Odjel kemijskog inženjerstva

8. ODJEL KEMIJSKOG INŽENJERSTVA

Tajnica:                     Vesna Tomašić
Zamjenik tajnice:    Damir Kralj

Tajnici odjela
Redoviti članovi Akademije (7/8)
Emeritusi Akademije (+9)
Suradnici Akademije (5/5)
Međunarodni članovi Akademije (2/2)
Tajnici odjela

Tajnica odjela

Tomašić Vesna  Prof. dr. sc. Tomašić Vesna, e-mail: vtomas@fkit.hr


Zamjenik tajnice

Kralj Damir  Prof. dr. sc. Kralj Damir, e-mail: kralj@irb.hr

Redoviti članovi Akademije (7/8)

Kralj Damir  Prof. dr. sc. Kralj Damir, e-mail: kralj@irb.hr


 

Moguš-Milanković Andrea  Prof. dr. sc. Moguš-Milanković Andrea, e-mail: mogus@irb.hr


Rogošić Marko  Prof. dr. sc. Rogošić Marko, e-mail: mrogosic@fkit.hr


Sućeska Muhamed  Prof. dr. sc. Sućeska Muhamed, e-mail: muhamed.suceska@rgn.hr


Tomas Srećko  Prof. dr. sc. Tomas Srećko, e-mail: srecko.tomas@ptfos.hr


Tomašić Vesna  Prof. dr. sc. Tomašić Vesna, e-mail: vtomas@fkit.hr


Zelić Bruno  Prof. dr. sc. Zelić Bruno, e-mail: bzelic@fkit.hr


 

Emeritusi Akademije (+9)

Glasnović Antun  Prof. dr. sc. Glasnović Antun, e-mail: aglasnov@fkit.hr


Gomzi Zoran  Prof. dr. sc. Gomzi Zoran, e-mail: zgomzi@pierre.fkit.hr


Hraste Marin  Prof. dr. sc. Hraste Marin, e-mail: mhraste@pierre.fkit.hr


Janović Zvonimir  Prof. dr. sc. Janović Zvonimir, e-mail: janovic@fkit.hr


Kurtanjek Želimir  Prof. dr. sc. Kurtanjek Želimir, e-mail: cabeq@pbf.hr


  Prof. dr. sc. Matijašević Ljubica, e-mail: #


Štern Ivica  Prof. dr. sc. Štern Ivica, e-mail: istern@fkit.hr


Vasić-Rački Đurđa  Prof. dr. sc. Vasić-Rački Đurđa, e-mail: dvracki@fkit.hr


Zrnčević Stanka  Prof. dr. sc. Zrnčević Stanka, e-mail: szrnce@marie.fkit.hr


 

Suradnici Akademije (5/5)

Bolf Nenad  Prof. dr. sc. Bolf Nenad, e-mail: bolf@fkit.hr


  Prof. dr. sc. Jukić Ante, e-mail: #


Kurajica Stanislav  Prof. dr. sc. Kurajica Stanislav, e-mail: stankok@fkit.hr


  Prof. dr. sc. Matijašić Gordana, e-mail: #


Sanader Aleksandra  Prof. dr. sc. Sanader Aleksandra, e-mail: asander@fkit.hr


 

Međunarodni članovi Akademije (2/2)

Knez Željko  Prof. dr. sc. Knez Željko, e-mail: zeljko.knez@um.si


  Prof. dr. sc. Omanović Saša, e-mail: #


 

Napomena:
Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na  članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je  broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije,  no oni nisu članovi odjela. Numerus clausus ne odnosi se na emerituse  Akademije.

Rubrike označene kao X predstavljaju slobodna mjesta u odjelima.

 

FKIT – Svečano otvorenje Laboratorija za automatiku i mjerenja 

 

ODJEL KEMIJSKOG INŽENJERSTVA

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske

 

Zagreb, 15. studenoga 2018.

 

IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA ODJELA KEMIJSKOG INŽENJERSTVA TIJEKOM 2018. GODINE

A. Znanstveno-stručni skupovi

Tijekom 2018. godine započele su pripreme vezane uz organizaciju 26. hrvatskoga skupa kemičara i kemijskih inženjera s međunarodnim sudjelovanjem i održana su dva znanstvena skupa iz područja kemijskog inženjerstva uz sudjelovanje pojedinih članova/suradnika Odjela u znanstveno-organizacijskim odborima te uz pokroviteljstvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske: XVII. Ružičkini dani i XII. susret mladih kemijskih inženjera.

 • hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera s međunarodnim sudjelovanjem održat će se 9.-12. travnja 2019. u Šibeniku u suorganizaciji Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) i Hrvatskog kemijskog društva (HKD). Skup će se održati pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, a pokrovitelji su: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski inženjerski savez, Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zagrebu, Šibensko-kninska županija i Grad Šibenik. Detaljne informacije o Skupu mogu se naći na mrežnoj stranici: http://www.26hskiki.org/.
 • Međunarodni skup XVII. Ružičkini dani održan je od 19. do 21. rujna 2018. u Vukovaru pod motom: “DANAS ZNANOST – SUTRA INDUSTRIJA”. U okviru Skupa obilježena je 40. obljetnica toga Skupa te 20. obljetnica povratka Ružičkinih dana u Vukovar. Prigodom otvorenja Skupa prezentirana je i mono­grafija 40 godina Ružičkinih dana. Vukovar 1978. – 2018. čiji je autor prof. dr. sc. Srećko Tomas. dr. sc. Tomas bio je predsjednik, a prof. dr. sc. Ante Jukić dopredsjednik znanstveno-organizacijskog odbora. Organizatori Skupa su Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa, Europska udruga za kemijske i molekularne znanosti (European Association for Chemical and Molecular Sciences, EuCheMS), Međunarodno društvo za znanost o hrani i tehnologiju (International Union of Food Science and Technology) i Europsko udruženje za higijensko inženjerstvo i dizajn (Euro­pean Hygienic Engineering & Design Group). Na skupu je prezentirano 130 radova 424 autora iz 11 zemalja. Detaljnije informacije o Skupu mogu se naći u Izvješću objavljenom u časopisu Kemija u industriji (S. Tomas, Međunarodni znanstveno-stručni skup 17. Ružičkini dani “DANAS ZNANOST – SUTRA INDUSTRIJA, Kem. Ind. 67 (9-10) (2018) 436–442).
 • susret mladih kemijskih inženjera (XII. SMLKI) održan je 22. i 23. veljače 2018. u Zagrebu na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Skup je održan u organizaciji Sekcije za kemijsko inženjerstvo Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije te pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja, Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog inženjerskog saveza i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Na Skupu je sudjelovalo preko 230 sudionika (uglavnom studenata) sa 161 radom. Osim sudionika iz Hrvatske na Skupu su sudjelovali sudionici iz nekoliko europskih zemalja. Odabrani radovi sa Skupa bit će objavljeni u posebnom izdanju časopisa Kemija u industriji. Izvješće o Skupu objavljeno je u časopisu Kemija u industriji (D. Vrsaljko, Znanstveno i stručno izvješće XII. susret mladih kemijskih inženjera, Kem. Ind. 67 (3-4) (2018) 160–162), a informacije o Skupu mogu se naći i u službenom glasilu Studentske sekcije HDKI-a Reaktor ideja (K. Kezerić, XII. susret mladih kemijskih inženjera, Reaktor ideja 5(2)(2018)), kao ina mrežnoj stranici: https://www.hdki.hr/hdki/casopisi/reaktor_ideja.

 

B. Sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz obilježavanje obljetnice Akademije

U okviru programa obilježavanja 25. obljetnice Akademije u organizaciji Odjela održana su 3 znanstveno-popularna predavanja vezana uz popularizaciju Akademije i STEM-a, a održali su ih ugledni gospodarstvenici: Nenad Zečević, Aleksandar Danilovski i Ernest Meštrović.

Nenad Zečević, dipl. inž. kem., koji je svojim profesionalnim anga­žmanom značajno unaprijedio poslovne aktivnosti tvrtke Petro­kemija d. d. Kutina uvođenjem novih proizvoda i poboljšanjem postojećih tehnoloških procesa u domeni uštede energije i zašti­te okoliša održao je 9. travnja 2018. predavanje pod nazivom “Proizvodnja jednostavnog mineralnog dušičnog gnojiva u obliku dvostruke soli amonijevog sulfonitrata”. Predavanje je održano u suradnji s uvaženim podupirućim članom Akademije – Hrvatskom gospodarskom komorom.

Dr. sc. Aleksandar Danilovski, predsjednik Uprave Xellija Pharmaceuticals za Hrvatsku 14. svibnja 2018. održao je predavanje “Utjecaj umjetne inteligencije na farmaceutsku industriju i pripa­dajuće obrazovanje” pri čijem završetku posebno ističe sljedeću misao „Naš pristup odgoju i obrazovanju, podučavanju, naš pristup inovativnosti, razvoju samosvijesti i sveobuhvatnog znanja određuje hoćemo li biti osuđeni na puko preživljavanje u doba umjetne inteligencije ili ćemo uživati u vlastitoj bezgraničnoj kreativnosti, ljepoti i lakoći života koja će nam biti dostupna upravo zbog umjetne inteligencije“.

Dr. sc. Ernest Meštrović, trenutno viši direktor za znanost i nove tehnologije u globalnom odjelu Istraživanja i razvoja farmaceutske tvrtke Xellia održao je 9. studenog 2018. zanimljivo i pomalo provokativno predavanje Važnost inženjerskih znanja i vještina u oblikovanju inovativnih proizvoda“ u kojem je pokušao objasniti dugotrajan proces od ideje do nastavka/proizvodnje inovativnog proizvoda. Autor ovog predavanja govorio je o važnosti inženjerskih znanja i vještina, pri čemu je bio vođen jednostavnom poveznicom: “Inovatori se rađaju, a inženjeri se stvaraju obrazovanjem i radom u struci”.

