Odjel prometa

10. ODJEL PROMETA

Tajnik:                     Hrvoje Gold
Zamjenik tajnika:  Mario Anžek

Tajnici odjela
Redoviti članovi Akademije (5/8)
Emeritusi Akademije (+5)
Suradnici Akademije (4/10)
Međunarodni članovi Akademije (2/2)
Tajnici odjela

Tajnik odjela

Gold Hrvoje  Prof. dr. sc. Gold Hrvoje, e-mail: hrvoje.gold@fpz.hr


Zamjenik tajnika

Anžek Mario  Prof. dr. sc. Anžek Mario, e-mail: mario.anzek@fpz.hr

Redoviti članovi Akademije (5/8)

Čišić Dragan  Prof. dr. sc. Čišić Dragan, e-mail: dragan.cisic@ri.t-com.hr


Grbavac Vitomir  Prof. dr. sc. Grbavac Vitomir, e-mail: Vitomir.Grbavac@hatz.hr


Mrnjavac Edna  Prof. dr. sc. Mrnjavac Edna, e-mail: ednam@fthm.hr


Gold Hrvoje  Prof. dr. sc. Gold Hrvoje, e-mail: hrvoje.gold@fpz.hr


Kos Serđo  Prof. dr. sc. Kos Serđo, e-mail: skos@pfri.hr


 

 

Emeritusi Akademije (+5)

Anžek Mario  Prof. dr. sc. Anžek Mario, e-mail: mario.anzek@fpz.hr


 

Cerovac Vesna  Prof. dr. sc. Cerovac Vesna, e-mail: vesna.cerovac@fpz.hr


Hnatko Emil  Prof. dr. sc. Hnatko Emil, e-mail: ehnatko@sfsb.hr


Komadina Pavao  Prof. dr. sc. Komadina Pavao, e-mail: pavao.komadina@pfri.hr


Mikula Miroslav  Prof. dr. sc. Mikula Miroslav, e-mail: miroslav.mikula@zg.t-com.hr


 

 

Suradnici Akademije (4/10)

Jugović Alen  Prof. dr. sc. Jugović Alen, e-mail: ajugovic@pfri.hr


  Prof. dr. sc. Kasum Josip, e-mail: jkasum@unist.hr


  Prof. dr. sc. Mlinarić Tomislav Josip, e-mail: #


  Prof. dr. sc. Novak Doris, e-mail: #


 

Međunarodni članovi Akademije (2/2)

  Prof. dr. sc. Lipičnik Martin, e-mail: martin.lipicnik@uni-mb.si


  Prof. dr. sc. Palik František, e-mail: frantisek.palik@hatz.hr


 

Napomena:
Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na  članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je  broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije,  no oni nisu članovi odjela. Numerus clausus ne odnosi se na emerituse  Akademije.

Rubrike označene kao X predstavljaju slobodna mjesta u odjelima.

 

IZVJEŠĆE O RADU ODJELA PROMETA I NJEGOVIH ČLANOVA
U 2018. G. I PLAN RADA ZA 2019. G.

 

IZVJEŠĆE O RADU ODJELA PROMETA U 2018. G.

Odjel prometa čini ukupno 28 članova. Od toga broja 6 emeritusa, 8 (od 8 dopuštenih) redovitih članova i 2 (od 10 dopuštenih) suradnika te 2 (od 2 dopuštena) međunarodna člana.

Redoviti član Odjela prof. dr. sc. Ivan Miloš je i voditelj Centra za prometno inženjerstvo HATZ-a.

Održane su elektroničke sjednice o unapređenju i primanju novih suradnika Odjela.

Predloženo je i prihvaćeno unapređenje suradnika prof. dr. sc. Dragan Čišića, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci u redovitog člana HATZ-a.

Odjel je predložio, a Predsjedništvo HATZ-a, na 6. sjednici održanoj 7. svibnja 2018. g., donijelo odluku o izboru u status člana gospodarstvenika Akademije g. Zvonimira Viduke, dipl. ing. elektrotehnike, direktora tvrtke Altpro d.o.o.

