Odjel kemijskog inženjerstva

8. ODJEL KEMIJSKOG INŽENJERSTVA

Tajnica:                     Vesna Tomašić
Zamjenik tajnice:   Damir Kralj

Članstvo Emeritusi Akademije 9 Redoviti članovi Akademije Suradnici Akademije
Bošnjak Marijan Kralj Damir Bolf Nenad
Glasnović Antun Matijašević Ljubica Jukić Ante
Gomzi Zoran Moguš-Milanković Andrea Kurajica Stanislav
Hraste Marin Sućeska Muhamed Rogošić Marko
Janović Zvonimir Tomas Srećko
Katavić Ivan Tomašić Vesna
Kurtanjek Želimir Zelić Bruno
Štern Ivica
Vasić-Rački Đurđa
Zrnčević Stanka

Međunarodni članovi Akademije: 0  
Dopušteni broj: 2

X
Stanje: 12+(9) (9) 8 4
Dopušteno: 13 8 5

Napomena:
Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na  članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je  broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije,  no oni nisu članovi odjela. Numerus clausus ne odnosi se na emerituse  Akademije.

Rubrike označene kao X predstavljaju slobodna mjesta u odjelima.

 

FKIT – Svečano otvorenje Laboratorija za automatiku i mjerenja 

 

 

Plan rada Odjela kemijskog inženjerstva za 2017. godinu

 

SKUPOVI

 • „Primjena matematičkog modeliranja i numeričkih simulacija u kemijskoj procesnoj industriji“

Skup će se održati 23. veljače 2017. u konferencijskoj dvorani u Plivi d.d., u organizaciji tvrke Pliva d.d., tvrtke Model d.o.o. te Akademije tehničkih znanosti Hrvatske putem Odjela kemijskog inženjerstva i Centra za zaštitu okoliša i razvoj održivih tehnologija.

Osim Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, pokroviteljstvo Skupa su prihvatili Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski inženjerski savez i Sveučilište u Zagrebu.

 • „25. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera“

Pojedini članovi Odjela sudjeluju u organizaciji znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „25. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera“. Skup će se održati u Poreču početkom 2017. godine u suorganizaciji Hrvatskog kemijskog društva (HKD) i Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) uz pokroviteljstvo HATZ-a, Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatskog inženjerskog saveza.

Tijekom Skupa bit će održane dvije radionice, koje su primarno namijenjene mladim inženjerima i studentima i u čijoj organizaciji aktivno sudjeluju predstavnici kemijske industrije: Kako uspjeti u znanosti? i Ja to mogu – znanost i tržište. U okviru Skupa će biti održan i 3. simpozij „Vladimir Prelog“. „25. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera“ će uključivati rad u nekoliko paralelnih sekcija u okviru kojih će biti održano šest plenarnih predavanja, veći broj pozvanih i usmenih predavanja uglednih domaćih i inozemnih znanstvenika te posterska sekcija. Detaljnije informacije o Skupu nalaze se na internetskim stranicama: http://25hskiki.org/hr/program/.

 OSTALE AKTIVNOSTI

 • Kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz promociju znanosti i inženjerskih struka kroz znanstvenu, nastavnu i stručnu djelatnost, publiciranje znanstvenih i stručnih radova, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te kroz članstvo u znanstvenim i stručnim udrugama i ostalim institucijama, koje se provode u okviru Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Hrvatskog inženjerskog saveza, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu i drugih srodnih institucija.
 • Članovi Odjela će ponovno intenzivirati aktivnosti vezane uz donošenje zakona kojima će se regulirati status hrvatskih inženjerskih struka, a posebice kemijsko inženjerske struke. Razlozi za konačno rješenje tog problema su brojni i isticani su u puno navrata, a jedan od važnijih argumenata je svakako i postojeće stanje gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.

Izbor novih suradnika HATZ-a

Odjel kemijskog inženjerstva planira provesti izbor tri nova suradnika HATZ-a.

