Odjel kemijskog inženjerstva

8. ODJEL KEMIJSKOG INŽENJERSTVA

Tajnica:                     Vesna Tomašić
Zamjenik tajnice:   Damir Kralj

Članstvo Emeritusi Akademije 9 Redoviti članovi Akademije Suradnici Akademije
Bošnjak Marijan Kralj Damir Bolf Nenad
Glasnović Antun Matijašević Ljubica Jukić Ante
Gomzi Zoran Moguš-Milanković Andrea Kurajica Stanislav
Hraste Marin Sućeska Muhamed Rogošić Marko
Janović Zvonimir Tomas Srećko
Katavić Ivan Tomašić Vesna
Kurtanjek Želimir Zelić Bruno
Štern Ivica
Vasić-Rački Đurđa
Zrnčević Stanka

Međunarodni članovi Akademije: 0  
Dopušteni broj: 2

X
Stanje: 12+(9) (9) 8 4
Dopušteno: 13 8 5

Napomena:
Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na  članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je  broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije,  no oni nisu članovi odjela. Numerus clausus ne odnosi se na emerituse  Akademije.

Rubrike označene kao X predstavljaju slobodna mjesta u odjelima.

 

FKIT – Svečano otvorenje Laboratorija za automatiku i mjerenja 

 

 

Plan rada Odjela kemijskog inženjerstva za 2017. godinu

 

SKUPOVI

 • „Primjena matematičkog modeliranja i numeričkih simulacija u kemijskoj procesnoj industriji“

Skup će se održati 23. veljače 2017. u konferencijskoj dvorani u Plivi d.d., u organizaciji tvrke Pliva d.d., tvrtke Model d.o.o. te Akademije tehničkih znanosti Hrvatske putem Odjela kemijskog inženjerstva i Centra za zaštitu okoliša i razvoj održivih tehnologija.

Osim Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, pokroviteljstvo Skupa su prihvatili Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski inženjerski savez i Sveučilište u Zagrebu.

 • „25. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera“

Pojedini članovi Odjela sudjeluju u organizaciji znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „25. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera“. Skup će se održati u Poreču početkom 2017. godine u suorganizaciji Hrvatskog kemijskog društva (HKD) i Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) uz pokroviteljstvo HATZ-a, Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatskog inženjerskog saveza.

Tijekom Skupa bit će održane dvije radionice, koje su primarno namijenjene mladim inženjerima i studentima i u čijoj organizaciji aktivno sudjeluju predstavnici kemijske industrije: Kako uspjeti u znanosti? i Ja to mogu – znanost i tržište. U okviru Skupa će biti održan i 3. simpozij „Vladimir Prelog“. „25. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera“ će uključivati rad u nekoliko paralelnih sekcija u okviru kojih će biti održano šest plenarnih predavanja, veći broj pozvanih i usmenih predavanja uglednih domaćih i inozemnih znanstvenika te posterska sekcija. Detaljnije informacije o Skupu nalaze se na internetskim stranicama: http://25hskiki.org/hr/program/.

 OSTALE AKTIVNOSTI

 • Kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz promociju znanosti i inženjerskih struka kroz znanstvenu, nastavnu i stručnu djelatnost, publiciranje znanstvenih i stručnih radova, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te kroz članstvo u znanstvenim i stručnim udrugama i ostalim institucijama, koje se provode u okviru Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Hrvatskog inženjerskog saveza, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu i drugih srodnih institucija.
 • Članovi Odjela će ponovno intenzivirati aktivnosti vezane uz donošenje zakona kojima će se regulirati status hrvatskih inženjerskih struka, a posebice kemijsko inženjerske struke. Razlozi za konačno rješenje tog problema su brojni i isticani su u puno navrata, a jedan od važnijih argumenata je svakako i postojeće stanje gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.

Izbor novih suradnika HATZ-a

Odjel kemijskog inženjerstva planira provesti izbor tri nova suradnika HATZ-a.

