PREDSJEDNIŠTVO AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

 2022.-2026.

Članovi Predsjedništva su:

 

 • Prof. dr. sc. Vedran Mornar, predsjednik HATZ-a;
 • Prof. dr. sc. Neven Duić, dopredsjednik HATZ-a; 
 • Prof. dr. sc. Bruno Zelić, dopredsjednik HATZ-a;
 • Prof. dr. sc. Vladimir Mrša, glavni tajnik HATZ-a, financijski izvršitelj;
 • Prof. dr. sc. Vladimir Andročec, član Uprave HATZ-a;
 • Prof. dr. sc. Zoran Veršić, tajnik Odjela arhitekture i urbanizma; (prof. dr. sc. Bojan Baletić, zamjenik tajnika);
 • Prof. dr. sc. Blaženka Kos, tajnica Odjela bioprocesnog inženjerstva; (prof. dr. sc. Drago Šubarić, zamjenik tajnice);
 • Prof. dr. sc. Mario Vražić, tajnik Odjela elektrotehnike i elektronike; (prof. dr. sc. Kruno Miličević, zamjenik tajnika);
 • Prof. dr. sc. Željko Tomšić, tajnik Odjela energijskih sustava; (prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, zamjenik tajnika);
 • Prof. dr. sc. Meho Saša Kovačević, tajnik Odjela građevinarstva i geodezije; (prof. dr. sc. Almin Đapo, zamjenik tajnika);
 • Prof. dr. sc. Jana Žiljak Gršić, tajnica Odjela grafičkog inženjerstva; (prof. dr. sc. Ivana Bolanča Mirković, zamjenica tajnice);
 • Prof. dr. sc. Dinko Begušić, tajnik Odjela informacijskih sustava; (prof. dr. sc. Domagoj Jakobović, zamjenik tajnika);
 • Prof. dr. sc. Vesna Tomašić, tajnica Odjela kemijskog inženjerstva; (prof. dr. sc. Damir Kralj, zamjenik tajnice);
 • Prof. dr. sc. Antonio Šarolić, tajnik Odjela komunikacijskih sustava; (prof. dr. sc. Mario Muštra, zamjenik tajnika);
 • Prof. dr. sc. Hrvoje Gold, tajnik Odjela prometa; (prof. dr. sc. Doris Novak, zamjenik tajnika);
 • Prof. dr. sc. Mario Dobrilović, tajnik Odjela rudarstva i metalurgije; (prof. dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac, zamjenica tajnika);
 • Prof. dr. sc. Lovre Krstulović-Opara, tajnik Odjela strojarstva i brodogradnje; (prof. dr. sc. Zdenko Tonković, zamjenik tajnika);
 • Prof. dr. sc. Mario Cifrek, tajnik Odjela sustava i kibernetike; (prof. dr. sc. Andrej Jokić, zamjenik tajnika);
 • Prof. dr. sc. Tanja Pušić, tajnica Odjela tekstilne tehnologije; (prof. dr. sc. Željko Penava, zamjenik tajnice);
 • Prof. dr. sc. Meho Saša Kovačević, voditelj Centra HATZ-a za tehnološki razvoj; (prof. dr. sc. Boško Pribičević, zamjenik voditelja);
 • Prof. emer. dr. sc. Nedjeljko Perić, predsjedatelj Odbora za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju; (prof. dr. sc. Stanislav Kurajica, zamjenik predsjedatelja);
 • Prof. dr. sc. Anita Tarbuk, predsjedateljica Odbora za međunarodnu suradnju; (prof. dr. sc. Zvonimir Guzović, zamjenik predsjedateljice);
 • Prof. dr. sc. Vlatka Jirouš-Rajković, predsjedateljica Odbora za nagrade HATZ-a; (prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić, zamjenik predsjedateljice);
 • Prof. dr. sc. Lidija Ćurković, predsjedateljica Odbora za etiku HATZ-a; (prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, zamjenica predsjedateljice);
 • Prof. dr. sc. Damir Žarko, predsjedatelj Odbora Znanstvenog fonda HATZ-a; (prof. dr. sc. Željko Arbanas, zamjenik predsjedatelja).

