Skupština Akademije

SKUPŠTINA AKADEMIJE

IZVOD IZ STATUTA HATZ-a

 

Članak 24.

Skupština je najviše tijelo Akademije i sastavljena je  iz svih kategorija članova navedenih u čl. 16. ovog Statuta.

Pravo odlučivanja na Skupštini imaju redoviti članovi Akademije, članovi suradnici Akademije, međunarodni članovi Akademije i članovi emeritusi Akademije, osim kada se odlučuje o izboru članova suradnika u Akademiju ili prestanku članstva. U tom slučaju pravo odlučivanja imaju samo redoviti članovi Akademije i članovi emeritusi Akademije.

Pravo odlučivanja pri izboru Uprave Akademije imaju redoviti članovi Akademije, članovi suradnici Akademije, međunarodni članovi Akademije i članovi emeritusi Akademije.

Počasni članovi, članovi gospodarstvenici i podupirući članovi Akademije sudjeluju na Skupštini bez prava odlučivanja.

Predsjednik Akademije po funkciji predsjedava sjednicama Skupštine.

Članak 25.

Nadležnosti Skupštine Akademije su:

 • donosi Statut Akademije i njegove izmjene i dopune
 • donosi Pravilnik o izboru u članstvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske
 • bira čelništvo Akademije, odnosno Predsjednika, dva dopredsjednika i glavnog tajnika Akademije
 • potvrđuje izabrane tajnike i zamjenike tajnika Odjela,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • odlučuje o unutarnjoj organizaciji Akademije
 • odlučuje o razvrstavanju članova po Odjelima
 • odlučuje o izboru članova suradnika Akademije
 • potvrđuje izabrane redovite članove, međunarodne članove, članove emerituse, članove gospodarstvenike i počasne članove
 • odlučuje o prestanku članstva u Akademiji
 • izvještava članstvo o izglasanim odlukama
 • donosi program rada i programske dokumente Akademije, odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti
 • raspravlja i odlučuje o izvršenju programa rada iz prethodnog razdoblja
 • raspravlja i odlučuje o izvještajima predsjednika, Odjela, Centara i Odbora Akademije
 • donosi i potvrđuje financijski plan i završni račun
 • donosi odluku o osnivanju pravnih osoba
 • donosi odluku o prestanku postojanja Akademije i raspodjeli preostale imovine Akademije

Članak 26.

Skupština može odlučivati u plenarnom zasjedanju ili izvan zasjedanja elektroničkim glasovanjem svih članova skupštine s pravom glasa o određenom predmetu.

Plenarna zasjedanja Skupštine Akademije mogu biti redovita ili izvanredna. Redovita skupština održava se najmanje jednom godišnje. Izvanredna skupština održava se po potrebi.

Plenarno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Akademije, a dužan ju je sazvati na zahtjev Predsjedništva ili 1/10 članova Akademije. Ukoliko predsjednik Akademije ne sazove Skupštinu u roku 15 dana od dana primitka zahtjeva, Skupštinu mora sazvati glavni tajnik Akademije na zahtjev predlagatelja (Predsjedništvo ili 1/10 svih članova Akademije). Ukoliko  niti glavni tajnik Akademije ne sazove Skupštinu u roku od 7 dana od primitka zahtjeva  pravo sazivanja Skupštine ima predlagatelj (Predsjedništvo ili 1/10 svih članova Akademije). Skupština se saziva objavom na internetskim stranicama Akademije s dnevnim redom i pozivom putem elektroničke pošte.

U slučaju isteka mandata tijelima Akademije, Skupštinu saziva osoba ovlaštena za zastupanje upisana u Registar udruge ili 1/10 članova Akademije koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Skupština raspravlja na zasjedanju prema usvojenom dnevnom redu, a odlučivati može, ako je prisutna najmanje četvrtina članova s pravom glasa. Glasanje može biti javno ili tajno. Odluke su pravovaljane ako su donijete većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa.

Ako niti nakon pola sata od zakazanog vremena Skupština nema kvorum iz prethodnog stavka, saziva se nova Skupština u primjerenom roku.

Članak 27.

Predsjednik Akademije može odlučiti da o pojedinom pitanju iz nadležnosti Skupštine članovi Akademije koji imaju pravo glasa odlučuju elektroničkim putem izvan zasjedanja Skupštine.

Prijedlog navedenih odluka o kojima se glasuje objavljuje se na internetskim stranicama Akademije i upućuje članstvu putem elektroničke pošte.

Za valjanost navedenih odluka donesenih elektroničkim putem potrebno je glasanje više od 1/2 svih članova s pravom glasa, a odluka je pravovaljana ako je donijeta natpolovičnom većinom glasova svih koji su glasovali.

Za provođenje glasovanja elektroničkim putem, predsjednik Akademije imenuje tročlano povjerenstvo koje organizira i prati glasanje te izvješćuje Predsjednika o rezultatima glasanja u pisanom obliku, putem zapisnika. O rezultatima glasovanja članstvo se obavještava putem elektroničke pošte.

 

 

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close