Etički kodeks

Mi članovi Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, shvaćajući važnost utjecaja našeg znanja i poučavanja, naših projekata i tvorevina, naših tehnologija i procesa, naših savjeta i usluga na razvoj gospodarstva, na konkurentnost hrvatskih proizvoda i na kvalitetu života ljudi, prihvaćajući osobnu odanost struci, obvezujemo se najvišem etičkom i stručnom ponašanju.

Obvezujemo se da ćemo znanje i vještine rabiti na dobrobit čovječanstva, pri radu se voditi poštenjem i nepristranošću, savjesno obavljati svoje dužnosti i neprekidno težiti povećanju vlastite mjerodavnosti i prestižu inženjerske profesije. Načela održivog razvoja prihvatili smo kao važnu potporu našim tradicionalnim etičkim normama i vrednotama.

Slobodno i svjesno izjavljujemo:

Odgovorno ćemo odlučivati u skladu sa sigurnošću, zdravljem i blagostanjem ljudi; objavit ćemo znane čimbenike koji bi mogli dovesti u opasnost ljude i okoliš; sprječavat ćemo oštećenje drugih osoba, njihove imovine i ugleda i štititi ih od krivog ili zlonamjernog djelovanja.

Poboljšavat ćemo razumijevanje tehnike, njezine odgovarajuće primjene te spoznaju i razumijevanje mogućih posljedica; održavat ćemo i poboljšavati svoju tehničku mjerodavnost i preuzimati tehničke zadatke za druge jedino ako smo podukom i iskustvom stekli kvalifikaciju.

Zahtijevat ćemo, prihvaćati i nuditi poštenu kritiku tehničkog rada, priznavati i ispravljati pogreške, a ispravno ocjenjivati doprinose drugih; spriječit ćemo stvarne ili uočene sukobe interesa kad je to moguće i objaviti učinke pogođenim stranama, ako postoje.

U svojim ćemo izjavama biti pošteni i realni temeljeći procjene na raspoloživim podacima, odbijati potkupljivanje u svim njegovim oblicima; pošteno ćemo postupati sa svim osobama bez obzira na rasu, vjeru, spol, status, bogatstvo, invalidnost, dob ili nacionalno podrijetlo.

Pomagat ćemo kolegama i suradnicima u njihovom profesionalnom razvoju i podupirati ih u prihvaćanju ovog etičkog kodeksa, a javno i pravno ih braniti kad postupaju u skladu s ovim kodeksom.