Odjel prometa

10. ODJEL PROMETA

Tajnik:                     Hrvoje Gold
Zamjenik tajnika:  Mario Anžek

Tajnici odjela
Redoviti članovi Akademije (5/8)
Emeritusi Akademije (+5)
Suradnici Akademije (5/10)
Međunarodni članovi Akademije (2/2)
Tajnici odjela

Tajnik odjela

Gold Hrvoje  Prof. dr. sc. Gold Hrvoje, e-mail: hrvoje.gold@fpz.hr


Zamjenik tajnika

Anžek Mario  Prof. dr. sc. Anžek Mario, e-mail: mario.anzek@fpz.hr

Redoviti članovi Akademije (5/8)

Čišić Dragan  Prof. dr. sc. Čišić Dragan, e-mail: dragan.cisic@ri.t-com.hr


Grbavac Vitomir  Prof. dr. sc. Grbavac Vitomir, e-mail: Vitomir.Grbavac@hatz.hr


Mrnjavac Edna  Prof. dr. sc. Mrnjavac Edna, e-mail: ednam@fthm.hr


Gold Hrvoje  Prof. dr. sc. Gold Hrvoje, e-mail: hrvoje.gold@fpz.hr


Kos Serđo  Prof. dr. sc. Kos Serđo, e-mail: skos@pfri.hr

 

Emeritusi Akademije (+5)

Anžek Mario  Prof. dr. sc. Anžek Mario, e-mail: mario.anzek@fpz.hr


 

Cerovac Vesna  Prof. dr. sc. Cerovac Vesna, e-mail: vesna.cerovac@fpz.hr


Hnatko Emil  Prof. dr. sc. Hnatko Emil, e-mail: ehnatko@sfsb.hr


Komadina Pavao  Prof. dr. sc. Komadina Pavao, e-mail: pavao.komadina@pfri.hr


Mikula Miroslav  Prof. dr. sc. Mikula Miroslav, e-mail: miroslav.mikula@zg.t-com.hr


 

 

Suradnici Akademije (5/10)

  Prof. dr. sc. Ivanjko Edouard, e-mail: #


Jugović Alen  Prof. dr. sc. Jugović Alen, e-mail: ajugovic@pfri.hr


  Prof. dr. sc. Kasum Josip, e-mail: jkasum@unist.hr


  Prof. dr. sc. Mlinarić Tomislav Josip, e-mail: #


Novak Doris  Prof. dr. sc. Novak Doris, e-mail: doris.novak@fpz.unizg.hr


 

Međunarodni članovi Akademije (2/2)

  Prof. dr. sc. Lipičnik Martin, e-mail: martin.lipicnik@uni-mb.si


  Prof. dr. sc. Palik František, e-mail: frantisek.palik@hatz.hr


 

Napomena:
Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na  članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je  broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije,  no oni nisu članovi odjela. Numerus clausus ne odnosi se na emerituse  Akademije.

Rubrike označene kao X predstavljaju slobodna mjesta u odjelima.

 

Izvješće o aktivnostima Odjela prometa HATZ-a u 2020. i plan rada za 2021.

Izvješće o aktivnostima Odjela prometa u 2020.

 • dr. sc. Mario Anžek unaprjeđen iz redovitog člana u člana emeritusa
 • U „Godišnjaku HATZ-a 2019 – Hrvatska tehnička i industrijska baština“ objavljen prilog „Razvoj cestovnog prometa u Hrvatskoj“ suautora dr. sc. Petar Feletar, prof. dr sc. Dubravka Hozjan i prof. dr. sc. Mario Anžek, član emeritus
 • Objavljen tematski broj glasila HATZ-a „Engineering power“ Vol. 15(2) 2020, s prof. dr. sc. Dorisom Novakom, članom suradnikom, kao gostujućim urednikom
 • Tajnik Odjela prometa prisustvovao Općoj skupštini Europske platforme za prometne znanosti (European Platform of Transport Sciences Foundation e.V. – EPTS), održane korištenjem Interneta 12. 10. 2020. u Rostocku, Odjel prometa je koordinator suradnje HATZ-a i EPTS-a
 • Prisustvovanje Godišnjoj konferenciji Euro-CASE 2020, održane 20. 11. 2020. korištenjem Interneta
 • Potvrđeno supokroviteljstvo HATZ-a nad 14th Baška GNSS Conference: Technologies, Techniques and Applications Across PNT i The 1st Workshop on Smart Blue and Green Maritime Technologies, 17-21 May 2020, Baška, Krk Island, Croatia, u suorganizaciji uz Royal Institute of Navigation, London, Ujedinjeno Kraljevstvo, Pomorskog fakulteta i Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, podupirućih članova HATZ-a (događaj u sklopu hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a iz skupine Svemir, radi pandemije Covid-19 održavanje skupa je odgođeno za 2021.)
 • Potvrđeno supokroviteljstvo HATZ-a nad International Conference – The Science and Development of Transport ZIRP 2020, Transformation of Transportation, 29th – 30th September 2020, Šibenik, u organizaciji Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, podupirućeg člana HATZ-a (radi pandemije Covid-19 skup je održan korištenjem Interneta)
 • Održana elektronička sjednica o godišnjem izvješću o radu Odjela prometa i planu rada u sljedećoj godini

Plan rada Odjela prometa za 2021.

 • Primanje 3 člana suradnika HATZ-a
 • Supokroviteljstvo HATZ-a nad 14th Baška GNSS Conference: Technologies, Techniques and Applications Across PNT, 9.-13. 5. 2021, Baška, Krk Island, Croatia i The 1st Workshop on Smart Blue and Green Maritime Technologies
 • Supokroviteljstvo HATZ-a nad International Conference – The Science and Development of Transport ZIRP 2021
 • Nastavak koordinacije suradnje HATZ-a i EPTS-a
 • Održavanje elektroničkih sjednica o primanju novih suradnika Odjela, radu i planovima rada Odjela

Izvješće o provedenim aktivnostima članova Odjela prometa u 2020. i planirane aktivnosti za 2021.

 

PROF. DR. SC. MARIO ANŽEK, redoviti profesor, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, redoviti član HATZ-a

Provedene aktivnosti u 2020.

 1. Glavni/odgovorni urednik časopisa „Promet – Traffic&Transportation“ (P-T&T) u izdanju Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, koji je od 2006. u kategoriji Transportation Science and Technology (SCIE, WoS). Časopis je u bazi Scopus (SCIMAGO) već niz godina u drugom kvartilu (Q2)
 2. Suautor priloga Petar Feletar, Dubravka Hozjan, Mario Anžek: Razvoj cestovnog prometa u Hrvatskoj za „Godišnjak HATZ-a 2019 – Hrvatska tehnička i industrijska baština“
 3. Prelazak iz redovitog člana u emeritusa Akademije

Planirane aktivnosti za 2021.

 1. Promicati misiju HATZ-a na skupovima i stjecati nove reference

 

PROF. DR. SC. HRVOJE GOLD, redoviti profesor u trajnom zvanju, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu, redoviti član HATZ-a, tajnik Odjela prometa

Provedene aktivnosti u 2020.

Istraživački projekti:

 1. Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima – DATACROSS, Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti, KK.01.1.1.01.0009, 1.11.2017.-1.11.2022., korisnik sredstava iz EU fondova Sveučilište u Zagrebu, Fakultet za elektrotehniku i računarstvo, partner Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, suradnik na projektu
 2. Istraživanje i razvoj sustava za prepoznavanje umora i distrakcije vozača – DFDM, Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI), KK.01.2.1.01.0136, 1.10.2018.-30.9.2021., korisnik sredstava iz EU fondova Xylon d.o.o., partner Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, član projektnog tima

Organizacija skupova:

 1. 14th Baška GNSS Conference: Technologies, Techniques and Applications Across PNT, 17-21 May 2020, Baška, Krk Island, Croatia, supredsjedatelj organizacijskog odbora (radi epidemije Covid-19 skup odgođen za 2021.)

Planirane aktivnosti za 2021.

 1. 14th Baška GNSS Conference: Technologies, Techniques and Applications Across PNT, 9-13. 5. 2020., Baška, otok Krk, supredsjedatelj organizacijskog odbora
 2. Nastavak koordinacije rada Odjela prometa i promicanja misije i vizije HATZ-a

 

PROF. DR. SC. ALEN JUGOVIĆ, redoviti profesor (prvi izbor), dekan, Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci, suradni član HATZ-a

Provedene aktivnosti u 2020.

Knjige i poglavlja u knjigama:

 1. Jugović, A., Mudronja, G., Schiozzi, D.: Ekonomika luka – riješen zadaci, Sveučilište u Rijeci Pomorski fakultet, Rijeka, 2020.