 

Dr. sc. Antun Glasnović, red. prof. u mirovini, tajnik Odjela kemijskog inženjerstva

 

 

Izvještaj o radu Odjela kemijskog inženjerstva u 2016. godini

 

Znanstveno-stručni skupovi

 • U organizaciji Sekcije za kemijsko inženjerstvo Hrvatskog društva kemijskih inženjera i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, a već tradicionalno pod pokroviteljstvom Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog inženjerskog saveza i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske održan je znanstveni skup XI. Susret mladih kemijskih inženjera. Skup je održan 18. i 19. veljače 2016. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. U organizaciji su sudjelovali pojedini članovi odjela kemijskog inženjerstva.
 • Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 15. lipnja 2016. održana je jednodnevna znanstveno-stručna radionica Proizvodnja bioplina, bez kotizacije za sudionike (detaljnije informacije mogu se naći na poveznici: http://www.hatz.hr/beta/pb2016). Radionicu je organizirao Centar za zaštitu okoliša i razvoj održivih tehnologija HATZ-a, a u organizaciji su također sudjelovali pojedini članovi Odjela kemijskog inženjerstva.
 • Pojedini članovi Odjela sudjeluju u organizaciji znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom 25. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera. Skup će se održati u Poreču početkom 2017. godine u suorganizaciji Hrvatskog kemijskog društva (HKD) i Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) uz pokroviteljstvo HATZ-a. Šest uglednih plenarnih predavača iz šest zemalja s tri kontinenta potvrdili su sudjelovanje na Skupu. Tijekom Skupa bit će održane dvije radionice, primarno namijenjene mladim inženjerima i studentima, u čijoj organizaciji aktivno sudjeluju predstavnici kemijske industrije: Kako uspjeti u znanosti? i Ja to mogu – znanost i tržište. Skup će uključivati rad u tri paralelne sekcije u okviru kojih će biti održana dva pozvana predavanja, tri prezentacije te posterska sekcija. Detaljnije informacije o Skupu nalaze se na internetskim stranicama: http://25hskiki.org/hr/program/.
 • U tijeku su pripreme na organizaciji znanstveno-stručnog skupa Primjena matematičkog modeliranja i numeričkih simulacija u kemijskoj procesnoj industriji. Skup će se održati 23. veljače 2017. u konferencijskoj dvorani u Plivi d.d., u organizaciji tvrke Pliva d.d., tvrtke Model d.o.o. te Akademije tehničkih znanosti Hrvatske putem Odjela kemijskog inženjerstva i Centra za zaštitu okoliša i razvoj održivih tehnologija. Vezano uz organizaciju Skupa do sada su utvrđene teme te prikupljeni sažeci predavanja. Također je usklađen plan i program simpozija. Osim Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, pokroviteljstvo Skupa su prihvatili Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski inženjerski savez i Sveučilište u Zagrebu. U tijeku je izrada internetskih stranica Skupa te završni dogovori vezani uz organizaciju, nakon čega će uslijediti pozivi sudionicima i sponzorima.

Ostale aktivnosti

 • Pojedini članovi Odjela su putem Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u okviru projekta TARGET sudjelovali u izradi prijedloga Standarda kvalifikacija i Standarda zanimanja. Prijedlozi će biti upućeni Sektorskom vijeću III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija. Projekt TARGET (Uspostava visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i zanimanja u sektoru rudarstva, geologije i kemijske tehnologije) bavi se sustavom osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju u sektoru rudarstva i kemijske tehnologije u Republici Hrvatskoj, usporedbama kvalifikacija stečenih na različitim visokoobrazovnim institucijama u RH i EU te povećanjem prepoznatljivosti tih kvalifikacija na hrvatskom i europskom tržištu rada. Ciljevi projekta su: izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija te njihov upis u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, unaprjeđenje postojećih studijskih programa na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu te unaprjeđenje nastavničkih i studentskih kompetencija.
 • Kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz promociju znanosti i inženjerskih struka kroz znanstvenu, nastavnu i stručnu djelatnost, publiciranje znanstvenih i stručnih radova, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te kroz članstvo u znanstvenim i stručnim udrugama i ostalim institucijama, koje se provode u okviru Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Hrvatskog inženjerskog saveza, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu i drugih srodnih institucija.
 • Zbog političke situacije u RH članovi Odjela nisu mogli aktivno sudjelovati u raspravama vezanim uz izradu zakonskih propisa vezanih uz obrazovanje inženjerskih struka, razvijanje profesionalnih kompetencija, stjecanje akademskih i stručnih kvalifikacija te razvoj ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada  budući da u proteklom razdoblju takve rasprave nisu niti pokrenute. 
 • Sudjelovanje na Danu inženjera Republike Hrvatske, održanom suradnjom Hrvatskog inženjerskog saveza i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, 2. ožujka 2016. godine.