Odjel je predložio, a Predsjedništvo donijelo odluku o izboru za podupirućeg člana HATZ-a tvrtku Altpro d.o.o. iz Zagreba. Altpro razvija i proizvodi signalno-sigurnosnu opremu za željeznička vozila i infrastrukturu u potpunosti razvijenu u Hrvatskoj na bazi vlastitog znanja, a koja se koristi u više od 47 država na šest kontinenata.

Članovi odjela su sudjelovali u koordinaciji i sastavljanju priloga tematske cjeline Promet, 1. sveska Hrvatska tehnička enciklopedija izrađene u suradnji Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Članovi odjela sudjelovali su u organizaciji i radu okruglog stola i skupa pod pokroviteljstvom HATZ-a i to okruglog stola „Upravljanje mobilnošću – put ka konkurentnoj turističkoj destinaciji“, Opatija, 15.3.2018., u suorganizaciji Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i međunarodnog znanstveno-stručnog skupa „Science and Traffic Development – Transport and Logistics Industry in Digital Age“, Opatija, 10.-11.5.2018., u suorganizaciji Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Bremenu, Sveučilišta znanosti i tehnologije u Wroclawu, Fakulteta za logistiku Sveučilišta u Mariboru i Fakulteta prometa Sveučilišta u Pardubicama. Okrugli stol je održan i kao prilog Odjela prometa obilježavanju 25. obljetnice HATZ-a.

Članovi Odjela sudjelovali su na sastanku o razvoju Jadransko-jonskog željezničkog koridora održanom 14.3.2018. u koordinaciji i prostorijama HATZ-a.

Odjel je koordinator suradnje HATZ-a i Europske platforme za prometne znanosti (European Platform of Transport Sciences Foundation – EPTS) koja je potaknula suradnju. EPTS je neovisna europska udruga društava i udruga koje rade u području prometnih znanosti i drugih nacionalnih ustanova koje djeluju u području prometa utemeljena 2001. godine u Beču. HATZ je od rujna 2018. redoviti član EPTS-a.

PLAN RADA ODJELA PROMETA ZA 2019. G.

Primanje suradnika na 4 od 8 raspoloživih mjesta.

Razmatranje mogućnosti nastavka održavanja okruglog stola na temu mobilnosti u suorganizaciji HATZ-a, Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci i Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Poticanje članova Odjela na isticanje pripadnosti HATZ-u.

Predlaganje pokroviteljstva HATZ-a skupovima.

 

IZVJEŠĆA ČLANOVA ODJELA PROMETA O RADU U 2018. G. I PLANOVIMA RADA U 2019. G.

SC. MARIO ANŽEK, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, redoviti na član HATZ-a

Aktivnosti unazad nekoliko godina do zaključno 2018.

A. HRVATSKA TEHNIČKA ENCIKLOPEDIJA (HTE)

Voditelj tematske cjeline PROMET, 1. (od 4) sveska. Koordinacija svih sudionika tematske cjeline promet i usklađivanje tekstova.

HTE je izuzetno važan projekt za područja tehničkih znanosti. Nastavak je niza velikih enciklopedija Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, a odvija se u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti i Akademijom tehničkih znanosti Hrvatske. Nastaje s ciljem da se po prvi puta, na jednom mjestu prikupi i sustavno obradi ono najznačajnije što se o povijesti i sadašnjosti tehnike u Hrvatskoj zna te da se to znanje prezentira u enciklopedijskom obliku. Enciklopedija će se oblikovati kao usporedno mrežno (online) i tiskano izdanje, po čemu predstavlja prvijenac na ovim prostorima. Već na početku projekta razvijene su javne mrežne stranice tehnika.lzmk.hr na kojima će se objavljivati članak po članak, odmah kako budu dovršeni. Tako se razvoj projekta može kontinuirano pratiti u javnosti, a osigurano je trajno obogaćivanje i ažuriranje sadržaja te priljev svježih spoznaja. Tiskano izdanje će obuhvaćati četiri sveska, od kojih svaki obrađuje jednu tematsku cjelinu. Svesci će se dovršavati i tiskati jedan za drugim, u vremenskim razmacima od predvidivo dvije godine. Prvi svezak, čije izdanje je početkom prosinca 2018., obuhvaća brodogradnju, pomorstvo, promet, strojarstvo, zrakoplovstvo i vojnu tehniku, dok će posljednji svezak ujedno obuhvatiti opće tehničke pojmove zajedničke svim strukama, opći prikaz razvoj

B. ZNANSTVENI ČASOPIS Promet-Traffic&Transportation (P-T&T)

Glavni/odgovorni urednik časopisa P-T&T koji je od 2006. u kategoriji Transportation Science and Technology (SCIE, WoS). Časopis je u bazi Scopus (SCIMAGO) već niz godina u drugom kvartilu (Q2)

C. ODRŽANA PREDAVANJA

Održana su predavanja na nekoliko skupova s temom Metodologija znanstveno istraživačkog rada i naglaskom – kako napisati i objaviti znanstveni članak.

Planirane aktivnosti za 2019.

 • Nastaviti na tragu prethodnih godina s posebnim naglaskom na aktivnostima stjecanja što boljih referenci časopisa P-T&T.
 • Promicati misiju HATZ-a na skupovima i stjecati nove reference.

SC. DRAGAN ČIŠIĆ, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, redoviti član HATZ-a

Prijavljeni projekti u 2108.:

H2020:

 1. MARIS GEMINI Call H2020-WIDESPREAD-2018-2020 WIDESPREAD-04-2019 ERA Chair proposal No. 856597
 2. PROTEUS Call H2020-WIDESPREAD-2016-2017- H2020-WIDESPREAD-05-2017-Twinning No. 856598
 3. EXCEL IT Call H2020-WIDESPREAD-2016-2017- H2020-WIDESPREAD-05-2017-Twinning proposal No. 810673

COST: Transformative Research and Innovation through human-centered and suystainability-oriented Labs

Pozitivno ocijenjeni H2020 projekti ali EU nema financija za provedbu:

EXCEL IT, TWIN SEAS, HACK THE SCIENCE, HACK THE SCHOOL

Prihvaćeni projekti u 2108.:

 1. LOGIN – Erasmus+ projekt  –  početak 1.10.2018
 2. eCHAIN – Interreg IT-HR

U pripremi: China partnership fund rok 31. 12. Study on maritime transport and logistics under the Belt and Road Initiative

Članstvo u uredništvu časopisa:

Uz postojeće: Journal of Maritime Studies, International Journal of Infonomic , International Journal of Technology Enhanced Learning, International journal of mobile based learning, Scientific Journal International, International Journal of Computer Science and Information Technology Application, International journal on traffic and transport engineering, Modern Traffic and Transportation Engineering Research,  Journal of Shipping and Ocean Engineering, Journal of Logistics and Sustainable Transport, Journal of Management and Training for Industries

U 2018 godini postao član uredništva:

Journal Business Strategy Finance and Management, Advancements in Information Sciences and Technologies (Aist), Advancements In Business and Economics, Finance India, Journal of Yasar University

 

SC. HRVOJE GOLD, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, redoviti član HATZ-a

Sudjelovao u izradi priloga za tematsku cjelinu Promet, 1. sveska Hrvatske tehničke enciklopedije. Član organizacijskog odbora znanstveno-stručnog skupa „Science and Traffic Development – Transport and Logistics Industry in Digital Age“ održanog pod supokroviteljstvom HATZ-a.

Istraživački projekti:

 1. Napredne metode i tehnologije u znanosti o podatcima i kooperativnim sustavima – DATACROSS, Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti, KK.01.1.1.01.0009, 1.11.2017.-1.11.2022., korisnik sredstava iz EU fondova Sveučilište u Zagrebu, Fakultet za elektrotehniku i računarstvo, partner Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, suradnik na projektu
 2. Skalabilni, visoko dostupni, distribuirani sustav za optimizaciju kompleksnih dostavnih ruta – SKALVIDDOR, Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI), KK.01.2.1.01.0120, 1.5.2018.-1.11.2019., korisnik sredstava iz EU fondova Mireo d.d., partner Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, član projektnog tim
 3. Istraživanje i razvoj sustava za prepoznavanje umora i distrakcije vozača – DFDM, Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI), KK.01.2.1.01.0136, 1.10.2018.-30.9.2021., korisnik sredstava iz EU fondova Xylon d.o.o., partner Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, član projektnog tim

 

Okrugli stol:

Strateško odlučivanje u visokom obrazovanju – implementacija otvorenog učenja i učenja na daljinu, Tjedan centra za e-učenje 2018., Sveučilišni računski centar SRCE, 26.9.2018., panelista

 

Plan aktivnosti za 2019. godinu:

Nastavak koordinacije rada Odjela prometa i promicanja misije i vizije HATZ-a, te rada na projektima.

 

SC. JOSIP KASUM, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, suradni član HATZ-a

Popis objavljenih radova u 2018. godini:

 1. Kasum, J., Žanić Mikuličić, J., Kolić, V., Safety Issues, Security and Risk Management in Nautical Tourism, Transactions on maritime science 7 (02), 184-188, 2018
 2. Žanić Mikuličić, J., Kasum, J., Jugović, A., Distribution of Maritime Safety Information and Improvement Measures for Safety of Navigation // Naše more: znanstveni časopis za more i pomorstvo, 65 (2018), 3; 164-168 doi:10.17818/NM/2018/3.6
 3. Cvjetković, S., J., Kasum, J., Tokić, T., Lightning Protection on Non-convention vessels in dynamic conditions, Journal of Engineering Research and Application 8 (Issue 2), pp. 68-74

 

SC. SERĐO KOS, redoviti profesor u trajnom zvanju, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, redoviti član HATZ-a

Znanstveni radovi objavljeni u časopisima indeksiranim u WoSCC (Web of Science Core Collection):

 1. Kos, Serđo; Bakota, Mario; Brčić, David: Analysis of the Impact of Transport Corridor Vc on the Port of Ploče // Promet – Traffic & Transportation, 30 (2018), 4; 465-477 doi:10.7307/ptt.v30i4.2656 (međunarodna recenzija, članak, znanstveni), SCI Expanded baza podataka

Znanstveni radovi objavljeni u recenziranim zbornicima međunarodnog znanstvenog skupa održanog u inozemstvu i u Hrvatskoj:

 1. Pongračić, Barbara; Kos, Serđo; Brčić, David: Spatial assessment of GPS ionospheric delay model during St. Patrick’s geomagnetic storm // Proceedings of the 11th Annual Baška GNSS Conference / Brčić, David; Filić, Mia; Jugović, Alen; Kos, Serđo (ur.). Rijeka: The Royal Institute of Navigation, London; Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 2018. str. 75-92 (predavanje, međunarodna recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)

Znanstveni radovi prezentirani na međunarodnim znanstvenim konferencijama:

 1. Kos, Serđo; Pongračić, Barbara; Brčić, David: Assesment of individual and combined HDOP between GNSSs, 12th Annual RIN Baška GNSS Conference, Baška, 6.-9.5.2018., Baška – rad će biti objavljen u Zborniku radova (Proceedings of the 12th Annual Baška GNSS Conference).
 2. Toman, Ivan; Kos, Serđo; Brčić, David: Partial analytical research of the impact of solar cycle on GPS 3D positioning accuracy in the SE European region, 12th Annual RIN Baška GNSS Conference, Baška, 6.-9.5.2018., Baška – rad će biti objavljen u Zborniku radova (Proceedings of the 12th Annual Baška GNSS Conference).
 3. Bakota, Mario; Kos, Serđo; Brčić, David: Specific features of obtaining of vessel’s position, course and speed with ionospheric error determination using dual-frequency GLONASS receiver, 12th Annual RIN Baška GNSS Conference, Baška, 6.-9.5.2018., Baška – rad će biti objavljen u Zborniku radova (Proceedings of the 12th Annual Baška GNSS Conference).

 

Znanstveni projekt:

 1. Istraživanje korelacije maritimno-transportnih elemenata u pomorskom prometu: Segment satelitska navigacija – Potpora Sveučilišta u Rijeci UNIRI, šifra projekta: 13.07.1.2.03 .- voditelj projekta Serđo Kos.

 

Plan aktivnosti za 2019. godinu:

 1. Prezentacija radova na 13th Annual RIN Baška GNSS Conference i ostalim konferencijama u zemlji i u inozemstvu
 2. Prijavljen znanstveni projekt na Sveučilištu u Rijeci pod nazivom: Istraživanje okolišnih utjecaja na rad satelitskih navigacijskih sustava u pomorskoj navigaciji

 

DR. SC. IVAN MILOŠ, redoviti član Odjela prometa i voditelj Centra za prometno inženjerstvo HATZ-a

Izvješće o radu u 2018. g. i plan rada u 2019. g. se nalazi u izvješću i planu rada Centra za prometno inženjerstvo HATZ-a.

SC. EDNA MRNJAVAC, redovita profesorica u trajnom zvanju, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, redovita članica HATZ-a

Popis objavljenih radova u 2018. godini:

 1. Mrnjavac, E., Pavia, N. i Maršanić, R. (2018), Parking Service – An Element of the Competitiveness of Innovative Accomodation Facilities, IMES 2018., Economic faculty, Prag.
 2. Mrnjavac, E. i Pavia, N. (2018), Influence of Mobility Management on Hotel Offer, INFOGLOB 2018, Economic faculty, Gdansk.
 3. Pavia, N., Mrnjavac, E. i Floričić, T. (2018), Events in Tourist Destination and their Impact on Competitivness and Positioning, THI 2018, FMTU, Opatija.
 4. Mrnjavac, E., i Maršanić, R. (2018), Parking – An Element of Hotel Product Quality, Scientific book „Supply Chain Management in Hospitality Industry“, FMTU, Opatija.
 5. Slavić, N. i Mrnjavac, E. (2018), Iskustva europskih i hrvatskih građana o mobilnosti s osvrtom na turističke destinacije, Acta turistica, Zagreb. (prihvaćeno za tisak u 12.2018.)

Znanstveni projekti:

 1. Supply Chain Management in Hospitality Industry, voditeljica znanstvenog projekta (2013-2015; 13.03.1.2.01.1, UNIRI), financiranog od strane Sveučilišta u Rijeci
 2. Inovativni smještajni objekti u funkciji konkurentnosti turističke destinacije, Istraživač, (2016-2018; ZP UNIRI 7/16)
 3. Pametna mobilnost i turizam: alternativni načini kretanja u turizmu destinacije, istraživač, (2018-2020; ZP UNIRI 5/18)

Urednica znanstvene monografije:

Supply Chain Management in Hospitality Industry, kao sažetak istraživanja znanstvenog projekta pod istim nazivom (2013-2015; 13.03.1.2.01.1, UNIRI), financiran od strane Sveučilišta u Rijeci

Organizacija okruglih stolova:

Upravljanje mobilnošću – put ka konkurentnoj turističkoj destinaciji, održan 15. ožujka 2018. na FMTU, Opatija; organizatori: FMTU Opatija, HATZ, Zagreb i Fakultet prometnih znanosti, Zagreb (voditeljica projekta: prof.dr.sc. Edna Mrnjavac)

Sudjelovanje na kongresima:

 1. IMES 2018, Prag
 2. INFOGLOB 2018, Gdansk
 3. THI 2018, Opatija

 

Plan aktivnosti za 2019. godinu:

Objavljivanje radova vezano uz istraživanje na projektima, udžbenik o Upravljanu prometom u turističkoj destinaciji.

 

Zagreb, studeni 2018.

Tajnik Odjela prometa

prof. dr. sc. Hrvoje Gold

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close