Znanstveni radovi u časopisima:

 1. Jugović, Alen; Mudronja, Gorana; Putnina, Krista Elza: Port of Rijeka as Cruise Destination.//Transactions on maritime science, 9 (2020), 1; 63-71,  doi:10.7225/toms.v09.n01.005 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 2. Jugović, Alen: The Economic Impact of Container-loading Problem // Transactions on maritime science, 9 (2020), 2; 10, 10 doi:10.7225/toms.v09.n02.010.
 3. Jugović, Alen: Theoretical model of destination development for cruising tourism in the Adriatic region // Ekonomska misao i praksa: časopis Sveučilista u Dubrovniku, 29 (2020), 1; 205-226.

Znanstveni radovi na skupovima:

 1. Agatić, Adrijana; Poletan Jugović, Tanja; Tijan Edvard; Jugović, Alen: Digital Business Models in the Logistics Services // MIPRO Zbornik radova Rijeka: Udruga MIPRO, 2020. str. 1690-1695 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad.
 2. Jugović, Kristian; Jugović, Alen; Hess, Svjetlana: Specifičnosti Uberovog modela prijevoza s primjenom u Republici Hrvatskoj // MIPRO 2020 43rd International Convention Proceedings / Skala, Karolj (ur.) / Skala, Karolj (ur.). Zagreb: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO, 2020, 2020. str. 1749-1753.
 3. Torlak, Ivan; Tijan, Edvard; Aksentijević, Saša; Jugović, Alen: Port Community System feasibility analysis – Case study Split // MIPRO 2020 43rd International Convention Proceedings / Skala, Karolj (ur.). Opatija, Hrvatska: Croatian Society for Information, Communication and Electronic Technology – MIPRO, 2020. str. 1684-1689.
 4. Jović, Marija; Agatić, Adrijana; Jugović, Alen: Digitalna transformacija pomorskog transporta kao dijela Plave ekonomije // MIPRO 2020 43nd International Convention Proceedings / Skala, Karolj (ur.) (ur.). Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO, 2020. str. 1743-1748.
 5. Jugović, A.: Impact of the maritime passenger traffic on the development of seaports and their surroundings, 12th International Conference – Economies of the Balkan and Eastern european countries (EBEEC 2020), Opatija, Croatia, May 29-31, 2020, online conference.
 6. Tanja Fatur Šikić, Alen Jugović, Ana Perić Hadžić: The impact of energy consumption on economic growth: Evidence from post-transition EU countries, 12th International Conference – Economies of the Balkan and Eastern european countries (EBEEC 2020), Opatija, Croatia, May 29-31, 2020, online conference.

Projekti:

Gospodarski projekti:

 1. Kategorizacija luka i pojedinih dijelova luke u zone te analiza trenutnog stanja s prijedlogom visine lučkih pristojbi za luke pod upravljanjem ŽLU Opatija-Lovran-Moščenićka Draga.
 2. Izrada 6 zasebnih studija u svezi analize davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra radi obavljanja gospodarskih djelatnosti na dijelu lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja, a pod jurisdikcijom ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga.
 3. Pravilnik o održavanju reda u luci i uvjetima korištenja luka na području ŽLU Opatija-Lovran-Mošćenička Draga.
 4. Studija gospodarske opravdanosti davanja koncesije i izrade cjelokupne dokumentacije za nadmetanje – plutajuća stanica za opskrbu goriva na području pod jurisdikcijom Lučke uprave Krk.
 5. Priručnik i Excel tablice za vizualizaciju i analizu financijskih podataka potrebnih u procesu kupnje putničkog broda.
 6. Plan i mogućnosti održavanja brodova Jadrolinije d.d. u remontnim brodogradilištima.
 7. Izrada modela simulacije izračuna ponude odnosno potpore i razumne dobiti na državnoj liniji.
 8. Izrada priručnika i predloška studije gospodarske opravdanosti za koncesiju na pomorskom dobru.
 9. Izrada studije opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje dijela lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja, luke Jadranovo (ekonomsko – financijski dio)
 10. Analiza početnih koncesijskih naknada (stalni i promjenjivi dio) luka posebne namjene-luka nautičkog turizma.
 11. Studija kategorizacije luka otvorenih za javni promet pod nadležnošću upravljanja Županijske lučke uprave Zadar.
 12. Analiza razvoja nautičkog turizma (luke otvorene za javni promet s nautičkim vezovima) u općini Sveti Filip i Jakov.
 13. Studija opravdanosti davanja koncesije za rekonstrukciju, dogradnju i gospodarsko korištenje dijela luke Punat, grad Punat.
 14. Studija gospodarske opravdanosti davanja koncesije za luku nautičkog turizma – marina Velopin.

Znanstveni projekti:

 1. Kompleksni multiplikativni učinci morskih luka i njihov utjecaj na gospodarstvo

Međunarodni projekti:

 1. PROMARES, Interreg (Italija – Hrvatska), 2018-2021.
 2. FRAMESPORT, Interreg (Italija – Hrvatska), 2020-2023.
 3. MIMOSA, Interreg (Italija – Hrvatska), 2020-2023.

Organizacija skupova:

 1. 14th Baška GNSS Conference, Baška, rujan 2020.
 2. MIPRO 2020. – 43. međunarodni skup, Opatija, rujan-listopad 2020.
 3. My First Conference, Rijeka, rujan 2020.
 4. Conference on Marine Technology (in memoriam Z. Winkler), Rijeka, studeni 2020.

Ostale aktivnosti:

 1. Guest editor in Special issue: „Maritime Transport and Its Impact on Regional Economic Development“, Journal of Marine Science and Engineering (ISSN 2077-1312), Section Ocean Engineering
 2. Recenzent znanstvenih (međunarodnih) projekata Sveučilišta u Rijeci

 

PROF. DR. SC. JOSIP KASUM, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu, suradni član HATZ-a

Provedene aktivnosti u 2020.

Znanstveni radovi u časopisima:

 1. Kasum, J., Pilić, M., Jovanović, N., Pienaar, H., Model of Forensic Hydrography, Transactions on maritime science 8 (02), 246-252, 2019.
 2. Kasum, J., Primorac, Ž., Pilić, M., The Influence of Island Infrastructure on Security, Sustainability and Development of Nautical Tourism, Mediterranean Islands Conference, MIC-VIS, 2019.

Znanstveni radovi na skupovima:

 1. Kasum, J., Primorac, Ž., Pilić, M., The Influence of Island Infrastructure on Security, Sustainability and Development of Nautical Tourism. Mediterranean Islands Conference, Vis, 2019.

Projekti:

 1. Studija za pružanje multimodalnih informacija u prometu, HC, 2019.,
 2. Studija razvoja mjera povećanja održivosti morskih resursa i zaštite pomorske baštine Splitsko-dalmatinske županije, 2019., Ronilački klub veterana 4. gardijske brigade

Planirane aktivnosti za 2021.

 1. Publiciranje radova
 2. Rad na projektima u provedbi i na prijavi novih projekata
 3. Mentorstva na doktorskim studijima
 4. Opremanje novo otvorenog laboratorija forenzičnog inženjerstva na SOFZ Sveučilišta u Splitu

 

PROF. DR. SC. SERĐO KOS, redoviti profesor u trajnom zvanju, Pomorski fakultet, Sveučilište u Rijeci, redoviti član HATZ-a

Provedene aktivnosti u 2020.

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima indeksiranim u WoSCC (Web of Science Core Collection):

 1. Ivče, Renato; Bakota, Mario; Kos, Serdjo; Brčić, David: Advanced Numerical Method for Determining the Wetted Area of Container Ships for Increased Estimation Accuracy of Copper Biocide Emissions // Journal of marine science and engineering, 8 (2020), 11; 1-18 doi:10.3390/jmse8110848
 2. Žic, Aleksandar; Pongračić, Barbara; Kos, Serdjo; Brčić, David: On GPS L1 Positioning Errors’ Estimation in the Adriatic Region // Journal of Maritime and Transport Sciences, Vol. 58, No.1, 169 – 184 (2020)
 3. Hess, Mirano; Ivan Filip, Pavić; Serdjo, Kos; Brčić, David: Global Shipbuilding Activities in the Modern Maritime Market Environment // Scientific Journal of Maritime Research – Pomorstvo, Vol. 34, No. 2 (2020)

Uredničke knjige i časopisi:

 1. Znanstveni časopis „Scientific journal of maritime research – Pomorstvo“, ISSN 1332-0718 (UDK 656.61), Vol. 34, No. 1, Vol. 34, No. 2, glavni urednik časopisa, časopis je indeksiran u Scopus bazi podataka u drugom kvartilu (Q2) za 3 znanstvena područja – Ocean engineering, Engineering (miscellaneous), Social sciences (miscellaneous)
 2. U 2020. godini izabran za Topic Editor-a časopisa „Remote Sensing“, izdavača MDPI – Basel, Švicarska, za područje Satelitska navigacija – GNSS sustavi, časopis je po WoS klasifikaciji u prvom kvartilu (Q1), faktor utjecaja 4,509

Znanstveni projekti:

 1. Produžen prihvaćeni znanstveni projekt Sveučilišta u Rijeci „Istraživanje okolišnih utjecaja na rad satelitskih navigacijskih sustava u pomorskoj navigaciji“, znanstveni projekt Sveučilišta u Rijeci, uniri-tehnic-18-66, voditelj projekta prof dr. sc. Serđo Kos

Mentoriranje doktoranada

 1. Ivan Rumora „Model učinaka troposferskog kašnjenja satelitskog signala na kvalitetu satelitskog određivanja položaja u pomorskoj površinskoj navigaciji“, mentor prof. dr. sc. Serđo Kos, obrana u siječnju 2021.