Još jedno predavanje na temu “Na putu do niskougljičnih motornih goriva” bit će održano u prosincu 2018., a održat će ga prof. dr. sc. Ante Jukić, član suradnik Odjela kemijskog inženjerstva Akademije, prodekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa.

Tijekom Svečane skupštine Akademije tehničkih znanosti Hrvat­ske, održane 21. svibnja 2018. godine u Staroj gradskoj vijećnici dodijeljene su diplome novim emeritusima Akademije, novim redovitim članovima Akademije, novim članovima gospodarstve­nicima i predstavnicima novih podupirućih članova Akademije te nagrade Akademije za 2017. godinu. Vezano uz Odjel kemijskog inženjerstva Akademije, novim emeritusom Akademije proglašen je prof. dr. sc. Antun Glasnović, dok je prof. dr. sc. Muhamedu Sućeski uručena diploma koja se dodjeljuje novim redovitim članovima. Status novih članova gospodar­stvenika Akademije stekli su ugledni stručnjaci i gospodarstvenici, uključujući i dr. sc. Aleksandra Danilovskog kojeg je nominirao Odjel kemijskog inženjerstva Akademije. Nagrada mladom znanstveniku “Vera Johanides” za gospodarstvo dodijeljena je dr. sc. Tomislavu Penoviću, višem inženjeru u Pilotu, PLIVA Hrvatska d. o. o., kojeg je također nominirao Odjel kemijskog inženjerstva.

Osvrt na  25. obljetnicu osnivanja Akademije tehničkih znanosti Hrvatske koja se održava pod motom 25 godina u službi inženjerstva, uključujući informacije o Svečanoj skupštini Akademije koja je održana 21. svibnja 2018. godine u Staroj gradskoj vijećnici pripremljen je i objavljen u časopisu Kemija u industriji (V. Tomašić,  25. obljetnica osnivanja Akademije tehničkih znanosti Hrvatske – 25 godina u službi inženjerstva, Kem. Ind. 67 (7-8) (2018) 354–358.).

Od ostalih aktivnosti Odjela kemijskog inženjerstva vezanih uz obilježavanje 25. obljetnice Akademije treba spomenuti da je Odjel sudjelovao u pripremi izvornih znanstvenih radova za “Annual 2018 of the Croatian Academy of Engineering” odnosno reprinta odabranih radova za postavljanje na mrežne stranice Akademije.

 

C. Ostale aktivnosti vezane uz promociju znanosti i inženjerskih struka kroz znanstvenu, nastavnu i stručnu djelatnost, publiciranje znanstvenih i stručnih djela, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te kroz članstvo u znanstvenim i stručnim udrugama i ostalim institucijama

 • Sveučilišni udžbenik „Modeliranje u kemijskom inženjerstvu“ (autori: Zoran Gomzi i Želimir Kurtanjek, oboje u statusu profesora emeritusa Akademije)

Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 29. rujna 2018. rukopisu pod nazivom „Modeliranje u kemijskom inženjerstvu“ čiji su autori profesor emeritus Zoran Gomzi i umirovljeni prof. dr. sc. Želimir Kurtanjek, odobreno je korištenje naziva sveučilišni udžbenik (Manualia Universitatis studiorum Zagrebiensis), a trenutno su u tijeku pripreme za tisak. Važnost ove knjige očituje se u tome što ukazuje na mogućnost rješavanja brojnih složenih problema pri izboru, dimenzioniranju i projektiranju različitih procesnih jedinica što je primarni zadatak svakog kemijskog inženjera. Matematičko modeliranje omogućuje i simulaciju realnih procesa s izvedenim modelom što vodi do novih poboljšanja postojećih rješenja, kao i do predlaganja novih. Uvjereni smo da će knjiga biti korisna sadašnjim i budućim studentima tehničkih i srodnih fakulteta u Republici Hrvatskoj, a svakako će poslužiti tehnolozima i inženjerima u industrijskoj praksi kao oslonac pri rješavanju realnih problema iz područja kemijskog inženjerstva.

 • Knjiga “Environmental Engineering – Basic Principles”, De Gruyter, Berlin (2018) (urednici: Vesna Tomašić i Bruno Zelić)

Knjiga je napisana na engleskome jeziku i namijenjena je studentima diplomskih studija, kao i široj znanstvenoj i stručnoj javnosti. Ovo djelo obuhvaća 11 poglavlja u kojima su opisani ključni sadržaji inženjerstva zaštite okoliša kao znanstvene discipline kojoj se u novije doba pridaje sve veća pozornosti u okviru općih ciljeva vezanih uz remedijaciju, zaštitu i očuvanje okoliša. Autori poglavlja su ugledni hrvatski znanstvenici, uglavnom profesori i suradnici koji sudjeluju u izvođenju sveučilišnog specijalističkog studija Ekoinženjerstvo, čiji je nositelj Sveučilište u Zagrebu, a koordinator izvođenja nastave Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije.