 

IZVOD IZ STATUTA HATZ-a

PREDSJEDNIŠTVO AKADEMIJE

Članak 28.

Predsjedništvo Akademije je izvršno tijelo Skupštine.

Članak 29.

Predsjedništvo Akademije sačinjavaju: svi članovi Uprave Akademije, tajnici Odjela Akademije,  predsjedatelj savjeta Centara Akademije i predsjedatelji Odbora Akademije. Ako kojem članu Predsjedništva Akademije mandat prestane ranije, članu koji dolazi na njegovo mjesto mandat traje do isteka mandata člana na čije je mjesto izabran. Mandat Predsjedništva traje 4 godine. Na istu dužnost ista se osoba može ponovo izabrati samo još jedan put.

Članak 30.

Predsjedništvo donosi odluke na sjednicama. Odluka je pravovaljana ako je sjednici prisustvovala natpolovična većina članova Predsjedništva i ako je za odluku glasala većina prisutnih članova. Glasovanje na Predsjedništvu je javno osim kada se donose odluke o izborima, nagradama i kada najmanje pet članova Predsjedništva zatraži tajno glasovanje.

Član Predsjedništva koji radi spriječenosti nije u mogućnosti sudjelovati u radu Predsjedništva treba angažirati svog zamjenika te prethodno obavijestiti Predsjedništvo ili može glasati prije sjednice Predsjedništva elektroničkim putem ukoliko je to moguće.

Članak 31.

Članstvo u Predsjedništvu prije isteka mandata prestaje na osobni zahtjev ili opozivom.

U slučaju prestanka članstva temeljem osobnog zahtjeva Predsjedništvo imenuje vršitelja dužnosti do izbora novog člana Predsjedništva.

Postupak donošenja odluke o opozivu pokreće  Predsjedništvo, a odluku donosi tijelo koje je člana izabralo odnosno imenovalo na funkciju temeljem koje je postao član  Predsjedništva. Opozvati se može član Predsjedništva koji svojim nedolascima ili neaktivnošću otežava rad Predsjedništva, čime je bitno povrijedio odredbe Statuta ili koji je djelovao u suprotnosti s ciljevima Akademije.

Do pravovaljanosti Odluke o opozivu Predsjedništvo imenuje vršitelja dužnosti.

Članak 32.

Sjednice Predsjedništva održavaju se po potrebi, u pravilu šest puta godišnje.

Predsjedništvo Akademije obavlja sljedeće poslove:

 • usklađuje i nadzire rad Odjela, Centara i Odbora
 • nadgleda rad Uprave
 • odlučuje o prijedlozima Odjela, Centara i  Odbora u svezi njihove djelatnosti
 • usklađuje rad Odjela u pripremama za izbore na godišnjoj Skupštini
 • utvrđuje prijedloge Odluka za Skupštinu i za elektroničko glasovanje članova
 • potvrđuje voditelje Centara i predsjedatelje Odbora
 • upravlja imovinom Akademije
 • odlučuje o izdavačkoj djelatnosti
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta
 • razmatra prijedloge Odbora za nagrade i odlučuje o nagradama i priznanjima
 • prati i potiče aktivnosti na izvršenju programa Akademije
 • odlučuje o osnivanju povremenih radnih tijela
 • donosi pravilnike, poslovnike i druge akte kojima se utvrđuju pojedina pitanja iz rada Akademije osim onih koji spadaju u nadležnost Skupštine
 • privremeno prenosi pojedine ovlasti iz nadležnosti Uprave na druge članove Predsjedništva
 • usvaja godišnji financijski plan i program Znanstvenog fonda Akademije
 • usvaja financijski plan i završni račun Akademije
 • potvrđuje izbor članova Znanstvenog vijeća Akademije
 • određuje visinu članarine
 • odlučuje o izboru redovitih članova, međunarodnih članova, članova emeritusa, članova gospodarstvenika, počasnih članova i podupirućih članova

 

 

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close