Annual 2016 of the Croatian Academy of Engineering

ANNUAL 2016 OF THE CROATIAN ACADEMY OF ENGINEERING (.pdf)

Stanje i budućnost tehničkih i biotehničkih znanosti u Hrvatskoj u 21. stoljeću

Agić Darko, Rajendrakumar Anayath, Pap Klaudio, Žiljak Jana, Agić Ana, Žiljak Vilko, Blisko infracrvena spektroskopija blizanaca bojila na tkanini

Banić Nikola, Lončarić Sven, Postojanost boja u digitalnim kamerama: pregled trenutnog stanja i budući smjerovi

Bolanča Zdenka, Bolanča Mirković Ivana, Razvoj i ekološka održivost u području grafičke tehnologije

Car Stjepan, Elez Ante, Uloga tehničkih znanosti u razvoju električnih strojeva

Ćosić Krešimir, Srbljinović Armano, Popović Siniša, Nacionalna sigurnost i društvena rezilijentnost

Gaurina-Međimurec Nediljka, Pašić Borivoje, Mijić Petar, Nove tehnologije izrade naftnih i plinskih bušotina

Hofman Daniel, Žagar Martin, Procesori budućnosti u Hrvatskoj

Kovačević Meho Saša, Bačić Mario, Librić Lovorka, Potencijali primjene nerazornih metoda ispitivanja tla i stijene za potrebe sanacije strateških infrastrukturnih linijskih objekata

Krakar Zdravko, Vuković Marin, Tomić Rotim Silvana, Internet, digitalni svemir i kibernetička sigurnost

Kurtanjek Želimir, “Big data analytics” za analizu sustava upravljanja u kemijskom procesnom inženjerstvu

Liščić Božidar, Kako realizirati pametnu proizvodnu specijalizaciju za izvozne proizvode velike dodane vrijednosti

Lončarić Rudolf, Amadori Mirna, Graditeljska znanost i graditeljski projekti u 21. stoljeću

Majdandžić Niko, Inovacije pripremnih i proizvodnih procesa u cilju pripreme hrvatskog gospodarstva za informacijsko društvo EU

Marušić Josip, Holjević Danko, Josipović Marko, Hidrotehničke melioracije – preduvjet uspješnijeg razvoja poljoprivrede Hrvatske u 21. stoljeću

Miloš Ivan, Razvoj primarnog helikopterskog hitnog medicinskog servisa HEMS na području RH, s elementima zaštite i spašavanja SAR

Pušić Tanja, Dekanić Tihana, Orešković Maja, Soljačić Ivo, Tehnološka unapređenja u industrijskim praonicama rublja

Rogale Dubravko, Firšt Rogale Snježana, Dragčević Zvonko, Ujević Darko, Nove tehnologije i inovacije u svrsi opstanka i razvoja odjevne industrije

Šimpraga Miljenko, Pivac Anita, Obrazovanje za budućnost

Tomašić Ivan, Tehničke znanosti u proizvodnji i preradi mineralnih sirovina

Vrkljan Darko, Rudarska djelatnost u Republici Hrvatskoj – status i mogućnosti razvoja

Zelenika Saša, Kamenar Ervin, Inženjerstvo na polju mikro- i nanoznanosti i tehnologija kao ključna razvojna tehnologija pametne specijalizacije RH

Žagar Zvonimir, Školovanje građevinskih inženjera za potrebe nejasne budućnosti

Pregled aktivnosti, Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u 2016. godini

Strika Melanija, Pregled aktivnosti Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u 2016. godini