 • Knjiga “Hrvatski velikan Leopold (Lavoslav) Ružička“ (autor prof. dr. sc. Srećko Tomas)

Autor knjige je prof. dr. sc. Srećko Tomas, redoviti profesor u trajnom zvanju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, također i donedavni predsjednik Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa te član Odjela kemijskog inženjerstva HATZ-a. Knjiga je izašla u nakladi izdavačke kuće Privlačica d.o.o. iz Vinkovaca. Partner izdavanja knjige o Ružički je HDKI. Prikaz knjige objavljen je u časopisu Kemija u industriji (A. Jukić, Srećko Tomas – Hrvatski velikan Leopold (Lavoslav) Ružička, Kem. Ind. 67 (9-10) (2018) 451).

 • Predavanje “Inovacijski potencijal Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u razvoju održivih tehnologija”, prof. dr. sc. Bruno Zelić

Predavanje je 11. travnja 2018. održao prof. dr. sc. Bruno Zelić na 21. tribini Sveučilišta u Zagrebu “Inovacije i transfer tehnologije – poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske”. Predavanje je održano u Auli Sveučilišta u Zagrebu.

 • Zapaženo pozvano predavanje na međunarodnom skupu, dr. sc. Damir Kralj

Dr. sc. Damir Kralj u svojstvu hrvatskog predstavnika u Vijeću Europske mreže za kristalni rast (European Network on Crystal Growth, ENCG) sudjelovao je u radu 6. Europske konferencije o kristalnom rastu (Sixth European Conference on Crystal Growth), održane u Varni, Bugarska, 16.-20. rujna 2018. i tom prilikom održao pozvano predavanje na temu istraživanja interakcija anorganski kristala s potencijalnim aditivima i nečistoćama. Tijekom konferencije, održana je godišnja skupština ENCG-a na kojoj su dogovorene smjernice rada za sljedeće tri godine. S obzirom na tehnološku i komercijalnu važnost kristalizacije koja se ogleda u njenom znatnom udjelu u procesima bazne kemijske i farmaceutske industije, na Skupštini je posebno naglašena potreba pojačane aktivnosti u suradnji između nacionalnih akademskih institucija i europske industije. Također su pokrenute inicijative za jačanje programa obrazovanja u području kristalizacije te promociju i naglašavanje vidljivosti zajednice koja se bavi kristalizacijom u Europskom istraživačkom i industrijskom prostoru.

 • IRI projekt “Razvoj Tehnix pogona za bioreaktorsko kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada”

Projekt je započeo 1. ožujka 2018., a financira ga Europski fond za regionalni razvoj. Voditelj projekta ispred ustanove Partnera (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu) je prof. dr. sc. Bruno Zelić.

 • Sudjelovanje na Danu inženjera Republike Hrvatske, 2. ožujka 2018., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Pojedini članovi Odjela sudjelovali su na Danu inženjera Republike Hrvatske tijekom kojeg je obilježena i 140. godišnjica od osnutka “Kluba inžinirah i arhitektah u Zagrebu”- preteče današnjeg Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS). Svečanost je održana pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, u organizaciji Hrvatskog inženjerskog saveza te u suradnji s Hrvatskom akademijom tehničkih znanosti. Teme ovog događanja odnosile su izazove i perspektive u razdoblju industrije 4.0.

 • Časopis Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (CABEQ)

Prof. dr. sc. Marko Rogošić i prof. dr.sc. Bruno Zelić urednici su časopisa Chemical and Biochemical Engineering Quarterly (CABEQ) koji trenutno ima jedan od najvećih faktora utjecaja (IF) među časopisima koji se izdaju u Republici Hrvatskoj (za 2017. godinu to je bila zasluga umirovljenog prof. dr.sc. Želimira Kurtanjeka).

 • Članovi Odjela prof. dr.sc. Bruno Zelić i prof. dr. sc. Vesna Tomašić postali su novi članovi Znanstvenog vijeća za tehnološki razvoj HAZU-a (ZVTR)

Dr. sc. Andrea Moguš Milanović također je član tog tijela, dok je akademik Marin Hraste predsjednik tog tijela.

 • Članovi Odjela, dr. sc. Damir Kralj i dr. sc. Aleksandar Danilovski (čan gospodarstvenik) postali su članovi Odbora za kemiju HAZU-a.

Zapažene nagrade i priznanja u području kemijskog inženjerstva

Prof. dr. sc. Bruno Zelić dobitnik je vrijedne nagrade – Državne nagrade za znanost, Godišnja nagrada u području tehničkih znanosti (za 2017. godinu).

Izbor novih članova i suradnika Odjela

Kao što je ranije navedeno, tijekom Svečane skupštine Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, održane 21. svibnja 2018. godine prof. dr. sc. Muhamedu Sućeski uručena je diploma kao novom članu Odjela. U tijeku su pripreme vezane uz postupak izbora dva međunarodna člana Odjela (akademik Željko Knez, redoviti profesor Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru (UM FKKT) i profesor Saša Omanović, Department of Chemical Engineering, McGill University, Montreal, QC, Canada.) te jednog suradnika, sukladno prijedlozima Odjela.