Planirane aktivnosti za 2021.

 1. Prezentacija radova na Annual RIN Baška GNSS Conference i ostalim konferencijama u zemlji i u inozemstvu
 2. Izdavanje Proceedings of RIN Annual Baška GNSS Conference
 3. Izdavanje dva broja časopisa Scientific Journal of Maritime Research – Pomorstvo
 4. Istraživanja u okviru prihvaćenog znanstvenog projekta Sveučilišta u Rijeci „Istraživanje okolišnih utjecaja na rad satelitskih navigacijskih sustava u pomorskoj navigaciji“, uniri-tehnic-18-66
 5. Uređivanje i objava radova u Q1 časopisu „Remote Sensing“

 

PROF. DR. SC. IVAN MILOŠ, redoviti član Odjela prometa i voditelj Centra za prometno inženjerstvo HATZ-a

Izvješće o radu u 2020. g. i plan rada za 2021. g se nalazi u izvješću i planu rada Centra za prometno inženjerstvo HATZ-a.

 

PROF. DR. SC. TOMISLAV JOSIP MLINARIĆ, redoviti profesor u trajnom zvanju, dekan, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, suradni član HATZ-a

Provedene aktivnosti u 2020.

Znanstveni radovi u časopisima:

 1. Mikulčić, Matea; Ljubaj, Ivica; Mlinarić, Tomislav Josip: Specific Features of STM Technology Application from the Point of View of Railway Undertakings // Transportation Research Procedia, 44 (2020), 145-152 doi:10.1016/j.trpro.2020.02.021 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Znanstveno-istraživački projekti:

 1. EKO-VAKO Razvoj inovativnog vagona za transport komunalnog otpada, „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, Operativni program Konkurentnosti kohezija 2014. – 2020., znanstveno-istraživački projekt – ključni stručnjak
 2. Razvoj inovativnih metoda utvrđivanja modalne raspodjele putovanja – Studija slučaja prijevoza na zahtjev u Gradu Zagrebu

Stručni projekti:

 1. Plan održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod; stručni projekt – ključni stručnjak za željeznički promet
 2. Analiza alternativnih pravaca dopreme sirovina i otpreme gotovih proizvoda za PTKM preko morskih i riječnih luka, stručni projekt – voditelj projekta

Razvojni projekti:

 1. LoMI-internacionalizacijom preskačemo granice, EU – Strukturni fond, Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., voditelj projekta
 2. PRISTUP FPZ – unaPReđenje I provedba STrUčne Prakse na Fakultetu Prometnih Znanosti, ESF fond, Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., voditelj tima za uspostavu i organizaciju ureda za stručnu praksu i razvoja karijera
 3. ProLog – Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području prometa i logistike“, ključni stručnjak

Planirane aktivnosti za 2021.

Knjige i poglavlja u knjigama:

 1. Sveučilišni udžbenik – Robno transportni centri (T. Mlinarić, T. Rožić)

Pozvana predavanja:

 1. International Conference New Technologies Development and Application „NT-2020“, Sarajevo; naslov rada „Modernizacija željezničke infrastrukture – Nova paradigma“ autor: Tomislav Josip Mlinarić
 2. CETRA 2020 – 6th International Conference on Road and Rail Infrastructure; Naslov rada „Održavanje i obnavljanje željezničke infrastrukture – Nova paradigma“; autor: Tomislav Josip Mlinarić

Organizacija skupova:

 1. ZIRP 2020 Transformation of Transportation; International conference – The Science and Development of Transport

Ostale aktivnosti:

 1. Rad u sveučilišnom Povjerenstvu za inovacije i transfer tehnologije u ulozi predsjednika Povjerenstva
 2. Odobreno godišnje izvješće o radu Povjerenstva za inovacije i transfer tehnologije u prvoj godini mandata za razdoblje od 16. travnja 2019. do 15. travnja 2020. s izvršenim aktivnostima
  • Poticanje sudjelovanja istraživača i istraživačkih timova na međunarodnim sajmovima inovacije
  • Osnivanje Znanstveno – tehnologijskoga parka Sveučilišta u Zagrebu
  • Izrada kataloga inovacija i patenata
  • Mapiranje inovacija Sveučilišta u Zagrebu
  • Predstavljanje Poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog specijalističkog studija Intelektualno vlasništvo

 

PROF. DR. SC. EDNA MRNJAVAC, redovita profesorica u trajnom zvanju, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Sveučilište u Rijeci, redovita članica HATZ-a

Provedene aktivnosti u 2020.

Popis objavljenih radova:

 1. Slavić, N. I Mrnjavac, E. Croatian Urban Transportation Systems in 2020: Sustainable Urban Mobility Survey”, BLMM, Osijek 2020.
 2. Maršanić, R., Mrnjavac, E., Pupavac, D., Krpan, Lj. Promet u mirovanju kao čimbenik kvalitete turističke destinacije, BLMM, Osijek, 2021. (u postupku recenziranja)

Recenzije:

 1. Radovi predviđeni za izlaganje i objavu na Međunarodnom kongresu „Tourism and Hospitality Industry 2020“, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, 2020.
 2. Radovi predviđeni za izlaganje i objavu na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Business Logistics in Modern management“, Ekonomski fakultet, Osijek, 2020.
 3. Recenzija nastavnog programa preddiplomskog studija „Upravljanje opskrbnim lancima“, Poslovno veleučilište Zagreb

Znanstveni projekti:

 1. Pametna mobilnost i turizam: alternativni načini kretanja u turizmu destinacije, istraživač, (2018-2020; ZP UNIRI 5/18)

Sudjelovanje na kongresima:

 1. Međunarodna znanstvena konferencija „Business Logistics in Modern management“, Ekonomski fakultet, Osijek, 2020

Ostalo:

 1. Koordinator projektne linije ZIP UNIRI, 5. ciklus (znanstveni projekti Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, međunarodna recenzija)

Planirane aktivnosti za 2021.

 1. Predviđen je nastavak aktivnosti iz 2020. godine
 2. Priprema rukopisa novog izdanja sveučilišnog udžbenika

 

PROF. DR. SC. DORIS NOVAK, redoviti profesor u trajnom zvanju, Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište u Zagrebu, suradni član HATZ-a

Provedene aktivnosti u 2020.

Poglavlje u knjizi: 

 1. Tomislav Radišić, Petar Andraši, Doris Novak, Biljana Juričić, Bruno Antulov-Fantulin: Air Traffic Complexity as a Source of Risk in ATM, Open Access book, “Risk Assessment in Air Traffic Management” edited by MSc. Javier Alberto Perez Castan; ISBN 978-1-78985-794-8

Objavljeni radovi:

 1. Andraši, Petar; Novak, Doris; Ratković, Antonio: Operational aspects of vertical navigation during the approach phase of flight: CDA vs. conventional step-down approach (Technical Gazette, ISSN 1330-3651(Print), ISSN 1848-6339)

Rad na projektima:

 1. ERASMUS+ K2 (knowledge alliance): KAAT – Knowledge Alliance in Air Transport
 2. ERASMUS+ K2 (strategic partnership): ATCOSIMA – Development of Common ATC Simulation Training Assessment Criteria Based On Future Pan-European Single Targets
 3. H2020-SESAR-2019-2 Exploratory Research Programme (ER4), ATM Excellent Science & Outreach: Meteorological uncertainty management for Flow Management Positions
 4. H2020-SESAR-2019-2 Research and Innovation Framework Programme, AI Situational Awareness Foundation for Advancing Automation
 1. European Structural and Investment Funds for Operational Programme Competitiveness and Cohesion: Impact of wind flow at Dubrovnik airport(prijava u fazi provjere)

Glasilo HATZ-a

 1. Gostujući urednik tematskog broja glasila HATZ-a „Engineering power“ Vol. 15(2) 2020

Planirane aktivnosti za 2021.