Unaprjeđenje suradnika u članove HATZ-a

Proveden je postupak napredovanja suradnika HATZ-a u članove Akademije za sljedeće kandidate:

 • Dr. sc. Damir Kralj, znanstveni savjetnik (IRB)
 • Dr. sc. Ljubica Matijašević, red. prof. u mirovini (FKIT)
 • Prof. dr. sc. Bruno Zelić (FKIT)

Predloženi kandidati unaprijeđeni su u članove Akademije na 31. godišnjoj skupštini Akademije tehničkih znanosti Hrvatske održanoj 11. svibnja 2016.

 

Dr. sc. Antun Glasnović, red. prof. u mirovini, tajnik Odjela kemijskog inženjerstva

 

Odjel kemijskog inženjerstva

IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA ODJELA KEMIJSKOG INŽENJERSTVA TIJEKOM 2014. GODINE

Okrugli stol:  20. veljače 2014., Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Republika Hrvatska na europskoj karti reguliranih profesija – poticaj Zapošljavanju i gospodarskom razvoju

Organizacijski odbor: prof. dr. sc. Vesna Tomašić, prof. dr. sc. Srečko Tomas, prof. dr .sc. Bruno Zelić

Moderator: prof.dr.sc. Bruno Zelić

Uvodničari: prof. dr. sc. Marko Rogošić, prof. dr. sc. Vladimir Andročec, predsjednik HATZ

Ostali sudionici u raspravi; prof. dr. sc. Vjera Krstelj, predsjednica HIS-a,prof. em. Zlatko Kniewald, prof. dr. sc. Srečko Tomas, dipl. iur. Jasna Đanić,….

Znanstveno-stručni skup o industrijskoj kristalizaciji

Tijekom 2014. godine provedene su predradnje za održavanje Znanstveno-stručnog skupa o industrijskoj kristalizaciji u organizaciji HATZ-odjel kemijskog inženjerstva i tehnologije i PLIVE.

Skup je održan 23. siječnja 2015. u Plivi. (Više o skupu biti će u izvješću za 2015. godinu).

 Aktivnosti vezane uz donošenje novih zakonskih propisa kojima se uređuje pristup reguliranim profesijama

•  U ime predsjednika HATZ-a, prof. dr. sc. V. Andročeca, prof. dr.sc. V. Tomašić je 4. prosinca 2014. sudjelovala na Konstituirajućoj sjednici HIS-a na koju su bili pozvani predstavnici postojećih inženjerskih komora u RH, predstavnici HAZU-a, predsjednik HATZ-a i zainteresirani pojedinci. Cilj sastanka je bilo osnivanje Vijeća komora i reguliranih profesija. Predviđeno je da uloga tog Vijeća bude poticanje veće suradnje inženjerskih profesija, harmonizacija rada inženjerskih struka i reguliranih profesija na razini RH te usklađeno djelovanje prema EU i Europskom vijeću inženjerskih komora (ECEC). Na konstituirajućoj sjednici je predloženo osnivanje Savjetodavnog vijeća HIS-a za reguliranje profesija. U nastavku aktivnosti najavljena je priprema obrasca koji bi sadržavao niz informacija, od kojih su ključna sljedeće: opis kompetencija struke/profesije, prijedlog pravnog akta kojim bi se profesija regulirala, nadležno tijelo za obrazovanje te propis/norma za obrazovanje/certifikaciju. Na temelju prikupljenih informacija pokušat će se utvrditi postoji li preklapanje dijela aktivnosti između pojedinih inženjerskih profesija.