Temeljem čl. 22, st. 5 Pravilnika o izboru u članstvo, kojim je reguliran prestanak članstva u Akademiji zbog neplaćanja članarine u razdoblju duljem od dvije (2) godine, na prijedlog Odjela kemijskog inženjerstva pokrenut je postupak o prestanku članstva u Akademiji za člana Odjela kemijskog inženjerstva – prof. dr. sc. Ivana Katavića.

Sukladno promjeni normativnih akata Akademije povećan je broj članova Odjela kemijskog inženjerstva i on trenutno iznosi kako slijedi: 7/8 redovitih članova, 4/5 suradnika, 0/2 međunarodnih članova i 9 emeritusa Akademije, odnosno ukupno 11/13.

 

Tajnica Odjela kemijskog inženjerstva
Prof. dr. sc. Vesna Tomašić

 

ODJEL KEMIJSKOG INŽENJERSTVA

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske

 

Zagreb, 15. studenoga 2018.

 

Program rada Odjela kemijskog inženjerstva u 2019. godini

 

A. Organizacija znanstveno-stručnih skupova

„26. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera“

U tijeku su pripreme vezane uz organiziranje znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „26. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera“, u čijoj organizaciji sudjeluju i članovi Odjela (prof. dr. sc. Marko Rogošić, prof. dr. sc. Vesna Tomašić). Skup će se održati u suorganizaciji Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) i Hrvatskog kemijskog društva (HKD) od 9. do 12. travnja 2019. u Šibeniku,  Amadria park, Solaris. Detaljne informacije o Skupu mogu se naći na mrežnoj stranici: http://www.26hskiki.org/. Skup će se održati pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, a ostali pokrovitelji su: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski inženjerski savez, Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Zagrebu, Šibensko-kninska županija i Grad Šibenik. Službeni jezici Skupa su hrvatski i engleski (bez prevođenja).

Na Skupu će se okupiti znanstvenici i stručnjaci sa sveučilišta, istraživačkih instituta, škola i industrije, kako iz Hrvatske tako i iz inozemstva, koji će kroz pet sekcija (Kemija, Kemijsko i biokemijsko inženjerstvo, Materijali, Zaštita okoliša i Obrazovanje) izmijeniti iskustva i prezentirati najnovija dostignuća te na taj način proširiti nova znanja, ideje i tehnologije u službi inženjerstva i razvoja gospodarstva. Kao pridružena manifestacija ovom Skupu održat će se svečano obilježavanje 100. obljetnice Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, mini-simpozij Vladimir Prelog i dvije radionice. Na Skupu će biti održano 5 plenarnih i 15 pozvanih te brojna sekcijska predavanja uglednih znanstvenika i stručnjaka. Posebno treba istaknuti plenarno predavanje dr. Hermanna J. Feisea, predsjednika Europske federacije za kemijsko inženjerstvo (EFCE) i pozvano predavanje prof. dr.sc. Muhameda Sućeske, člana Odjela.

 

B. Sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz obilježavanje 100 godina početka nastave na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu, održavanje “Dana otvorenih vrata Akademije/Odjela” i dr. aktivnostima.

 • Motiviranje članova Odjela na pripremu radova za publiciranje u prigodnom broju Annuala Akademije te u publikacijama Tehničke znanosti u 2019.
 • Ažuriranje mrežnih stranica Odjela, objavljivanje najvažnijih rezultata i postignuća članova Odjela.
 • Poticaj studentima Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i studentima na drugim srodnim fakultetima da se aktivno uključe u obilježavanje 100 godina početka nastave na Tehničkoj visokoj školi u Zagrebu i ostale aktivnosti vezane uz popularizaciju kemijskog inženjerstva.

 

C. Ostale aktivnosti

 • Sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz donošenje zakona kojima će se regulirati status hrvatskih inženjerskih struka.
 • Organiziranje znanstveno-popularnih predavanja uz angažiranje potencijalnih predavača iz gospodarstva (npr. Davor Mayer, Igor Šepić, Vladimir Fresl, Robert Franković i dr.).
 • Sudjelovanje u različitim aktivnostima vezanim uz promociju znanosti i inženjerskih struka, a posebice STEM područja, kroz znanstvenu, nastavnu i stručnu djelatnost, publiciranje znanstvenih i stručnih radova, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te kroz članstvo u znanstvenim i stručnim udrugama i ostalim institucijama, koje se provode u okviru Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Hrvatskog inženjerskog saveza, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu i drugih srodnih institucija.
 • Praćenje redovitog izvršavanja godišnjih članskih naknada članova Odjela prema HATZ-u.
 • Praćenje broja slobodnih mjesta u Odjelu i pokretanje postupaka za izbor novih članova odnosno za napredovanja u Odjelu, sukladno raspoloživim mjestima. U planu je pokretanje postupka napredovanja iz statusa suradnika u status člana Odjela kemijskog inženjerstva (prof. dr. sc. Marko Rogošić).
 • Doprinos aktivnostima Uprave Akademije usmjerenim na daljnju promociju i podizanje ugleda HATZ-a na domaćem i međunarodnom planu.