 1. Organizacija međunarodnog znanstvenog skupa (u funkciji potpredsjednika organizacijskog odbora) The science and Development of transport – Transformation of Transportation
 2. Urednik zbornika radova Conference on Air Transport – INAIR 2020, CHALLENGES OF AVIATION DEVELOPMENT 

 

Izvješće o radu Odjela prometa u 2019. i plan rada za 2020.

Izvješće o radu Odjela prometa u 2019.

 • Odjel prometa čini ukupno 19 članova. Od toga broja 6 emeritusa, 7 redovitih članova (od 8 dopuštenih), 4 suradnika (od 10 dopuštenih), te 2 (od 2 dopuštena) međunarodna člana
 • Redoviti član Odjela prof. dr. sc. Ivan Miloš je i voditelj Centra za prometno inženjerstvo HATZ-a.
 • Održane su elektroničke sjednice o unapređenju i primanju novih suradnika Odjela, te pripremu izvješća o radu i planovima daljnjih aktivnosti Odjela, a na kojima su članovi obaviješteni i o događanjima vezanim za djelovanje Odjela
 • U 2091. predloženi su i prihvaćeni u članstvo HATZ-a novi suradnici i to prof. dr. sc. Alen Jugović, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić i prof. dr. sc. Doris Novak, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
 • HATZ je bio supokrovitelj međunarodnog znanstveno-stručnog skupa „Science and Traffic Development – Next Generation Transport Industry Innovations“, Opatija, 9.-10.5.2019., u suorganizaciji Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Bremenu i Sveučilišta znanosti i tehnologije u Wroclawu
 • Odjel je koordinator suradnje HATZ-a kao članice Europske platforme za prometne znanosti (European Platform of Transport Sciences Foundation – EPTS)
 •  

Plan rada Odjela prometa za 2020.

 • Primanje suradnika na 4 od 6 raspoloživih mjesta. Unaprjeđenje 1 redovitog člana u člana emeritusa
 • Uredništvo tematskog broja u glasilu HATZ-a Engineering power
 • Planirano supokroviteljstvo HATZ-a nad 14th Baška GNSS Conference: Technologies, Techniques and Applications Across PNT, 9.-13. 5. 2021, Baška, Krk Island, Croatia i The 1st Workshop on Smart Blue and Green Maritime Technologies
 • Planirano supokroviteljstvo HATZ-a nad International Conference – The Science and Development of Transport ZIRP 2021
 • Poticanje članova Odjela na isticanje pripadnosti HATZ-u

 

Izvješće o radu članova Odjela prometa u 2019. i plan rada za 2020.

 

PROF. DR. SC. MARIO ANŽEK, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, redoviti član HATZ-a

Provedene aktivnosti u 2019.

 • Glavni/odgovorni urednik časopisa P-T&T koji je od 2006. u kategoriji Transportation Science and Technology (SCIE, WoS). Časopis je u bazi Scopus (SCIMAGO) već niz godina u drugom kvartilu (Q2)

Planirane aktivnosti u 2020.

 1. Prelazak iz redovitog člana u emeritusa Akademije
 2. Nastaviti na tragu prethodnih godina s posebnim naglaskom na aktivnostima stjecanja što boljih referenci časopisa P-T&T.
 3. Promicati misiju HATZ-a na skupovima i stjecati nove reference

 

PROF. DR. SC. HRVOJE GOLD, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, redoviti član HATZ-a, tajnik Odjela prometa

Provedene aktivnosti u 2019.

Istraživački projekti:

 1. Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima – DATACROSS, Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti, KK.01.1.1.01.0009, 1.11.2017.-1.11.2022., korisnik sredstava iz EU fondova Sveučilište u Zagrebu, Fakultet za elektrotehniku i računarstvo, partner Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, suradnik na projektu
 2. Skalabilni, visoko dostupni, distribuirani sustav za optimizaciju kompleksnih dostavnih ruta – SKALVIDDOR, Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI), KK.01.2.1.01.0120, 1.5.2018.-1.11.2019., korisnik sredstava iz EU fondova Mireo d.d., partner Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, član projektnog tim
 3. Istraživanje i razvoj sustava za prepoznavanje umora i distrakcije vozača – DFDM, Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI), KK.01.2.1.01.0136, 1.10.2018.-30.9.2021., korisnik sredstava iz EU fondova Xylon d.o.o., partner Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, član projektnog tim

Planirane aktivnosti u 2020.

Nastavak koordinacije rada Odjela prometa i promicanja misije i vizije HATZ-a, te rada na projektima.

 

PROF. DR. SC. ALEN JUGOVIĆ, redoviti profesor (prvi izbor), Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, suradni član HATZ-a

Provedene aktivnosti u 2019.

Knjige i poglavlja u knjigama te zbornici:

 1. U tisku sveučilišni udžbenik s naslovom EKONOMIKA LUKA – RIJEŠENI IZDACI, koautor.
 2. Proceedings of 13th Annual Baška GNSS Conference, Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 2019 (zbornik), urednik.
 3. Proceedings of International Conference of Maritime Science & Technology NAŠE MORE 2019, Dubrovnik, Croatia, 17 – 18 October 2019. conference proceedings, member of Programme Committee and International Scientific Committee.

Znanstveni radovi u časopisima i skupovima:

 1. Vukelić, G., Jugović, A., Perić Hadžić, A.; Poletan Jugović, T.: From Sailor to Scientist – Reaching Out to Researching Professionals on Doctorate Level // Proceedings of the International Asociation of Maritime Universities (IAMU) Conference / Sviličić, Boris (ur.). Tokio: International Asociation of Maritime Universities (IAMU), 2019. str. 294-299 (poster, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni).
 2. Svilicic, B., Rudan, I., Jugović, A., Zec, D.: A Study on Cyber Security Threats in a Shipboard Integrated Navigational System // Journal of marine science and engineering, 7(10) (2019), 364-375 doi:10.3390/jmse7100364 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni).
 3. Žgaljić, D., Tijan, E., Jugović, A., Poletan Jugović, T.: Implementation of sustainable Motorways of the Sea services – Multi-criteria analysis of Croatian port system // Sustainability (2019) (međunarodna recenzija, članak, znanstveni).
 4. Žgaljić, D., Jugović, A., Schiozzi, D., Oblak, R.: Multi-criteria analysis of Croatian port system for implementation of sustainable motorways of the sea services, International Conference of Maritime Science & Technology NAŠE MORE 2019, Dubrovnik, Croatia, 17 – 18 October 2019. (međunarodna recenzija, članak, znanstveni).
 5. Bukša, J., Jugović, A., Schiozzi, D., Oblak, R.: The compromise model as a method of optimizing the operation of nautical tourism ports, International Conference of Maritime Science & Technology NAŠE MORE 2019, Dubrovnik, Croatia, 17 – 18 October 2019. (međunarodna recenzija, članak, znanstveni).
 6. Torlak, I., Tijan, E., Aksentijević, S., Jugović, A.: Information management in Croatian seaports – case study Split // Naše more : znanstveni časopis za more i pomorstvo (2019) (međunarodna recenzija, poslan).

Znanstveni/istraživački/međunarodni projekti:

 1. Kompleksni multiplikativni učinci morskih luka i njihov utjecaj na gospodarstvo, znanstveni projekt Sveučilišta u Rijeci i Pomorskog fakulteta.
 2. Promoting Maritime and Multimodal Transport (PROMARES) – Interreg HR-ITA.
 3. Pomorski obrazovni standard u brodarstvu i brodskom menadžmentu (MEDUSA) – HKO projekt.

