relational and Network Data Analysis for Open Data Science. First Int’l Workshop on Data Science. 2016.

 

Organizacija međunarodnih znanstvenih skupova

 1. 24th Int’l Conference on Software, Telecommunications, and Computer Networks (SoftCom 2016), 22.-24. rujna 2016., Split, Croatia – prof. dr. sc. Dinko Begušić, supredsjedavajući skupa, pokroviteljstvo HATZ
 2. 5th Croatian Computer Vision Workshop (CCVW 2016), 11. listopada 2016., Osijek, Croatia, prof. dr. sc. Sven Lončarić – predsjedavajući skupa, pokroviteljstvo HATZ
 3. First Int’l Summer School on Data Science, 26.-30. rujna 2016., Split, Croatia, prof. dr. sc. Sven Lončarić, supredsjedavajući skupa
 1. First Int’l Workshop on Data Science, 30. studenog 2016., Zagreb, Croatia, prof. dr. sc. Sven Lončarić, supredsjedavajući skupa

 

Okrugli stol

 1. Priprema hrvatskih proizvodnih tvrtki za 4. industrijsku revoluciju – ERP sustavi za digitalna poduzeća, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, 2. prosinca, 2016., prof. dr. sc. Niko Majdandžić, organizator i moderator

 

Sudjelovanje u radu Znanstvenog vijeća HATZ-a

 1. U svojstvu člana Znanstvenog vijeća HATZ-a prof. dr. sc. Zdravko Krakar sudjelovao je u njegovom radu na četiri redovite sjednice.

 

Sastanak članova Odjela

 1. Sastanak članova Odjela bit će održan na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu na kojemu će biti raspravljano o aktivnostima Odjela.

U više navrata održane su konzultacije članova Odjela na kojima se raspravljalo o radu Odjela, napredovanjima, prijedlogu novih članova, prijedlozima za nagrade HATZ-a i organizaciji skupova i predavanja.

 

U Zagrebu, 30. studenog 2016.

Tajnik Odjela:

Prof. dr. sc. Sven Lončarić

 

Odjel informacijskih sustava

Izvješće za 2014. godinu

Tijekom 2014. godine Odjel za informacijske sustave je:

1.    Kroz svoje članove koji su objavljivali znanstvene radove u renomiranim domaćim i međunarodnim časopisima iz svog područja promovirane su temeljne aktivnosti HATZ-a (ažuriran popis dostupan na http://bib.irb.hr)

2.    Članovi Odjela su sudjelovali u mnogobrojnim domaćim i međunarodnim projektima

3. Istaknutom članu Odjela prof. dr. sc. Svenu Lončariću dodjeljena je godišnja nagrada “Rikard Podhorsky” za 2014. godinu

4. Započete su aktivnosti oko izbora novih suradnika Odjela.

Plan rada za 2015. godinu

U planu je nastaviti s poticanjem članova Odjela na sudjelovanje u temeljnim aktivnostima HATZ. Uz periodičku razmjenu informacija između članova Odjela namjera je komunicirati i sa stručnjacima-nečlanovima iz područja djelatnosti Odjela kako bi se uvažilo i artikuliralo mišljenje struke u domeni interesa Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Rad Akademije, a posebice Odjela popularizirati će se sudjelovanjem u na znanstvenim i stručnim skupovima. U okviru tih skupova treba naći mjesto za isticanje i sudjelovanje Akademije. Neke mogućnosti su pozvana predavanja i okrugli stolovi te radionice koje pokrivaju teme iz djelokruga Odjela za informacijske sustave.

Planira se izbor novih suradnika Odjela.

Također će se predložiti članovima Odjela uspostava suradnje sa međunarodnim partnerima a u cilju promicanja ideja i strategije Akademije.

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close