 

Tajnica Odjela kemijskog inženjerstva
Prof. dr. sc. Vesna Tomašić

 

 

Plan rada Odjela kemijskog inženjerstva za 2017. godinu

 

SKUPOVI

 • „Primjena matematičkog modeliranja i numeričkih simulacija u kemijskoj procesnoj industriji“

Skup će se održati 23. veljače 2017. u konferencijskoj dvorani u Plivi d.d., u organizaciji tvrke Pliva d.d., tvrtke Model d.o.o. te Akademije tehničkih znanosti Hrvatske putem Odjela kemijskog inženjerstva i Centra za zaštitu okoliša i razvoj održivih tehnologija.

Osim Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, pokroviteljstvo Skupa su prihvatili Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski inženjerski savez i Sveučilište u Zagrebu.

 • „25. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera“

Pojedini članovi Odjela sudjeluju u organizaciji znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „25. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera“. Skup će se održati u Poreču početkom 2017. godine u suorganizaciji Hrvatskog kemijskog društva (HKD) i Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) uz pokroviteljstvo HATZ-a, Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatskog inženjerskog saveza.

Tijekom Skupa bit će održane dvije radionice, koje su primarno namijenjene mladim inženjerima i studentima i u čijoj organizaciji aktivno sudjeluju predstavnici kemijske industrije: Kako uspjeti u znanosti? i Ja to mogu – znanost i tržište. U okviru Skupa će biti održan i 3. simpozij „Vladimir Prelog“. „25. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera“ će uključivati rad u nekoliko paralelnih sekcija u okviru kojih će biti održano šest plenarnih predavanja, veći broj pozvanih i usmenih predavanja uglednih domaćih i inozemnih znanstvenika te posterska sekcija. Detaljnije informacije o Skupu nalaze se na internetskim stranicama: http://25hskiki.org/hr/program/.

 OSTALE AKTIVNOSTI

 • Kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz promociju znanosti i inženjerskih struka kroz znanstvenu, nastavnu i stručnu djelatnost, publiciranje znanstvenih i stručnih radova, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te kroz članstvo u znanstvenim i stručnim udrugama i ostalim institucijama, koje se provode u okviru Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Hrvatskog inženjerskog saveza, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu i drugih srodnih institucija.
 • Članovi Odjela će ponovno intenzivirati aktivnosti vezane uz donošenje zakona kojima će se regulirati status hrvatskih inženjerskih struka, a posebice kemijsko inženjerske struke. Razlozi za konačno rješenje tog problema su brojni i isticani su u puno navrata, a jedan od važnijih argumenata je svakako i postojeće stanje gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.

Izbor novih suradnika HATZ-a

Odjel kemijskog inženjerstva planira provesti izbor tri nova suradnika HATZ-a.

 

Dr. sc. Antun Glasnović, red. prof. u mirovini, tajnik Odjela kemijskog inženjerstva

 

 

Izvještaj o radu Odjela kemijskog inženjerstva u 2016. godini

 

Znanstveno-stručni skupovi

 • U organizaciji Sekcije za kemijsko inženjerstvo Hrvatskog društva kemijskih inženjera i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, a već tradicionalno pod pokroviteljstvom Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskog inženjerskog saveza i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske održan je znanstveni skup XI. Susret mladih kemijskih inženjera. Skup je održan 18. i 19. veljače 2016. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije. U organizaciji su sudjelovali pojedini članovi odjela kemijskog inženjerstva.
 • Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 15. lipnja 2016. održana je jednodnevna znanstveno-stručna radionica Proizvodnja bioplina, bez kotizacije za sudionike (detaljnije informacije mogu se naći na poveznici: http://www.hatz.hr/beta/pb2016). Radionicu je organizirao Centar za zaštitu okoliša i razvoj održivih tehnologija HATZ-a, a u organizaciji su također sudjelovali pojedini članovi Odjela kemijskog inženjerstva.
 • Pojedini članovi Odjela sudjeluju u organizaciji znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom 25. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera. Skup će se održati u Poreču početkom 2017. godine u suorganizaciji Hrvatskog kemijskog društva (HKD) i Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) uz pokroviteljstvo HATZ-a. Šest uglednih plenarnih predavača iz šest zemalja s tri kontinenta potvrdili su sudjelovanje na Skupu. Tijekom Skupa bit će održane dvije radionice, primarno namijenjene mladim inženjerima i studentima, u čijoj organizaciji aktivno sudjeluju predstavnici kemijske industrije: Kako uspjeti u znanosti? i Ja to mogu – znanost i tržište. Skup će uključivati rad u tri paralelne sekcije u okviru kojih će biti održana dva pozvana predavanja, tri prezentacije te posterska sekcija. Detaljnije informacije o Skupu nalaze se na internetskim stranicama: http://25hskiki.org/hr/program/.
 • U tijeku su pripreme na organizaciji znanstveno-stručnog skupa Primjena matematičkog modeliranja i numeričkih simulacija u kemijskoj procesnoj industriji. Skup će se održati 23. veljače 2017. u konferencijskoj dvorani u Plivi d.d., u organizaciji tvrke Pliva d.d., tvrtke Model d.o.o. te Akademije tehničkih znanosti Hrvatske putem Odjela kemijskog inženjerstva i Centra za zaštitu okoliša i razvoj održivih tehnologija. Vezano uz organizaciju Skupa do sada su utvrđene teme te prikupljeni sažeci predavanja. Također je usklađen plan i program simpozija. Osim Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, pokroviteljstvo Skupa su prihvatili Hrvatska gospodarska komora, Hrvatski inženjerski savez i Sveučilište u Zagrebu. U tijeku je izrada internetskih stranica Skupa te završni dogovori vezani uz organizaciju, nakon čega će uslijediti pozivi sudionicima i sponzorima.