Stručni projekti:

 1. NacionalnI plana razvoja obalnog linijskog pomorskoputničkog prometa RH – MMPI, 2019.
 2. Studija opravdanosti davanja koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, Gradska plaža u Crikvenici, grad Crikvenica – PGŽ.
 3. Studija opravdanosti davanja koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, plaža Kovačine, grad Cres – PGŽ.
 4. Studija opravdanosti davanja koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, plaža Kovačine, grad Cres – PGŽ
 5. Studija gospodarske opravdanosti za potrebe uspostavljanja linije Rab – Lošinj – PGŽ.
 6. Studija kategorizacija luka i pojedinih dijelova luka u zone te analiza trenutnog stanja s prijedlogom visine lučkih pristojbi za luke na području pod jurisdikcijom Županijske lučke uprave RAB – ŽLU Rab.
 7. Lučke tarife lučke uprave rabac – ŽLU Rabac.
 8. Studije opravdanosti davanje koncesije luka Jadrišćica i Sveti Martin – ŽLU Mali Lošinj.
 9. Studije opravdanosti davanja koncesije za pružanje usluga opskrba plovila strujom i vodom u lukama Olib, Silba i Molat – ekonomsko financijska analiza – ŽLU Zadar.
 10. Pravilnik o dodjeli komunalnih vezova s izradom liste prioriteta – ŽLU Rabac.
 11. Studija gospodarske opravdanosti za putničku liniju Baška – Lopar u obalnom linijskom pomorskom putničkom prometu – ŽLU Krk.
 12. Gospodarska opravdanost davanja koncesije za luku nautičkog turizma – marina Velopin na Malom Lošnju – ACI d.d.
 13. Hodogram aktivnosti davanja koncesija na zahtjev zajedno sa izradom prateće dokumentacije – ŽLU Krk.
 14. Studija opravdansoti davanja koncesije za gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta na području luke Selce, grad Crikvenica i izrada natječajne dokumentacije – OX d.o.o.
 15. Studija opravdanosti davanja koncesije za gospodarsko korištenje ugostiteljskog objekta na području luke Crikvenica, grad Crikvenica (ekonomsko – financijski dio) i izrada natječajne dokumentacije – ŽLU Crikvenica.
 16. Kategorizacija luka i pojedinih dijelova luke u zone te analiza trenutnog stanja s prijedlogom visine lučkih pristojbi za luke na području pod jurisdikcijom Lučke uprave Rabac – ŽLU Rabac.
 17. Izrada kategorizacije luka i pojedinih dijelova luke u zone te analiza trenutnog stanja s prijedlogom visine lučkih pristojbi za luke na području pod jurisdikcijom lu Cres – ŽLU Cres.

Organizacija skupova:

 1. 13th Baška GNSS Conference, Baška, 12-15. svibnja 2019.
 2. MIPRO 2019. – 42. međunarodni skup, Opatija, 20.-24. svibnja 2019.
 3. My First Conference, Rijeka, 12. rujna 2019.
 4. International Conference of Maritime Science & Technology „Naše more”, Dubrovnik, 17.-18. Listopada, 2019.
 5. Conference on Marine Technology (in memoriam Z. Winkler), Rijeka, 15.-16. studenog 2019.

Organizacija radionica:

 1. Doktorandska radionica “Kako napisati kvalitetan znanstveni rad”.
 2. Festival znanosti 2019. – Sveučilište u Rijeci.

Planirane aktivnosti u 2020.

 1. Čekaju se rezultati prijava 2 europska projekta (Interreg HR-ITA) te 1 projekta iz IRI infrastrukturnih projekata (na kojem voditelj i član tima)
 2. Nastaviti izradu stručnih projekata
 3. Objavljivanje radova vezano uz istraživanje na projektima
 4. Izrada udžbenika Ekonomika brodarstva
 5. Promoviranje i organiziranje novog međunarodnog simpozija koji bi obuhvatio sve značajnije fakultete u regiji iz područja prometa i transporta

 

PROF. DR. SC. JOSIP KASUM, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, suradni član HATZ-a

Provedene aktivnosti u 2019.

Popis objavljenih radova:

 1. Kasum, J., Pilić, M., Jovanović, N., Pienaar, H., Model of Forensic Hydrography, Transactions on maritime science 8 (02), 246-252, 2019.
 2. Kasum, J., Primorac, Ž., Pilić, M., The Influence of Island Infrastructure on Security, Sustainability and Development of Nautical Tourism, Mediterranean Islands Conference, MIC-VIS, 2019.

Projekti:

 1. Study for providing multimodal traffic information, Fakultet prometnih znanosti i Ericsson Nikola Tesla d.d. za Hrvatske Ceste, Zagreb, 2019, (Kasum, J., provedba projektnih aktivnosti u području rada stručnjaka za pomorski promet), 2019.

Planirane aktivnosti u 2020.

 1. Publiciranje radova.
 2. Rad na projektima u provedbi i na prijavi novih projekata.
 3. Mentorstva na doktorskim studijima.
 4. Opremanje novo otvorenog laboratorija forenzičnog inženjerstva na SOFZ Sveučilišta u Splitu.

 

PROF. DR. SC. SERĐO KOS, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, redoviti član HATZ-a

Provedene aktivnosti u 2019.

Znanstveni radovi objavljeni u recenziranim zbornicima međunarodnog znanstvenog skupa održanih u inozemstvu i u Hrvatskoj:

 1. Kos, Serđo; Bakota, Mario; Brčić, David : Particularities of determining the vessel position, course and speed and the ionospheric error by using dual-band GLONASS receivers // Proceedings of 12th Annual Baška GNSS Conference / Lenac, Kristijan ; Brčić, David ; Kos, Serđo ; Valčić, Marko ; Jugović, Alen ; Horvat, Marko (ur.). Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 2019. str. 97-108 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 2. Kos, Serđo; Pongračić, Barbara; Brčić, David : A study on multi-constellation GNSS positioning performance in terms of maritime requirements // Proceedings of 12th Annual Baška GNSS Conference / Lenac, Kristijan ; Brčić, David ; Kos, Serđo ; Valčić, Marko ; Jugović, Alen ; Horvat, Marko (ur.).Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 2019. str. 69-84 (poster, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 3. Toman, Ivan; Kos, Serđo; Brčić, David: On long-term solar activity impact on GPS single- frequency 3D positioning accuracy in the Adriatic Region // Proceedings of 12th Annual Baška GNSS Conference / Lenac, Kristijan ; Brčić, David ; Kos, Serđo ; Valčić, Marko ; Jugović, Alen ; Horvat Marko (ur.).Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 2019. str. 27-49 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni

Druge vrste radova:

 1. Brčić, David; Hess, Mirano; Kos, Serđo : Više od navigacije, 2019. (popularizacija znanosti u sklopu projekta Noć istraživača).

Znanstveni časopis “Pomorstvo- Scientific Journal of Maritime Research “ 1332-0718 – izdavač Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet

Glavni urednik časopisa. Časopis je u bazi Scopus (SCIMAGO) i u bazi WoS CC  ESCI.

Uredničke knjige:

Proceedings of the 13th Annual Baška GNSS Conference / Brčić , David ; Valčić, Marko; Kos, Serđo: (ur.). Rijeka : Kraljevski institut za navigaciju, London & Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2019. (zbornik).

Znanstveni projekt:

 1. „Istraživanje okolišnih utjecaja na rad satelitskih navigacijskih sustava u pomorskoj navigaciji“, znanstveni projekt Sveučilišta u Rijeci, uniri-tehnic-18-66,  voditelj projekta Serđo Kos.

Planirane aktivnosti u 2020.

 1. Prezentacija radova na 14th Annual RIN Baška GNSS Conference i ostalim konferencijama u zemlji i u inozemstvu
 2. Istraživanja u okviru odobrenog znanstvenog projekta Sveučilišta u Rijeci „Istraživanje okolišnih utjecaja na rad satelitskih navigacijskih sustava u pomorskoj navigaciji“, uniri-tehnic-18-66.

 

PROF. DR. SC. IVAN MILOŠ, redoviti član Odjela prometa i voditelj Centra za prometno inženjerstvo HATZ-a

Izvješće o radu u 2019. g. i plan rada u 2020. g. se nalazi u izvješću i planu rada Centra za prometno inženjerstvo HATZ-a.

 

PROF. DR. SC. TOMISLAV JOSIP MLINARIĆ, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, suradni član HATZ-a

Provedene aktivnosti u 2019.