 

Dr. sc. Antun Glasnović, red. prof. u mirovini, tajnik Odjela kemijskog inženjerstva

 

 

Izvještaj o radu Odjela kemijskog inženjerstva u 2016. godini

 

Znanstveno-stručni skupovi

 • U organizaciji Sekcije za kemijsko inženjerstvo Hrvatskog društva kemijskih inženjera i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, a već tradicionalno pod pokroviteljstvom Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog inženjerskog saveza i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske održan je znanstveni skup XI. Susret mladih kemijskih inženjera. Skup je održan 18. i 19. veljače 2016. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. U organizaciji su sudjelovali pojedini članovi odjela kemijskog inženjerstva.
 • Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 15. lipnja 2016. održana je jednodnevna znanstveno-stručna radionica Proizvodnja bioplina, bez kotizacije za sudionike (detaljnije informacije mogu se naći na poveznici: http://www.hatz.hr/beta/pb2016). Radionicu je organizirao Centar za zaštitu okoliša i razvoj održivih tehnologija HATZ-a, a u organizaciji su također sudjelovali pojedini članovi Odjela kemijskog inženjerstva.
 • Pojedini članovi Odjela sudjeluju u organizaciji znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom 25. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera. Skup će se održati u Poreču početkom 2017. godine u suorganizaciji Hrvatskog kemijskog društva (HKD) i Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) uz pokroviteljstvo HATZ-a. Šest uglednih plenarnih predavača iz šest zemalja s tri kontinenta potvrdili su sudjelovanje na Skupu. Tijekom Skupa bit će održane dvije radionice, primarno namijenjene mladim inženjerima i studentima, u čijoj organizaciji aktivno sudjeluju predstavnici kemijske industrije: Kako uspjeti u znanosti? i Ja to mogu – znanost i tržište. Skup će uključivati rad u tri paralelne sekcije u okviru kojih će biti održana dva pozvana predavanja, tri prezentacije te posterska sekcija. Detaljnije informacije o Skupu nalaze se na internetskim stranicama: http://25hskiki.org/hr/program/.
 • U tijeku su pripreme na organizaciji znanstveno-stručnog skupa Primjena matematičkog modeliranja i numeričkih simulacija u kemijskoj procesnoj industriji. Skup će se održati 23. veljače 2017. u konferencijskoj dvorani u Plivi d.d., u organizaciji tvrke Pliva d.d., tvrtke Model d.o.o. te Akademije tehničkih znanosti Hrvatske putem Odjela kemijskog inženjerstva i Centra za zaštitu okoliša i razvoj održivih tehnologija. Vezano uz organizaciju Skupa do sada su utvrđene teme te prikupljeni sažeci predavanja. Također je usklađen plan i program simpozija. Osim Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, pokroviteljstvo Skupa su prihvatili Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski inženjerski savez i Sveučilište u Zagrebu. U tijeku je izrada internetskih stranica Skupa te završni dogovori vezani uz organizaciju, nakon čega će uslijediti pozivi sudionicima i sponzorima.

Ostale aktivnosti

 • Pojedini članovi Odjela su putem Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u okviru projekta TARGET sudjelovali u izradi prijedloga Standarda kvalifikacija i Standarda zanimanja. Prijedlozi će biti upućeni Sektorskom vijeću III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija. Projekt TARGET (Uspostava visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i zanimanja u sektoru rudarstva, geologije i kemijske tehnologije) bavi se sustavom osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju u sektoru rudarstva i kemijske tehnologije u Republici Hrvatskoj, usporedbama kvalifikacija stečenih na različitim visokoobrazovnim institucijama u RH i EU te povećanjem prepoznatljivosti tih kvalifikacija na hrvatskom i europskom tržištu rada. Ciljevi projekta su: izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija te njihov upis u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, unaprjeđenje postojećih studijskih programa na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu te unaprjeđenje nastavničkih i studentskih kompetencija.
 • Kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz promociju znanosti i inženjerskih struka kroz znanstvenu, nastavnu i stručnu djelatnost, publiciranje znanstvenih i stručnih radova, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te kroz članstvo u znanstvenim i stručnim udrugama i ostalim institucijama, koje se provode u okviru Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Hrvatskog inženjerskog saveza, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu i drugih srodnih institucija.
 • Zbog političke situacije u RH članovi Odjela nisu mogli aktivno sudjelovati u raspravama vezanim uz izradu zakonskih propisa vezanih uz obrazovanje inženjerskih struka, razvijanje profesionalnih kompetencija, stjecanje akademskih i stručnih kvalifikacija te razvoj ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada  budući da u proteklom razdoblju takve rasprave nisu niti pokrenute. 
 • Sudjelovanje na Danu inženjera Republike Hrvatske, održanom suradnjom Hrvatskog inženjerskog saveza i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, 2. ožujka 2016. godine.