Ostale aktivnosti

 • Pojedini članovi Odjela su putem Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u okviru projekta TARGET sudjelovali u izradi prijedloga Standarda kvalifikacija i Standarda zanimanja. Prijedlozi će biti upućeni Sektorskom vijeću III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija. Projekt TARGET (Uspostava visokoobrazovnih standarda kvalifikacija i zanimanja u sektoru rudarstva, geologije i kemijske tehnologije) bavi se sustavom osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju u sektoru rudarstva i kemijske tehnologije u Republici Hrvatskoj, usporedbama kvalifikacija stečenih na različitim visokoobrazovnim institucijama u RH i EU te povećanjem prepoznatljivosti tih kvalifikacija na hrvatskom i europskom tržištu rada. Ciljevi projekta su: izrada standarda zanimanja te standarda kvalifikacija te njihov upis u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, unaprjeđenje postojećih studijskih programa na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu te unaprjeđenje nastavničkih i studentskih kompetencija.
 • Kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz promociju znanosti i inženjerskih struka kroz znanstvenu, nastavnu i stručnu djelatnost, publiciranje znanstvenih i stručnih radova, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te kroz članstvo u znanstvenim i stručnim udrugama i ostalim institucijama, koje se provode u okviru Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Hrvatskog inženjerskog saveza, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu i drugih srodnih institucija.
 • Zbog političke situacije u RH članovi Odjela nisu mogli aktivno sudjelovati u raspravama vezanim uz izradu zakonskih propisa vezanih uz obrazovanje inženjerskih struka, razvijanje profesionalnih kompetencija, stjecanje akademskih i stručnih kvalifikacija te razvoj ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada  budući da u proteklom razdoblju takve rasprave nisu niti pokrenute. 
 • Sudjelovanje na Danu inženjera Republike Hrvatske, održanom suradnjom Hrvatskog inženjerskog saveza i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, 2. ožujka 2016. godine.

Unaprjeđenje suradnika u članove HATZ-a

Proveden je postupak napredovanja suradnika HATZ-a u članove Akademije za sljedeće kandidate:

 • Dr. sc. Damir Kralj, znanstveni savjetnik (IRB)
 • Dr. sc. Ljubica Matijašević, red. prof. u mirovini (FKIT)
 • Prof. dr. sc. Bruno Zelić (FKIT)

Predloženi kandidati unaprijeđeni su u članove Akademije na 31. godišnjoj skupštini Akademije tehničkih znanosti Hrvatske održanoj 11. svibnja 2016.

 

Dr. sc. Antun Glasnović, red. prof. u mirovini, tajnik Odjela kemijskog inženjerstva

 

Odjel kemijskog inženjerstva

IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA ODJELA KEMIJSKOG INŽENJERSTVA TIJEKOM 2014. GODINE

Okrugli stol:  20. veljače 2014., Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Republika Hrvatska na europskoj karti reguliranih profesija – poticaj Zapošljavanju i gospodarskom razvoju

Organizacijski odbor: prof. dr. sc. Vesna Tomašić, prof. dr. sc. Srečko Tomas, prof. dr .sc. Bruno Zelić

Moderator: prof.dr.sc. Bruno Zelić

Uvodničari: prof. dr. sc. Marko Rogošić, prof. dr. sc. Vladimir Andročec, predsjednik HATZ

Ostali sudionici u raspravi; prof. dr. sc. Vjera Krstelj, predsjednica HIS-a,prof. em. Zlatko Kniewald, prof. dr. sc. Srečko Tomas, dipl. iur. Jasna Đanić,….

Znanstveno-stručni skup o industrijskoj kristalizaciji

Tijekom 2014. godine provedene su predradnje za održavanje Znanstveno-stručnog skupa o industrijskoj kristalizaciji u organizaciji HATZ-odjel kemijskog inženjerstva i tehnologije i PLIVE.

Skup je održan 23. siječnja 2015. u Plivi. (Više o skupu biti će u izvješću za 2015. godinu).