Znanstveni radovi u časopisima:

 1. Petrović, M.; Mlinarić, T. J.; Šemanjski I.: Location Planning Approach for Intermodal Terminals in Urban and Suburban Rail Transport // Promet – Traffic & Transportation, 31 (2019), 1; 101-111 (međunarodna recenzija, pregledni rad, znanstveni)
 2. Cipek, M.; Pavković, D.; Kljaić, Z.; Mlinarić, T.J.: Assessment of Battery-Hybrid Diesel-electric Locomotive Fuel Savings and Emission Reduction Potentials based on a Realistic Mountainous Rail Route // Energy (Oxford), 173 (2019), 1154-1171 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)

Znanstveni radovi na skupovima:

 1. Kljaić, Zdenko; Mlinarić, Tomislav-Josip; Pavković, Danijel; Cipek, Mihael; Nikšić, Mladen: Fuzzy logic-based scheduling of rail vehicles under reduced traffic flow conditions // Proceedings of 27th Telecommunications Forum TELFOR 2019, Beograd, Srbija, 2019. 4484, 4 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 2. Kljaić, Zdenko; Cipek, Mihael; Mlinarić, Tomislav-Josip; Pavković, Danijel; Zorc, Davor: Utilization of Track Condition Information from Remote Wireless Sensor Network in Railways – A Mountainous Rail Track Case Study // Proceedings of 27th Telecommunications Forum TELFOR 2019, Beograd, Srbija, 2019. 4485, 4 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 3. Kljaić, Zdenko; Cipek, Mihael; Pavković, Danijel; Mlinarić, Tomislav-Josip: Adaptive State of Charge Control for a Battery Hybrid Locomotive Based on Track Condition Provided by a Remote Wireless Sensor Network // Proceedings of the 14th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES 2019), Dubrovnik, R. Hrvatska, 2019. SDEWES2019-0717, 18 (poster, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 4. Petrović, Marjana; Ljubaj, Ivica; Mlinarić, Tomislav Josip: INCREASING QUALITY OF SERVICE IN RAILWAY PASSENGER TRANSPORT – CASE STUDY // Proceedings of the International Scientific Conference “Science and Traffic Development” (ZIRP 2019) – Topic: Next Generation Transport Industry Innovations / Grgurević, I. ; Rožić, T. (ur.). Zagreb: Faculty of Transport and Traffic Sciences University of Zagreb, 2019. str. 325-335 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
 5. Ljubaj, Ivica; Mlinarić, Tomislav Josip: The Possibility of Utilising Maximum Capacity of the Double-Track Railway By Using Innovative Traffic Organisation // Transportation Research Procedia, 40 (2019), 346-353 doi:10.1016/j.trpro.2019.07.051 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni)
 6. Mikulčić, Matea; Mlinarić, Tomislav Josip; Viduka Milas, Mia: New Specific Transmission Device for Providing the Required Safety Level between ETCS and INDUSI Technology // Proceedings of the International Scientific Conference “Science and Traffic Development” (ZIRP 2019) / Grgurević, Ivan ; Rožić, Tomislav (ur.). Zagreb: Faculty of Transport and Traffic Sciences, Universty of Zagreb, 2019. str. 265-274 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Znanstveno-istraživački projekti:

 1. Razvoj STM uređaja za osiguravanje interoperabilnosti ETCS i Indusi tehnologije na svjetskim željeznicama, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. – Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja, 2017-2019, znanstveno-istraživački projekt – voditelj projekta
 2. EKO-VAKO Razvoj inovativnog vagona za transport komunalnog otpada, „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, Operativni program Konkurentnosti kohezija 2014. – 2020., znanstveno-istraživački projekt – ključni stručnjak

Stručni projekti:

 1. Plan održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod; stručni projekt – ključni stručnjak za željeznički promet
 2. Izrada studije za pružanje multimodalnih informacija u prometu, stručni projekt – ključni stručnjak za željeznički promet
 3. Analiza alternativnih pravaca dopreme sirovina i otpreme gotovih proizvoda za PTKM preko morskih i riječnih luka, stručni projekt – voditelj projekta
 4. Prometni elaborat za uspostavljanje zone naplate zagušenja u Gradu Dubrovniku; stručni projekt – konzultant

Razvojni projekti:

 1. LoMI-internacionalizacijom preskačemo granice, EU – Strukturni fond, Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., voditelj projekta

Planirane aktivnosti u 2020.

Knjige i poglavlja u knjigama:

 1. Sveučilišni udžbenik – Robno transportni centri (T. Mlinarić, T. Rožić)

Pozvana predavanja:

 1. International Conference New Technologies Development and Application „NT-2020“, Sarajevo; naslov rada „Modernizacija željezničke infrastrukture – Nova paradigma“ autor: Tomislav Josip Mlinarić
 2. CETRA 2020 – 6th International Conference on Road and Rail Infrastructure; Naslov rada „Održavanje i obnavljanje željezničke infrastrukture – Nova paradigma“; autor: Tomislav Josip Mlinarić

Projekti:

 1. LoMI-internacionalizacijom preskačemo granice, EU – Strukturni fond, Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., voditelj projekta
 2. Analiza alternativnih pravaca dopreme sirovina i otpreme gotovih proizvoda za PTKM preko morskih i riječnih luka, stručni projekt – voditelj projekta
 3. Plan održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod; stručni projekt – ključni stručnjak za željeznički promet

Organizacija skupova:

 1. ZIRP 2020 Transformation of Transportation; International conference – The Science and Development of Transport

Ostale aktivnosti:

Rad u sveučilišnom Povjerenstvu za inovacije i transfer tehnologije u ulozi predsjednika Povjerenstva

 

PROF. DR. SC. EDNA MRNJAVAC, redovita profesorica u trajnom zvanju, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, redovita članica HATZ-a

Provedene aktivnosti u 2019.

Popis objavljenih radova:

 1. Mlaker Kač, Sonja; Mrnjavac, Edna, Slavić, Nataša. Relationship factors in tourism supply chain management in Slovenia and Croatia. Proceedings 5th International Conference TOSEE – Tourism in Southern and Eastern Europe: Creating Inovative Tourism Experiences – The Way to Extend Tourist Season, Zadel, Z.; Smolčić Jurdana, D. (eds.) pp.475-487, Opatija May 16 – 18 2019. (međunarodna recenzija, znanstveni)
 2. Slavić, Nataša; Mrnjavac, Edna. How smart is mobility of Croatian citizens?Behaviour paterns of local population as an indicator of tourist destination transportation supply. Proceedings 5th International Conference TOSEE – Tourism in Southern and Eastern Europe: Creating Inovative Tourism Experiences – The Way to Extend Tourist Season, Zadel, Z.; Smolčić Jurdana, D. (eds.) pp.621-640, Opatija May 16 – 18 2019. (međunarodna recenzija, znanstveni)

Recenzije:

 1. sc. Robert Maršanić, Organizacija parkiranja u urbanim područjima, Rijeka, Naklada Kvarner d.o.o., 2019. (u tisku)
 2. Radovi izlagani i objavljeni na Međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Business Logistics in Modern management“, Ekonomski fakultet, Osijek, 2019.

Znanstveni projekti:

 1. Pametna mobilnost i turizam: alternativni načini kretanja u turizmu destinacije, istraživač, (2018-2020; ZP UNIRI 5/18)

Sudjelovanje na kongresima:

 1. TOSEE 2019, Opatija

Ostalo:

 1. Koordinator projektne linije ZIP UNIRI, 5.ciklus (znanstveni projekti Sveučilišta u Rijeci, fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, međunarodna recenzija)

Planirane aktivnosti u 2020.

Objavljivanje radova vezano uz istraživanje na projektima.

 

PROF. DR. SC. DORIS NOVAK, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, suradni član HATZ-a

Provedene aktivnosti u 2019.

Objavljeni radovi:

 1. Andraši, Petar; Radišić, Tomislav; Novak, Doris; Juričić, Biljana: Subjective Air Traffic Complexity Estimation Using Artificial Neural Networks; Promet – Traffic & Transportation, 31 (2019), 4; 377-386 doi:10.7307/ptt.v31i4.3018 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni);
 2. Novak, Doris; Zaharia, Sorin Eugen; Pavlinović, Mira; Romanović, Roman: Recognition of Prior Learning Based on Competence- Based Training in Aviation Sector // Proceedings of the International Scientific Conference “Science and Traffic Development” (ZIRP 2019) / Gregurević, Ivan ; Rožić, Tomislav (ur.). Zagreb: Fakultet prometnih znanosti, 2019. str. 291-300 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

 Pozvana predavanja:

Predavanje na tribini IEEE Odjela za obrazovanje (planirano za 17. prosinca 2019.)

Rad na projektima:

 1. H2020-SESAR: Enhanced Arrivals and Departures (završen u 2019.)
 2. H2020-SESAR: Network Collaborative Management(PJ.24) (završen u 2019.)
 3. ERASMUS+ K2 (knowledge alliance): KAAT – Knowledge Alliance in Air Transport (2019. i 2020.)
 4. ERASMUS+ K2 (strategic partnership): ATCOSIMA – Development of Common ATC Simulation Training Assessment Criteria Based On Future Pan-European Single Targets (2019. i 2020.)
 5. H2020-SESAR-2019-2 Exploratory Research Programme (ER4), ATM Excellent Science & Outreach: Meteorological uncertainty management for Flow Management Positions (project dobiven, započinje 2020.)
 6. European Structural and Investment Funds for Operational Programme Competitiveness and Cohesion: Impact of wind flow at Dubrovnik airport (prijava u tijeku)

Planirane aktivnosti u 2020.

