Odjel prometa

10. ODJEL PROMETA

Tajnik: Hrvoje Gold
Zamjenik tajnika: Mario Anžek

Članstvo Emeritusi Akademije 6 Članovi Akademije Suradnici Akademije
Božičević Josip Anžek Mario Kasum Josip
Cerovac Vesna Čišić Dragan Peran Zdravko
Hnatko Emil Čorić Većeslav X
Komadina Pavao Grbavac Vitomir X
Mikula Miroslav Mrnjavac Edna X
Rotim Franko Gold   Hrvoje X
Kos Serđo X
Međunarodni članovi Akademije 2
Dopušteni broj: 2
Miloš Ivan X
Lipičnik Martin
X
Palik František X
Brojno stanje: 10 8 2
Dopušteni broj: 18 8 10

 

Napomena:
Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na  članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je  broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije,  no oni nisu članovi odjela. Numerus clausus ne odnosi se na emerituse  Akademije.

Rubrike označene kao X predstavljaju slobodna mjesta u odjelima.

Plan rada Odjela prometa za 2017. godinu
 1. Dio članova Odjela sudjeluje pri organizaciji 24 Međunarodnog Prometnog simpozija, Prometni sustavi 2017. u okviru HZDP-a pod pokroviteljstvom Europske platforme prometnih znanosti. Simpozij će se održati u travnju 2017 godine u Zagrebu.
 2. Dio članova Odjela priprema radove za prometni simpozij
 3. Na projektu nizinske pruge, Rijeka – Zagreb- Botovo, sudjelovat će neki članovi Odjela
 4. Nastavlja se suradnja pri izradi Tehničke enciklopedije
 5. Supokroviteljstvo HATZ-a na 15. Međunarodnom znanstvenom stručnom savjetovanju u Opatiji, 1/2. 2017., u organizaciji FPZ-a.Prof. dr. sc. Vesna Cerovac, tajnica Odjela prometa
Izvještaj o radu Odjela prometa u 2016. godini
 1. Članovi Odjela prometa sudjelovali su u pripremi i u organizaciji 23 Međunarodnog Simpozija Prometni sustavi 2016 pod pokroviteljstvom Europske platforme 28 i 29. travnja 2016 u Zagrebu.
 2. Članovi odjela prometa sudjelovali su u radu Simpozija tri znanstvena rada
 3. Centar za prometno inženjerstvo nastavlja rad na projektu nizinska pruga, RIJEKA – ZAGREB – BOTOVO, u sudjelovanje članova Odjela.
 4. Nastavljena je suradnja pri izradi Tehničke enciklopedije.

Prof. dr. sc. Vesna Cerovac, tajnica Odjela prometa

Izvješće o radu u 2014.

 1. Dio članova Odjela za promet sudjelovalo je u pripremi i organizaciji Prometnog simpozija u okviru HZDP, pod pokroviteljstvom EUROPSKE PLATFORME PROMETNIH ZNANOSTI, koji je uspješno održan u travnju 2014. Godine u Zagrebu. Članovi Odjela su sudjelovali sa četiri članka koji su objavljeni u znanstvenom časopisu Suvremeni promet.
 2. Međunarodni projekt SETA

Europska komisija prihvatila je rezultate trogodišnjih istraživanja međunarodnog projekta SETA , čija je završna radionica održana 13. I 14. Ožujka, u Rijeci. Detaljno izvjršće dat ce Centar za prometno inženjerstvo.

Projekt TEMELJNI ELEMENTI ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI PROMETA U EUROPSKOJ UNIJI – INTERDISCIPLINARNA ISTRAŽIVANJA PROMETNIH NESREĆA, koji vodi suradnik Odjela za promet dr. sc. Zdravko Peran, je u tijeku

Plan rada za 2015. godinu.

 1. Članovi Odjela za promet sudjeluju u pripremi i organizaciji 13. Europskog prometnog kongresa, PROMET EUROPSKE UNIJE: SUSRET PONUDE I POTRAŽNJE koji će se održati u travnju 2015. godine u Zagrebu. Dio članova Odjela za promet, pripremio je članke za kongres.
 2. Odjel prometa će zajedno sa centrom za promet inženjerstvo pripremiti dokumentaciju po natječajima koji su u procesu realizacije. Sudjelovanje na Okruglom stolu 23. Ožujka 2015. U Rijeci, na temu: NUŽNOST IZGRADNJE NIZINSKE DVOKOLOSIJEČNE I ELEKTRIFICIRANE PRUGE RIJEKA. ZAGREB – BOTOVO, KAO DIJELA KORIDORA XI, ODNOSNO ROTUE 65, U SURADNJI SA HŽ.
 3. Projekt TEMELJNI ELEMENTI ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI PROMETA U EUROPSKOJ UNIJI – INTERDISCIPLINARNO ISTRAŽIVANJE PROMETNIH NESREĆA, i dalje vodi suradnik Odjela dr. sc. Zdravko Peran.