Skupština Akademije

IZVOD IZ STATUTA HATZ-a

SKUPŠTINA AKADEMIJE

Članak 24.

Skupština je najviše tijelo Akademije i sastavljena je  iz svih kategorija članova navedenih u čl. 16. ovog Statuta.

Pravo odlučivanja na Skupštini imaju članovi Akademije, suradnici Akademije, međunarodni članovi Akademije i emeritusi Akademije, osim kada se odlučuje o izboru novih članova u Akademiju ili prestanku članstva. U tom slučaju pravo odlučivanja imaju samo članovi Akademije i emeritusi Akademije.

Pravo odlučivanja pri izboru Uprave Akademije imaju članovi Akademije, suradnici Akademije, međunarodni članovi Akademije i emeritusi Akademije.

Počasni članovi Akademije, članovi prijatelji Akademije i podupirući članovi Akademije sudjeluju na Skupštini bez prava odlučivanja.

Predsjednik Akademije po funkciji predsjedava sjednicama Skupštine.

Članak 25.

Nadležnosti Skupštine Akademije su:

 • donosi Statut Akademije i njegove izmjene i dopune
 • donosi Pravilnik o izboru članova Akademije tehničkih znanosti Hrvatske
 • bira predsjednika Akademije, dva dopredsjednika Akademije i glavnog tajnika Akademije
 • potvrđuje izabrane tajnike Odjela,
 • odlučuje o unutarnjoj organizaciji Akademije
 • odlučuje o izboru članova
 • odlučuje o razvrstavanju članova po Odjelima
 • odlučuje o prestanku članstva u Akademiji
 • izvještava članstvo o odlukama izglasanim elektroničkim putem
 • donosi program rada i programske dokumente Akademije
 • raspravlja i odlučuje o izvršenju programa rada iz prethodnog razdoblja
 • raspravlja i odlučuje o izvještajima predsjednika, glavnog tajnika, voditelja Centara, tajnika Odjela i predsjedatelja Odbora
 • odlučuje o stjecanju i gospodarenju imovinom Akademije
 • donosi i potvrđuje financijski plan i završni račun
 • imenuje Odbor Zaklade

Članak 26.

Skupština može odlučivati u plenarnom zasjedanju ili izvan zasjedanja elektroničkim glasovanjem svih članova skupštine.

Plenarna zasjedanja Skupštine Akademije mogu biti redovita ili izvanredna. Redovita skupština održava se u pravilu u veljači/ožujku svake godine. Izvanredna skupština održava se po potrebi. Svake četvrte godine održavaju se izbori za tijela Akademije.

Plenarno zasjedanje Skupštine saziva predsjednik Akademije, a dužan ju je sazvati na zahtjev Predsjedništva ili 1/10 članova Akademije. Ukoliko predsjednik Akademije ne sazove Skupštinu u roku 15 dana od dana primitka zahtjeva, Skupštinu mora sazvati glavni tajnik Akademije na zahtjev predlagatelja (Predsjedništvo ili 1/10 svih članova Akademije). Ukoliko  niti glavni tajnik Akademije ne sazove Skupštinu u roku od 7 dana od primitka zahtjeva  pravo sazivanja Skupštine ima predlagatelj (Predsjedništvo ili 1/10 svih članova Akademije). Skupština se saziva objavom na internetskim stranicama Akademije s dnevnim redom i pozivom putem elektroničke pošte.

Skupština raspravlja na zasjedanju prema usvojenom dnevnom redu, a odlučivati može, ako je prisutna najmanje četvrtina članova s pravom glasa. Odluka je pravovaljana ako je donijeta većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa.

Ako Skupština nema kvorum, početak Skupštine odgodit će se za pola sata. Nakon toga, ako je prisutno najmanje 30 članova Akademije s pravom glasa, pristupa se radu prema dnevnom redu, a pravovaljane su odluke za koje je glasovala većina prisutnih članova.

Članak 27.

Predsjednik Akademije može odlučiti da o pojedinom pitanju iz nadležnosti Skupštine članovi Akademije i drugi članovi koji imaju pravo glasa odlučuju elektroničkim putem izvan zasjedanja Skupštine.

Prijedlog navedenih odluka o kojima se glasuje objavljuje se na internetskim stranicama Akademije i upućuje članstvu putem elektroničke pošte.

Za valjanost navedenih odluka donesenih elektroničkim putem potrebno je glasovanje 2/3 svih članova s pravom glasa, a odluka je pravovaljana ako je donijeta natpolovičnom većinom glasova svih koji su glasovali.

Za provođenje glasovanja elektroničkim putem, predsjednik Akademije imenuje tročlano povjerenstvo koje organizira i prati glasovanje i izvješćuje Predsjednika u pisanom obliku, putem zapisnika, o rezultatima glasovanja. O rezultatima glasovanja članstvo se obavještava putem elektroničke pošte.

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close