Unaprjeđenje suradnika u članove HATZ-a

Proveden je postupak napredovanja suradnika HATZ-a u članove Akademije za sljedeće kandidate:

 • Dr. sc. Damir Kralj, znanstveni savjetnik (IRB)
 • Dr. sc. Ljubica Matijašević, red. prof. u mirovini (FKIT)
 • Prof. dr. sc. Bruno Zelić (FKIT)

Predloženi kandidati unaprijeđeni su u članove Akademije na 31. godišnjoj skupštini Akademije tehničkih znanosti Hrvatske održanoj 11. svibnja 2016.

 

Dr. sc. Antun Glasnović, red. prof. u mirovini, tajnik Odjela kemijskog inženjerstva

 

Odjel kemijskog inženjerstva

IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA ODJELA KEMIJSKOG INŽENJERSTVA TIJEKOM 2014. GODINE

Okrugli stol:  20. veljače 2014., Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Republika Hrvatska na europskoj karti reguliranih profesija – poticaj Zapošljavanju i gospodarskom razvoju

Organizacijski odbor: prof. dr. sc. Vesna Tomašić, prof. dr. sc. Srečko Tomas, prof. dr .sc. Bruno Zelić

Moderator: prof.dr.sc. Bruno Zelić

Uvodničari: prof. dr. sc. Marko Rogošić, prof. dr. sc. Vladimir Andročec, predsjednik HATZ

Ostali sudionici u raspravi; prof. dr. sc. Vjera Krstelj, predsjednica HIS-a,prof. em. Zlatko Kniewald, prof. dr. sc. Srečko Tomas, dipl. iur. Jasna Đanić,….

Znanstveno-stručni skup o industrijskoj kristalizaciji

Tijekom 2014. godine provedene su predradnje za održavanje Znanstveno-stručnog skupa o industrijskoj kristalizaciji u organizaciji HATZ-odjel kemijskog inženjerstva i tehnologije i PLIVE.

Skup je održan 23. siječnja 2015. u Plivi. (Više o skupu biti će u izvješću za 2015. godinu).

 Aktivnosti vezane uz donošenje novih zakonskih propisa kojima se uređuje pristup reguliranim profesijama

•  U ime predsjednika HATZ-a, prof. dr. sc. V. Andročeca, prof. dr.sc. V. Tomašić je 4. prosinca 2014. sudjelovala na Konstituirajućoj sjednici HIS-a na koju su bili pozvani predstavnici postojećih inženjerskih komora u RH, predstavnici HAZU-a, predsjednik HATZ-a i zainteresirani pojedinci. Cilj sastanka je bilo osnivanje Vijeća komora i reguliranih profesija. Predviđeno je da uloga tog Vijeća bude poticanje veće suradnje inženjerskih profesija, harmonizacija rada inženjerskih struka i reguliranih profesija na razini RH te usklađeno djelovanje prema EU i Europskom vijeću inženjerskih komora (ECEC). Na konstituirajućoj sjednici je predloženo osnivanje Savjetodavnog vijeća HIS-a za reguliranje profesija. U nastavku aktivnosti najavljena je priprema obrasca koji bi sadržavao niz informacija, od kojih su ključna sljedeće: opis kompetencija struke/profesije, prijedlog pravnog akta kojim bi se profesija regulirala, nadležno tijelo za obrazovanje te propis/norma za obrazovanje/certifikaciju. Na temelju prikupljenih informacija pokušat će se utvrditi postoji li preklapanje dijela aktivnosti između pojedinih inženjerskih profesija.