 1. Organizacija međunarodnog znanstvenog skupa (u funkciji potpredsjednika organizacijskog odbora) The science and Development of transport – Transformation of Transportation (ZIRP 2020)
 2. Objava znanstvenog rada Operational aspects of vertical navigation during the approach phase of flight: CDA vs. conventional step-down approach (Technical Gazette, ISSN 1330-3651(Print), ISSN 1848-6339)
 3. Gostujuću urednik biltena HATZ „Engineering Power“ (travanj 2020.)
 4. Poglavlje u knjizi (prihvaćeno za objavu u 2020.) Tomislav Radišić, Petar Andraši, Doris Novak, Biljana Juričić, Bruno Antulov-Fantulin: Air Traffic Complexity as a Source of Risk in ATM, Open Access book, “Risk Assessment in Air Traffic Management” edited by MSc. Javier Alberto Perez Castan; ISBN 978-1-78985-794-8 – prihvaćeno za objavu

 

IZVJEŠĆE O RADU ODJELA PROMETA I NJEGOVIH ČLANOVA
U 2018. G. I PLAN RADA ZA 2019. G.
 

IZVJEŠĆE O RADU ODJELA PROMETA U 2018. G.

Odjel prometa čini ukupno 28 članova. Od toga broja 6 emeritusa, 8 (od 8 dopuštenih) redovitih članova i 2 (od 10 dopuštenih) suradnika te 2 (od 2 dopuštena) međunarodna člana.

Redoviti član Odjela prof. dr. sc. Ivan Miloš je i voditelj Centra za prometno inženjerstvo HATZ-a.

Održane su elektroničke sjednice o unapređenju i primanju novih suradnika Odjela.

Predloženo je i prihvaćeno unapređenje suradnika prof. dr. sc. Dragan Čišića, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci u redovitog člana HATZ-a.

Odjel je predložio, a Predsjedništvo HATZ-a, na 6. sjednici održanoj 7. svibnja 2018. g., donijelo odluku o izboru u status člana gospodarstvenika Akademije g. Zvonimira Viduke, dipl. ing. elektrotehnike, direktora tvrtke Altpro d.o.o.

Odjel je predložio, a Predsjedništvo donijelo odluku o izboru za podupirućeg člana HATZ-a tvrtku Altpro d.o.o. iz Zagreba. Altpro razvija i proizvodi signalno-sigurnosnu opremu za željeznička vozila i infrastrukturu u potpunosti razvijenu u Hrvatskoj na bazi vlastitog znanja, a koja se koristi u više od 47 država na šest kontinenata.

Članovi odjela su sudjelovali u koordinaciji i sastavljanju priloga tematske cjeline Promet, 1. sveska Hrvatska tehnička enciklopedija izrađene u suradnji Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Članovi odjela sudjelovali su u organizaciji i radu okruglog stola i skupa pod pokroviteljstvom HATZ-a i to okruglog stola „Upravljanje mobilnošću – put ka konkurentnoj turističkoj destinaciji“, Opatija, 15.3.2018., u suorganizaciji Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i međunarodnog znanstveno-stručnog skupa „Science and Traffic Development – Transport and Logistics Industry in Digital Age“, Opatija, 10.-11.5.2018., u suorganizaciji Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Bremenu, Sveučilišta znanosti i tehnologije u Wroclawu, Fakulteta za logistiku Sveučilišta u Mariboru i Fakulteta prometa Sveučilišta u Pardubicama. Okrugli stol je održan i kao prilog Odjela prometa obilježavanju 25. obljetnice HATZ-a.

Članovi Odjela sudjelovali su na sastanku o razvoju Jadransko-jonskog željezničkog koridora održanom 14.3.2018. u koordinaciji i prostorijama HATZ-a.

Odjel je koordinator suradnje HATZ-a i Europske platforme za prometne znanosti (European Platform of Transport Sciences Foundation – EPTS) koja je potaknula suradnju. EPTS je neovisna europska udruga društava i udruga koje rade u području prometnih znanosti i drugih nacionalnih ustanova koje djeluju u području prometa utemeljena 2001. godine u Beču. HATZ je od rujna 2018. redoviti član EPTS-a.

PLAN RADA ODJELA PROMETA ZA 2019. G.

Primanje suradnika na 4 od 8 raspoloživih mjesta.

Razmatranje mogućnosti nastavka održavanja okruglog stola na temu mobilnosti u suorganizaciji HATZ-a, Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci i Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Poticanje članova Odjela na isticanje pripadnosti HATZ-u.

Predlaganje pokroviteljstva HATZ-a skupovima.

 

IZVJEŠĆA ČLANOVA ODJELA PROMETA O RADU U 2018. G. I PLANOVIMA RADA U 2019. G.

 

PROF. DR. SC. MARIO ANŽEK, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, redoviti na član HATZ-a

Aktivnosti unazad nekoliko godina do zaključno 2018.

A. HRVATSKA TEHNIČKA ENCIKLOPEDIJA (HTE)

Voditelj tematske cjeline PROMET, 1. (od 4) sveska. Koordinacija svih sudionika tematske cjeline promet i usklađivanje tekstova.

HTE je izuzetno važan projekt za područja tehničkih znanosti. Nastavak je niza velikih enciklopedija Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, a odvija se u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti i Akademijom tehničkih znanosti Hrvatske. Nastaje s ciljem da se po prvi puta, na jednom mjestu prikupi i sustavno obradi ono najznačajnije što se o povijesti i sadašnjosti tehnike u Hrvatskoj zna te da se to znanje prezentira u enciklopedijskom obliku. Enciklopedija će se oblikovati kao usporedno mrežno (online) i tiskano izdanje, po čemu predstavlja prvijenac na ovim prostorima. Već na početku projekta razvijene su javne mrežne stranice tehnika.lzmk.hr na kojima će se objavljivati članak po članak, odmah kako budu dovršeni. Tako se razvoj projekta može kontinuirano pratiti u javnosti, a osigurano je trajno obogaćivanje i ažuriranje sadržaja te priljev svježih spoznaja. Tiskano izdanje će obuhvaćati četiri sveska, od kojih svaki obrađuje jednu tematsku cjelinu. Svesci će se dovršavati i tiskati jedan za drugim, u vremenskim razmacima od predvidivo dvije godine. Prvi svezak, čije izdanje je početkom prosinca 2018., obuhvaća brodogradnju, pomorstvo, promet, strojarstvo, zrakoplovstvo i vojnu tehniku, dok će posljednji svezak ujedno obuhvatiti opće tehničke pojmove zajedničke svim strukama, opći prikaz razvoj

B. ZNANSTVENI ČASOPIS Promet-Traffic&Transportation (P-T&T)

Glavni/odgovorni urednik časopisa P-T&T koji je od 2006. u kategoriji Transportation Science and Technology (SCIE, WoS). Časopis je u bazi Scopus (SCIMAGO) već niz godina u drugom kvartilu (Q2)

C. ODRŽANA PREDAVANJA

Održana su predavanja na nekoliko skupova s temom Metodologija znanstveno istraživačkog rada i naglaskom – kako napisati i objaviti znanstveni članak.

Planirane aktivnosti za 2019.

 1. Nastaviti na tragu prethodnih godina s posebnim naglaskom na aktivnostima stjecanja što boljih referenci časopisa P-T&T.
 2. Promicati misiju HATZ-a na skupovima i stjecati nove reference.

 

PROF. DR. SC. DRAGAN ČIŠIĆ, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, redoviti član HATZ-a

Prijavljeni projekti u 2108.:

H2020:

 1. MARIS GEMINI Call H2020-WIDESPREAD-2018-2020 WIDESPREAD-04-2019 ERA Chair proposal No. 856597
 2. PROTEUS Call H2020-WIDESPREAD-2016-2017- H2020-WIDESPREAD-05-2017-Twinning No. 856598
 3. EXCEL IT Call H2020-WIDESPREAD-2016-2017- H2020-WIDESPREAD-05-2017-Twinning proposal No. 810673

COST: Transformative Research and Innovation through human-centered and suystainability-oriented Labs

Pozitivno ocijenjeni H2020 projekti ali EU nema financija za provedbu:

EXCEL IT, TWIN SEAS, HACK THE SCIENCE, HACK THE SCHOOL

Prihvaćeni projekti u 2108.:

 1. LOGIN – Erasmus+ projekt  –  početak 1.10.2018
 2. eCHAIN – Interreg IT-HR

U pripremi: China partnership fund rok 31. 12. Study on maritime transport and logistics under the Belt and Road Initiative

Članstvo u uredništvu časopisa:

Uz postojeće: Journal of Maritime Studies, International Journal of Infonomic , International Journal of Technology Enhanced Learning, International journal of mobile based learning, Scientific Journal International, International Journal of Computer Science and Information Technology Application, International journal on traffic and transport engineering, Modern Traffic and Transportation Engineering Research,  Journal of Shipping and Ocean Engineering, Journal of Logistics and Sustainable Transport, Journal of Management and Training for Industries

U 2018 godini postao član uredništva:

Journal Business Strategy Finance and Management, Advancements in Information Sciences and Technologies (Aist), Advancements In Business and Economics, Finance India, Journal of Yasar University

 

PROF. DR. SC. HRVOJE GOLD, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, redoviti član HATZ-a

Sudjelovao u izradi priloga za tematsku cjelinu Promet, 1. sveska Hrvatske tehničke enciklopedije. Član organizacijskog odbora znanstveno-stručnog skupa „Science and Traffic Development – Transport and Logistics Industry in Digital Age“ održanog pod supokroviteljstvom HATZ-a.

