Počasni članovi Akademije

Prezime i ime

1. Boras Damir
2. Gajski Daniel D.
3. Kirinčić Josip
4. Ladanyi Branko
5. Lončarić Rudolf
6. Primorac Dragan
7. Richter Kurt R.
8. Rožanić Igor
9. Sokolija Kemo
10. Turk Vito