PREDSJEDNIŠTVO AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

 2017.-2021.

Temeljem odluke Predsjedništva donesene na 18. sjednici održanoj 26. travnja 2021. Skupština Akademije tehničkih znanosti Hrvatske je na svojoj 41. (elektroničkoj) skupštini održanoj u vremenu od 10. do 15. svibnja 2021. prihvatila Odluku o produljenju mandata Upravi, Predsjedništvu i drugim tijelima HATZ-a u mandatu 2017.-2021., a koji ističe 30. lipnja 2021., do stjecanja uvjeta za održavanje izborne skupštine, a najdulje do 30. lipnja 2022.

 

Članovi Predsjedništva su:

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec, predsjednik HATZ-a

Prof. dr. sc. Zdravko Terze, dopredsjednik HATZ-a i predsjednik Znanstvenog vijeća HATZ-a

Prof. dr. sc. Dubravko Rogale, dopredsjednik HATZ-a, zadužen za Odjele i blagajnu

Prof. dr. sc. Vladimir Mrša, glavni tajnik HATZ-a, financijski izvršitelj

Prof. dr. sc. Vedran Mornar, v. d. člana Uprave HATZ-a, zadužen za Odbore, Centre i Znanstveni fond

Prof. dr. sc. Zoran Veršić, tajnik Odjela arhitekture i urbanizma; prof. dr. sc. Bojan Baletić, zamjenik tajnika

Prof. dr. sc. Vladimir Mrša, tajnik Odjela bioprocesnog inženjerstva; prof. dr. sc. Drago Šubarić, zamjenik tajnika

Prof. dr. sc. Mario Vražić, tajnik Odjela elektrotehnike i elektronike; prof. dr. sc. Ivica Pavić, zamjenik tajnika

Prof. dr. sc. Neven Duić, tajnik Odjela energijskih sustava; prof. dr. sc. Željko Tomšić, zamjenik tajnika

Prof. dr. sc. Meho Saša Kovačević, tajnik Odjela građevinarstva i geodezije; prof. dr. sc. Damir Medak, zamjenik tajnika

Prof. dr. sc. Klaudio Pap, tajnik Odjela grafičkog inženjerstva; prof. dr. sc. Darko Agić, zamjenik tajnika

Prof. dr. sc. Sven Lončarić, tajnik Odjela informacijskih sustava; prof. dr. sc. Dinko Begušić, zamjenik tajnika

Prof. dr. sc. Vesna Tomašić, tajnica Odjela kemijskog inženjerstva; prof. dr. sc. Damir Kralj, zamjenik tajnice

Prof. dr. sc. Davor Bonefačić, tajnik Odjela komunikacijskih sustava; prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, zamjenica tajnika

Prof. dr. sc. Hrvoje Gold, tajnik Odjela prometa; prof. dr. sc. Mario Anžek, zamjenik tajnika

Prof. dr. sc. Biljana Kovačević-Zelić, tajnica Odjela rudarstva i metalurgije; prof. dr. sc. Gordan Bedeković, zamjenik tajnice

Prof. dr. sc. Željko Domazet, tajnik Odjela strojarstva i brodogradnje; prof. dr. sc. Antun Galović, zamjenik tajnika

Prof. dr. sc. Mario Cifrek, tajnik Odjela sustava i kibernetike; prof. dr. sc. Bojan Jerbić, zamjenik tajnika

Prof. dr. sc. Edita Vujasinović, tajnica Odjela tekstilne tehnologije; prof. dr. sc. Tanja Pušić, zamjenik tajnice

Prof. dr. sc. Bruno Zelić, predsjedatelj Savjeta centara HATZ-a; prof. dr. sc. Ante Jukić, zamjenik predsjedatelja

Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, predsjedatelj Odbora za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju; prof. dr. sc. Damir Ježek, zamjenik predsjedatelja

Prof. dr. sc. Nikola Čavlina, predsjedatelj Odbora za međunarodnu suradnju; prof. dr. sc. Karolj Skala, zamjenik predsjedatelja

Prof. dr. sc. Bojan Jerbić, predsjedatelj Odbora za nagrade HATZ-a; prof. dr. sc. Drago Šubarić, zamjenik predsjedatelja

Prof. dr. sc. Edita Vujasinović, predsjedateljica Odbora za etiku HATZ-a; prof. dr. sc. Gordan Bedeković, zamjenik predsjedateljice

Prof. dr. sc. Željko Tomšić, predsjedatelj Odbora Znanstvenog fonda HATZ-a; 

 

IZVOD IZ STATUTA HATZ-a

PREDSJEDNIŠTVO AKADEMIJE

Članak 28.

