Predsjedništvo Akademije

IZVOD IZ STATUTA HATZ-a

PREDSJEDNIŠTVO AKADEMIJE

Članak 28.

Predsjedništvo Akademije je izvršno tijelo Skupštine.

Članak 29.

Predsjedništvo Akademije sačinjavaju: predsjednik Akademije, dva dopredsjednika Akademije, glavni tajnik Akademije, prethodni predsjednik Akademije, tajnici Odjela Akademije,  predsjedatelj savjeta Centara Akademije i predsjedatelji Odbora Akademije. Ako kojem članu Predsjedništva Akademije mandat prestane ranije, članu koji dolazi na njegovo mjesto mandat traje do isteka mandata člana na čije je mjesto izabran. Mandat Predsjedništva traje 4 godine.

Članak 30.

Predsjedništvo donosi odluke na sjednicama. Odluka je pravovaljana ako je sjednici prisustvovala natpolovična većina članova Predsjedništva i ako je za odluku glasovala većina prisutnih članova. Glasovanje na Predsjedništvu je javno osim kada se donose odluke o izborima, nagradama i kada najmanje pet članova Predsjedništva zatraži tajno glasovanje.

Član Predsjedništva koji radi spriječenosti nije u mogućnosti sudjelovati u radu Predsjedništva treba prethodno obavijestiti Predsjedništvo te može glasovati prije sjednice Predsjedništva elektroničkim putem.

Članak 31

Članstvo u Predsjedništvu prije isteka mandata prestaje na osobni zahtjev (ostavkom) ili opozivom. Odluku o opozivu pokreće  Predsjedništvo a odluku donosi tijelo koje ga je i izabralo odnosno imenovalo na funkciju temeljem koje ulazi u Predsjedništvo. Opozvati se može član Predsjedništva koji svojim nedolascima ili neaktivnosti otežava rad Predsjedništva čime je bitno povrijedio odredbe Statuta ili koji je djelovao u suprotnosti s ciljevima Akademije.

Članak 32.

Sjednice Predsjedništva održavaju se po potrebi, u pravilu šest puta godišnje.

Predsjedništvo Akademije obavlja sljedeće poslove:

 • usklađuje i nadzire rad Odjela, Centara i Odbora
 • nadgleda rad Uprave
 • odlučuje o prijedlozima Odjela, Centara i  Odbora u svezi njihove djelatnosti
 • usklađuje rad Odjela u pripremama za izbore na godišnjoj Skupštini
 • utvrđuje prijedloge Odluka za Skupštinu i za elektroničko glasovanje članova
 • predlaže Skupštini izbor pojedinih članova
 • potvrđuje  voditelje Centara i predsjedatelje Odbora
 • upravlja imovinom Akademije
 • odlučuje o izdavačkoj djelatnosti
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta
 • razmatra prijedloge Odbora za nagrade i odlučuje o nagradama i priznanjima
 • prati i potiče aktivnosti na izvršenju programa Akademije
 • odlučuje o osnivanju povremenih radnih tijela
 • donosi Pravilnik o stjecanju i raspodjeli prihoda Stručne službe Akademije
 • donosi Pravilnik o nagradama
 • donosi Pravilnik o radu
 • donosi druge pravilnike i druge akte kojima se utvrđuju pojedina pitanja poslovanja Akademije osim onih danih u nadležnost drugim tijelima Akademije
 • prenosi pojedine ovlasti iz nadležnosti Uprave na druge članove Predsjedništva
 • usvaja godišnji financijski plan i program Zaklade Akademije
 • odlučuje o izboru članova Znanstvenog vijeća Akademije
 • bira odnosno odlučuje o izboru administrativnog (izvršnog) tajnika

 

Članovi predsjedništva HATZ-a 2017.-2021.

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec, predsjednik HATZ-a

Prof. dr. sc. Zdravko Terze, dopredsjednik HATZ-a i predsjednik Znanstvenog vijeća HATZ-a

Prof. dr. sc. Dubravko Rogale, dopredsjednik HATZ-a, zadužen za odjele i blagajnu

Prof. dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec, glavna tajnica HATZ-a, financijska izvršiteljica

Prof. dr. sc. Slavko Krajcar, član Uprave HATZ-a, zadužen za odbore, centre i Znanstveni fond

Prof. dr. sc. Zoran Veršić, tajnik Odjela arhitekture i urbanizma; prof. dr. sc. Bojan Baletić, zamjenik tajnika

Prof. dr. sc. Jagoda Šušković, tajnica Odjela bioprocesnog inženjerstva; prof. dr. sc. Drago Šubarić, zamjenik tajnice

Prof. dr. sc. Mario Vražić, tajnik Odjela elektrotehnike i elektronike; prof. dr. sc. Ivica Pavić, zamjenik tajnika

Prof. dr. sc. Neven Duić, tajnik Odjela energijskih sustava; prof. dr. sc. Željko Tomšić, zamjenik tajnika

Prof. dr. sc. Meho Saša Kovačević, tajnik Odjela građevinarstva i geodezije; prof. dr. sc. Damir Medak, zamjenik tajnika

Prof. dr. sc. Klaudio Pap, tajnik Odjela grafičkog inženjerstva; prof. dr. sc. Darko Agić, zamjenik tajnika

Prof. dr. sc. Sven Lončarić, tajnik Odjela informacijskih sustava; prof. dr. sc. Dinko Begušić, zamjenik tajnika

Prof. dr. sc. Vesna Tomašić, tajnica Odjela kemijskog inženjerstva; prof. dr. sc. Damir Kralj, zamjenik tajnice

Prof. dr. sc. Davor Bonefačić, tajnik Odjela komunikacijskih sustava; prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje, zamjenica tajnika

Prof. dr. sc. Hrvoje Gold, tajnik Odjela prometa; prof. dr. sc. Mario Anžek, zamjenik tajnika

Prof. dr. sc. Biljana Kovačević-Zelić, tajnica Odjela rudarstva i metalurgije; prof. dr. sc. Gordan Bedeković, zamjenik tajnice

Prof. dr. sc. Željko Domazet, tajnik Odjela strojarstva i brodogradnje; prof. dr. sc. Antun Galović, zamjenik tajnika

Prof. dr. sc. Mario Cifrek, tajnik Odjela sustava i kibernetike; prof. dr. sc. Bojan Jerbić, zamjenik tajnika

Prof. dr. sc. Edita Vujasinović, tajnica Odjela tekstilne tehnologije; prof. dr. sc. Tanja Pušić, zamjenik tajnice

Prof. dr. sc. Bruno Zelić, predsjedatelj Savjeta centara HATZ-a; prof. dr. sc. Ante Jukić, zamjenik predsjedatelja

Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, predsjedatelj Odbora za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju; prof. dr. sc. Damir Ježek, zamjenik predsjedatelja

Prof. dr. sc. Nikola Čavlina, predsjedatelj Odbora za međunarodnu suradnju; prof. dr. sc. Karolj Skala, zamjenik predsjedatelja

Prof. dr. sc. Bojan Jerbić, predsjedatelj Odbora za nagrade HATZ-a; prof. dr. sc. Drago Šubarić, zamjenik predsjedatelja

Prof. dr. sc. Edita Vujasinović, predsjedateljica Odbora za etiku HATZ-a;

Prof. dr. sc. Željko Tomšić, predsjedatelj Odbora Znanstvenog fonda HATZ-a; prof. dr. sc. Vesna Lelas, zamjenica predsjedatelja

 

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close