Istraživački projekti:

 1. Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima – DATACROSS, Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti, KK.01.1.1.01.0009, 1.11.2017.-1.11.2022., korisnik sredstava iz EU fondova Sveučilište u Zagrebu, Fakultet za elektrotehniku i računarstvo, partner Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, suradnik na projektu
 2. Skalabilni, visoko dostupni, distribuirani sustav za optimizaciju kompleksnih dostavnih ruta – SKALVIDDOR, Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI), KK.01.2.1.01.0120, 1.5.2018.-1.11.2019., korisnik sredstava iz EU fondova Mireo d.d., partner Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, član projektnog tim
 3. Istraživanje i razvoj sustava za prepoznavanje umora i distrakcije vozača – DFDM, Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI), KK.01.2.1.01.0136, 1.10.2018.-30.9.2021., korisnik sredstava iz EU fondova Xylon d.o.o., partner Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, član projektnog tim

Okrugli stol:

Strateško odlučivanje u visokom obrazovanju – implementacija otvorenog učenja i učenja na daljinu, Tjedan centra za e-učenje 2018., Sveučilišni računski centar SRCE, 26.9.2018., panelista

Plan aktivnosti za 2019. godinu:

Nastavak koordinacije rada Odjela prometa i promicanja misije i vizije HATZ-a, te rada na projektima.

 

PROF. DR. SC. JOSIP KASUM, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, suradni član HATZ-a

Popis objavljenih radova u 2018. godini:

 1. Kasum, J., Žanić Mikuličić, J., Kolić, V., Safety Issues, Security and Risk Management in Nautical Tourism, Transactions on maritime science 7 (02), 184-188, 2018
 2. Žanić Mikuličić, J., Kasum, J., Jugović, A., Distribution of Maritime Safety Information and Improvement Measures for Safety of Navigation // Naše more: znanstveni časopis za more i pomorstvo, 65 (2018), 3; 164-168 doi:10.17818/NM/2018/3.6
 3. Cvjetković, S., J., Kasum, J., Tokić, T., Lightning Protection on Non-convention vessels in dynamic conditions, Journal of Engineering Research and Application 8 (Issue 2), pp. 68-74

 

PROF. DR. SC. SERĐO KOS, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, redoviti član HATZ-a

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima indeksiranim u WoSCC (Web of Science Core Collection):

 1. Kos, Serđo; Bakota, Mario; Brčić, David: Analysis of the Impact of Transport Corridor Vc on the Port of Ploče // Promet – Traffic & Transportation, 30 (2018), 4; 465-477 doi:10.7307/ptt.v30i4.2656 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni), SCI Expanded baza podataka

Znanstveni radovi objavljeni u recenziranim zbornicima međunarodnog znanstvenog skupa održanog u inozemstvu i u Hrvatskoj:

 1. Pongračić, Barbara; Kos, Serđo; Brčić, David: Spatial assessment of GPS ionospheric delay model during St. Patrick’s geomagnetic storm // Proceedings of the 11th Annual Baška GNSS Conference / Brčić, David; Filić, Mia; Jugović, Alen; Kos, Serđo (ur.). Rijeka: The Royal Institute of Navigation, London; Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 2018. str. 75-92 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Znanstveni radovi prezentirani na međunarodnim znanstvenim konferencijama:

 1. Kos, Serđo; Pongračić, Barbara; Brčić, David: Assesment of individual and combined HDOP between GNSSs, 12th Annual RIN Baška GNSS Conference, Baška, 6.-9.5.2018., Baška – rad će biti objavljen u Zborniku radova (Proceedings of the 12th Annual Baška GNSS Conference).
 2. Toman, Ivan; Kos, Serđo; Brčić, David: Partial analytical research of the impact of solar cycle on GPS 3D positioning accuracy in the SE European region, 12th Annual RIN Baška GNSS Conference, Baška, 6.-9.5.2018., Baška – rad će biti objavljen u Zborniku radova (Proceedings of the 12th Annual Baška GNSS Conference).
 3. Bakota, Mario; Kos, Serđo; Brčić, David: Specific features of obtaining of vessel’s position, course and speed with ionospheric error determination using dual-frequency GLONASS receiver, 12th Annual RIN Baška GNSS Conference, Baška, 6.-9.5.2018., Baška – rad će biti objavljen u Zborniku radova (Proceedings of the 12th Annual Baška GNSS Conference).

Znanstveni projekt:

 1. Istraživanje korelacije maritimno-transportnih elemenata u pomorskom prometu: Segment satelitska navigacija – Potpora Sveučilišta u Rijeci UNIRI, šifra projekta: 13.07.1.2.03 .- voditelj projekta Serđo Kos.

Plan aktivnosti za 2019. godinu:

 1. Prezentacija radova na 13th Annual RIN Baška GNSS Conference i ostalim konferencijama u zemlji i u inozemstvu
 2. Prijavljen znanstveni projekt na Sveučilištu u Rijeci pod nazivom: Istraživanje okolišnih utjecaja na rad satelitskih navigacijskih sustava u pomorskoj navigaciji

 

PROF. DR. SC. IVAN MILOŠ, redoviti član Odjela prometa i voditelj Centra za prometno inženjerstvo HATZ-a

Izvješće o radu u 2018. g. i plan rada u 2019. g. se nalazi u izvješću i planu rada Centra za prometno inženjerstvo HATZ-a.

 

PROF. DR. SC. EDNA MRNJAVAC, redovita profesorica u trajnom zvanju, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, redovita članica HATZ-a

Popis objavljenih radova u 2018. godini:

 1. Mrnjavac, E., Pavia, N. i Maršanić, R. (2018), Parking Service – An Element of the Competitiveness of Innovative Accomodation Facilities, IMES 2018., Economic faculty, Prag.
 2. Mrnjavac, E. i Pavia, N. (2018), Influence of Mobility Management on Hotel Offer, INFOGLOB 2018, Economic faculty, Gdansk.
 3. Pavia, N., Mrnjavac, E. i Floričić, T. (2018), Events in Tourist Destination and their Impact on Competitivness and Positioning, THI 2018, FMTU, Opatija.
 4. Mrnjavac, E., i Maršanić, R. (2018), Parking – An Element of Hotel Product Quality, Scientific book „Supply Chain Management in Hospitality Industry“, FMTU, Opatija.
 5. Slavić, N. i Mrnjavac, E. (2018), Iskustva europskih i hrvatskih građana o mobilnosti s osvrtom na turističke destinacije, Acta turistica, Zagreb. (prihvaćeno za tisak u 12.2018.)

Znanstveni projekti:

 1. Supply Chain Management in Hospitality Industry, voditeljica znanstvenog projekta (2013-2015; 13.03.1.2.01.1, UNIRI), financiranog od strane Sveučilišta u Rijeci
 2. Inovativni smještajni objekti u funkciji konkurentnosti turističke destinacije, Istraživač, (2016-2018; ZP UNIRI 7/16)
 3. Pametna mobilnost i turizam: alternativni načini kretanja u turizmu destinacije, istraživač, (2018-2020; ZP UNIRI 5/18)

Urednica znanstvene monografije:

Supply Chain Management in Hospitality Industry, kao sažetak istraživanja znanstvenog projekta pod istim nazivom (2013-2015; 13.03.1.2.01.1, UNIRI), financiran od strane Sveučilišta u Rijeci

Organizacija okruglih stolova:

Upravljanje mobilnošću – put ka konkurentnoj turističkoj destinaciji, održan 15. ožujka 2018. na FMTU, Opatija; organizatori: FMTU Opatija, HATZ, Zagreb i Fakultet prometnih znanosti, Zagreb (voditeljica projekta: prof.dr.sc. Edna Mrnjavac)

Sudjelovanje na kongresima:

 1. IMES 2018, Prag
 2. INFOGLOB 2018, Gdansk
 3. THI 2018, Opatija

Plan aktivnosti za 2019. godinu:

Objavljivanje radova vezano uz istraživanje na projektima, udžbenik o Upravljanu prometom u turističkoj destinaciji.

.

Tajnik Odjela prometa

prof. dr. sc. Hrvoje Gold

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close