 Aktivnosti vezane uz donošenje novih zakonskih propisa kojima se uređuje pristup reguliranim profesijama

•  U ime predsjednika HATZ-a, prof. dr. sc. V. Andročeca, prof. dr.sc. V. Tomašić je 4. prosinca 2014. sudjelovala na Konstituirajućoj sjednici HIS-a na koju su bili pozvani predstavnici postojećih inženjerskih komora u RH, predstavnici HAZU-a, predsjednik HATZ-a i zainteresirani pojedinci. Cilj sastanka je bilo osnivanje Vijeća komora i reguliranih profesija. Predviđeno je da uloga tog Vijeća bude poticanje veće suradnje inženjerskih profesija, harmonizacija rada inženjerskih struka i reguliranih profesija na razini RH te usklađeno djelovanje prema EU i Europskom vijeću inženjerskih komora (ECEC). Na konstituirajućoj sjednici je predloženo osnivanje Savjetodavnog vijeća HIS-a za reguliranje profesija. U nastavku aktivnosti najavljena je priprema obrasca koji bi sadržavao niz informacija, od kojih su ključna sljedeće: opis kompetencija struke/profesije, prijedlog pravnog akta kojim bi se profesija regulirala, nadležno tijelo za obrazovanje te propis/norma za obrazovanje/certifikaciju. Na temelju prikupljenih informacija pokušat će se utvrditi postoji li preklapanje dijela aktivnosti između pojedinih inženjerskih profesija.

• S obzirom da je u tijeku donošenje novih zakonskih propisa kojima se uređuje pristup reguliranim profesijama i/ili profesionalnim nazivima čije donošenje je u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te imajući u vidu da je 9. prosinca u HIS-u je održana Konstituirajuća sjednica s ciljem osnivanja Savjetodavnog vijeća HIS-a za reguliranje profesija Odjel kemijskog inženjerstva predlaže obnavljanje aktivnosti HATZ-a provedenih tijekom 2005. godine koje su rezultirale izradom Nacrta Zakona o Hrvatskoj komori inženjera i tehnologa i moli podršku predsjedništva HATZ-a da taj prijedlog zakona posluži kao polazište za pripremu Nacrta prijedloga Zakona o osnivanju Hrvatske komore kemijskih inženjera i tehnologa.

• Predstavnica Odjela (V. Tomašić) sudjelovala je na javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Nacrtu prijedloga Zakona o komori arhitekata komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju te o Prijedlogu iskaza o procjeni učinaka propisa. Uz podršku HATZ-a i predstavnika uglednih tvrtki predstavnici Odjela (V. Tomašić,  B. Zelić) pripremili su tekst primjedbi na predložene Zakone i uputili ih na Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

• Publikacije

V. Tomašić, Osvrt na okrugli stol “Republika Hrvatska na europskoj karti reguliranih profesija – poticaj Zapošljavanju i gospodarskom razvoju”, Kem.Ind. 63 (7-8) (2014) 291.-292.

V. Tomašić, Kako do Hrvatske komore inženjera i tehnologa? Osvrti, Kem.Ind. 64(1-2)(2015) 69-90.

V. Tomašić, Aktivnosti vezane uz rješavanje statusa kemijskih inženjera i osnivanje inženjerskih komora, Osvrti, Kem. ind. 64 (1-2) (2015) 201-206.

Izbor suradnika HATZ-a

Proveden je postupak izbora novog suradnika Akademije.

Na natječaj su dostavljene prijave četiriju kandidata:

Izv. prof. dr. sc. Nenad Bolf, FKIT

Prof. dr. sc. Ante Jukić, FKIT

Prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, FKIT

Prof.dr.sc. Marko Rogošić

Svi kandidati su zadovoljavaju potrebne kriterije za izbor u suradnika HATZ-a.

Tajnim glasovanjem je odlučeno da se predsjedništvu predloži kandidat

Prof. dr. sc. Marko Rogošić.

Ostale aktivnosti

 • Kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima koje se se provodile u okviru HATZ-a i HIS-a.

• Prikupljanje informacija potrebnih za izradu Annual of the Croatian Academy of Engineering 1993-2013.

 • Objavljivanje znanstvenih radovova u renomiranim domaćim i međunarodnim

• Sudjelovanje u mnogobrojnim domaćim i međunarodnim projektima

PR0GRAM RADA ODJELA KEMIJSKOG INŽENJERSTVA ZA 2015. GODINU

Skupovi

• organizacija skupa uz okvirnu temu vezanu uz Koroziju

• organizacija skupa iz tematike vezane uz Zaštitu okoliša

Druge aktivnosti

• aktivnosti vezane uz donošenje novih zakonskih propisa kojima se uređuje pristup reguliranim profesijama

• kontinuirano sudjelovanje u aktivnostima koje se se provodile u okviru HATZ-a i HIS-a,

• objavljivanje znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima,

• sudjelovanje u domaćim i međunarodnim projektima,

• sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstveno-stručnim skupovima.

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close