• S obzirom da je u tijeku donošenje novih zakonskih propisa kojima se uređuje pristup reguliranim profesijama i/ili profesionalnim nazivima čije donošenje je u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te imajući u vidu da je 9. prosinca u HIS-u je održana Konstituirajuća sjednica s ciljem osnivanja Savjetodavnog vijeća HIS-a za reguliranje profesija Odjel kemijskog inženjerstva predlaže obnavljanje aktivnosti HATZ-a provedenih tijekom 2005. godine koje su rezultirale izradom Nacrta Zakona o Hrvatskoj komori inženjera i tehnologa i moli podršku predsjedništva HATZ-a da taj prijedlog zakona posluži kao polazište za pripremu Nacrta prijedloga Zakona o osnivanju Hrvatske komore kemijskih inženjera i tehnologa.

• Predstavnica Odjela (V. Tomašić) sudjelovala je na javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Nacrtu prijedloga Zakona o komori arhitekata komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju te o Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka propisa. Uz podršku HATZ-a i predstavnika uglednih tvrtki predstavnici Odjela (V. Tomašić,  B. Zelić) pripremili su tekst primjedbi na predložene Zakone i uputili ih na Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

• Publikacije

V. Tomašić, Osvrt na okrugli stol “Republika Hrvatska na europskoj karti reguliranih profesija – poticaj Zapošljavanju i gospodarskom razvoju”, Kem.Ind. 63 (7-8) (2014) 291.-292.

V. Tomašić, Kako do Hrvatske komore inženjera i tehnologa? Osvrti, Kem.Ind. 64(1-2)(2015) 69-90.

V. Tomašić, Aktivnosti vezane uz rješavanje statusa kemijskih inženjera i osnivanje inženjerskih komora, Osvrti, Kem. ind. 64 (1-2) (2015) 201-206.

Izbor suradnika HATZ-a

Proveden je postupak izbora novog suradnika Akademije.

Na natječaj su dostavljene prijave četiriju kandidata:

Izv. prof. dr. sc. Nenad Bolf, FKIT

Prof. dr. sc. Ante Jukić, FKIT

Prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, FKIT

Prof.dr.sc. Marko Rogošić

Svi kandidati su zadovoljavaju potrebne kriterije za izbor u suradnika HATZ-a.

Tajnim glasovanjem je odlučeno da se predsjedništvu predloži kandidat

Prof. dr. sc. Marko Rogošić.

Ostale aktivnosti

 • Kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima koje se se provodile u okviru HATZ-a i HIS-a.

• Prikupljanje informacija potrebnih za izradu Annual of the Croatian Academy of Engineering 1993-2013.

 • Objavljivanje znanstvenih radovova u renomiranim domaćim i međunarodnim

• Sudjelovanje u mnogobrojnim domaćim i međunarodnim projektima

PR0GRAM RADA ODJELA KEMIJSKOG INŽENJERSTVA ZA 2015. GODINU

Skupovi

• organizacija skupa uz okvirnu temu vezanu uz Koroziju

• organizacija skupa iz tematike vezane uz Zaštitu okoliša

Druge aktivnosti

• aktivnosti vezane uz donošenje novih zakonskih propisa kojima se uređuje pristup reguliranim profesijama

• kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima koje se se provodile u okviru HATZ-a i HIS-a,

• objavljivanje znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima,

• sudjelovanje u domaćim i međunarodnim projektima,

• sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstveno-stručnim skupovima.

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close