• S obzirom da je u tijeku donošenje novih zakonskih propisa kojima se uređuje pristup reguliranim profesijama i/ili profesionalnim nazivima čije donošenje je u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te imajući u vidu da je 9. prosinca u HIS-u je održana Konstituirajuća sjednica s ciljem osnivanja Savjetodavnog vijeća HIS-a za reguliranje profesija Odjel kemijskog inženjerstva predlaže obnavljanje aktivnosti HATZ-a provedenih tijekom 2005. godine koje su rezultirale izradom Nacrta Zakona o Hrvatskoj komori inženjera i tehnologa i moli podršku predsjedništva HATZ-a da taj prijedlog zakona posluži kao polazište za pripremu Nacrta prijedloga Zakona o osnivanju Hrvatske komore kemijskih inženjera i tehnologa.

• Predstavnica Odjela (V. Tomašić) sudjelovala je na javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Nacrtu prijedloga Zakona o komori arhitekata komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju te o Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka propisa. Uz podršku HATZ-a i predstavnika uglednih tvrtki predstavnici Odjela (V. Tomašić,  B. Zelić) pripremili su tekst primjedbi na predložene Zakone i uputili ih na Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

• Publikacije

V. Tomašić, Osvrt na okrugli stol “Republika Hrvatska na europskoj karti reguliranih profesija – poticaj Zapošljavanju i gospodarskom razvoju”, Kem.Ind. 63 (7-8) (2014) 291.-292.

V. Tomašić, Kako do Hrvatske komore inženjera i tehnologa? Osvrti, Kem.Ind. 64(1-2)(2015) 69-90.

V. Tomašić, Aktivnosti vezane uz rješavanje statusa kemijskih inženjera i osnivanje inženjerskih komora, Osvrti, Kem. ind. 64 (1-2) (2015) 201-206.

Izbor suradnika HATZ-a

Proveden je postupak izbora novog suradnika Akademije.

Na natječaj su dostavljene prijave četiriju kandidata:

Izv. prof. dr. sc. Nenad Bolf, FKIT

Prof. dr. sc. Ante Jukić, FKIT

Prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, FKIT

Prof.dr.sc. Marko Rogošić

Svi kandidati su zadovoljavaju potrebne kriterije za izbor u suradnika HATZ-a.

Tajnim glasovanjem je odlučeno da se predsjedništvu predloži kandidat

Prof. dr. sc. Marko Rogošić.

Ostale aktivnosti

 • Kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima koje se se provodile u okviru HATZ-a i HIS-a.

• Prikupljanje informacija potrebnih za izradu Annual of the Croatian Academy of Engineering 1993-2013.

 • Objavljivanje znanstvenih radovova u renomiranim domaćim i međunarodnim

• Sudjelovanje u mnogobrojnim domaćim i međunarodnim projektima

PR0GRAM RADA ODJELA KEMIJSKOG INŽENJERSTVA ZA 2015. GODINU

Skupovi

• organizacija skupa uz okvirnu temu vezanu uz Koroziju

• organizacija skupa iz tematike vezane uz Zaštitu okoliša

Druge aktivnosti

• aktivnosti vezane uz donošenje novih zakonskih propisa kojima se uređuje pristup reguliranim profesijama

• kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima koje se se provodile u okviru HATZ-a i HIS-a,

• objavljivanje znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima,

• sudjelovanje u domaćim i međunarodnim projektima,

• sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstveno-stručnim skupovima.