Riječ predsjednika

Poštovani čitatelji,
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske je znanstvena organizacija koja okuplja istaknute domaće i strane znanstvenike s područja tehničkih i biotehničkih znanosti. Bavi se promicanjem tehničkih znanosti, okupljanjem i poticanjem suradnje znanstvenika različitih tehničkih, biotehničkih i drugih područja radi podupiranja djelotvornog znanstvenog i gospodarskog razvitka Hrvatske bez namjere stjecanja dobiti.

U svibnju ove, 2013. godine, Akademija je obilježila dvadesetu obljetnicu svoga osnivanja, kojom prigodom je istaknut značajan doprinos njezinih članova u razvoju Hrvatske na obrazovnom, znanstvenom i gospodarskom području. Respektabilan broj od trenutno preko 270 pojedinačnih članova, te više od 40 podupirućih, korporativnih članova iz znanosti, visokoškolskog sustava i gospodarstva, svakako predstavlja u hrvatskim okvirima značajnu snagu koja može pokrenuti razvojne procese i poticati napredak tehničke struke u Hrvatskoj.

Istovremeno je održana i Izborna skupština Akademije na kojoj je izabrana nova Uprava te tajnici odjela za period 2013-2017.

Nova Uprava je ponudila članovima Akademije strateški program rada koji se bazira na sljedećim zadaćama:

  • jačanje suradnje s gospodarskim subjektima, fakultetima, institutima i ministarstvima kroz angažiranje svih tijela Akademije i što većeg broja pojedinaca kako bi se povećala njezina prepoznatljivost i utjecalo na rješavanje što većeg broja poduhvata koji se poduzimaju u Hrvatskoj u cilju što bržeg izlaska iz teške gospodarske i socijalne krize;
  • organiziranje što većeg broja znanstvenih i stručnih skupova s aktualnim temama u području rada svih odjela Akademije;
  • nastaviti održavanje godišnjih centralnih Akademijinih konferencija „Tehničke znanosti za hrvatsko gospodarstvo“, koje bi okupile što veći broj znanstvenika i gospodarstvenika;
  • jačanje marketinških akcija na promoviranju prepoznatljivosti Akademije kao vrhunske znanstvene institucije hrvatskoga gospodarstva. To se posebno odnosi na javno istupanje sa stavovima o suvremenim problemima hrvatskoga gospodarstva, prijedlozima o strateškom razvoju Hrvatske, te predlaganje znanstvenih, tehnoloških i općestručnih projekata i tema koje su od interesa za razvoj hrvatskoga gospodarstva;
  • nastavak podupiranja izdavanja knjiga i publikacija Akademije, širenje pokroviteljstava nad što većim brojem skupova i izdavačkih pothvata članova Akademije, te drugih publicističko-izdavačkih pothvata;
  • poticanje suradnje s drugih sličnim institucijama u zemlji i svijetu, posebice onima u EU;
  • kao najvažnija zadaća, poticanje svih članova Akademije da kroz rad tijela Akademije prepoznaju svoj intelektualni interes i dadu doprinos radu Akademije kroz zajedništvo u realizaciji ovog širokog programa, kako bi usmjerili Akademiju kao korisnu, uglednu i angažiranu instituciju Republike Hrvatske.

Naravno da su u sadašnjem trenutku opće krize ove zadaće izazovne i teško ostvarive bez prepoznavanja važnosti Akademije tehničkih znanosti Hrvatske od strane državnih institucija i gospodarstva, a koje je moguće samo na rezultatima kvalitetnog rada svih članova i njihovoga javnog angažiranja.

Stoga pozivam sve naše članove kao ugledne znanstvenike, podupiruće korporativne članove i druge institucije, te sve ostale čitatelje koji imaju interesa da nam se pridruže u ispunjenju ovog strateškog programa, jer je to sigurno važan doprinos našem društvu na njegovom još uvijek teškom razvojnom putu u društvo znanja i zadovoljnih ljudi u našoj domovini.

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec