Odjel bioprocesnog inženjerstva

2.   ODJEL BIOPROCESNOG INŽENJERSTVA

Tajnik:                     Vladimir Mrša
Zamjenik tajnika:  Drago Šubarić

Tajnici odjela
Redoviti članovi Akademije (12/13)
Emeritusi Akademije (+6)
Suradnici Akademije (8/10)
Međunarodni članovi Akademije (1/2)
Tajnici odjela

Tajnik odjela

Mrša Vladimir  Prof. dr. sc. Mrša Vladimir, e-mail: vmrsa@pbf.hr


Zamjenik tajnika

Šubarić Drago  Prof. dr. sc. Šubarić Drago, e-mail: drago.subaric@ptfos.hr

Redoviti članovi Akademije (12/13)

Babic Jurislav  Prof. dr. sc. Babić Jurislav, e-mail: jbabic@ptfos.hr


Grbac Ivica  Prof. dr. sc. Grbac Ivica, e-mail: ivica.grbac@sumfak.hr


ZoranHerceg  Prof. dr. sc. Herceg Zoran, e-mail: zherceg@pbf.hr


Horvat Predrag  Prof. dr. sc. Horvat Predrag , e-mail: phorvat@pbf.hr 


Jambreković Vladimir  Prof. dr. sc. Jambreković Vladimir, e-mail: jambrekovic@sumfak.hr


Ježek Damir  Prof. dr. sc. Ježek Damir, e-mail: djezek@pbf.hr


Jirouš-Rajković Vlatka  Prof. dr. sc. Jirouš-Rajković Vlatka, e-mail: vjirous@sumfak.unizg.hr


Mandić Milena Prof. dr. sc. Mandić Milena L., e-mail: milena.mandic@ptfos.hr


Mrša Vladimir  Prof. dr. sc. Mrša Vladimir, e-mail: vmrsa@pbf.hr


Šantek Božidar  Prof. dr. sc. Šantek Božidar, e-mail: bsantek@pbf.hr


Šubarić Drago  Prof. dr. sc. Šubarić Drago, e-mail: drago.subaric@ptfos.hr


Šušković Jagoda  Prof. dr. sc. Šušković Jagoda, e-mail: jsusko@pbf.hr

Emeritusi Akademije (+6)

Franekić Jasna Prof. dr. sc. Franekić Jasna, e-mail: jasna.franekic@gmail.com


Kniewald Zlatko Prof. dr. sc. Kniewald Zlatko, e-mail: zlatko.kniewald@pbf.hr


Kralik Gordana Prof. dr. sc. Kralik Gordana, e-mail: gkralik@pfos.hr


 

Ljuljka Boris Prof. dr. sc. Ljuljka Boris, e-mail: boris.ljuljka@optinet.hr


Tripalo Branko Prof. dr. sc. Tripalo Branko, e-mail: branko.tripalo@pbf.hr


Ugarčić-Hardi Žaneta Prof. dr. sc. Ugarčić-Hardi Žaneta, e-mail: zaneta.ugarcic-hardi@ptfos.hr

Suradnici Akademije (8/10)

 Prof.dr.sc Đurđica Ačkar, e-mail: 


Božanić Rajka  Prof. dr. sc. Božanić Rajka, e-mail: rbozan@pbf.unizg.hr


Dragović-Uzelac Verica  Prof. dr. sc. Dragović-Uzelac Verica, e-mail: vdragov@pbf.hr


Frece Jadranka  Prof. dr. sc. Frece Jadranka, e-mail: jfrece@pbf.hr


  Prof. dr. sc. Hruškar Mirjana, e-mail: mirjana.hruskar@unizg.hr


Jokić Stela  Prof. dr. sc. Jokić Stela, e-mail: stela.jokic@ptfos.hr


Kos Blaženka  Prof. dr. sc. Kos Blaženka, e-mail: bkos@pbf.hr


 Prof.dr.sc. Anita Slavica, e-mail:

Međunarodni članovi Akademije (1/2)

  Prof. dr. sc. Raspor Peter, e-mail: #

Napomena:
Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na  članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je  broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije,  no oni nisu članovi odjela. Numerus clausus ne odnosi se na emerituse  Akademije.

Rubrike označene kao X predstavljaju slobodna mjesta u odjelima.

 

 

VIJESTI

Šumarski fakultet u Zagrebu osvojio srebrnu medalju na Geneva Inventions 2017

Obavijest o smrti prof. emer. dr. sc. Senadina Durakovića (1937-2017.), emeritusa Akademije u Odjelu bioprocesnog inženjerstva

INNOVA Brussels 2016: Inovacija Šumarskog fakulteta u Zagrebu, podupirućeg člana Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, osvojila srebrnu medalju na natjecanju EUREKA

HDB organizira European Biotechnology Congress 2017 (Dubrovnik, 25-27. svibnja 2017.)

 

Odjel Bioprocesnog inženjerstva

Izvješče o radu za 2018. godinu

 

Odjel za Bioprocesno inženjerstvo je u 2018. godini sudjelovao u organizaciji sjedećih znanstveno-stručnih skupova:

 • Simpozij Biotechnology in Croatia „Vera Johanides“, održan 4. listopada 2018. godine u Zagrebu, u okviru “9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists”

Simpozij Biotehnologija u Hrvatskoj „Vera Johanides“ je održan u Zagrebu, 4. listopada 2018. godine,

u organizaciji Odjela bioprocesnog inženjerstva Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, unutar 9. međunarodnog kongresa prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista (03-05. 10. 2018.). Bio je to 3. simpozij posvećen prof. emer. Veri Johanides kao utemeljiteljici biotehnologije u Hrvatskoj. Otvorenje 3. simpozija Biotehnologija u Hrvatskoj “Vera Johanides“ uveličali su svojim pozdravnim riječima naši uvaženi gosti: prof. dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec, glavna tajnica Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, prof. dr. sc. Anita Slavica, predsjednica Hrvatskog društva za biotehnologiju i prof. emer. Zlatko Kniewald, suosnivač i nekadašnji predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske  i Hrvatskog društva za biotehnologiju, koji je predstavio prisutnoj publici prof. emer. Veru Johanides, kao ikonu hrvatske biotehnologije, svojim kratkim uvodnim izlaganjem pod nazivom “My memories and facts about Prof. Emer. Vera Johanides”. Znanstveni program je započeo pozvanim predavanjem “Biotehnologija u Hrvatskoj” prof. dr. sc. Božidara Šanteka s PBF-a Sveučilišta u Zagrebu. Prof. dr. sc. Vladimir Mrša, tajnik Odjela bioprocesnog inženjerstva Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i predstojnik Zavoda za kemiju i biokemiju PBF-a Sveučilišta u Zagrebu, je dao svoj osvrt na različite mogućnosti biotehnološke primjene površinskih proteina. Konačno, naš uvaženi gost i pozvani predavač bio je dr. sc. Krešimir Gjuračić, alumni PBF-a Sveučilištu u Zagrebu, trenutno na mjestu zamjenika direktora R&D Biotech u tvrtki Gnosis iz Italije (Lesaffre grupa). Predstavnici laboratorija Zavoda za biokemijsko inženjerstvo PBF-a Sveučilišta u Zagrebu su  kroz svoje usmene prezentacije predstavili znanstveno-istraživačke projekte koji su u tijeku. Predavači su bili prof. dr. sc. Višnja Gaurina Srček, predstojnica Zavoda za biokemijsko inženjerstvo, doc. dr. sc. Antonija Trontel i doc. dr. sc. Mladen Pavlečić, oboje iz Laboratorija za biokemijsko inženjerstvo, industrijsku mikrobiologiju i tehnologiju piva i slada pročelnika prof. dr. sc. Božidara Šanteka, te Katarina Zorić, mag. ing. biotechn. iz Laboratorija za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura pročelnice prof. dr. sc. Jagode Šušković.

 • suorganizacija Međunarodnog znanstvenog savjetovanja „Položaj i perspektiva šumarstva i drvne tehnologije u 21. stoljeću“, 19. listopada 2018. godine na Šumarskom fakultetu u Zagrebu
 • 28th International Conference on Wood Science and Technology, Zagreb, 7.-8. 12. 2018.

Skup je održan u suradnji Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Wood Science and Technology Department, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Faculty of Forestry and Wood Science, Czech University of Life Sciences, Prag, Forest Products Society i Innova Wood. Suorganizatori su bili Hrvatska Akademija Tehničkih Znanosti, Šumarska Akademija, Hrvatska Akademija Znanosti i Umjetnosti, Udruga Inženjera Drvne Tehnologije i Zagrebački velesajam, a ukupno su prezentirana 34 rada iz različitih područja drvne tehnologije.

 

Članovi Odjela za bioprocesno inženjerstvo aktivno su sudjelovali na sljedećim skupovima pod pokroviteljstvom HATZ:

 • Poljoprivredni fakultet u Osijeku – međunarodna studentska GREEN konferencija (Osijek, 17-18.5.2018.)
 • Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku –međunarodno znanstveno – stručni skup XVII. Ružičkini dani (Vukovar, od 19-21.09.2018.)
 • Kemijsko – tehnološki fakultet u Splitu – 11. međunarodni znanstveno – stručni skup „Hranom do zdravlja“ (Split, 18.-19.10.2018.)
 • međunarodni znanstveno-stručni skup „Hranom do zdravlja““, Split od 18 – 19.10.2018.
 • 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, 3.-5. 10. 2018.

 

Individualni doprinosi Odjela za bioprocesno inženjerstvo

 

Prof. dr. sc. Jagoda Šušković

 1. Tajnica Odjela bioprocesnog inženjerstva Akademije tehničkih znanosti Hrvatske do 21. svibnja 2018. i članica Predsjedništva Akademije tehničkih znanosti Hrvatske do 21. svibnja 2018.

Redoviti član Odjela bioprocesnog inženjerstva Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

 1. Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima:

Banić, Martina; Uroić, Ksenija; Leboš Pavunc, Andreja; Novak, Jasna; Zorić, Katarina; Durgo, Ksenija; Petković, Hrvoje; Jamnik, Polona; Kazazić, Saša; Kazazić, Snježana; Radović, Slobodanka; Scalabrin, Simone; Hynӧnen, Ulla; Šušković, Jagoda; Kos, Blaženka. Characterization of S-layer proteins of potential probiotic starter culture Lactobacillus brevis SF9B isolated from sauerkraut. //LWT-Food Science and Technology 93 (2018) ; 257-267. (Q1)

Solomun Kolanović, Božica; Bilandžić, Nina; Varenina, Ivana; Božić Luburić, Đurđica; Varga, Ines; Cvetnić, Luka; Benić, Miroslav; Cvetnić, Željko; Denžić Lugomer, Marija; Pavliček, Damir; Šušković, Jagoda; Kos, Blaženka. Estimation of the withdrawal time of levamisole in eggs after oral administration to laying hens. // Journal of Food Protection 81 (2018) , 10; 1627-1634.4.

 1. Pozvano predavanje/Usmeno priopćenje na znanstvenom skupu:

Kos, Blaženka; Zorić, Katarina; Banić, Martina; Leboš Pavunc, Andreja; Uroić, Ksenija; Novak, Jasna; Šušković, Jagoda. S-layer proteins and bacteriocins in probiotics as living drugs – impact on microbiota // 8th World Congress on Biopolymers & Bioplastics, Berlin, Njemačka, 2018. str. 41. (pozvano predavanje)

Kos, Blaženka ; Šušković, Jagoda ; Novak, Jasna ; Leboš Pavunc, Andreja ; Uroić, Ksenija ; Zorić, Katarina ; Banić, Martina ; Oršolić, Nada ; Kazazić, Saša ; Kazazić, Snježana; Radović, Slobodanka ; Scalabrin, Simone ; Cesutti, Paola ; Bellich, Barbara, Tradicionalno proizvedeni fermentirani mliječni proizvodi kao bogat izvor korisnih bakterija s pozitivnim utjecajem na zdravlje čovjeka // Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem, Lovran, Hrvatska, 2018. str. 39. (plenarno predavanje)

Zorić, Katarina ; Banić, Martina ; Uroić, Ksenija ; Leboš Pavunc, Andreja ; Novak, Jasna ; Durgo, Ksenija ; Oršolić, Nada ; Kukolj, Marina ; Petković, Hrvoje ; Jamnik, Polona ; Kazazić, Saša ; Kazazić, Snježana ; Radović, Slobodanka ; Scalabrin, Simone ; Šušković, Jagoda ; Kos, Blaženka. Combined probiotic effect of S-layer-carrying Lactobacillus brevis SF9B and bacteriocin-expressing Lactobacillus plantarum SF9C strains on faecal microbiota of rats // „Biotechnology in Croatia „Vera Johanides“ – simpozij u okviru 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Hrvatska, 2018. str. 57. (usmeno priopćenje K. Zorić)

 1. Sudjelovanje na znanstvenom skupu:

Zorić, Katarina ; Kos, Blaženka ; Banić, Martina ; Uroić, Ksenija ; Leboš Pavunc, Andreja ; Novak, Jasna ; Durgo, Ksenija ; Petković, Hrvoje ; Jamnik, Polona ; Kazazić, Saša ; Kazazić, Snježana ; Radović, Slobodanka ; Scalabrin, Simone ; Hynӧnen, Ulla ; Šušković, Jagoda. The role of S-layer proteins as one of the most abundant biopolymers on Earth in probiotic properties of bacterial strain Lactobacillus brevis SF9B // 8th World Congress on Biopolymers & Bioplastics, Berlin, Njemačka, 2018. str. 75. (poster)

Leboš Pavunc, Andreja; Ranilović, Jasmina; Penava, Lenkica; Petrović, Emilija; Novak, Jasna; Kos, Blaženka; Mihaljević Herman, Vesna; Šušković, Jagoda. Development of three cereal/rice based products with probiotic strain Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 // 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Hrvatska, 2018. str. 140. (poster)

Zorić, Katarina ; Banić, Martina ; Vidulin, Tina ; Tonković, Katarina ; Leboš Pavunc, Andreja ; Novak, Jasna ; Uroić, Ksenija ; Kazazić, Saša ; Kazazić, Snježana ; Radović, Slobodanka ; Scalabrin, Simone ; Cesutti, Paola ; Bellich, Barbara ; Gregurek, Ljerka ; Šušković, Jagoda ; Kos, Blaženka. Odabir autohtonih starter kultura sa specifičnim metabolizamskim svojstvima za proizvodnju sušenog sira // Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem, Lovran, Hrvatska, 2018. str. 94-95 (poster)

Bilandžić, Nina; Fejzuli, Liridone; Solomun Kolanović, Božica; Varenina, Ivana; Varga, Ines; Božić Luburić, Đurđica; Kos, Blaženka; Šušković, Jagoda, Ostaci aminoglikozida u sirovom mlijeku // 43 Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem / Božanić, Rajka (ur.). Zagreb: Hrvatska mljekarska udruga, 2018. str. 66-67. (poster)

Butorac, Katarina; Cesutti, Paola; Bellich, Barbara; Banić, Martina; Leboš Pavunc, Andreja; Novak, Jasna; Zjalić, Slaven; Šušković, Jagoda; Kos, Blaženka. Characterization of exopolysaccharides (EPOLs) produced by probiotic starter culture Lactobacillus fermentum D12 // PhD Candidate Symposium 2018, Vienna, Austria, 2018. str. 51-51 (poster)

Vidulin, Tina ; Gale, Angelo ; Iličić, Lea ; Pušek, Anita ; Martinuš, Tihana ; Herout, Brigita ; Ursić, Tino ; Zorić, Katarina ; Cescutti, Paola ; Bellich, Barbara ; Banić, Martina ; Leboš Pavunc, Andreja; Šušković, Jagoda; Novak, Jasna ; Kos, Blaženka. Biotehnološka proizvodnja liofiliziranog mikroinkapsuliranog probiotičkog soja Lactobacillus fermentum D12 – producenta egzopolisaharida // Kongres studenata biotehnologije, Zagreb, Hrvatska, 2018. str. 37. (poster)

 1. Organizacija znanstvenih skupova

Članica Znanstvenog odbora 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Hrvatska, 3. – 5. 10. 2018.

 

 1. Voditeljstvo/Sudjelovanje na znanstveno istraživačkim projektima:

2015-2019. – istraživač na projektu: Probiotici i starter kulture – površinski proteini i bakteriocini (HRZZ IP-2014-09-7009; Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Blaženka Kos)

 1. – 2021. istraživač na projektu: „BioProspecting Jadranskog mora“ Europski strukturni i investicijski fondovi,Europski fond za regionalni razvoj- Operativni program: Konkurentnost i kohezija (2014. – 2020.); poziv „Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti“, znanstveni centar izvrsnosti „Bioprospekting mora“ (BioProCro). Prof. dr. sc. Jagoda Šušković je zajedno s prof. dr. sc. Božidarom Šantekom voditelj Faze 7: Razvoj bioprocesa: Održiva proizvodnja i povećanje mjerila; Voditelj projekta i centra izvrsnosti: dr. sc. Rozelindra Čož-Rakovac, znan. savj., Institut Ruđer Bošković.

2017-2021. – istraživač na projektu: Istraživanje ravnoteže mikrobioma debelog crijeva (HRZZ IP-06-2016; Voditelj projekta: Izv. prof. dr. sc. Antonio Starčević)

 1. – Voditelj Potpore Sveučilišta u Zagrebu: Probiotička aktivnost sojeva bakterija mliječne kiseline izoliranih iz majčinog mlijeka.

 

Prof. dr. sc. Blaženka Kos

Članica Organizacijskog odbora 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Hrvatska, 3. – 5. 10. 2018. kojeg je pokrovitelj bila Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, unutar kojeg je bila zadužena za organizaciju simpozija Biotechnology in Croatia „Vera Johanides“  kojeg je organizator bio Odjel bioprocesnog inženjerstva HATZ-a, a održan je 04. 10. 2018.

 

 1. Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima:

Banić, Martina; Uroić, Ksenija; Leboš Pavunc, Andreja; Novak, Jasna; Zorić, Katarina; Durgo, Ksenija; Petković, Hrvoje; Jamnik, Polona; Kazazić, Saša; Kazazić, Snježana; Radović, Slobodanka; Scalabrin, Simone; Hynӧnen, Ulla; Šušković, Jagoda; Kos, Blaženka. Characterization of S-layer proteins of potential probiotic starter culture Lactobacillus brevis SF9B isolated from sauerkraut. //LWT-Food Science and Technology. 93 (2018) ; 257-267.

Solomun Kolanović, Božica; Bilandžić, Nina; Varenina, Ivana; Božić Luburić, Đurđica; Varga, Ines; Cvetnić, Luka; Benić, Miroslav; Cvetnić, Željko; Denžić Lugomer, Marija; Pavliček, Damir; Šušković, Jagoda; Kos, Blaženka. Estimation of the withdrawal time of levamisole in eggs after oral administration to laying hens. // Journal of Food Protection. 81 (2018) , 10; 1627-1634.

 

 1. Pozvano predavanje/Usmeno priopćenje na znanstvenom skupu

Kos, Blaženka; Zorić, Katarina; Banić, Martina; Leboš Pavunc, Andreja; Uroić, Ksenija; Novak, Jasna; Šušković, Jagoda. S-layer proteins and bacteriocins in probiotics as living drugs – impact on microbiota // 8th World Congress on Biopolymers & Bioplastics, Berlin, Njemačka, 2018. str. 41. (pozvano predavanje)

Kos, Blaženka ; Šušković, Jagoda ; Novak, Jasna ; Leboš Pavunc, Andreja ; Uroić, Ksenija ; Zorić, Katarina ; Banić, Martina ; Oršolić, Nada ; Kazazić, Saša ; Kazazić, Snježana; Radović, Slobodanka ; Scalabrin, Simone ; Cesutti, Paola ; Bellich, Barbara, Tradicionalno proizvedeni fermentirani mliječni proizvodi kao bogat izvor korisnih bakterija s pozitivnim utjecajem na zdravlje čovjeka // Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem, Lovran, Hrvatska, 2018. str. 39. (plenarno predavanje)

Zorić, Katarina ; Banić, Martina ; Uroić, Ksenija ; Leboš Pavunc, Andreja ; Novak, Jasna ; Durgo, Ksenija ; Oršolić, Nada ; Kukolj, Marina ; Petković, Hrvoje ; Jamnik, Polona ; Kazazić, Saša ; Kazazić, Snježana ; Radović, Slobodanka ; Scalabrin, Simone ; Šušković, Jagoda ; Kos, Blaženka. Combined probiotic effect of S-layer-carrying Lactobacillus brevis SF9B and bacteriocin-expressing Lactobacillus plantarum SF9C strains on faecal microbiota of rats // „Biotechnology in Croatia „Vera Johanides“ – simpozij u okviru 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Hrvatska, 2018. str. 57. (usmeno priopćenje K. Zorić)

 

 1. Sudjelovanje na znanstvenom skupu:

Zorić, Katarina ; Kos, Blaženka ; Banić, Martina ; Uroić, Ksenija ; Leboš Pavunc, Andreja ; Novak, Jasna ; Durgo, Ksenija ; Petković, Hrvoje ; Jamnik, Polona ; Kazazić, Saša ; Kazazić, Snježana ; Radović, Slobodanka ; Scalabrin, Simone ; Hynӧnen, Ulla ; Šušković, Jagoda. The role of S-layer proteins as one of the most abundant biopolymers on Earth in probiotic properties of bacterial strain Lactobacillus brevis SF9B // 8th World Congress on Biopolymers & Bioplastics, Berlin, Njemačka, 2018. str. 75. (poster)

Solomun Kolanović, Božica; Bilandžić, Nina; Varenina, Ivana; Božić Luburić, Đurđica; Varga Ines; Cventić, Luka; Kos, Blaženka; Cvetnić, Željko. Levamisole residues in eggs following oral administration to laying hans // 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HORMONE AND VETERINARY DRUG RESIDUE ANALYSIS, Abstract Book / ILVO, Ghent (ur.). Ghent: Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO), Belgium, Ghent, 2018. str. 115. (poster)

Leboš Pavunc, Andreja; Ranilović, Jasmina; Penava, Lenkica; Petrović, Emilija; Novak, Jasna; Kos, Blaženka; Mihaljević Herman, Vesna; Šušković, Jagoda. Development of three cereal/rice based products with probiotic strain Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 // 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Hrvatska, 2018. str. 140. (poster)

Zorić, Katarina ; Banić, Martina ; Vidulin, Tina ; Tonković, Katarina ; Leboš Pavunc, Andreja ; Novak, Jasna ; Uroić, Ksenija ; Kazazić, Saša ; Kazazić, Snježana ; Radović, Slobodanka ; Scalabrin, Simone ; Cesutti, Paola ; Bellich, Barbara ; Gregurek, Ljerka ; Šušković, Jagoda ; Kos, Blaženka. Odabir autohtonih starter kultura sa specifičnim metabolizamskim svojstvima za proizvodnju sušenog sira // Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem, Lovran, Hrvatska, 2018. str. 94-95 (poster)

Bilandžić, Nina; Fejzuli, Liridone; Solomun Kolanović, Božica; Varenina, Ivana; Varga, Ines; Božić Luburić, Đurđica; Kos, Blaženka; Šušković, Jagoda, Ostaci aminoglikozida u sirovom mlijeku // 43 Hrvatski simpozij mljekarskih stručnjaka s međunarodnim sudjelovanjem / Božanić, Rajka (ur.). Zagreb: Hrvatska mljekarska udruga, 2018. str. 66-67. (poster)

Butorac, Katarina; Cesutti, Paola; Bellich, Barbara; Banić, Martina; Leboš Pavunc, Andreja; Novak, Jasna; Zjalić, Slaven; Šušković, Jagoda; Kos, Blaženka. Characterization of exopolysaccharides (EPOLs) produced by probiotic starter culture Lactobacillus fermentum D12 // PhD Candidate Symposium 2018, Vienna, Austria, 2018. str. 51-51 (poster)

Vidulin, Tina ; Gale, Angelo ; Iličić, Lea ; Pušek, Anita ; Martinuš, Tihana ; Herout, Brigita ; Ursić, Tino ; Zorić, Katarina ; Cescutti, Paola ; Bellich, Barbara ; Banić, Martina ; Leboš Pavunc, Andreja ; Šušković, Jagoda ; Novak, Jasna ; Kos, Blaženka. Biotehnološka proizvodnja liofiliziranog mikroinkapsuliranog probiotičkog soja Lactobacillus fermentum D12 – producenta egzopolisaharida // Kongres studenata biotehnologije, Zagreb, Hrvatska, 2018. str. 37. (poster)

 

 1. Voditeljstvo/Sudjelovanje na znanstveno istraživačkim projektima:

2015-2019. – voditelj projekta: Probiotici i starter kulture – površinski proteini i bakteriocini (HRZZ IP-2014-09-7009)

 1. – 2021. istraživač na projektu: „BioProspecting Jadranskog mora“ Europski strukturni i investicijski fondovi,Europski fond za regionalni razvoj- Operativni program: Konkurentnost i kohezija (2014. – 2020.); poziv „Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti“, znanstveni centar izvrsnosti „Bioprospekting mora“ (BioProCro). Prof. dr. sc. Jagoda Šušković, prof. dr. sc. Božidar Šantek voditelji su Faze 7: Razvoj bioprocesa: Održiva proizvodnja i povećanje mjerila; Voditelj projekta i centra izvrsnosti: dr. sc. Rozelindra Čož-Rakovac, znan. savj.

2017-2021. – istraživač na projektu: Istraživanje ravnoteže mikrobioma debelog crijeva (HRZZ IP-06-2016; Voditelj projekta: Izv. prof. dr. sc. Antonio Starčević)

 1. – istraživač na potpori Sveučilišta u Zagrebu: Probiotička aktivnost sojeva bakterija mliječne kiseline izoliranih iz majčinog mlijeka (Voditelj: Prof. dr. sc. Jagoda Šušković).

 

 1. Nagrada:

Državna nagrada za znanost za 2017. godinu, za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada u znanstvenom području 4. Biotehničke znanosti, znanstvenom polju 4.04. Biotehnologija, grana 4.04.03 Inženjerstvo (za biotehnološku proizvodnju probiotika i funkcionalnih starter kultura tehnologijom koja omogućava povećanje otpornosti bakterijskih stanica na stres tijekom procesiranja i skladištenja i zaštitni učinak mikroinkapsulacijskih materijala i lioprotektora, kao i za razvoj novih probiotičkih proizvoda na temelju rezultata istraživanja provedenih u okviru probiotičkog koncepta).

 

 1. Sudjelovanje na stručnom projektu:

„U društvu mikroba“ projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda “UO.04.2.1.02 Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja” (Nositelj projekta: Hrvatsko mikrobiološko društvo; Glavni koordinator projekta: prof. dr. sc. Dijana Škorić; 2018. – 2020.)

 

 1. Mentorstvo doktorata:

Obrana doktorata Božice Solomun Kolanović, dipl. ing. 15. lipnja 2018., izrađenog na Hrvatskom veterinarskom institutu,  pod mentorstvom dr. sc. Nine Bilandžić, znan. savj. i prof. dr. sc. Blaženke Kos. Naslov doktorata: Eliminacija ostataka levamisola iz tkiva i jaja nakon oralne primjene kod nesilica i razvoj LC-MS/MS metode za kvantifikaciju levamisola.

 

Prof. dr. sc. Božidar Šantek

Član Odjela bioprocesnog inženjerstva HATZ-a

1. Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima (a1,a2)

 1. E. Breslmayr, M. Hanžek, A. Hanrahan, C. Leitner, R. Kittl, B. Šantek, C. Oostenbrink, R. Ludwig, A fast and sensitive activity assay for lytic polysaccharide monooxygenase, Biotechnol. Biofuels, 11: 79, 2018.
 2. M. Andlar, T. Rezić, N. Marđetko, D. Kracher, R. Ludwig, B. Šantek, Lignocellulose degradation: An overview of fungi and fungal enzymes involved in lignocellulose degradation, Engineering in Life Sciences, 18 (11), 2018, 768-778.
 3. A. Bušić, S. Kundas, G. Morzak, H. Belskaya, N. Marđetko, M. Ivančić Šantek, D. Komes, S. Novak,, B. Šantek, Recent trends in biodiesel and biogas production. Food Technology and Biotechnology, 56 (2), 2018, 152-173.
 4. A. Bušić, N. Marđetko, S. Kundas, G. Morzak, H. Belskaya, M. Ivančić Šantek, D. Komes, S. Novak, B. Šantek, Bioethanol production from renewable raw materials and its separation and purification: a review. Food Technology and Biotechnology, 56 (3), 2018, 289-311.
 5. M. Ivančić Šantek, I. Zvonar, S. Beluhan, B. Šantek, Proizvodnja bioetanola iz kukuruznih oklasaka, Kemija u industriji, 67 (7-8), 2018, 297-308.
 6. K. Mastanjević, B. Šarkanja, R. Krska, M. Sulyok, B. Warth, K. Mastanjević, B. Šantek, V. Krstanović, From malt to wheat beer: A comprehensive multi-toxin screening, transfer assessment and its influence on basic fermentation parameters, Food Chemistry, 254, 115-121, 2018.
 7. Pavlečić M, Crnić D, Jurković E, Ivančić Šantek M, Rezić T, Šantek B. Heterotrophic cultivation of Euglena gracilis on chemically pretreated media. Braz. J. Chem. Eng. 35 (01) (2018): 19-26.

2. Radovi objavljeni u zbornicima radova za znanstvenih skupova (a3)

 1. Mirela Ivančić Šantek, Marina Grubišić, Sunčica Beluhan, Božidar Šantek, Microbial lipids production from lignocellulosic biomass, Proceedings of 3rd International scientific and expert conference “Natural resources, green technology and sustainable development/3-GREEN2018”, pp 62-67, 2018.
 2. Mirela Ivančić Šantek, Ines Zvonar, Sunčica Beluhan, Božidar Šantek, Cellulase production by Trichoderma reseei using solid state and submerged fermantation, Proceedings of 3rd International scientific and expert conference “Natural resources, green technology and sustainable development/3-GREEN2018”, pp 68-72, 2018.
 3. Antonija Trontel, Mario Novak, Nenad Marđetko, Alen Kostić, Božidar Šantek, Effect of furfural on growth and activity of lactic acid bacteria, Proceedings of 3rd International scientific and expert conference “Natural resources, green technology and sustainable development/3-GREEN2018”, pp 106-110, 2018.
 4. Mario Novak, Antonija Trontel, Nenad Marđetko, Lucija Mušak, Božidar Šantek, Predrag Horvat, Kinetic analysis of furfural inhibition on potential ethanol producing wild strain of Saccharomyces cerevisiae, Proceedings of 3rd International scientific and expert conference “Natural resources, green technology and sustainable development/3-GREEN2018”, pp 101-105, 2018.

 

3. Sudjelovanja na znanstvenim skupovima

 1. Martina Andlar, Tonči Rezić, Daniel Kracher, Roland Ludwig, Božidar Šantek, In situ vaccum assisted gas stripping recovery for ethanol removal from a column biorecator system, Book of abstracts of 3rd International scientific and expert conference “Natural resources, green technology and sustainable development/3-GREEN2018”, pp 102, 2018
 2. Bojan Žunar, Anamarija Štafa, Antonio Zandona, Marina Svetec Miklenić, Božidar Šantek, Ivan Krešimir Svetec, Novel approach in developing Saccharomyces cerevisiae hybrid bioethanol producers by mating of natural isolates having desirable traits, Journal of Biotechnology 280S (2018) S89
 3. Mirela Ivančić Šantek, Marina Grubišić, Sunčica Beluhan, Božidar Šantek, Microbial lipids production from lignocellulosic biomass, Book of abstracts of 3rd International scientific and expert conference “Natural resources, green technology and sustainable development/3-GREEN2018”, pp 86, 2018
 4. Mirela Ivančić Šantek, Ines Zvonar, Sunčica Beluhan, Božidar Šantek, Cellulase production by Trichoderma reseei using solid state and submerged fermantation, Book of abstracts of 3rd International scientific and expert conference “Natural resources, green technology and sustainable development/3-GREEN2018”, pp 115, 2018
 5. Marina Grubušić, Maja Galić, Mirela Ivančić Šantek, Božidar Šantek, Production of biodiesel from microbial lipids, Book of abstracts of 3rd International scientific and expert conference “Natural resources, green technology and sustainable development/3-GREEN2018”, pp 109, 2018.
 6. Antonija Trontel, Petra Vidović, Mario Novak, Nenad Marđetko, Božidar Šantek, Lactic acid production from wheat straw cellulose obtained after alkali pre-treatment in high pressure reactor by Lactobacillus amylovorus DSM 20531T, Book of abstracts of 3rd International scientific and expert conference “Natural resources, green technology and sustainable development/3-GREEN2018”, pp 129, 2018.

 

4. Pozvana predavanja/Usmena priopćenja na znanstvenim skupovima

 1. Božidar Šantek, Biotechnology in Croatia, 9th International Congress of Food Technologist, Biotechnologists and Nutritions, 03.-05. 10. 2018, Zagreb, Book of Abstracts, pp. 10, 2018.

5. Voditeljstvo/Sudjelovanje na znanstveno istraživačkim projektima (međunarodni i nacionalni)

2018. – 2022. voditelj projekta: Održiva proizvodnja biokemikalija iz sekundarnih lignoceluloznih sirovina (HRZZ IP-2018-01- 9717)

2015 – 2019 – HR koordinator projekta: People for tHe eurOpean bioENergy mIX (PHOENIX); Horizon2020; Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE); EU-projekt

 1. – 2021. istraživač na projektu: „BioProspecting Jadranskog mora“ Europski strukturni i investicijski fondovi,Europski fond za regionalni razvoj- Operativni program: Konkurentnost i kohezija (2014. – 2020.); poziv „Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti“, znanstveni centar izvrsnosti „Bioprospekting mora“ (BioProCro). Prof. dr. sc. Božidar Šantek i Prof. dr. sc. Jagoda Šušković su voditelji Faze 7: Razvoj bioprocesa: Održiva proizvodnja i povećanje mjerila; Voditelj projekta i centra izvrsnosti: dr. sc. Rozalindra Čož-Rakovac, znan. savj.
 2. – voditelj Potpore Sveučilišta u Zagrebu: Razvoj integriranih bioprocesa za proizvodnju biogoriva i biokemikalija.

6. Voditeljstvo/Sudjelovanje na tehnologijskim/ obrazovnim/ stručnim projektima (međunarodni i nacionalni)

7. Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom

8. Stručni radovi objavljeni u stručnim časopisima

 1. Vlatka Petravić Tominac, Martina Tolvajčić, Stanzer Damir, Jasna Mrvčić, Karla Hanousek Čića, Šantek Božidar, Potencijal bakterija za proizvodnju bioetanola iz lignoceluloznih sirovina, Glasnik zaštite bilja, 4/2018, 2018, 74-82.

9. Izlaganja na stručnim skupovima

10. Nagrade i priznanja

11. Objavljene knjige i/ili poglavlja u knjizi, udžbenici i skripta

 1. M. Ivančić Šantek, S. Beluhan, B. Šantek (2018) Production of microbial lipids from lignocellulose biomass. in: Advances in Biofuels and Bioenergy, editors: Madhugiri Nageswara-Rao and Jaya R. Soneji, ISBN 978-1-78923-286-8, IntechOpen, Rijeka, Hrvatska, pp. 137-164

12. Popularizacija znanosti i struke (znanstvena mišljenja, kritički pregledi, članci u novinama,

nastupi na radiju ili televiziji, javna predavanja, predgovori i enciklopedijski članci)

 

Prof. Dr. Sc. Ime i prezime: Milena Mandić

Odjel za bioprocesno inženjerstvo

 1. Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima (a1,a2)
 2. Radovi objavljeni u zbornicima radova za znanstvenih skupova (a3)
 3. Sudjelovanja na znanstvenim skupovima
 4. Pozvana predavanja/Usmena priopćenja na znanstvenim skupovima
 5. Voditeljstvo/Sudjelovanje na znanstveno istraživačkim projektima (međunarodni i nacionalni)
 6. Voditeljstvo/Sudjelovanje na tehnologijskim/ obrazovnim/ stručnim projektima (međunarodni i nacionalni)
 7. Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 8. Stručni radovi objavljeni u stručnim časopisima
 9. Izlaganja na stručnim skupovima
 10. Nagrade i priznanja
 11. Objavljene knjige i/ili poglavlja u knjizi, udžbenici i skripta
 12. Popularizacija znanosti i struke (znanstvena mišljenja, kritički pregledi, članci u novinama,
 13. Član Znanstvenog vijeća HATZ: aktivno sudjelovanje,
 14. Radu u Uredničkom vijeću Hrvatske tehničke enciklopedije
 15. Recenzent za nagradu Vera Johanides, 1x
 16. Sudjelovanje u davanju primjedbi u donošenju Pravilnika o izboru u članstvo HATZ
 17. Godišnja skupština HATZ: sudjelovanje
 18. Sudjelovanje na predstavljanju monografije: Srećko Tomas: 40 godina Ružičkinih dana, Zagreb-Osijek-Vukovar, 2018.
 19. Promoviranje biste i zasluga Vere Johanides na razini Zagreba, jedne od rijetkih žena, posebno znanstvenice, koje grad Zagreb treba spominjati među zaslužnim ženama ovoga grada.

 

Zoran Herceg

član Odjela za bioprocesno inženjerstvo

 1. Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima (a1,a2)
 • Višnja Stulić, Tomislava Vukušić, Anet Režek Jambrak, Višnja Bačun-Družina, Dean Popović, Jasna Mrvčić, Zoran Herceg; Quantitative microbial assessment for Escherichia coli after treatment by high voltage gas phase plasma, 2018, Innovative Food Science & Emerging Technologies, (2018), IF: 3.458
 1. Radovi objavljeni u zbornicima radova za znanstvenih skupova (a3)
 • Stulić V., Vukušić T., Režel Jambrak A., Herceg Z., Determination of high voltage gas phase plasma treatment on listeria innocua atcc 33092 cells. Are they really inactivated?; Proccedings of 22th International Conference on Gas Discharges and their Applications, 2018
 • Vukušić, D. Šeremet, V. Stulić, A. Režek Jambrak, Z. Herceg; Possible application of high voltage electrical discharge plasma in fruit juice processing, Proccedings of 22th International Conference on Gas Discharges and their Applications, 2018.
 1. Sudjelovanja na znanstvenim skupovima
 2. Pozvana predavanja/Usmena priopćenja na znanstvenim skupovima
 3. Voditeljstvo/Sudjelovanje na znanstveno istraživačkim projektima (međunarodni i nacionalni)
 • Application of electrical discharge plasma for preservation of liquid foods , IP-11-2013-6248, voditelj
 • Opremanje poluindustrijskog praktikuma za razvoj novih prehrambenih tehnologija, EU projekt – financiran iz Fonda za regionalni razvoj, voditelj
 1. Voditeljstvo/Sudjelovanje na tehnologijskim/ obrazovnim/ stručnim projektima (međunarodni i nacionalni)
 2. Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 3. Stručni radovi objavljeni u stručnim časopisima
 4. Izlaganja na stručnim skupovima
 5. Nagrade i priznanja
 6. Objavljene knjige i/ili poglavlja u knjizi, udžbenici i skripta2
 • Vukušić, V. Stulić, A. Režek Jambrak, Z. Herceg., Neke mogućnosti iskorištenja nusproizvoda prehrambene industrije, Sveučilišna monografija – poglavlje, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 2018, 1-18.
 1. Popularizacija znanosti i struke (znanstvena mišljenja, kritički pregledi, članci u novinama,

 

Ime i prezime: Prof.dr.sc. Jadranka Frece

član Odjela za bioprocesno inženjerstvo

1. Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima (a1,a2)

 1. Jelka Pleadin, Manuela Zadravec, Tina Lešić, Nada Vahčić, Jadranka Frece, Mario Mitak and Ksenija Markov; Co-occurrence of ochratoxin A and citrinin in unprocessed cereals established during a three year investigation period, Food Additives & Contaminants: Part B 2018., VOL.11, NO. 1, 20–25 Q1 (IF=2.407)
 2. Marija Vrdoljak, Nataša Mikulec, Ksenija Markov, Samir Kalit, Jadranka Frece An Overview Of Research On Aromatic Compounds Of Cheeses Ripening In Animal Skin        Journal of Central European Agriculture (JCEA) 2018. 19(2), p.318-334 Q4 (IF=0.616)
 3. Kristina Radošević, Iva Čanak, Manuela Panić, Ksenija Markov, Marina Cvjetko Bubalo, Jadranka Frece; Antimicrobial, cytotoxic and antioxidative evaluation of natural deep eutectic solvents, Environmental Science and Pollution Research 25 (2018) 14; 14188-14196 Q2 (IF=2.8)
 4. Željko Jakopović, Karla Hanousek Čiča, Jasna Mrvčić, Irina Pucić, Iva Čanak, Jadranka Frece, Jelka Pleadin, Damir Stanzer, Slaven Zjalić, Ksenija Markov, 2018 Properties and Fermentation Activity of Industrial Yeasts Saccharomyces cerevisiae, uvarum, Candida utilis, and Kluyveromyces marxianus Exposed to AFB1, OTA, and ZEA. Food Technology and Biotechnology 56 (2) 208-217 Q3 (IF=1,168)
 5. Čanak, Iva; Markov, Ksenija; Melvan, Ena; Starčević, Antonio; Živković, Mattea; Zadravec, Manuela; Pleadin, Jelka; Jakopović, Željko; Kostelac, Deni; Frece, Jadranka, Isolation and Characterisation of plantarum O1 Producer of Plantaricin as Potential Starter Culture for the Biopreservation of Aquatic Food Products, Food technology and biotechnology (1330-9862) 56 (2018), 4; Q3 (IF=1,168)
 6. Jelka Pleadin, Maja Kiš, Jadranka Frece, Ksenija Markov 2018 Primjena fizikalnih i kemijskih metoda u uklanjanju mikotoksina iz hrane i hrane za životinje, Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition 13 (1-2), 24-31 (2018)
 7. Željko Jakopović, Iva Čanak, Anamarija Romac, Željka Kuharić, Jasna Bošnir, Martina Ivešić, Jadranka Frece, Željka Pavlek, Ksenija Markov 2018 Usporedba vezanja AFM1 iz mlijeka živim, mrtvim i liofiliziranim stanicama BMK, Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition 13 (1-2), 32-37 (2018)

2. Radovi objavljeni u zbornicima radova za znanstvenih skupova (a3)

3. Sudjelovanja na znanstvenim skupovima

 1. Pavlović, Marina; Lončar, Jelena; Jakopović, Željko; Frece, Jadranka; Markov, Ksenija; Zjalić, Slaven. Prisutnost okratoksigenih gljivica u vinogradima Sjeverne i Srednje Dalmacije // Zbornik sažetaka / Rozman, Vlatka ; Antunović, Zvonko (ur.). 2018. 268-268 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni). 53. hrvatski i 13. međunarodni simpozij agronoma Vodice, Hrvatska, 18.-23.02.2018. Organizator: Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku; Suorganizator: Academy of Agricultural Sciences, Balkan Environmental Association, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana, Croatian Chamber of Agronomists, European Society of Agricultural Engineers, European Hygienic Engineering and Design Group, Germany
 2. M. Vrdoljak, M.T Kalit, S. Kalit, I. Ljubičić, B. Radeljević, J. Frece, Influence of the probiotic cultures on proteolysis patterns of Croatian cheese in lambskin sack., Congress of Food Quality and Safety, Health and Nutrition-Nutricon 2018, 13-15 June 2018, Ohrid, Macedonia, p 27.
 3. Ivešić, Martina; Kuharić, Željka; Pavlek, Željka; Jakopović, Željko; Čanak, Iva; Frece, Jadranka; Markov, Ksenija; Bošnir, Jasna. HPLC-FLD and LC-MS/MS determination of Aflatoxin M1 from milk after biofixators usage // Toxicology Letters. 147-148 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni). 54th Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX 2018) TOXICOLOGY OUT OF THE BOX, Brisel, Belgija, 2-5.09.2018.
 1. Jakopović, Željko; Čanak, Iva; Frece, Jadranka; Bošnir, Jasna; Kuharić, Željka; Pavlek, Željka; Ivanešić, Martina; Markov, Ksenija. A comparative study of AFM1 binding parameters in milk by lactic acid bacteria // Book of Abstracts of the 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists / Kovačević Ganić, K; Dragović-Uzelac, V ; Balbino, S (ur.). Zagreb : Croatian Society of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, 2018. 77-77 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni). (ISBN: 978-953-99725-7-6).
 2. Kostelac, Deni; Domijan, Ana-Marija; Jakopović, Željko; Čanak, Iva; Markov, Ksenija; Frece, Jadranka. Antioxidant capacity of LAB isolates from milk and dairy products // Book of abstracts of 9th International congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists / Kovačević-Ganić, K. ; Dragović-Uzelac, V. ; Balbino, S. (ur.). Zgareb : Croatian Society of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, 2018. 132-132 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni). (ISBN: 978-953-99725-7-6).
 3. Čanak, Iva; Markov, Ksenija; Jakopović, Željko; Kostelac, Deni; Gavrilović, Ana; Jug-Dujaković, Jurica; Frece, Jadranka. Marine origin L. plantarum O1 in biopreservation of aquaculture products // Book of abstracts of the 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists. Zagreb, 2018. 43-43 (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni). Book of abstracts of the 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists Zagreb, 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists. Zagreb, Croatia, 03-05.10. 2018.

 

 1. Član znanstvenog odbora 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, September Zagreb, Croatia 2018.
 2. Član organizacijskog odbora Power of Microbes in Industry and Environment 2018,
 3. Član organizacijskog odbora 2. međunarodnog Kongresa o sigurnosti i kvaliteti hrane, Opatija, 13. – 16. 11. 2018.
 4. Član organizacijskog odbora International scientific and expert conference Natural resources, green technology and sustainable development 3: GREEN 2018 Zagreb, Croatia from 5-8 June 2018.

4. Pozvana predavanja/Usmena priopćenja na znanstvenim skupovima

5. Voditeljstvo/Sudjelovanje na znanstveno istraživačkim projektima (međunarodni i nacionalni)

 1. Inovativni postupci uklanjanja AFM1 biofiksatorima iz mlijeka, HRZZ 2017.-2019. (suradnik)
 2. Primjena visokog hidrostatskog tlaka u proizvodnji funkcionalnih sokova na bazi voća i povrća, HRZZ 2017.-2021. (suradnik)

6. Voditeljstvo/Sudjelovanje na tehnologijskim/ obrazovnim/ stručnim projektima (međunarodni i nacionalni)

 1. Razvoj marinade uz dodatak funkcionalne kulture L. plantarum O1 za biokonzerviranje proizvoda akvakulture, Potpora Sveučilišta u Zagrebu 2018.

7. Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom

8. Stručni radovi objavljeni u stručnim časopisima

 1. Katulić, Darja; Malenica Staver, Mladenka; Frece, Jadranka; Markov, Ksenija; Kozačinski, Lidija; Cvrtila, Željka; Krešić, Greta; Dergestin Bačun, Lidija; Lešić, Tina; Pleadin, Jelka. Količina šećera u mesnim proizvodima s hrvatskog tržišta. // Meso : prvi hrvatski časopis o mesu. 20 (2018) , 2; 145-149 (članak, stručni).
 2. Čanak, Iva; Markov, Ksenija, Gavrilović, Ana; Bosanac, Petra; Jug- Dujaković, Jurica; Jakopović, Željko; Kostelac, Deni; Pleadin, Jelka; Frece, Jadranka. Mikrobiološki i kemijski parametri ribe i školjkaša. // Croatian journal of food technology, biotechnology and nutrition. 13 (2018) , 1-2; 44-51 (članak, stručni).

9. Izlaganja na stručnim skupovima

 1. Frece, Jadranka. Primjena probiotika i autohtonih starter kultura u proizvodnji i zaštiti autohtonih fermentiranih proizvoda //(pozvano predavanje,znanstveni). Stručni skup Društva inženjera i tehničara kemije i tehnologije, Požega, Hrvatska, 1.02.2018.

10. Nagrade i priznanja

11. Objavljene knjige i/ili poglavlja u knjizi, udžbenici i skripta2

 1. Zjalić, J. Frece, M. Pavlović, Ž. Jakopović i K. Markov: Procjena rizika kontaminacije vina okratoksinom A, Udžbenik Sveučilišta u Zadru i Zagrebu, Ministarstvo poljoprivrede Vijeće za istraživanja u poljoprivredi (Nakladnik) (2018.)

12. Popularizacija znanosti i struke (znanstvena mišljenja, kritički pregledi, članci u novinama,

  

Suradnik Odjela za bioprocesno inženjerstvo (2018):

1. Ime i prezime, znanstveno ili znanstveno-nastavno zvanje: Verica Dragović-Uzelac, redoviti professor u trajnom zvanju

2. Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima (a1,a2)

 • Pedisić, S., Zorić, Z., Miljanović, A., Šimić, D., Repajić, M., Dragović-Uzelac, V. (2018) Retention of Bioactive Compounds During Domestic Processing of ‘Croatian Domestic’ Garlic (Allium sativum), Food Technology and Biotechnology 56 (4), in press
 • Kurek, M.; Garofulic, I.E.; Bakic, M.T.; Scetar, M.; Dragovic Uzelac, V.; Galic, K. (2018) Development and evaluation of a novel antioxidant and pH indicator film based on chitosan and food waste sources of antioxidants, FOOD HYDROCOLLOIDS, 84, 238-246, DOI: 10.1016/j.foodhyd.2018.05.050
 • Garofulic, I.E; Zoric, Z.; Pedisic, S.; Brncic, M. ; Dragovic-Uzelac, V. (2018.) UPLC-MS2 Profiling of Blackthorn Flower Polyphenols Isolated by Ultrasound-Assisted Extraction, JOURNAL OF FOOD SCIENCE, 83, 2782-2789, DOI: 10.1111/1750-3841.14368
 • Kovacevic, D.B.; Barba, F.J.; Granato, D.; Galanakis, C.M.; Herceg, Z.; Dragovic-Uzelac, V.; Putnik, P. (2018.) Pressurized hot water extraction (PHWE) for the green recovery of bioactive compounds and steviol glycosides from Stevia rebaudiana Bertoni leaves, FOOD CHEMISTRY, 254, 150-157, DOI: 10.1016/j.foodchem.2018.01.192
 • Putnik, P.; Kovacevic, D.B.; Jezek, D.; Sustic, I.; Zoric, Z.; Dragovic-Uzelac, V. (2018.) High-pressure recovery of anthocyanins from grape skin pomace (Vitis vinifera cv. Teran) at moderate temperature, JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION, 42 (1), DOI: 10.1111/jfpp.13342
 • Lovric, V.; Putnik, P.; Bursać Kovacevic, D.B; Jukic, M., Dragovic-Uzelac, V. (2018) Effect of Microwave-Assisted Extraction on the Phenolic Compounds and Antioxidant Capacity of Blackthorn Flowers, FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, 55 (2), 243-250; DOI: 10.17113/ftb.55.02.17.4687
 • Dent, M.; Bursać Kovacevic, D.B; Bosiljkov, T.; Dragovic-Uzelac, V. (2017) Polyphenolic Composition and Antioxidant Capacity of Indigenous Wild Dalmatian Sage (Salvia officinalis L.), CROATICA CHEMICA ACTA, 90 (3), 451-459, DOI: 10.5562/cca3231
 • Putnik, P. ; Barba, F.J. ; Spanic, I. ; Zoric, Z. ; Dragovic-Uzelac, V.; Bursać Kovacevic, D. (2017) Green extraction approach for the recovery of polyphenols from Croatian olive leaves (Olea europea), FOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING, 106, 19-28, DOI: 10.1016/j.fbp.2017.08.004

 

3. Radovi objavljeni u zbornicima radova za znanstvenih skupova (a3)

 • Natka Ćurko, Karla Kelšin, Verica Dragović-Uzelac, Marina Tomašević, Karin Kovačević Ganić. Microwave-assisted extraction of tannins from grape skin pomaces, //Proceedings of 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists / Kovačević Ganić, Karin (ur.), Zagreb: Croatian Society of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, 2018. 27-31. ISSN 2584-5292.
 • Marijana Ceilinger, Ivona Elez Garofulić, Sanja Lončarić, Sunčica Čoklica, Svjetlana Matotan, Valerija Bukvić, Lenkica Penava, Jasmina Ranilović, Predrag Vujević, Verica Dragović-Uzelac. Stability of health-promoting compounds of carrots during drying process //Proceedings of 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists / Kovačević Ganić, Karin (ur.), Zagreb: Croatian Society of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, 55-59. ISSN 2584-5292.
 • Danijela Bursać Kovačević, Domagoj Gabrić, Branka Levaj, Verica Dragović-Uzelac. Sensory Evaluation of Apple Juices Enriched by Plant Extracts. //Proceedings of 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists / Kovačević Ganić, Karin (ur.), Zagreb: Croatian Society of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, 80-84. ISSN 2584-5292
 • Branka Levaj, Maja Repajić, Danijela Bursać Kovačević, Ivona Elez Garofulić, Jasmina Kušan, Natalija Jauk, Kujtesa Shabanaj, Ana Kodrnja, Vesna Bolanča, Verica Dragović-Uzelac. Stability of Mandarin Juice upon Various Storage Temperature during 60 Days. //Proceedings of 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists / Kovačević Ganić, Karin (ur.), Zagreb: Croatian Society of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, 98-102. ISSN 2584-5292

 

4. Sudjelovanja na znanstvenim skupovima

 • Liović, N., Krešić, G., Režek Jambrak, A., Dragović-Uzelac, V., Burcul, F., Bilušić, T. (2018). Improving nutritional quality of cultivated blueberry by enhancing phenolic recovery. 32nd EFFoST International Conference, France, Nantes, 6-8 November 2018.
 • Ana Dobrinčić, Ivona Elez Garofulić, Sandra Pedisić Niki Simonović, Nikolina Golub, Verica Dragović-Uzelac (2018) Optimization of pressurized liquid extraction of pigments from Chlorella vulgaris: a comparison with  conventional extraction techniques; 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Croatia, 03.-05.10.2018.
 • Sandra Pedisić, Zoran Zorić, Patricija Lisica, Ivona Elez Garofulić, Verica Dragović-Uzelac (2018) Impact of spray drying conditions on the polyhenolic content and antioxidant capacity  of blackthorn (Prunus spinosa) flower extracts; 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Croatia, 03.-05.10.2018.
 • Marijana Ceilinger, Ivona Elez Garofulić, Sanja Lončarić, Sunčica Čoklica, Svjetlana Matotan, Valerija Bukvić, Lenkica Penava, Jasmina Ranilović, Predrag Vujević, Verica Dragović-Uzelac (2018) Stability of health-promoting compounds of carrots during drying process;  9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Croatia, 03.-05.10.2018.
 • Ivona Elez Garofulić, Zoran Zorić, Sandra Pedisić, Ena Cegledi, Monika Tandara, Verica Dragović-Uzelac (2018) Phenolic retention and physico-chemical properties of encapsulated blackthorn (Prunus spinosa) flower extract; 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Croatia, 03.-05.10.2018.
 • Natka Ćurko, Karla Kelšin, Verica Dragović-Uzelac, Marina Tomašević, Karin Kovačević Ganić (2018) Microwave-assisted extraction of tannins  from grape skin pomaces; 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Croatia, 03.-05.10.2018.
 • Ana Dobrinčić, Veronika Vlašić, Antonela Režan, Barbara Marić, Lucija Rošćić, Ivana Holetić, Matea Paić-Karega, Ivana Gradiški, Josipa Matanić, Ivona Elez Garofulić, Verica Dragović-Uzelac (2018) Overview of bioactive compounds in algae; 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Croatia, 03.-05.10.2018.
 • Ana Dobrinčić, Ivona Elez Garofulić, Josipa Matanić, Antonia Jujnović, Verica Dragović-Uzelac (2018) Comparison of conventional extraction techniques and pressurized liquid extraction of pigments from  brown algae Cystoseira; 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Croatia, 03.-05.10.2018.
 • Nikolina Gaćina, Ivona Elez Garofulić, Zoran Zorić, Sandra Pedisić, Verica Dragović-Uzelac (2018) Influence of drying temperature and wall material fraction  on retention of phenolic compounds and  antioxidant capacity  of encapsulated blackthorn flower extract¸9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Croatia, 03.-05.10.2018.
 • Maja Dent, Iva Devčić, Verica Dragović-Uzelac (2018) Influence of extraction solvents on polyphenols from sea fennel; 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Croatia, 03.-05.10.2018.
 • Maja Dent, Verica Dragović-Uzelac, Tomislav Bosiljkov, Sandra Pedisić, Damir Ježek (2018) Extraction of polyphenols from sage assisted by high hydrostatic pressure; 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Croatia, 03.-05.10.2018.
 • Verica Dragović-Uzelac, Danijela Bursać Kovačević, Maja Repajić, Ivona Elez Garofulić, Zrinka Čošić, Branka Levaj (2018) Bioactive compounds of marasca sour cherry  upon harvesting, processing and storage conditions  of concentrated juice; 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Croatia, 03.-05.10.2018.
 • Irena Landeka Jurčević, Irena Fabijančić, Tajana Frančić, Verica Dragović-Uzelac, Vedran Balta, Domagoj Đikić (2018) Dietary polyphenols (extract flower Prunus spinosa L.) and type-2 diabetes mellitus; 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Croatia, 03.-05.10.2018.
 • Branka Levaj, Maja Repajić, Ivona Elez Garofulić, Biljana Taleska, Martina Marić, Marina Novak, Sanja Lončarić, Danijela Bursać Kovačević, Nada Vahčić, Mara Banović, Predrag Vujević, Verica Dragović-Uzelac (2018) Stability of total phenolics, antioxidant capacity, color and sensory properties of olive leaves drinks  prepared by various procedure; 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Croatia, 03.-05.10.2018.
 • Maja Repajić, Ivana Hajdinjak, Petra Lončarić, Monika Ivanković, Verica Dragović-Uzelac, Branka Levaj (2018) Stability of olive leaf drink upon storage at different temperatures; 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Croatia, 03.-05.10.2018.
 • Bursać Kovačević, D., Gabrić, D., Levaj, B., Dragović-Uzelac, V. (2018) Sensory evaluation of apple juices enriched by plant extracts. 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Croatia, 03.-05.10.2018.
 • Levaj, B., Repajić, M., Bursać Kovačević, D., Elez Garofulić, I., Kušan, J., Jauk, N., Shabanaj, K., Kodrnja, A., Bolanča, V., Dragović-Uzelac, V. (2018) Stability of mandarin juice upon various storage temperature during days. 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Croatia, 03.-05.10.2018.
 • Bursać Kovačević, D., Tenžera, D., Ćuk, A., Putnik, P., Dragović-Uzelac, V. (2018) Polyphenols recovery from dandelion leaves and roots assisted by high hydrostatic pressure (HPAE) and pressurized liquid extraction (PLE). Natural resources, green technology and sustainable development/3-GREEN2018, Zagreb, Croatia, 05.-08.06.2018.
 • Tenžera, D., Bursać Kovačević, D., Mirković, M., Putnik, P., Dragović-Uzelac, V.: Microwave and ultrasound assisted extractions of polyphenols from dandelion (Taraxacum officinale) root and leaf. 10th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, Split, Croatia, 20-24.05.2018.
 • Elez Garofulić, I., Pedisić, S., Dragović, S., Cestar, M., Fabijanić, V., Žibert, J., Dragović-Uzelac, V. Influence of harvest time and growing location on the phenolics and antioxidant activity of mastic tree leaves. 10th Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, Split, Croatia, 20-24.05.2018.
 • Bursać Kovačević, D., Putnik, P., Gabrić, D., Jurković, M., Kresoja, Ž., Karlović, S., Vukušić, T., Herceg, T., Dragović-Uzelac, V., Režek Jambrak, A. Effect of non-thermal processing technologies on the vitamin C content in pomegranate juice. 3rd International Conference on Bioscience and Biotechnology (BIOTECH-2018), Colombo, Sri Lanka, 08–09.03.2018.
 • Ivona Elez Garofulić1, Maja Repajić, Sandra Pedisić, Zoran Zorić, Hedviga Planinčić, Niki Simonović, Verica Dragović-Uzelac (2017). Extraction and encapsulation of phenolic compounds from nettle (Urtica dioica) root. 31st EFFoST International Conference, Spain, Sitges, 13-16 November 2017.
 • Bezuk, I., Putnik, P., Dragović-Uzelac, V., Maras, M., Bursać Kovačević, D. Bioactive compounds of Stevia rebaudiana Bertoni leaves. 10th International Scientific and Professional Conference „With Food to Health“, Osijek, Croatia, 12.-13.10.2017.
 • Maras, M., Putnik, P., Dragović-Uzelac, V., Bezuk, I., Bursać Kovačević, D. Novel technologies for the recovery of bioactive compounds from stevia. 10th International Scientific and Professional Conference „With Food to Health“, Osijek, Croatia, 12.-13.10.2017.

 

5. Poglavlje u sveučilišnoj monografiji:

 • Dragović-Uzelac, , Bursać Kovačević, D.., Putnik, P. (2018) Mogućnosti iskorištenja otpada od prerade voća i povrća. U: Neke mogućnosti iskorištenja nusproizvoda prehrambene industriji, Izdavač: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Urednik: Drago Šubarić, str. 39-55.

 

6. Organizacija znanstvenih skupova

 • Predsjednica Organizacijskog i Izvršnog odbora „9. međunarodnog kongresa prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista“, Zagreb (kongres je održan od 3. do 5. listopada 2018. godine u Zagrebu)

7. Voditeljstvo/Sudjelovanje na znanstveno istraživačkim projektima (međunarodni i nacionalni)

 • Isolation and encapsulation of bioactive molecules of wild and cultivated nettle and fennel and effects on organism physiology, Hrvatska zaklada za znanost (2018.-2022.), voditelj
 • Application of innovative technologies for production of plant extracts as ingredients for functional food – (IT-PE-FF); Hrvatska zaklada za znanost -2018.-voditelj
 • „Bioprospekting Jadranskog mora“ u okviru CENTRE OF EXCELLENCE FOR MARINE BIOPROSPECTING- BioProCro –voditelj radnog paketa Phase 2: Identification, extraction, optimization and purification of biomolecules; EU + MZOŠ; 2017-2022.
 • High Hydrostatic Pressure Processing of Functional Fruit and Vegetable Juices (IP-2016-06-4006); Hrvatska zaklada za znanost, 2017-2021; -suradnik

 8. Voditeljstvo/Sudjelovanje na tehnologijskim/obrazovnim/stručnim projektima (međunarodni i nacionalni)

 • Podravka d.d.- Razvoj tri grupe nutritivno bogatih međuobroka i grickalica dobivenih klasičnim sušenjem i liofilizacijom od lokalno uzgojenih domaćih starih i komercijalnih sorti rajčice, mrkve, jabuke.“ (voditelj V. Dragović-Uzelac)

Pripremljena su 3 projektna prijedloga u okviru 2 CEKOM-a, Operativni program konkurentnost i kohezija, koja su još uvijek u fazi evaluacije:

 • Iskorištavanje biološkog potencijala koprive i buče u proizvodnji funkcionalnih proizvoda i dodataka prehrani;
 • Iskorištavanje prirodnog potencijala doline Neretve za proizvodnju visokokvalitetnih sokova i marmelada agruma
 • Iskorištavanje nusproizvoda plodova citrusa u proizvodnji funkcionalnih proizvoda i eteričnih ulja

 

Damir Ježek

član Odjela za bioprocesno inženjerstvo

 1. Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima (a1,a2)
 2. Radovi objavljeni u zbornicima radova za znanstvenih skupova (a3)

Dujmić, Filip; Marelja, Marko; Škegro, Marko; Karlović, Sven; Bosiljkov, Tomislav; Ježek, Damir; Troha, Ferdinand; Lasić Monika; Brnčić, Mladen. TEKSTURALNA SVOJSTVA SUŠENIH BUĆA PRI SNIŽENOM TLAKU // 6th INTERNATIONAL CONFERENCE “VALLIS AUREA” FOCUS ON: RESEARCH & INNOVATION / Katalinic, Branko (ur.). Pozega – Viena : Polytechnic in Pozega, Croatia & DAAAM International Vienna, Austria, 2018. 0079-0083.

Tomašević, Marina; Lukić, Katarina; Kelšin, Karla; Ježek, Damir; Vukušić, Tomislava; Ćurko, Natka; Poturica, Vlatka; Križanović, Stela; Kovačević Ganić, Karin. Effect of nonthermal processing techniques on the aroma compounds in white wine Graševina // Proceedings of 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists. 2018. 1-5.

Bosiljkov, Tomislav; Burcar, Dea; Karlović, Sven; Dujmić, Filip; Škegro, Marko; Brnčić, Mladen; Marelja, Marko; Troha, Ferdinand; Ježek, Damir. Inovativni pristup u klasifikaciji i određivanju mehaničkih svojstava prehrambenih proizvoda // Požeško obrazovanje i školstvo u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti / Zima, Dinko ; Andrlić, Berislav ; Pisker, Barbara ; Radišić, Bojan ; Marinclin, Antonija ; Del Vechio, Manuel ; Mlađenović, Jasmina (ur.). Požega, 2018. 177-185.

 1. Sudjelovanja na znanstvenim skupovima

Benković, Maja; Novotni, Dubravka; Voučko, Bojana; Ćurić, Duška; Ježek, Damir; Čukelj, Nikolina. Influence of Cryo-Grinding on Particle Size Distribution of Proso Millet Bran Fraction // The 20th international research conference proceedings. Pariz : International research conference, 2018. 2034-2034.

Bosiljkov, Tomislav; Klas, Kristina; Karlović, Sven; Dujmić, Filip; Škegro, Marko; Marelja, Marko; Brnčić, Mladen; Ježek, Damir. Influence of high hydrostatic pressure on physical properties of apple juice // Book of Abstracts of 3rd International conference on bioscience and biotechnology / Smales, Mark ; Hettiarachchi, Chamari (ur.). Pitakotte, Sri Lanka, 2018. 41-41.

Dent, Maja; Dragović – Uzelac, Verica; Bosiljkov, Tomislav; Pedisić, Sandra; Ježek, Damir. Extraction of polyphenols from sage assisted by high hydrostatic pressure // Book of Abstracts-9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists / Kovačević-Ganić, Karin (ur.). Zagreb : MGM studio Novel d.o.o., 2018. 115-115.

Dent, Maja; Fuchs – Godec, Regina; Bosiljkov, Tomislav; Ježek Damir. Sage extract as potential tinplate corrosion inhibitor // Book of Abstracts – Natural resources green technology & sustainable development / Radojčić Redovniković, Ivana ; Jakovljević, Tamara ; Petravić Tominac, Vlatka ; Panić, Manuela ; Stojaković, Renata ; Erdec, Dina ; Radošević, Kristina ; Gaurina Sarček, Višnja ; Cvjetko Bubalo, Marina (ur.). Zagreb : Faculty of Food Technology and Biotechnology University of Zagreb, 2018. 101-101.

Dujmić, Filip; Karlović, Sven; Bosiljkov, Tomislav; Troha, Ferdinand; Škegro, Marko; Marelja, Marko; Ježek, Damir; Vidrih, Rajko; Brnčić, Mladen. ULTRASONIC – ASSISTED EXTRACTION OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM WASTE IN PRODUCTION OF RED WINE // Book of Abstracts of 3rd International conference on bioscience and biotechnology / Smales, Mark ; Hettiarachchi, Chamari (ur.). Pitakotte, Sri Lanka, 2018. 45-45.

Karlović, Sven; Bosiljkov, Tomislav; Dujmić, Filip; Troha, Ferdinand; Škegro, Marko; Marelja, Marko; Brnčić, Mladen; Ježek, Damir. Rheological properties and antioxidant activity of high pressure processed citrus juices // Book of Abstracts of 3rd International conference on bioscience and biotechnology / Smales, Mark ; Hettiarachchi, Chamari (ur.). Pitakotte, Sri Lanka : The International Institute of Knowledge Management, 2018. 32-32.

Ninčević Grassino, Antonela; Ostojić, Jelena; Boras, Lucija; Djaković, Senka; Bosiljkov, Tomislav; Brnčić, Mladen; Ježek, Damir. High hydrostatic presure extraction as an advanced technique for pectin isolation from tomato peel waste // Book of Abstracts, Natural resources green technology & sustainable development/Green 3 / Radojčić Redovniković, Ivana ; Jakovljević, Tamara ; Petravić Tominac, Vlatka ; Panić, Manuela ; Stojaković, Renata ; Erdec, Dina ; Radošević, Kristina ; Gaurina Srček, Višnja ; Cvjetko Bubalo, Marina (ur.). Zagreb : Faculty of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb, 2018. 67-67.

 1. Pozvana predavanja/Usmena priopćenja na znanstvenim skupovima
 1. Voditeljstvo/Sudjelovanje na znanstveno istraživačkim projektima (međunarodni i nacionalni)

Primjena visokog hidrostatskog tlaka u proizvodnji funkcionalnih sokova na bazi voća i povrća; 2017.-2021.; HRZZ; Svrha projekta je proizvodnja voćnih i povrtnih sokova, te smoothieja korištenjem visokog hidrostatskog tlaka za ekstrakciju bioaktivnih tvari i pasterizaciju gotovih sokova.

 1. Voditeljstvo/Sudjelovanje na tehnologijskim/ obrazovnim/ stručnim projektima (međunarodni i nacionalni)

Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (MC Substitute, COST 15118, EU, 2016. – )

European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN) (MC Substitute, COST 15136, EU, 2016. – )

 

 1. Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 2. Stručni radovi objavljeni u stručnim časopisima
 3. Izlaganja na stručnim skupovima
 4. Nagrade i priznanja
 5. Objavljene knjige i/ili poglavlja u knjizi, udžbenici i skripta2
 6. Popularizacija znanosti i struke (znanstvena mišljenja, kritički pregledi, članci u novinama)

  

 

Ime i prezime: Drago Šubarić

član Odjela za bioprocesno inženjerstvo

 

1. Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima (a1,a2)

 1. Đ. Ačkar, A. Jozinović, J. Babić, B. Miličević, J. Panak Balentić, D. Šubarić: Resolving the problem of poor expansion in corn extrudates enriched with food industry by-products. Innovative food science & emerging technologies. 47, 517-524 (2018).
 2. Jokić, T. Gagić, Ž. Knez, D. Šubarić, M. Škerget: Separation of Active Compounds from Food by-Product (Cocoa Shell) Using Subcritical Water Extraction. Molecules. 23, 6, 1408 (2018).
 3. Panak Balentić, Đ. Ačkar, S. Jokić, A. Jozinović, J. Babić, B. Miličević,D. Šubarić, N. Pavlović: Cocoa shell: by-product with great potential for wide application. Molecules. 23, 6, 1404 (2018).
 4. A-M. Cikoš, S. Jokić, D. Šubarić, Drago, I. Jerković: Overview on the Application of Modern Methods for the Extraction of Bioactive Compounds from Marine Macroalgae. Marine drugs. 16, 348 (2018).
 5. Kosović, M. Benšić, Đ. Ačkar, A. Jozinović, Ž. Ugarčić, J. Babić, B. Miličević, Borislav, D. ŠubarićČ: Microstructure and cooking quality of barley-enriched pasta produced at different process parameters. Foods and Raw Materials. 6, 2, 281-290 (2018).
 6. Kovač, D. Šubarić, M. Bulaić, T. Kovač, B. Šarkanj: Yesterday masked, today modified; what do mycotoxins bring next?. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju. 69, 3, 196-214 (2018).
 7. Obradović, J. Babić, A. Jozinović, Đ. Ačkar, J. Panak Balentić, M. Grec, D. Šubarić: Textural and sensory characteristics of extruded snacks prepared from corn and carrot powder with ascorbic acid addition. Poljoprivreda. 24, 1, 52-58 (2018).
 8. Banožić, D. Šubarić, S. Jokić: Duhanski otpad Bosne Hercegovine- problem ili vrijedna sirovina. Glasnik zaštite bilja. 4, 24-33 (2018).
 9. Jakobek, I. Tomac, P. Matić, M. Sabo, J. Đugum, D. Šubarić: Bioactive polyphenolic compounds from white cabbage cultivars. Croatian Journal of Food Science and Technology. 10, 2, 164-172 (2018).
 10. Miličević, Đ. Ačkar, J. Babić, A. Jozinović, R. Miličević, E. Petošić, T. Kujundžić, D. Šubarić: Impact of the fermentation process with immobilized yeast cells on the aroma profile and sensory quality of distillates produced from carob pods (Ceratonia siliqua L.). Technologica acta. 11, 1, 5-9 (2018).
 11. Moslavac, S. Jokić, D. Šubarić, A. Jozinović, K. Aladić, L. Longin: Utjecaj mikrovalnog zagrijavanja i dodatka antioksidansa na održivost ekstra djevičanskog maslinovog ulja sorte Oblica. Glasnik zaštite bilja. 5, 96-103 (2018).
 12. Moslavac, S. Jokić, D. Šubarić, K. Aladić: Utjecaj antioksidanasa na oksidacijsku stabilnost svinjske masti.  Meso : prvi hrvatski časopis o mesu. 4, 317-323 (2018).
 13. Panak Balentić, J. Babić, A. Jozinović, Đ. Ačkar, B. Miličević, D. Šubarić: Production of third-generation snacks. Croatian Journal of Food Science and technology. 10, 1, 98-105 (2018).

2. Radovi objavljeni u zbornicima radova za znanstvenih skupova (a3)

 1. Moslavac, S. Jokić, D. Šubarić, A.-M. Cikoš, M. Lončarić: Proizvodnja i stabilizacija hladno prešanog ulja koštice šljiveHranom do zdravlja – Zbornik radova 10. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa. D. Šubarić, M. Jašić (ur.), Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 203-214 (2018).
 2. Zorić, N. Ćorić, S. Jokić, D. Šubarić, M. Lončarić: Prirodni dodaci prehrani kao nositelji nutritivne kvalitete, potencijala I održivosti proizvoda. Hranom do zdravlja – Zbornik radova 10. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa. D. Šubarić, M. Jašić (ur.), Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, 75-89 (2018).

3. Sudjelovanja na znanstvenim skupovima

 1. Đ. Ačkar, J. Babić, A. Jozinović, D. Šubarić: Resistant starch – in-between starch and fiber6th International Congress of Nutritionists – Book of Abstracts. Hrvatski Savez nutricionista, Zagreb, 54 (2018).
 2. Đ. Ačkar, A. Jozinović, J. Panak Balentić, J. Babić, B. Miličević, D. Šubarić: Chemical properties of third generation snack products enriched with defatted pumpkin press cakeProceedings of the 8th International conference on the quality and safety in food production chain. Wroclaw, 60 (2018).
 3. Babić, A. Jozinović, Đ. Ačkar, B. Miličević, J. Panak Balentić, M. Grec, M. Vukančić, D. Šubarić: Properties od extruded corn flours with added cocoa shell extracts// Book of abstracts of 9th International congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists. K. Kovačević Ganić (ur.), Zagreb, Croatian Society of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, 38 (2018)
 4. A-M. Cikoš, K. Aladić, I. Jerković, S. Pedisić, D. Šubarić, S. Jokić: Fatty acid composition, total polyphenol content and antioxidant activity of the extracts of “macroalga Codium bursaBook of Abstracts 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists. K. Kovačević Ganić (ur.), Zagreb, Croatian Society of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, 44 (2018)
 5. Jokić, N. Pavlović, A. Jozinović, Đ. Ačkar, M. Bilić, D. Šubarić: Cold atmospheric plasma assisted extraction of bioactive components from cocoa shell23rd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2018. Prag (2018).
 6. Panak Balentić, A. Jozinović, Đ. Ačkar, J. Babić, B. Miličević, S. Jokić, D. Šubarić: Production of third generation snack products enriched with defatted camelina press cake23rd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2018. Prag (2018).
 7. Kajić, J. Babić, J. Panak Balentić, A. Jozinović, Đ. Ačkar, B. Miličević, M. Grec, M. Kovačević-Babić, D. Šubarić: Wheat enriched by selenium incorporated in corn snack products53rd Croatian & 13th International Symposium on Agriculture, Vodice, Book of Abstracts. V. Rozman, Z. Antunović (ur.), Vodice, Poljoprivredni fakultet Osijek, 171-172 (2018)
 8. Moslavac, S. Jokić, D. Šubarić, K. Aladić, A-M. Cikoš, M. Ibrišimović: The production and stabilization of cold-pressed linseed oilBook of Abstracts 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists. Zagreb, 85 (2018).
 9. Panak Balentić, A. Jozinović, Đ. Ačkar, J. Babić, B. Miličević, S. Jokić, M. Bilić, D. Šubarić: Third generation snack products enriched with defatted hemp cake7th International Dietary Fibre Conference 2018, Book of Abstracts. Beč, ICC – International Association for Cereal Science and Technology, 137 (2018).
 10. Pleadin, A. Vulić, J. Babić, K. Aladić, M. Kiš, V. Jaki, M. Škrivanko, D. Šubarić: Extrusion cooking-based reduction of cereal contamination with deoxynivalenolBook of Abstracts of the 32nd EFFoST International Conference. A. Le Bail (ur.). P2139 (2018)
 11. Azabagić, M. Jašić, A. Azabagić, F. Pušić, D. Šubarić: Suvremene spoznaje o utjecaju dijeta i dodataka prehrani na autizamBook of Abstracts of the 11th International Scientific and Professional Conference. I. Jerković, D. Šubarić, M. Jašić (ur.). Split, Osijek, Tuzla, 35 (2018).
 12. Barišić, I. Flanjak, I. Križić, A. Jozinović, D. Šubarić, J. Babić, Đ. Ačkar: Phenolics and methylxanthines profile of cocoa shell and the effect of cold plasma treatment on their content.  Book of Abstracts of the 11th International Scientific and Professional Conference. I. Jerković, D. Šubarić, M. Jašić (ur.). Split, Osijek, Tuzla, 104 (2018).
 13. Grec, J. Babić, A. Jozinović, Đ. Ačkar, B. Miličević, J. Panak Balentić, A. Gryszkin, D. Horvat, D. Šubarić: Effect of extrusion parameters on selected properties of wheat and hulless barley extruded flourBook of Abstracts of the 11th International Scientific and Professional Conference. I. Jerković, D. Šubarić, M. Jašić (ur.). Split, Osijek, Tuzla, 96 (2018).
 14. Lončarić, A. Jozinović, A. Jozinović Lešić, N. Kojić, D. Šubarić: The impact of novel extraction techniques on the polyphenol profile of grape pomaceAbstract of the 11th International Scientific and Professional Conference.I. Jerković, D. Šubarić, M. Jašić (ur.). Split, Osijek, Tuzla, 110 (2018).
 15. Nezić, A. Jozinović, M. Jašić, J. Babić, Đ. Ačkar, B. Miličević, K. Zmaić, V. Guberac, S. Vila, D. Šubarić: Instant porridge based on the extruded mixtures of corn grits and bean flour. Book of Abstracts of the 11th International Scientific and Professional Conference. I. Jerković, D. Šubarić, M. Jašić (ur.). Split, Osijek, Tuzla, 132 (2018).
 16. Pleadin, J. Babić, A. Vulić, N. Kudumija, K. Aladić, M. Kiš, V. Jaki, M. Škrivanko, M. Lolić, A. Jozinović, D. Šubarić: The effect of thermal processing on the reduction of maize fumonisin contentBook of Abstracts of the 11th International Scientific and Professional Conference. I. Jerković, D. Šubarić, M. Jašić (ur.). Split, Osijek, Tuzla, 89 (2018).

4. Pozvana predavanja/Usmena priopćenja na znanstvenim skupovima

5. Voditeljstvo/Sudjelovanje na znanstveno istraživačkim projektima (međunarodni i nacionalni)

 1. Application of food industry by-products in development of functional and environmentally friendly extruded food products and additives (2014.-2018) (HRZZ)

6. Voditeljstvo/Sudjelovanje na tehnologijskim/ obrazovnim/ stručnim projektima (međunarodni i nacionalni)

7. Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom

 1. Đ. Ačkar, D. Šubarić: Aditivi u hrani-definicija, podjela, primjena. Meso: prvi hrvatski časopis o mesu. 3, 180-183 (2018).
 2. Jokić, K. Aladić, D. Šubarić: Subcritical water extraction laboratory plant design and application. Annual of the Croatian Academy of Engineering2018, 247-258 (2018).

8. Stručni radovi objavljeni u stručnim časopisima

9. Izlaganja na stručnim skupovima

10. Nagrade i priznanja

11. Objavljene knjige i/ili poglavlja u knjizi, udžbenici i skripta2

 1. Pleadin, A. Vulić, J. Babić, D. Šubarić: The Incidence of T-2 and HT-2 Toxins in Cereals and Methods of their Reduction Practice by the Food Industry. U Fusarium – Plant Diseases, Pathogen Diversity, Genetic Diversity, Resistance and Molecular Markers. Askun, Tulin (ur.), London, IntechOpen, str. 41-64 (2018).
 2. Šubarić, M. Jašić: Tehnološka dorada i pakiranje suhe šljive. u Šljiva i proizvodi od šljive – Tehnologija, sušenje, kvaliteta i tržište / M. Jašić, D. Šubarić, K. Hodžić(ur.), Tuzla: Udruženje za nutricionizam i dijetetiku “HRANOM DO ZDRAVLJA”, Tuzla, str. 91-105 (2018).

12. Popularizacija znanosti i struke (znanstvena mišljenja, kritički pregledi, članci u novinama,

 

Vladimir Mrša

tajnik Odjela za bioprocesno inženjerstvo

 1. Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima (a1,a2)

Sk. A.Hossain, D. Švec, V. Mrša and R. Teparić (2018) Overview of catalytic properties of fungal xylose reductases and molecular engineering approaches for improved xylose utilisation in yeast. Appl. Food Biotechnol. 5, 47-58.

 

 1. Radovi objavljeni u zbornicima radova za znanstvenih skupova (a3)
 2. Sudjelovanja na znanstvenim skupovima

Teparić, Sk A. Hossain, M. Lozančić, V. Mrša: Characetrisation of surface displayed recombinant xylose reductase in Saccharomyces cerevisiae, The 34th FEBS Congress Biochemistry Forever, 2018, Prag, Češka

Mrša, A. Hossain, A. Grbavac, M. Lozančić, R. Teparić: Surface display of proteins in yeast – from from understanding basic concepts of cell wall biosynthesis to cell surface engineering,

Biotechnology – Research and Industrial Applications, 20-21.06.2018. Wroclaw, Poljska

Mrša: Nano vs. micro – creating new biologically active materials by surface display of proteins at microbial cell walls, 7th International Congress on Nanosciense & Nanotechnology, 26-28. 09.2018. Teheran, Iran

lozančić, A. Grbavac, A. Hossain, R. Teparić, V. Mrša: Engineering of yeast cell surfaces by genetic immobilization of heterologous proteins, 9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, 03-05.10.2018. Zagreb, Hrvatska

Hossain, M. Lozančić, A. Grbavac, R. Teparić, V. Mrša: Protein display at the yeast cell wall

Advances in Microbiology and Biotechnology, 29-31.10.2018. Lviv, Ukraina

Lozančić, A. Grbavac, R. Teparić, V. Mrša: Fungal cell wall biosynthesis: from basic research to biotechnology application, Third International Conference on Food Science and technology, 29.11.-01.12.2018. Budapest, Mađarska

 

 1. Pozvana predavanja/Usmena priopćenja na znanstvenim skupovima

–  3rd International Conference on Bioscience and Biotechnology, Colombo, Sri Lanka

–  Biotechnology: Research and Industrial Applications, Wroclaw, Poljska

–  7th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, Teheran, Iran

–  9th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, Zagreb, Hrvatska

–  Advances in Microbiology and Biotechnology, Lviv, Ukrajna

–  FoodConf Science, Technology and Innovation, Budimpešta, Mađarska

 

 1. Voditeljstvo/Sudjelovanje na znanstveno istraživačkim projektima (međunarodni i nacionalni)

– voditelj istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost „Molekularni mehanizmi ugradnje homolognih i heterolognih proteina u staničnu stijenku kvasca i njihova primjena u biotehnologiji“

 

 1. Voditeljstvo/Sudjelovanje na tehnologijskim/ obrazovnim/ stručnim projektima (međunarodni i nacionalni)

– koordinacija CEEPUS mreže za razmjenu studenata i sveučilišnih nastavnika CIII-HR-0306

 

 1. Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 2. Stručni radovi objavljeni u stručnim časopisima
 3. Izlaganja na stručnim skupovima

– Erasmus+ godišnja konferencija za područje visokog obrazovanja, Zagreb, 6.-7. 12. 2018.

 1. Nagrade i priznanja
 2. Objavljene knjige i/ili poglavlja u knjizi, udžbenici i skripta2
 3. Popularizacija znanosti i struke (znanstvena mišljenja, kritički pregledi, članci u novinama)

 

Plan rada Odjela bioprocesnog inženjerstva za 2019.

– U 2019. godini članovi Odjela planiraju organizirati sljedeće znanstvene skupove:

 • Voda za sve, Travanj 2019.
 • Brašno-kruh, Lipanj 2019.
 • Hranom do zdravlja, Listopad 2019.

– Planira se obilježiti World Biotechnology week (rujan 2019) različitim manifestacijama koje će se organizirati u prvoj polovici 2019. godine

– Planira se provesti analiza kurikuluma iz područja Biotehnologije na institucijama visokog obrazovanja u RH i o tome organizirati savjetovanje.

– Planira se aktivno uključiti u donošenje zakona iz područja struke, kao i zakona iz područja obrazovanja koji se odražavaju na kvalitetu inženjera iz područja Biotehnologije i Bioprocesnog inženjerstva

– Planira se i dalje aktivno pratiti promjene u struci i donošenjem relevantnih mišljenja i javnim istupima podizati kvalitetu Biotehničkih znanosti i njihove primjene u praksi

– Planira se i dalje aktivno sudjelovati u radu Akademije putem predstavnika Odjela u pojedinim odborima i drugim tijelima Akademije

 

 

PROGRAM RADA ODJELA BIOPROCESNOG INŽENJERSTVA 2013– 2017.

 

 1. Odjel BI u narednom razdoblju koristi znak koji je pripremljen i uporabljen na nedavno održanom Skupu „Vera Johanides 2“ posvećenom razvoju biotehnologije u Hrvatskoj do 2020. g.
 1. Otvaranje web stranica Odjela BI na web stranicama http://www.hatz.hr  

Na web stranicama će se objavljivati rezultati i postignuća članova Odjela BI, kao i značajna otkrića znanstvenika u svijetu koji mogu biti korisni gospodarstvu RH iz područja djelovanja Odjela BI.

 1. Primjena međunarodnog biografskog upitnika u cilju ažuriranja podataka o pojedinim članovima HATZ.

Ulaskom Republike Hrvatske u EU potrebno je uskladiti i prepoznatljivost naših znanstvenika s međunarodno usvojenim kriterijima. Svi članovi Odjela primili su upitnik i neki već dostavili ispunjen upitnik. Isti upitnik predložen je Upravi HATZ da ga prihvate i primjene ostali Odjeli.

 1. Poticanje plaćanja zaostataka te ažuriranje i praćenje redovitog izvršavanja godišnjih članskih naknada članova prema HATZ.
 2. Praćenje broja slobodnih mjesta u Odjelu i pravovremeno predlaganje njihovog popunjavanja u suglasju sa Statutom HATZ najboljim kandidatima iz područja djelovanja Odjela.
 3. Posvećivanje pozornosti članovima suradnicima HATZ u cilju osiguranja njihovog pozitivnog reizbora ili unapređenja u članove HATZ.
 4. Poticanje pronalaženja novih donatora HATZ, kojima bi HATZ bio i mjesto za promidžbu i za suradnju.
 5. Poticanje članova Odjela za sudjelovanje u međunarodnim projektima i Centrima izvrsnosti uz davanje preporuka od strane Uprave HATZ.
 6. Poticanje članova Odjela BI da u svojim nastupima u Hrvatskoj i inozemstvu koriste informaciju svojeg članstva u HATZ posebice na Kongresima, tribinama, izložbama, a posebice na svojim web stranicama ili svojim posjetnicama.
 7. Sudjelovanje članova Odjela u aktivnostima kojima će se staviti u funkciju novi BioCentar na Borongaju u Zagrebu izgrađen sredstvima EU. (cca 19 mil €)
 8. Prikupljanje i obrada odabranih radova prikazanih na međunarodnom simpoziju „Biotehnologija u Hrvatskoj do 2020.g“ svibanj 2013. te njihovo objavljivanje u Annual HATZ 2012/2013. g. 
 9. Pronalaženje donatora i sponzora za pojedine aktivnosti Odjela BI ili potpore ukupnom programu HATZ, a posebno za fond Zaklade i osiguravanje sredstava za Zakladu.
 10. Predlaganje, uključivanje i praćenje rada članova Odjela BI u tijelima i na funkcijama u HATZ.
 11. Praćenje rada Uprave, Predsjedništva i Skupštine HATZ na domaćem i međunarodnom prostoru uz davanje sugestija i potpora u cilju daljnje promocije i podizanja ugleda HATZ na domaćem i međunarodnom prostoru.
 12. Davanje pune potpore aktivnostima pojedinih članova Odjela BI u prijavi i izvršenju međunarodnih projekata i afirmaciji hrvatskih znanstvenih postignuća u svijetu.
 13. Obzirom da Akademija djeluje na području cijele Hrvatske u narednom razdoblju održati ćemo u dogovoru s članicama i članovima iz Osijeka jednu sjednicu Odjela u Osijeku i to možda u vrijeme održavanja „Ružičkinih dana“ ili nekom drugom prigodom.
 14. Organiziranje razgovora s nastavnicima Agronomskih fakulteta u Republici Hrvatskoj i poticanje suradnje u područjima proizvodnje i prerade hrane, nutricionizma i zaštite okoliša.
 15. Članovi Odjela BI i Biotehničkog centra organirati će 3. Simpozij „Vera Johanides“ s temom „Biotehnologija, šumarstvo i drvna tehnologija u Hrvatskoj do 2020“ u suradnji s Hrvatskim institutom za šumarstvo“ Jastrebarsko, Akademijom šumarskih znanosti Hrvatske, Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Znanstvenim vijećem za poljoprivredu i šumarstvo HAZU.(svibanj 2015.)
 16. Članovi Odjela BI iz Osijeka organizirat će:
 • 7th International Congress FLOUR-BREAD’13 (listopad 2013.)
 • 8th International Congress FLOUR-BREAD’15 (2015.)
 • 9th International Congress FLOUR-BREAD’17. (2017.)
 • International Scientific and Professional Conference 15th Ružička Days (2014.)
 • International Scientific and Professional Conference 16th Ružička Days (2016.)
 1. Članovi Odjela BI s PBF-a organizirat će:
 • Međunarodni Kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista.

Prof. emer. dr. sc. Zlatko Kniewald, tajnik Odjela

 

 

Izvještaj o radu Odjela bioprocesnog inženjerstva u 2016. godini

Odjel bioprocesnog inženjerstva usvojio je na početku svojeg mandata plan i program rada za razdoblje od 2013. – 2017. godine. U proteklom razdoblju, Predsjedništvu Akademije tehničkih znanosti Hrvatske redovito je krajem godine dostavljeno izvješće o aktivnostima u tekućoj godini. Početkom svake naredne godine dostavljen je plan za buduće godišnje razdoblje.

Obzirom, da je tek početak mjeseca listopada u ovom izvješću su navedene neke do sada izvršene aktivnosti, a cjelovito izvješće biti će dostavljeno poslije naredne sjednice Odjela bioprocesnog inženjerstva, koja će biti održana krajem mjeseca studenoga ove godine.

Navodim najznačajnije aktivnosti i postignuća u kojima su sudjelovali članice i članovi Odjela:

 1. Na 31. godišnjoj Skupštini HATZ održanoj 11. svibnja 2016. godine:

Predsjedništvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske je, na osnovi čl. 32 i 40 Statuta i čl. 4 Pravilnika o nagradama i priznanjima HATZ-a, prihvatilo prijedlog Uprave i Odbora za nagrade i donijelo odluku da se medalje Akademije dodijele zaslužnim članovima HATZ-a za poseban doprinos radu Akademije.

dodijeljeno i:

Prof. dr. sc. Jasna Kniewald, Emeritus Akademije, Odjel bioprocesnog inženjerstva

Na osnovi čl. 17 Statuta i čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a, članovi Akademije unaprijeđeni su u nove emerituse  Akademije i to:

Prof. dr. sc. Branko Tripalo – Odjel bioprocesnog inženjerstva

Prof. dr. sc. Žaneta Ugarčić – Odjel bioprocesnog inženjerstva

Na osnovi čl. 17 Statuta i čl. 3 i 7 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a suradnici Akademije unaprijeđeni su u nove članove Akademije i to:

Prof. dr. sc. Vladimir Mrša – Odjel bioprocesnog inženjerstva

Predsjedništvo je, na osnovi čl. 32 i 40 Statuta i čl. 5, 6, 7 i 18 Pravilnika o nagradama i priznanjima, prihvatilo prijedlog Odbora za nagrade i donijelo odluku o dobitnicima nagrada Akademije za 2015. godinu i to:

Prof. emer. dr. sc. Zlatko Kniewald   Nagrada za životno djelo ˝Moć znanja˝ za 2015. Medalja i diploma

Prof. dr. sc. Damir Ježek                     Godišnja nagrada “Rikard Podhorsky” za 2015. Diploma

                                                           

 1. Kao gost urednik prof. emer. Zlatko Kniewald u suradnji s članovima Odjela bioprocesnog inženjerstva dr.sc. Milenom Mandić, prof. dr.sc. Dragom Šubarićem i prof. dr.sc. Vladimirom Mršom pripremili su, pronašli donatore i  objavili u tiskanom obliku, a mogu se preuzeti  na www.hatz.hr i u elektroničkom obliku:

„Tehničke znanosti“ Vol. 20(1) 2016

„Engineering power“  Vol. 11(2) 2016

To su najnovije publikacije Akademije tehničkih znanosti Hrvatske koje su posvećene obilježavanju 40. obljetnice smrti prvog hrvatskog dobitnika Nobelove nagrade prof. dr.sc. Lavoslava Ružičke. Promocija navedenih publikacija održana je tijekom otvaranja 16. Ružičkinih dana u Vukovaru 22. rujna 2016. godine. Svim sudionicima skupa i počasnim gostima podijeljeni su primjerci publikacija.

 1. 21–23. rujna 2016. u Vukovaru su uz pokroviteljstvo HAZU i potporu HATZ održani XVI. Ružičkini dani. Dopredsjednik Znanstveno-organizacijskog odbora bio je prof. dr.sc. Drago Šubarić, a član prof. dr.sc. Jurislav Babić.
 2. 18. ožujka 2016. godine održan je pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, a u supokroviteljstvu HATZ i Ministarstva poljprivrede RH II. međunarodni i VI. hrvatski znanstveno-stručni skup VODA ZA SVE. Član Organizacijskog odbora bio je član Odjela prof. dr.sc. Drago Šubarić.
 1. Za vrijeme održavanja AMBIENTE na Zagrebačkom velesajmu 13. – 16. listopada godine , održano je 14. listopada 2016. u suorganizaciji HATZ 27. Međunarodno savjetovanje – II dio tema “Primjena znanosti u drvoprerađivačkom sektoru” uz sudjelovanje članova Odjela iz Drvnotehnološkog odsjeka Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Dugogodišnju značajnu ulogu u tim aktivnostima u organizaciji ovog savjetovanja ima član Odjela prof. dr.sc. Ivica Grbac.
 2. listopada 2016. godine u Osijeku je održan 9. međunarodni znanstveno-stručni skup  HRANOM DO ZDRAVLJA. Predsjedavajući skupa bio je prof. dr.sc. Drago Šubarić. Pozdravne riječi sudionicima Skupa u svojstvu članice Predsjedništva i izaslanice predsjednika HATZ-a je uputila prof.  dr. sc. Milena Mandić.
 3. 10–11. lipnja 2016. godine u Zagrebu je održan 1. međunarodni kongres Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara. Članice i članovi Znanstvenog odbora iz Odjela bili su: prof. emer. dr.sc. Damir Karlović, prof. dr.sc. Milena Mandić i prof. dr.sc. Damir Ježek.
 4. Objavljeni su broj 1. i broj 2. (vol. 54.) časopisa Food Technology and Biotechnology, čiji je urednik prof. dr.sc. Vladimir Mrša, član Nadzornog odbora prof. emer. dr.sc. Tomislav Lovrić, a u Uređivačkom odboru sudjeluju: prof. dr.sc. Predrag Horvat, prof. dr.sc. Damir Ježek, prof. dr.sc. Vesna Lelas, prof. dr.sc. Peter Raspor, prof. dr.sc. Božidar Šantek i prof. dr.sc. Jagoda Šušković.
 5. Objavljen je vol. 8. Croatian Journal of Food Science and Technology, čiji je urednik prof. dr.sc. Jurislav Babić, a članovi Uređivačkog odbora su: prof. dr.sc. Zoran Hreceg, prof. dr.sc. Damir Ježek i prof. dr.sc. Drago Šubarić.
 6. Šumarski list ove je godine obilježio 140 godina izlaženja. Član Uređivačkog savjeta je prof. dr.sc. Ivica Grbac.
 7. Europsko debatno natjecanje mladih održano je u Vijećnici HGK, 29.4.2016. Na osnovu imenovanja Uprave HATZ, kao član žirija sudjelovao je prof. emer. dr.sc. Zlatko Kniewald.
 8. dr. sc. Milena Mandić nastavila je tijekom 2016. godine aktivno raditi u Uredničkom vijeću Hrvatske tehničke enciklopedije.
 9. Sa zadovoljstvom možemo utvrditi da svi članovi Odjela redovito i bez zaostataka podmiruju svoje članske obveze.
 10. Prema usvojenom četverogodišnjem planu možemo sa zadovoljstvom utvditi da su članovi Odjela osigurali potrebna sredstva od donatora i za pripremu i tisak godišnjaka HATZ 2013. kao i za Tehničke znanosti vol 20(1) 2016 i Engineering Power vol 11(2) 2016.

 

IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA U 2016. GODINI

POJEDINAČNI PRILOZI

ČLANICA I ČLANOVA ODJELA BIOPROCESNOG INŽENJERSTVA

Prof. emer. dr.sc. Zlatko Kniewald, Emeritus Akademije

 1. Tajnik Odjela bioprocesnog inženjerstva
 2. Član Predsjedništva Akademije tehničkih znanosti Hrvatske
 3. Dobitnik Nagrade za životno djelo „Moć znanja“, medalje i diplome Akademije tehničkih znanosti Hrvatske
 4. Gost urednik Engineering Power Bulletin of the Croatian Academy of Engineering, vol. 11(2) 2016.
 5. Gost urednik Tehničke znanosti Glasnika Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, vol. 20(1) 2016.
 6. Osigurao potrebna sredstva donatora za pokriće troškova pripreme i tiska Engineering Power vol. 11(2) 2016. i Tehničke znanosti vol. 20(1) 2016,
 7. Izabran za člana „College of Expert Reviewers for a three-year period (from 20 October 2016 to 19 October 2019)“ međunarodne znanstvene institucije, (jedna recenzija u tijeku)
 8. Izaslanik predsjednika HATZ na 16. Ružičkinim danima u Vukovaru – pozdravna riječ i prezentacija Engineering Power – Tehničke znanosti posvećene 40 godina od smrti nobelovca prof. Lavoslava Ružičke,
 9. Izaslanik predsjednika HATZ na obilježavanju 20. godišnjice Biotehničke zaklade PBF-a u auli Rektorata u Zagrebu,
 10. Sudjelovanje u emisiji „Društvena mreža – Znanstveni četvrtak“ prvi program HRT , tema 20 godina Biotehničke zaklade PBF-a,
 11. Izaslanik predsjednika HATZ na 22. sastanku Poslovno-znanstvenog kluba u HGK, koji je održan 11.2016.,
 12. Član žirija na Europskom debatnom natjecanju mladih u HGK, 29.4.2016.Imenovan od Uprave HATZ, U nastavku obavijest HGK:

“Europsko debatno natjecanje, informacija o rezultatima završnog natjecanja, dostavlja se: Poštovani članovi žirija, Kao članu stručnog žirija na Europskom debatnom natjecanju mladih održanom 29. travnja o.g. u Vijećnici HGK u Zagrebu, javljam da je završna debata održane od 2. – 4. listopada o.g. u Budimpešti. Pobjednici i hrvatski predstavnici u Budimpešti, svi troje, izabrani su među 10 najboljih govornika. Odradili ste dobar posao i tako pomogli da dostojno promoviramo Hrvatsku i na ovom natjecanju. Budući da su organizatori najavili nastavak ovog projekta, nadam se budućoj suradnji.“

 1. Održao promociju Engineering Power – Tehničke znanosti kao gost urednik na tribini u Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske 10. 2016.
 2. Izaslanik predsjednika Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, član Predsjedništva Akademije i tajnik Odjela bioprocesnog inženjerstva Akademije, na 22. sastanku Poslovno-znanstvenog kluba, koji je održan 15.11.2016. u HGK u Zagrebu.
 3. Objavio rad u Annual 2015 Croatian Academy of Engineering, u skupini 3. Selection of Previously Published Papers by the Members of the Croatian Academy of Engineering, p.257-278. (ISSN 1332-3482, Zagreb 2016.). Znanstveni rad “Demasculinization and feminization of male gonads by atrazine: Consistent effects across vertebrate classes” objavljen je u The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 127, 64-73 (2011). IF časopisa 4,05, a od objavljivanja do 1.prosinca 2016. citiran je 91 puta. Prema podacima baze ResearchGate radovi prof. emer. Zlatka Kniewald do 1. prosinca 2016. godine citirani su 788 puta.

 

Prof. dr. sc. Milena Mandić

 1. Zamjenica tajnika Odjela bioprocesnog inženjerstva Akademije tehničkih znanosti Hrvatske Redoviti dolazak i aktivno sudjelovanje u radu OBI;
 2. Recenzije godišnjih izvješća znanstvenih projekata za europsku znanstvenu ustanovu (3 recenzije);
 3. Član Znanstvenog odbora 1. kongresa Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara, Zagreb 10.-11. lipnja 2016., hotel Westin
 4. Izvještaj o kandidatu za nagradu HATZ-a za 2015.
 5. Sudjelovanje na skupovima, sastancima i predavanjima od javnog interesa (u organizaciji HDKI-a, a uz obavijest HATZ-a):
 6. dr. sc. Valerije Vrček: Lijekovi u okolišu (27/1/16)
 7. dr. sc. Nikola Kezić: Pčele u detekciji zagađivala u okolišu (24/2/16)
 8. Rad u publikaciji Akademije tehničkih znanosti Hrvatske koji je posvećene obilježavanju 40 obljetnice smrti prvog hrvatskog dobitnika Nobelove nagrade prof. dr.sc. Lavoslavu Ružički. Promocija navedenih publikacija održana je tijekom otvaranja 16. Ružičkinih dana u Vukovaru 22. rujna 2016. godine. Svim sudionicima skupa i počasnim gostima podijeljeni su primjerci publikacija, a s radom:
 9. Milena L. Mandić, Srećko Tomas i Drago Šubarić: Od prvih Ružičkinih dana do šesnaestih Ružičkinih dana, Tehničke znanosti. 20(1) 2016.;
 10. Milena L. Mandić, Srećko Tomas i Drago Šubarić: From the First Ružička Days to the Sixteenth Ružička Days. Engineering power. 11(2) 2016;
 11. U ime HATZ-a kao suorganizatora pozdravila sudionike 9. međunarodnog znanstveno-stručnog skupa Hranom do zdravlja, 13. listopada 2016., Osijek;
 12. Sudjelovanje na otkrivanju biste prof. dr. sc. Vatroslava Lopašića, 17. listopada 2016. Zagreb;
 13. Tijekom 2016. godine nastavila aktivno raditi u Uredničkom vijeću Hrvatske tehničke enciklopedije.
 14. prisustvovala godišnjoj skupštini HATZ-a.

 

Prof. dr. sc. Jagoda Šušković

a) Kao voditeljica Biotehničkog centra HATZ pripremila je program rada i izvješće o radu Biotehničkog centra.

b) Podpredsjednica je Matičnog odbora za područje biotehničkih znanosti

c) Odobren odlazak na „sabbatical“, odnosno studijsku godinu 2016./2017. pa je u 2016. godini obnašala funkcije na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu do rujna 2016.:

 • pročelnice Laboratorija za tehnologiju antibiotika, enzima, probiotika i starter kultura
 • voditeljice poslijediplomskog doktorskog studija “Biotehnologija i Bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam”
 • predsjednice Odbora za poslijediplomske studije

d) Voditeljica je projekta s tvrtkom Podravka d.d.: Razvoj probiotičkih proizvoda Podravke na bazi žitarica (2013.-2017.)

e) Autorica poglavlja u sveučilišnom priručniku „Praktikum za vježbe iz opće mikrobiologije“ (izdavač: Hrvatsko mikrobiološko društvo, 2016.)

f) Kao voditeljica doktorskog studija PBF-a, bila je odgovorna za postupak provođenja Reakreditacije doktorskog studija „Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija i nutricionizam“ Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pred Stručnim povjerenstvom (dana 06. lipnja 2016.) u sastavu: Professor Claes Niklasson, Chalmers University of Technology, Kraljevina Švedska; Professor Colette Fagan, University of Reading, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske; Professor Susanne Knøchel, Faculty of Science University of Copenhagen, Kraljevina Danska; M.Sc. Kathirvel Alagesan, doktorand, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Savezna Republika Njemačka.

g) Održala je pozvano predavanje na javnoj tribini organiziranoj u okviru projekta “BioDinaMik: Praćenje biodinamike mješovitih kultura pomoću novorazvijene metode uzimanja otiska prsta” kojeg je nositelj Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, financiranog u okviru Europskog socijalnog fonda kojeg sufinancira Europska Unija. Naslov predavanja „Crijevna mikrobiota – probiotički i prebiotički koncept“ (Zagreb, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 12.srpnja 2016.)

h) Održala je pozvano predavanje na sastanku Sekcije za primijenjenu mikrobiologiju Hrvatskog mikrobiološkog društva povodom Europskog dana svjesnosti o antibioticima (18. studeni). Naslov predavanja „Važnost kontinuiranog istraživanja mikrobne proizvodnje antibiotika“ (Zagreb, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, 18. studenog 2016.)

i) Sudjelovanja na znanstvenim skupovima u 2016.godini:

 • Uroić, Ksenija; Marijanović, Martina; Durgo, Ksenija; Novak, Jasna; Leboš Pavunc, Andreja; Kos, Blaženka; Šušković, Jagoda „Adhesion properties of probiotic S-layer-expressing Lactobacillus strains“ The 3rd Microbiome R&D and Business Collaboration Forum London, Ujedinjeno Kraljevstvo, 10-11.04.2016.
 • Uroić, Ksenija; Marijanović Martina; Durgo, Ksenija; Novak, Jasna; Leboš Pavunc, Andreja; Kos, Blaženka; Šušković, Jagoda ”S-layer proteins and bacteriocins of probiotic Lactobacillus strains” 6th Croatian Congress of Microbiology with International Participation, Sveti Martin na Muri, Hrvatska, 15.-18.6.2016.
 • Martina Marijanović, Ksenija Uroić, Ksenija Durgo, Jasna Novak, Andreja Leboš Pavunc, Katarina Zorić, Jagoda Šušković, Blaženka Kos ”S-layer-expressing Lactobacillus strains in competitive exclusion of pathogens” Conference MiCRObiota Incognita Krk, Hrvatska, 26-28.9.2016.
 • Ksenija Uroić, Polona Jamnik, Martina Marijanović, Jasna Novak, Andreja Leboš Pavunc, Saša Kazazić, Snježana Kazazić, Hrvoje Petković, Jagoda Šušković, Blaženka Kos ”Surface proteins of probiotic strain Lactobacillus paraplantarum SF9B: Effect of simulated conditions of the gastrointestinal tract” Power of Microbes in Industry and Environment 2016˝ Krk, Hrvatska 28.9 – 01. 10. 2016.
 • Uroić, Ksenija; Kos, Blaženka; Novak, Jasna; Leboš Pavunc, Andreja; Marijanović, Martina; Šušković, Jagoda, Tema: Probiotičke bakterije – prijateljsko lice primjenjene mikrobiologije 14. Festival znanosti Zagreb i Varaždin, Hrvatska, 18-24.04.2016.
 • Ksenija Uroić, Martina Marijanović, Jasna Novak, Andreja Leboš Pavunc, Ksenija Durgo, Bojana Bogovič Matijašić, Blaženka Kos, Jagoda Šušković. Probiotic potential of autochthonous microbiota in dried and smoked fresh cheeses. 42nd Croatian dairy experts symposium with international participation, Lovran, Croatia, 9.-12.11.2016. (Organizer: Croatian Dairy Union)

j) Popis znanstvenih radova objavljenih u 2016. godini:

 • K. Uroić, J. Novak, U. Hynönen, T.E. Pietilä, A. Leboš Pavunc, R. Kant, B. Kos, A. Palva, J. Šušković (2016) The role of S-layer in adhesive and immunomodulating properties of probiotic starter culture Lactobacillus brevis D6 isolated from artisanal smoked fresh cheese. LWT – Food Science and Technology 69, 623-632.
 • R. Kant, K. Uroić, U. Hynönen, B. Kos, J. Šušković, A. Palva (2016) Genome sequence of Lactobacillus brevis strain D6, isolated from smoked fresh cheese. Genome Announcement 4(2).
 • H. Šuranská, P. Raspor, K. Uroić, N. Golić, B. Kos, S. Mihajlović, J. Begović, J. Šušković, Lj. Topisirović, N. Čadež (2016) Characterisation of the yeast and mould biota in traditional white pickled cheeses by culture-dependent and independent molecular techniques. Folia Microbiologica 61(6), 455–463.

 

Prof. dr. sc. Vladimir Jambreković

 1. Kao gostujući profesor održao predavanja za studente i jedno predavanje za zaposlenike na SS. Cyril i Methodius University in Skopje, Faculty of Design and Technologies Furniture and Interior (02. – 06. 05. 2016.).
 2. Na 10. redovitoj Sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu, održanoj 19. 05. 2016. potvrđen za dekana Šumarskoga fakulteta za dvogodišnje mandatno razdoblje akad. god. 2016./2017. i 2017./2018.
 3. Mentor tri diplomska rada na diplomskim studijima i četiri završna rada na preddiplomskim studijima.
 4. Predsjednik Programskog odbora Dana kvalitete Šumarskog fakulteta (31. 03. 2016.).
 5. Voditelj Potpore znanstvenim istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom Povećanje industrijskog potencijala drva crne johe (Alnus glutinosa) i bijele vrbe (Salix alba) kroz karakterizaciju i selektivnu izolaciju kemijskih komponenti (12. 07. 2016.)
 6. Sudionik Stručnog skupa povodom obilježavanja 20. godina dabra u Hrvatskoj i godine ŠUMA I VODA, 20. 04. 2016., Šumarski fakultet, održao predavanje pod naslovom Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije (HKIŠDT) 2006. – 2016.
 7. Član Programskog odbora i Organizacijskog odbora “ 27th International Conference on Wood Science and Technology (ICWST) (13. – 14. 10. 2016.).
 8. Predsjednik Povjerenstva za izobrazbu i predsjednik Organizacijskog odbora šestog edukacijskog seminara prvog stupnja (osnovna izobrazba) pod nazivom Primjena međunarodnog standarda ISPM 15 u skladu s Pravilnikom o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu (NN 89/14), održan 22. 03. 2016. na Šumarskom fakultetu.
 9. Predsjednik Povjerenstva za izobrazbu, predsjednik Organizacijskog odbora i predavač pet tema šestog edukacijskog seminara drugog stupnja (napredna izobrazba) pod nazivom Primjena međunarodnog standarda ISPM 15 u skladu s Pravilnikom o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom prometu (NN 89/14), održan 30. 06. 2016. na Šumarskom fakultetu.
 10. Član Organizacijskog odbora međunarodne znanstvene konferencije “Natural Resources, Green Technology and Sustainable Developement –GREEN/2”, Zagreb 05. – 07. 10. 2016.
 11. Član Nadzornog odbora trgovačkog društva PANONSKI DRVNI CENTAR KOMPETENCIJA d.o.o.,  Virovitica (07. 07. 2016.)

 

Prof. dr. sc. Ivica Grbac

 1. Ambienta 2016. 27. Međunarodna znanstvena konferencija IMPLEMENTATION OF WOOD SCIENCE IN WOODWORKING SECTOR, Zagreb 13. – 14. 10. 2016.. HATZ suorganizator. Prof. dr. sc. Ivica Grbac bio je predsjednik Organizacijskog odbora i glavni urednik publiciranog Zbornika radova.
 2. Zlatna medalja za inovaciju „Uređaj za ispitivanje pokretnih dijelova namještaja“, 14. Međunarodna izložba inovacija, 20.-22.listopada 2016. (prof. dr. sc. Ivica Grbac dobitnik)
 3. Srebrna medalja za inovaciju „Uređaj za ispitivanje pokretnih dijelova namještaja“, 65. međunarodni sajam inovacija INNOVA 2016, 17.-19. studenoga 2016. u Bruxellesu, odličje i priznanje Nacionalne uprave za znanstvena istraživanja i inovacije rumunjskog Ministarstva obrazovanja i znanstvenih istraživanja te posebna nagrada za izum od Rumunjske udruge za nekonvencionalne tehnologije (prof. dr. sc. Ivica Grbac dobitnik).

 

Prof. dr. sc. Vlatka Jirouš Rajković

 1. Miklečić, Josip; Jirouš-Rajković, Vlatka: Influence of Thermal Modification on Surface Properties and Chemical Composition of Beech Wood (Fagus sylvatica L.). // Drvna industrija : znanstveno-stručni časopis za pitanja drvne tehnologije. 67 (2016) , 1; 65-71 (članak, znanstveni.)
 2. Miklečić, Josip; Jirouš-Rajković, Vlatka; Šaško, Marko: The impact of sanding and curing time on quality of coated wood surface // međunarodna konferencija Implementation of wood science in woodworking sector, zbornik radova / Grbac, Ivica (ur.), Zagreb : Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. 153-158.
 3. Tolar, F.; Petrič,, M; Jirouš- Rajković, V: Dimenzijska stabilnost in obstojnost premaznih sistemov za večnamensko pohištvo, prihvaćen za objavu u časopisu Ventil, stručni rad
 4. Recenzirala 4 znanstvena rada za časopis Drvna industrija čija sam članica Uredničkog odbora
 5. Recenzirala dva bilateralna projekta za potrebe Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
 6. Prijavila projekt Izgradnja drvnotehnološkog nazivlja (DRVNA) na natječaj Hrvatske zaklade za znanost raspisan u travnju 2016. Projektni prijedlog prihvaćen je za financiranje u trajanju od 1. 10. 2016. do 30. 9. 2017.

 

Prof. dr.sc. Jasna Kniewald, Emeritus Akademije 

 1. Sudjelovanje u radu Znanstvenog vijeća HATZ-a kao član i predstavnica Odjela za biokemijsko inženjerstvo.
 2. Objavljen rad u Annual 2015 Croatian Academy of Engineering, u skupini 3. Selection of Previously Published Papers by the Members of the Croatian Academy of Engineering, p.257-278. Znanstveni rad “Demasculinization and feminization of male gonads by atrazine: Consistent effects across vertebrate classes” objavljen je u The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 127, 64-73 (2011).  IF časopisa 4,05, a od objavljivanja do 1.prosinca 2016. citiran je 91 puta. Prema podacima baze ResearchGate radovi prof. Jasne Kniewald do 1. prosinca 2016. godine citirani su 607 puta.
 3. Medalja Akademije dodijeljena za poseban doprinos radu Akademije: Prof. dr. sc. Jasna Kniewald, Emeritus Akademije, Odjel bioprocesnog inženjerstva
 1. Znanstveni radovi objavljeni u 2016. godini:
 • Teuta Murati, Branimir Šimić, Jelka Pleadin, Maja Vukmirović, Marina Miletić, Ksenija Durgo, Jasna Kniewald, Ivana Kmetič: Reduced cytotoxicity in PCB-exposed Chinese Hamster Ovary (CHO) cells pretreated with vitamin E. // Food and Chemical Toxicology (2016).  http://dx-doi.org/10.1016/j.fct.2016.11.014

 

Prof. dr.sc.dr.h.c. Gordana Kralik, Emeritus Akademije

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je  6. studenoga 2015. ustrojilo Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu  zdravlju (ZCI), čija će se istraživanja provoditi od 2015.-2020. godine.  ZCI se sastoji od 2 istraživačke jedinice:

a) Istraživačka jedinica „Istraživanje u glikoznanosti“ (Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Dječja bolnica Srebrnjak, Specijalna bolnica Sveta Katarina, Genos.d.d., Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu.

b) Istraživačka jedinica „Istraživanje, proizvodnja i medicinsko ispitivanje funkcionalne hrane“ (Sveučilište Josipa Kurja Strossmayera u Osijeku: Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Medicinski fakultet, Odjel za kemiju).

Prof. Kralik voditeljica je istraživačke skupine na zadacima „Obogaćivanje jaja funkcionalnim sastojcima“ i „Obogaćivanje pilećeg mesa funkcionalnim sastojcima“ u sklopu istraživačke jedinice „Istraživanje, proizvodnja i medicinsko ispitivanje funkcionalne hrane“, a rezultate svojih istraživanja prof. Kralik prezentirala je na nekoliko međunarodnih skupova i u međunarodnim časopisima.

Popis publiciranih radova u 2015. i 2016.:

 1. Kralik Z., Kralik G., Mahmutović H. (2016): Pokazatelji tehnološke kvalitete mišićnog tkiva prsa brojlerskih pilića i pačića. Proceedings of XVII International Feed Technology Symposium (ed.: Klević Jovanka, Čolović Radmilo, Vukmirović Đuro, ISBN: 978-86-7994-051-3), 25-27 December 2016, Novi Sad, Serbia, p. 74-78.
 2. Grčević M., Kralik Z., Kralik G., Galović D., Pavić M. (2016): The effect of lutein additives on biochemical parameters in blood of laying hens. Poljoprivreda, 22(1): 34-38.
 3. Kralik G., Kralik Z., Grčević M. (2016): Funkcionalni proizvodi i zašto ih konzumirati. Zbornik sažetaka 23. međunarodnog savjetovanja „Krmiva 2016“, Opatija, 01.-03.06., str. 9-10.
 4. Grčević M., Kralik Z., Kralik G., Radišić Ž., Pavić M. (2016): Production characteristics and some biochemical parameters in blood of laying hens fed mixtures with added lutein. Proceedings of 51st Croatian and 11th International Symposium on Agriculture (Ed.: Pospišil, Milan; Vnučec, Ivan, ISBN 978-953-7878-50-4, Opatija, Hrvatska, 15-18 Februar 2016, p. 329-333 (poster, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
 5. Kralik G., Sak-Bosnar M., Kralik Z., Galović O., Grčević M. (2015): Effect of dietary β-alanine and L-histidine on concentration of carnosine and oxidative stability of chicken meat. Poljoprivreda, 21(1, Suppl.): 190-194. CAB Direct Abstract, RN: 20153370040
 6. Kralik G., Kralik Z., Grčević M., Kralik I., Hanžek D. (2015): The effect of feeding laying hen conventional and omega-3 enriched diet on fatty acid profiles in egg yolk lipids. Journal of Agricultural Science and Technology B, 5: 506-511.
 7. Kralik G., Kralik Z., Đurkin I., Škrtić Z., Kralik, I. (2015): Effect of dietary histidine, hybrid line and gender on chicken meat quality and concentration of carnosine. Journal of Poultry Science, 52(4): 295-303. Web of Science Categories: Agriculture, Dairy & Animal Science, AN: WOS:000363353400008

Prof. Kralik je u akademskoj šk.godini 2015./2016. obavljala konzultacije i ispite.kao koordinator obveznog modula “Biometrika u zootehnici” i izbornih modula “Svinjogojstvo-odabrana poglavlja” te “Peradarstvo-odabrana poglavlja”, koji se slušaju na sveučilišnom poslijediplomskom doktorskom studiju “Poljoprivredne znanosti, smjer “Stočarstvo”

 

Prof. dr. sc. Jurislav Babić

 1. Jozinović, Antun; Šubarić, Drago; Ačkar, Đurđica; Babić, Jurislav; Miličević, Borislav: Influence of spelt flour addition on properties of extruded products based on corn grits. Journal of food engineering. 172 (2016); 31-37
 2. Jozinović, Antun; Šubarić, Drago; Ačkar, Đurđica; Miličević, Borislav; Babić, Jurislav; Jašić, Midhat; Valek Lendić, Kristina: Food industry by-products as raw materials in functional food production. Annual 2015 of the Croatian Academy of Engineering. 2016 (2016); 423-437
 3. Miličević, Borislav; Babić, Jurislav; Miličević, Radoslav; Šubarić, Drago: The influence of different pot still type on quality of Williams pear distillates. Tehnički vjesnik, 23 (2016), 4; 945-949

ZNANSTVENI PROJEKTI

Voditelj znanstvenog projekta: Primjena plinske plazme i ultrazvuka u postupcima modifikacije škroba (2016-2017)

Suradnik na znanstvenom projektu: Primjena nusproizvoda prehrambene industrije u razvoju funkcionalnih i okolišno prihvatljivih ekstrudiranih proizvoda i aditiva (2014-2018).

Suradnik na međunarodnom projekt: Application of high pressure technologies in the extraction of plant material (2016-2017.)

Suradnik na stručnom projektu: Poljoprivredni poduzetnički inkubator Drenovci (2015-2016)

OSTALO

2016. Član znanstveno-organizacijskog odbora međunarodnog kongresa “Ruzicka days” Vukovar, Croatia.

Član znanstveno-organizacijskog odbora International Scientific and Professional Conference WITH FOOD TO HEALTH 2016, Osijek, Croatia.

Glavni urednik časopisa: Croatian Journal of Food Science and Technology

Član uređivačkog odbora međunarodnih časopisa:

 • Journal of agricultural extension and rural development
 • Journal of cereals and oilseed
 • Journal of Global Agriculture and Ecology
 • Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology
 • Food in Health and Disease
 • International journal of Advances in Scientific research and Reviews

 

 

Prof. Dr. Peter Raspor, Dr.h.c.mult., Uni. dipl. eng

International member in “Akademija tehničkih znanosti Hrvatske” (HATZ),

Member of Academia Europea

Peter.raspor@guest.arnes.si                                                                       

Short report on activities for the year 2016*

The work conducted in 2016 can be allocated in few scientific and research clusters but also in pedagogic and organisational cluster. Peter Raspor was actively involved in teaching, lecturing in Ljubljana, Maribor, Vienna, mentoring PhD students and in researching in particularly within TRAFooN project and taking part in other ongoing stories he started or was involved deeply in along the years. All mentioned elements are important, but some of them had been more productive during the year and lets mention them referring to outcomes as relevant for this short overview. The outcomes are presented as publications, lectures, and other contributions to science and professional area, as well as PhD defence and organisation of international or national meetings or taking part in conferences shaping the future. Additional to many reviews to other journals Peter Raspor served as editor in the boards in following journals: Acta agriculturae Serbica, Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, Chemical industry & chemical engineering quarterly. Critical reviews in biotechnology, FEMS letters,  Food and bioprocess technology, Food technology and biotechnology, G. U. Journal of science, Gida, Hrana i ishrana,  International journal of food science, technology & nutrition, Potravinárstvo, Slovak journal of food sciences, Tejgazdaság. The most prestige outcome of editorial work is the Book with Springer edited by NEDOVIĆ, Viktor, RASPOR, Peter, LEVIĆ, Jovanka, TUMBAS ŠAPONJAC, Vesna, BARBOSA-CÁNOVAS, Gustavo V. Emerging and traditional technologies for safe, healthy and quality food, (Food engineering series, 1571-0297). Cham [etc.]: Elsevier, 2016. XVIII, 478 str., ilustr. ISBN 978-3-319-24038-1. ISBN 978-3-319-24040-4. http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-24040-4,

Along this side they are also many activities in different organising committees for international meetings. This takes substantial time but it will not be discussed in detail, maybe just to illustrated with very special contribution to diversification of knowledge transfer in food microbiology was at 2nd WPAEFM symposium “Food microbiology education in practice” at 25th ICFMH Conference “FoodMicro” 2016 Dublin 19th July. Among17 invited lectures were also few from organizers introducing the issue to public like RASPOR, Peter. Education and training in food microbiology : challenges and constraints for educators and employers. SMOLE MOŽINA, Sonja, et al. Integration of students into project work via (inter)national networks, studies and exchange/research programs. OVCA, Andrej, et al. Food microbiology challenges in the education of primary school children. V: One health meets food microbiology: abstracts book, Food Micro 2016, 19-22 July, 2016, Dublin, Ireland.

During the event food microbiology education regarding knowledge and skills needed in industrial practice, further education, official labs showed that has to have educational impact or in the education itself ( ie novel methods,) or connected to Good Educational Practice and the symposia contributions and discussions showed just that as crucial for advancement of university education.

On the other hand the most complex knowledge transfer was conducted within the TRAFooN project although Peter Raspor was not officially any longer WP leader since January 2016, due to unexpected retirement, he did his best that all the duties would be conducted as planned. In this package a lot of work  was done in different countries From Nederland to Poland and from Czech to Serbia and Switzerland to Slovenia. Our part was food safety and we contributed the most to wheat and buckwheat cluster and to sweet fruit cluster in particularly plums and partially to fish. We delivered many lectures and publications in real practice, to students but also at scientific meetings. The most prestige lectures in this activity ware conducted in Vodňany addressing fish professionals, SMOLE MOŽINA, Sonja et al. An overview of safety concerns : from the fish feed to the fish on plate : lecture at the expert seminar within Trafoon project : Improving fish feed and feeding techniques, fish processing, labelling and marketing with fish products, 1st – 2nd February 2016, Vodňany, Czech republic, and in Warszawa 29. 06. 2016 addressing top R&D professionals from cereal sector: RASPOR, Peter.  Buckwheat between tradition to innovation. From tradition to innovation – in buckwheat, oats and gluten-free-strategies for SMEs in production, processing and marketing, Olsztyn: Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish Academy of Sciences, 2016, str. 10-11. and finally in Novi Sad, Serbia during celebration of 10th anniversary of the Institute of Food Technology by RASPOR, Peter. Bread and bread like foods in the changing world. V: ĐURAGIĆ, Olivera (ur.). Celebrating food : abstract book, FoodTech Congress, 25-27. 10. 2016, what corresponds well to the official end of the project. Many activities were performed along the same lines at specialised courses for practitioners like at 15th International Cereal and Bread Congress April 18-21, 2016, by AVBELJ, Martina, et al. Carob enriched buckwheat bread – a new alternative in the gluten-free diet.  And SMOLE MOŽINA, Sonja at al. Carob flour as multifunctional supplement exhibits also antimicrobial activity in bread. V: KÖKSEL, Hamit (ur.). Book of abstracts, ICBC 2016, Istanbul, Turkey  in Warszawa by ŠPORIN, Monika, et al. Carob enriched buckwheat bread – a new alternative in the gluten-free diet. V: From tradition to innovation – in buckwheat, oats and gluten-free-strategies for SMEs in production, processing and marketing, Warszawa, 29. 06. 2016  and in Olsztyn at Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish Academy of Sciences by RASPOR, Peter, et al. Neglected traditional foods as trigger for new generation of food products.; LUSKAR, Lucija, et al. Carob flour as multifunctional supplement exhibits also antimicrobial activity in bread. V: Bonding tradition with innovation : [successful strategies in food chain value], TRAFOON International Conference, 12-13. 9. 2016, Olsztyn not to ignore global meetings like 14th International Congress on Yeasts in Japan where research connected to new substrates like carob were presented to professional audience  AVBELJ, Martina, et al. Quality and safety challenges for novel fermented product bread like product. V: Program & abstracts : ICY 2016, 14th International Congress on Yeasts, September 11-15, 2016, Awaji Yumebutai, Hyogo, Japan. Nara: Nara Institute of Science and Technology (NAIST), 2016, or regional in Novi Sad with posters LUSKAR, Lucija, et al. Carob flour addition improves microbiological stability of bread. V: ĐURAGIĆ, Olivera (ur.). Celebrating food : abstract book, FoodTech Congress, 25-27. 10. 2016, Novi Sad, Serbia. Novi Sad: Institute of Food Technology, 2016, and round tables promoting EU research on the experience of TRAFooN project RASPOR, Peter,et al. The message from the EU 7FP project “TRAFOON” tradition to or for innovation : is this achievable?. V: ĐURAGIĆ, Olivera (ur.). Celebrating food : abstract book, FoodTech Congress, 25-27. 10. 2016, Novi Sad, Serbia. Novi Sad: Institute of Food Technology, 2016 as well as very focused lectures to practitioners in country side like in Serbia in plum areas RASPOR, Peter, SMOLE MOŽINA, Sonja. Bezbednosti i kvalitet šljive i proizvoda od šljive. V: BRAUN, Susanne (ur.). Inovacije u proizvodnji i preradi šljive : trening materijal za radionicu, Trening radionica, program Trafoon, Čačak, 26. februar 2016. [Čačak: Inštitut za voćarstvo, 2016], str. 63-86.  On top of it also some professional articles were published in national languages to make transfer of knowledge  easier like in the case of fermented foods LUSKAR, Lucija, et al. Dodatek ali surovina, tradicija ali inovacija : rožič v pekarstvu. Mlinarstvo in pekarstvo, ISSN 1408-581X, 2016, letn. 17, št. 102, str. 6-10 and RASPOR, Peter. Priprava fermentirane hrane iz žit : fermentirana kruhom podobna živila iz žit v azijsko-pacifiškem območju. Mlinarstvo in pekarstvo, ISSN 1408-581X, 2016, letn. 17, št. 102, str. 22-24. Maybe at the end of this demanding project transferring knowledge and skills we have to mention interesting publication just coming out from all TRAFoon partners in which we add our views on buckwheat  as professional  chapter in a nicely lustrated monograph by RASPOR, Peter. Slovenia : buckwheat. V: HILSCHER, Manuel (ur.). Traditional food : a culinary trip through Europe. Stuttgart: University of Hohenheim, Forschungszentrum für Bioöokonomie, cop. 2016, str. 96-103, interesting possibility to address students and teachers in Belgrade Faculty of Agriculture, Institute of Food Technology and Biochemistry, RASPOR, Peter. Bread throughout different global cultures : invited lecture on FP 7 project GA 613912 “Traditional Trafoon – Traditional Food Network to improve the transfer of knowledge for innovation” – Trafoon, 24th March, 2016, Belgrade, Serbia and to open research dimension and teaching platform on different way.

Beside mentioned project the research work was still focused on yeast, bacteria and bioprocessing on one side, but also on negative processes and how to handle them within food supply chain(s). Each part is presented separately with the selection of main references illustrating outcomes.

Positive and negative role of Yeast in food and nutrition

The long lasting tradition researching yeast from different aspects also contributed this year to set of publications based on previous work. Still they are coming some publications on yeast ecology and physiology on yeast, like from cheese ŠURANSKÁ, Hana et al. Characterisation of the yeast and mould biota in traditional white pickled cheeses by culture-dependent and independent molecular techniques. Folia microbiologica, ISSN 0015-5632. [Print ed.], 2016, vol. 61, str. 455-463, from fermented beverages like beer and wine KRANJC, Luka,. Physiological profiles relevant for novel alcoholic beverage design among Dekkera bruxellensis strains from different provenances. Journal of the Institute of Brewing, ISSN 0046-9750. [Print ed.], 2016, vol. 122, iss. 3, str. 536-542. Our added value in yeast research was awarded by invitation to review impact regarding potential quorum-sensing in yeast AVBELJ, Martina, ZUPAN, Jure, RASPOR, Peter. Quorum-sensing in yeast and its potential in wine making. Applied microbiology and biotechnology, ISSN 0175-7598, 2016, vol. 100, iss. 18, str. 7841-7852. They are still some publications coming out from the past work like SIMS, Jason, et al. High reactive oxygen species levels are detected at the end of the chronological life span of translocant yeast cells. Molecular genetics and genomics, ISSN 1617-4615, Febr. 2016, vol. 291, iss. 1, str. 423-435, but they are also some recent just opening new dimension of yeasts in intriguing area of probiotic yeasts like Zorica Tomičić et al. Probiotic yeast Saccharomyces boulardii (nom. nud.) modulates adhesive properties of Candida glabrata Med Mycol (2016)  doi: 10.1093/mmy/myw026.

This gave possibility to accept different invitations to present research outcomes as selected lectures at the top international meetings on yeasts in Japan,  ČADEŽ, Neža, et al. Genetic changes in brewing yeast Saccharomyces pastorianus during industrial and laboratory scale serial re-pitching;  TOMIČIĆ, Zorica at al,. Probiotic yeast Saccharomyces boulardii (nom. nud.) modulates adhesive properties of Candida glabrata. V: Program & abstracts : ICY 2016, 14th International Congress on Yeasts, September 11-15, 2016, Awaji Yumebutai, Hyogo, Japan. Nara: Nara Institute of Science and Technology (NAIST), 2016, and consequently we were offered to deliver lecture also at home in Krk at Power of Microbes in Industry and Environment 2016 among sometimes even more critical audience Probiotic yeast Saccharomyces boulardii (nom. Nud.) modulates adhesive properties of Candida glabrata  also at“Power of Microbes in Industry and Environment 2016”, which was held in Krk, Croatia from September 28th to October 1st 2016. Poster communication is also very welcomed for critical thinkers because it opens new dimension to our research and we still cultivate this approach when possible like TOMIČIĆ, Ružica, et al. Adhesion of Candida spp. and Pichia spp. to abiotic surfaces. TOMIČIĆ, Zorica, et al. The effect of probiotic yeast Saccharomyces boulardii (nom. nud.) on the adhesion of Candida glabrata. V: ĐURAGIĆ, Olivera (ur.). Celebrating food : abstract book, FoodTech Congress, 25-27. 10. 2016, Novi Sad, Serbia. Novi Sad: Institute of Food Technology, 2016, and KRANJC, Luka et al., Physiological characteristic of Brettanomyces bruxellensis strains isolated from different beer and wine related environments. V: One health meets food microbiology : abstracts book, 25th International ICFMH Conference [also] Food Micro 2016, 19-22 July, 2016, Dublin, Ireland. Dublin: University College Dublin, 2016, and KOČAR, Nataša, et al. Monitoring of phenotypic changes in brewer’s yeast during serial repitching. V: Program & abstracts : ICY 2016, 14th International Congress on Yeasts, September 11-15, 2016, Awaji Yumebutai, Hyogo, Japan. Nara: Nara Institute of Science and Technology (NAIST), 2016.

Can all this be considered as result of good research? Maybe not if we evaluate it just year per year, but if we connect this outcomes also to other happenings like privilege to lecture at Ph. D. programme, 6th of April 2016, University of Pécs, RASPOR, Peter. Quantification of yeast adherence and invasion: can we handle this challenge : invited lecture in the frame of special occasion of “Investigation of oxidative stress regulatory mechanisms on unicellular fungi” and an honour to be the chair of PhD examination commission as was the case MILNE, Nicholas. Engineering nitrogen uptake and branched-chain amino acid metabolism in Saccharomyces cerivisiae : proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Technische Universiteit Delft, op gezag van de Rector Magnificus, voorzitter van het College voor Promoties, in het openbaar te verdedigen op 26th April 2016 om 10:00 uur. [Delft: Technische Universiteit Delft, 2016]. 150 str., ilustr. ISBN 978-94-028-0142-2.  And finally inauguration lecturer at opening 1st Polish Brewing school by Peter RASPOR, The yeast: Challenge for technologist and microbiologist in beer production? Academia Europaea, 15 October 2016, Wrocław, Poland, than we can see it as good development of science, but also pedagogical advancement in the area of life sciences and technology.

Biofilms, adhesion and antimicrobial potential of some natural compounds to pathogens and contaminates has been well addressed in last years. In this area we published selection of original scientific articles dealing with bacteria and effect of various extracts from plants and food wastes  indicating capacity to reduce adhesion and inhibiting growth of selected  bacteria  responsible for food borne illnesses in food supply chain like BEZEK, Katja, et al.. Attenuation of adhesion, biofilm formation and quorum sensing of Campylobacter jejuni by Euodia ruticarpa. Phytotherapy research, ISSN 0951-418X, Sep. 2016, vol. 30, iss. 9, str. 1527-1532;BOHINC, Klemen, et al. Metal surface characteristics dictate bacterial adhesion capacity. International journal of adhesion and adhesives, ISSN 0143-7496. [Print ed.], July 2016, vol. 68, str. 39-46; KURINČIČ, et al. Effects of natural antimicrobials on bacterial cell hydrophobicity, adhesion, and zeta potential  Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, ISSN 0004-1254, 2016, vol. 67, str. 39-45, TROŠT, Kajetan, et al. Polyphenol, antioxidant and antimicrobial potential of six different white and red wine grape processing leftovers. Journal of the science of food and agriculture, ISSN 1097-0010, 2016, vol. 96, iss. 14, str. 4809-4820,

Some of Our research was noticed and on that basis we delivered  few lectures on international meetings illustrating outcomes on Campylobacter abut also on contact surfaces came out like SMOLE MOŽINA, Sonja et al. Are they at risk and do they know? : food safety knowledge of poultry meat consumers in Slovenia. V: PULKRABOVÁ, Jana (ur.). Assuring the integrity of the food chain: fighting food fraud : program & book of abstracts, Food integrity 2016, April 6-7, 2016, Prague, Czech Republic. Prague: University of Chemistry and Technology, 2015, str. 89, P7.  not ignoring posters BEZEK, Katja, et al. Euodia ruticarpa fruit extract acts as anti-invasive of Campylobacter jejuni to HT29-MTX-E1212 cell line. V: One health meets food microbiology : abstracts book, 25th International ICFMH Conference [also] Food Micro 2016, 19-22 July, 2016, Dublin, Ireland. Dublin: University College Dublin, 2016. But being particularly happy to that part of this research was selected to be published as independent chapter in a monograph addressing surface characteristics in relation to microbial adhesion ability BOHINC, Klemen, JEVŠNIK, Mojca, FINK, Rok, DRAŽIĆ, Goran, RASPOR, Peter. Surface characteristics dictate microbial adhesion ability. V: PROKOPOVICH, Polina (ur.). Biological and pharmaceutical applications of nanomaterials. Boca Raton: CRC Press: Taylor & Francis, 2016, str. 193-213,

However, all this knowledge was further extended and conveyed to food safety area with brother perspective to address food safety and also consumers. In this area not only bacteria and yeast but also viruses have a role which we tried to elucidate, but with very clear intention to raise knowledge with teachers, students and eventually with consumers. This part can be illustrated with publications in journals like OVCA, Andrej, et al. Effect of educational intervention on young people, targeting microbiological hazards in domestic kitchens. Food Policy, ISSN 0306-9192. 2016, vol. 61, str. 156-162. AMBROŽIČ, Mateja, et al. Food safety expertise among professional food handlers and consumers related to foodborne viruses: Case Slovenia. Sanitarno inženirstvo, ISSN 1854-0678, 2016, [1-17 str.],  AMBROŽIČ, Mateja, et al.. Viral contamination in mussel production chain on the Slovenian coastline. Slovenian veterinary research, ISSN 1580-4003. [English print ed.], 2016,  [1-14 str.], and in global book publisher where we coined new concept of treating food supply nets RASPOR, Peter, JEVŠNIK, Mojca. Food supply chains vs. food supply nets. V: NEDOVIĆ, Viktor (ur.), et al. Emerging and traditional technologies for safe, healthy and quality food, (Food engineering series, 1571-0297). Cham [etc.]: Elsevier, 2016, str. 9-32,

These hot topics provoked also scientific and professional meeting organisers and invited lectures followed on regional level to address participants on plenary level about risk communication when food borne illness happens, like RASPOR, Peter. Risk communication in cases of contamination: an industrial perspective. V: OBRADOVIĆ, Dragojlo (ur.), RANIN, Lazar (ur.). Simpozijum Dani mikrobiologa Srbije 2016, Beograd, 12-13. maj 2016. and the wave of this thinking flushed also European level at EU presidency conference in Bratislava in Slovakia RASPOR, Peter. Risk communication when contamination takes place: food business operator view : lecture at the 5th Annual Scientific Congress on zoonoses, foodborne and waterborne diseases – Protection of public and animal health, 18th October 2016, Bratislava. Bratislava: Ministry of Agriculture and Rural Development of the SR

Understanding that this topic has many faces it is no wonder that professional circles asked to transmit this type of messages also on much specialised workshops, seminars and trainings. Consequently the this challenge lecturing was realised in Brussels within BTSF – European Commission Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency for non European top governmental participants addressing Food Testing – Training course on Microbiology; with set of very focussed lectures RASPOR, Peter. Sampling, Sample management components and Sample preparation.  BTSF – Food Testing – Training course on Microbiology;  European Commission Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency, DRB A3/042, L-2920 Luxembourg Contract 2014 96 03, Zoning Wavre-Nord – Centre d’Affaires Les Collines de Wavre Avenue Pasteur, 21 Brussels 18,-19 February 2016 and in Plovdiv in Bulgaria addressing Food chain safety management systems from different perspectives RASPOR, Peter. Food chain safety management systems : the impact of good practices and (Alternative) metods in microbiological examination of foods. V: Obuchitelen seminar “Savremenni analitichni podhodi za osiguryavane na kachestvoto i bezopasnostta na hrani, napitki i furazhi”, Plovdiv, UHT, 21-24.06.216. Plovdiv: UHT – [Univerzitet po hranitelni tehnologii], 2016, not to stress to much invited lecture to mark World Food Day 2016, for which it was traditionally organised event in Slovenia, but somehow this is not any longer possible so invitation by Academia Europea Wroclaw Hub gave Peter Raspor opportunity to address this intriguing issue, Environmental and demographic changes as challenge for lifelong learning in current society: Case food safety and security Lecture for marking world food day 2016 Friday, 14.10.2016 http://acadeuro.wroclaw.pl/event/lecture-by-peter-raspor-for-marking-world-food-day-2016/  or invited commentary  from main daily newspaper in Slovenia RASPOR, Peter. Hrana – do kdaj kakovostna in varna?. Delo, ISSN 0350-7521, 17. okt. 2016, leto 58, št. 242, str. 5, which all raise awareness of not just local food and nutrition patterns.

For the real teachers mentoring is the crown of the activity and in the year 2016 two PhD defence took place, one on food borne Viruses, the last one with classical PhD system AMBROŽIČ, Mateja. Systemic evaluation and prevention of viral foodborne infection in food supply chain: doctoral dissertation. Ljubljana: 2016. and one as the first microbiologist of Bologna study programme, BEZEK, Katja. Control of biofilm forming ability of Campylobacter jejuni on abiotic surfaces and adhesion and invasiveness in cell lines model: doctoral dissertation. Ljubljana, 2016.  and the very last diploma student at food science and technology passing the classical diploma study KRIŽMAN, Luka. The influence of the addition of corob flour on microbiological, chemical, and sensory properties of gluten-free buckwheat bread : graduation thesis, university studies, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1548)., 2016.

Final message for 2016

Although Peter Raspor had been retired in January 2016 and has no teaching obligation at Biotechnical faculty, where he contributed to establishment of study program of microbiology and he erected study program in biotechnology, he accepted to continue teaching on graduate levels in Austria and Slovenia as follows:

 • Guest professor of Food Safety at The University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, 2006-
 • Guest professor of Modern Bio-Technology in Food Production at University Vienna, 2008-
 • Guest professor of Food Quality and Safety at Faculty of Biosistemic Sciences at University of Maribor, 2009-
 • Guest professor of Food Safety at Faculty of Health Sciences at University of Ljubljana, 2011-
 • Retired professor of Microbiology and Food safety from University of Primorska, 2014-2016
 • Retired professor of Industrial Microbiology and Biotechnology from University of Ljubljana, 1986-2013
 • Retired professor of Food Biotechnology from Budapest Corvinus University, 1994-2006

 

Prof. emer. dr. sc. Zlatko Kniewald, tajnik Odjela

 

 

 

 

Program rada za 2015. g

1. Odjel BI i u narednom razdoblju koristi znak koji je pripremljen i uporabljen na nedavno održanom Skupu „Vera Johanides 2“ posvećenom razvoju biotehnologije u Hrvatskoj do 2020. g.

2. Otvaranje web stranica Odjela BI na web stranicama http://www.hatz.hr,

Na web stranicama će se objavljivati rezultati i postignuća članova Odjela BI, kao i značajna otkrića znanstvenika u svijetu koji mogu biti korisni gospodarstvu RH iz područja djelovanja Odjela BI.

3. Primjena medjunarodnog biografskog upitnika (Curriculum Vitae – HRZZ Form) u cilju ažuriranja podataka o pojedinim članovima HATZ.

Ulaskom Republike Hrvatske u EU potrebno je uskladiti i prepoznatljivost naših znanstvenika s međunarodno usvojenim kriterijima. Svi članovi Odjela primili su upitnik i neki već dostavili ispunjen upitnik. Bit će sastavni dio web stranica OBI, ako ga ne prihvate i primjene ostali Odjeli.

4. Ažuriranje i praćenje redovitog izvršavanja godišnjih članskih naknada članova OBI prema HATZ.

5. Praćenje broja slobodnih mjesta u Odjelu i pravovremeno predlaganje njihovog popunjavanja u suglasju s novim Statutom HATZ najboljim kandidatima iz područja djelovanja Odjela.

6. Poticanje članova Odjela za sudjelovanje u međunarodnim projektima i Centrima izvrsnosti uz davanje preporuka od strane Uprave HATZ.

7. Poticanje članova Odjela BI da u svojim nastupima u Hrvatskoj i inozemstvu koriste informaciju svojeg članstva u HATZ posebice na Kongresima, tribinama, izložbama, a posebice na svojim web stranicama ili svojim posjetnicama.

8. Pronalaženje donatora i sponzora za pojedine aktivnosti Odjela BI ili potpore ukupnom programu HATZ, a posebno za fond Zaklade i osiguravanje sredstava za Zakladu.

9. Predlaganje, uključivanje i praćenje rada članova Odjela BI u tijelima i na funkcijama u HATZ.

10. Praćenje rada Uprave, Predsjedništva i Skupštine HATZ uz davanje sugestija i potpora u cilju daljnje promocije i podizanja ugleda HATZ na domaćem i međunarodnom prostoru.

11. Davanje pune potpore aktivnostima pojedinih članova Odjela BI u prijavi i izvršenju međunarodnih projekata i afirmaciji hrvatskih znanstvenih postignuća u svijetu.

12. Organiziranje razgovora s nastavnicima Agronomskih fakulteta u Republici Hrvatskoj i poticanje suradnje u područjima proizvodnje i prerade hrane, nutricionizma i zaštite okoliša te uključivanja u rad HATZ.

13. Članovi Odjela BI i Biotehničkog centra organizirati će 3. Simpozij „Vera Johanides“ s temom „Biotehnologija, šumarstvo  i drvna tehnologija u Hrvatskoj do 2020“ u suradnji s „Hrvatskim šumarskim institutom“ Jastrebarsko, Akademijom šumarskih znanosti Hrvatske, Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Šumarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Znanstvenim vijećem za poljoprivredu i šumarstvo HAZU, Hrvatskim šumama, Hrvatskim šumarskim društvom i drugim znanstvenim i proizvodnim institucijama u Hrvatskoj (svibanj 2015.)

14. Članovi Odjela BI iz Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Osijeku organizirati će:

 • V. Znanstveno-stručni skup „Voda za sve“ (ožujak 2015.)
 •   8th International Congress FLOUR-BREAD’15 (2015.)
 •   Tematski glasnik „Lavoslav Ružička i njegov učinak      na znanost u Hrvatskoj“. Tisak i objava glasnika trebao bi biti početkom      drugog tromjesečja 2015. g., a promocija bi se mogla održati na sjednici      OBI u Osijeku ili Vukovaru.

15. Članovi Odjela BI s PBF-a organizirati će:

 • 3. Simpozij „Vera Johanides“ s temom „Biotehnologija,      šumarstvo  i drvna tehnologija u Hrvatskoj do 2020“ (svibanj 2015)

16. Članovi Odjela BI sa Šumarskog fakulteta u sastavu međunarodnog sajma AMBIENTA organizirati će:

 • međunarodno Savjetovanje iz područja šumarstva i prerade drva      2015,
 • 3. Simpozij „Vera Johanides“ s temom „Biotehnologija,      šumarstvo  i drvna tehnologija u Hrvatskoj do 2020“

Realizacija do 5. listopada 2015.:

Ambienta 2015. 26. Međunarodno savjetovanje 16.10.2015. god.

IMPLEMENTATION OF WOOD SCIENCE IN WOODWORKING SECTOR

Tiskan je zbornika radova

Plan za 2016.:

 • Drvnotehnološka konferencija (naziv,      mjesto i datum biti će naknadno određeni)

Ambienta listopad 2016. 27. Međunarodno savjetovanje  „Trendovi razvoja sektora prerade drva“

 

 

Izvještaj o radu Odjela bioprocesnog inženjerstva u 2015. godini.

Izvješće možete preuzeti ovdje.

IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA ČLANICA I ČLANOVA ODJELA BIOPROCESNOG INŽENJERSTVA HATZ U 2014.g.

1. 20. veljače 2014. g. za vrijeme X. susreta mladih kemijskih inženjera u Vijećnici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu održan je Okrugli stol „Republika Hrvatska na europskoj karti reguliranih profesija – poticaj zapošljavanju i gospodarskom razvoju“. Sudjelovali članovi OBI i u zaključcima uključena rasprava tajnika Odjela prof. Z. Kniewalda.

2. Pripremljen je i tiskan te na CD objavljen Annual 2013 of the Croatian Academy of Engineering „Biotechnology in Croatia by 2020“. Glavni urednik prof. emer. Zlatko Kniewald te članovi uređivačkog odbora Prof. Marijan Bošnjak, prof. Daslav Hranueli, prof. Jasna Kniewald, prof. Milena Mandić, prof. Drago Šubarić i prof. Jagoda Šušković. Godišnjak je doprinos pretežito znanstvenika iz Hrvatske i Slovenije u sagledavanju mogućih pravaca razvitka biotehnologije u Hrvatskoj kao članice EU u programu Horizon 2020. Zaseban dio godišnjaka posvećen je novim tehnologijama koje su razvijene zaslugom istraživačkih timova naših članova prof. Marina Soljačića (MIT, SAD) o bežičnom prijenosu energije i istraživačkog tima prof. Vilka Žiljka o Infrared tehnologiji (IRD). 16. svibnja 2014 g. u 11.00 sati u Velikoj predavaonici Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta 10000 ZAGREB, Pierotijeva ul. 6 održana je promocija ANNUAL 2013 OF THE CROATIAN ACADEMY OF ENGINEERING.

3. Prof. Milena Mandić u koautorstvu s Ninoslavom Bertićem objavila je knjigu „50 godina društva kemičara i tehnologa Osijek“, a u izdanju Društva kemičara i tehnologa Osijek (2014.) te jedan primjerak predala je za biblioteku HATZ.

4. Za finalizaciji jubilarnog godišnjaka HATZ 1993. – 2013. pod zajedničkim nazivom „20 godina HATZ“, prof. J. Kniewald kao dugogodišnja predsjednica Odbora za  međunarodnu suradnju HATZ (1997. – 2009.) pripremila je izvješće i dostavila uređivačkom odboru jubilarnog godišnjaka. Prof. Z. Kniewald izradio je izvješće o aktivnostima za vrijeme mandata 2003.-2005. i 2005.-2009. dok je bio na dužnosti predsjednika HATZ i dostavio ga uređivačkom odboru.

5. Započete su pripreme za organizaciju 3. međunarodnog simpozija Vera Johanides „Biotehnologija, šumarstvo i drvna tehnologija“ koji će se održati 15.-16. svibnja 2015. Članovi OBI prof. Z. Kniewald i prof. I. Grbac zaduženi su za provedbu svih aktivnosti za održavanje skupa, kao i kasnije objavljivanje Zbornika radova. Pozivi za suorganizaciju bit će prema prijedlogu prof. I. Grbca dostavljeni i sudionicima obilježavanja 250 godina organiziranog šumarstva u Hrvatskoj koja se obilježava 2015. god. kao i članicama proizvodnje i prerade drva.

6. Od značajnijih znanstvenih skupova održanih tijekom 2014. godine treba spomenuti skupove održane u  a.  Osijeku:

I.       „15. Ružičkini dani“,predsjednik Znanstvenog i organizacijskog odbora prof. dr. sc. Drago Šubarić; ispred HATZ-a pozdravila prof. dr. sc. Milena Mandić

II.      IV. Znanstveno-stručni skup „Voda za sve“,

b. Opatiji:

I.      „8th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists“,

c. Zagrebu:

I.       „25th International Scientific Conference – New materials and technologies in the function of wooden products“,

u čijim organizacijama i programima je sudjelovao veliki broj članova OBI.

7. Prof. dr. sc. Žaneta Ugarčić bila je članica radne      grupe za izradu Znanstvenog mišljenja o učinku smanjenog unosa kuhinjske      soli u prehrani ljudi Hrvatske agencije za hranu, izrađenog 2014. godine,      koje je poslužilo kao znanstveni i       stručni temelj za donošenje Strateškog plana za smanjenje      prekomjernog unosa soli u Republici Hrvatskoj 2015.-2019. Isto tako      tiskana  je i brošura pod naslovom Manje soli-više zdravlja.

1. Drenjančević, Ines; Jelaković, Bojan; Kusic, Zvonko; Reiner, Željko; Ugarčić, Žaneta. Manje soli-više zdravlja, 2014. (brošura).

2. Jelaković, Bojan; Reiner, Željko; Kusić, Zvonko; Ugarčić, Žaneta; Drenjančević, Ines- radna grupa.  Znanstveno mišljenje o učinku smanjenog unosa kuhinjske soli u prehrani ljudi, 2014. (ekspertiza).

Sve informacije dostupne su na Web stranici: www.hah.hr

 

 

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close