ANNUAL 2016 OF THE CROATIAN ACADEMY OF ENGINEERING

ANNUAL 2016 OF THE CROATIAN ACADEMY OF ENGINEERING (.pdf)

Stanje i budućnost tehničkih i biotehničkih znanosti u Hrvatskoj u 21. stoljeću

Agić Darko, Rajendrakumar Anayath, Pap Klaudio, Žiljak Jana, Agić Ana, Žiljak Vilko
Blisko infracrvena spektroskopija blizanaca bojila na tkanini

Banić Nikola, Lončarić Sven
Postojanost boja u digitalnim kamerama: pregled trenutnog stanja i budući smjerovi

Bolanča Zdenka, Bolanča Mirković Ivana
Razvoj i ekološka održivost u području grafičke tehnologije

Car Stjepan, Elez Ante
Uloga tehničkih znanosti u razvoju električnih strojeva

Ćosić Krešimir, Srbljinović Armano, Popović Siniša
Nacionalna sigurnost i društvena rezilijentnost

Gaurina-Međimurec Nediljka, Pašić Borivoje, Mijić Petar
Nove tehnologije izrade naftnih i plinskih bušotina

6 Sadržaj
Hofman Daniel, Žagar Martin
Procesori budućnosti u Hrvatskoj

Kovačević Meho Saša, Bačić Mario, Librić Lovorka
Potencijali primjene nerazornih metoda ispitivanja tla i stijene za potrebe sanacije strateških infrastrukturnih linijskih objekata

Krakar Zdravko, Vuković Marin, Tomić Rotim Silvana
Internet, digitalni svemir i kibernetička sigurnost

Kurtanjek Želimir
“Big data analytics” za analizu sustava upravljanja u kemijskom procesnom inženjerstvu

Liščić Božidar
Kako realizirati pametnu proizvodnu specijalizaciju za izvozne proizvode velike dodane vrijednosti

Lončarić Rudolf, Amadori Mirna
Graditeljska znanost i graditeljski projekti u 21. stoljeću

Majdandžić Niko
Inovacije pripremnih i proizvodnih procesa u cilju pripreme hrvatskog gospodarstva za informacijsko društvo EU

Marušić Josip, Holjević Danko, Josipović Marko
Hidrotehničke melioracije – preduvjet uspješnijeg razvoja poljoprivrede Hrvatske u 21. stoljeću

Miloš Ivan
Razvoj primarnog helikopterskog hitnog medicinskog servisa HEMS na području RH, s elementima zaštite i spašavanja SAR

Pušić Tanja, Dekanić Tihana, Orešković Maja, Soljačić Ivo
Tehnološka unapređenja u industrijskim praonicama rublja

Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske 2016. 7

Rogale Dubravko, Firšt Rogale Snježana, Dragčević Zvonko, Ujević Darko
Nove tehnologije i inovacije u svrsi opstanka i razvoja odjevne industrije

Šimpraga Miljenko, Pivac Anita
Obrazovanje za budućnost

Tomašić Ivan
Tehničke znanosti u proizvodnji i preradi mineralnih sirovina

Vrkljan Darko
Rudarska djelatnost u Republici Hrvatskoj – status i mogućnosti razvoja

Zelenika Saša, Kamenar Ervin
Inženjerstvo na polju mikro- i nanoznanosti i tehnologija kao ključna razvojna tehnologija pametne specijalizacije RH

Žagar Zvonimir
Školovanje građevinskih inženjera za potrebe nejasne budućnosti

Pregled aktivnosti
Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u 2016. godini
Strika Melanija
Pregled aktivnosti Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u 2016. godini