Predsjedništvo Akademije je izvršno tijelo Skupštine.

Članak 29.

Predsjedništvo Akademije sačinjavaju: svi članovi Uprave Akademije, tajnici Odjela Akademije,  predsjedatelj savjeta Centara Akademije i predsjedatelji Odbora Akademije. Ako kojem članu Predsjedništva Akademije mandat prestane ranije, članu koji dolazi na njegovo mjesto mandat traje do isteka mandata člana na čije je mjesto izabran. Mandat Predsjedništva traje 4 godine. Na istu dužnost ista se osoba može ponovo izabrati samo još jedan put.

Članak 30.

Predsjedništvo donosi odluke na sjednicama. Odluka je pravovaljana ako je sjednici prisustvovala natpolovična većina članova Predsjedništva i ako je za odluku glasala većina prisutnih članova. Glasovanje na Predsjedništvu je javno osim kada se donose odluke o izborima, nagradama i kada najmanje pet članova Predsjedništva zatraži tajno glasovanje.

Član Predsjedništva koji radi spriječenosti nije u mogućnosti sudjelovati u radu Predsjedništva treba angažirati svog zamjenika te prethodno obavijestiti Predsjedništvo ili može glasati prije sjednice Predsjedništva elektroničkim putem ukoliko je to moguće.

Članak 31

Članstvo u Predsjedništvu prije isteka mandata prestaje na osobni zahtjev ili opozivom.

U slučaju prestanka članstva temeljem osobnog zahtjeva Predsjedništvo imenuje vršitelja dužnosti do izbora novog člana Predsjedništva.

Postupak donošenja odluke o opozivu pokreće  Predsjedništvo, a odluku donosi tijelo koje je člana izabralo odnosno imenovalo na funkciju temeljem koje je postao član  Predsjedništva. Opozvati se može član Predsjedništva koji svojim nedolascima ili neaktivnošću otežava rad Predsjedništva, čime je bitno povrijedio odredbe Statuta ili koji je djelovao u suprotnosti s ciljevima Akademije.

Do pravovaljanosti Odluke o opozivu Predsjedništvo imenuje vršitelja dužnosti.

Članak 32.

Sjednice Predsjedništva održavaju se po potrebi, u pravilu šest puta godišnje.

Predsjedništvo Akademije obavlja sljedeće poslove:

 • usklađuje i nadzire rad Odjela, Centara i Odbora
 • nadgleda rad Uprave
 • odlučuje o prijedlozima Odjela, Centara i  Odbora u svezi njihove djelatnosti
 • usklađuje rad Odjela u pripremama za izbore na godišnjoj Skupštini
 • utvrđuje prijedloge Odluka za Skupštinu i za elektroničko glasovanje članova
 • potvrđuje voditelje Centara i predsjedatelje Odbora
 • upravlja imovinom Akademije
 • odlučuje o izdavačkoj djelatnosti
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta
 • razmatra prijedloge Odbora za nagrade i odlučuje o nagradama i priznanjima
 • prati i potiče aktivnosti na izvršenju programa Akademije
 • odlučuje o osnivanju povremenih radnih tijela
 • donosi pravilnike, poslovnike i druge akte kojima se utvrđuju pojedina pitanja iz rada Akademije osim onih koji spadaju u nadležnost Skupštine
 • privremeno prenosi pojedine ovlasti iz nadležnosti Uprave na druge članove Predsjedništva
 • usvaja godišnji financijski plan i program Znanstvenog fonda Akademije
 • usvaja financijski plan i završni račun Akademije
 • potvrđuje izbor članova Znanstvenog vijeća Akademije
 • određuje visinu članarine
 • odlučuje o izboru redovitih članova, međunarodnih članova, članova emeritusa, članova gospodarstvenika, počasnih članova i podupirućih članova

 

 

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close