Znanstveno vijeće

Izvod iz Statuta HATZ-a

 

Članak 38.

Znanstveno vijeće Akademije je znanstveno tijelo Akademije. Znanstveno vijeće Akademije čine predstavnici pojedinih Odjela (jedan po Odjelu) i predsjednik Znanstvenog vijeća. Članovi Znanstvenog vijeće Akademije biraju se iz redova članova Akademije i emeritusa Akademije po Odjelima na razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponavljanja.

Predsjednik Akademije je po funkciji član i predsjednik Znanstvenog vijeća. Svaki Odjel predlaže jednog predstavnika Odjela kao kandidata za člana Znanstvenog vijeća. Tajnik i zamjenik tajnika Odjela ne mogu biti kandidati za člana Znanstvenog vijeća.

Odluku o izboru članova Znanstvenog vijeća (jedan po Odjelu) donosi Predsjedništvo na prijedlog svakog pojedinog Odjela.

Znanstveno vijeće obavlja sljedeće poslove :

 • utvrđuje i provodi znanstvene i stručne aktivnosti Akademije radi jačanja i promocije znanstvenog statusa Akademije;
 • raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima odnosno znanstvenom radu;
 • raspravlja i odlučuje o sudjelovanju u znanstvenim projektima;
 • prati i potiče rad Centara;
 • obavlja druge poslove sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom  obrazovanju.

 

ZNANSTVENO VIJEĆE HATZ-a 2017-2021.

Predsjednik

1. Prof. dr. sc. Zdravko Terze

Članovi          

1.         Prof. emer. dr. sc. Hildegard Auf-Franić
2.         Prof. dr. sc. Milena Mandić
3.         Prof. dr. sc. Siniša Fajt
4.         Prof. dr. sc. Davor Grgić
5.         Prof. dr. sc. Ante Mihanović
6.         Prof. dr. sc. Zdenka Bolanča
7.         
8.         Prof. dr. sc. Želimir Kurtanjek
9.         Prof. dr. sc. Branka Medved-Rogina
10.       Prof. dr. sc. Vesna Cerovac
11.       Prof. dr. sc. Darko Vrkljan
12.       Prof. dr. sc. Josip Brnić
13.       Prof. dr. sc. Vladimir Medved
14.       Prof. dr. sc. Ružica Čunko

Zamjenici članova

Prof. dr. sc. Tihomir Jukić
Prof. dr. sc. Vlatka Jirouš-Rajković
Prof. dr. sc. Krešimir Meštrović
Prof. dr. sc. Bernard Franković
Prof. emer. dr. sc. Božidar Biondić
Prof. dr. sc. Darko Babić
Prof. dr. sc. Goran Martinović
Prof. dr. sc. Antun Glasnović
Prof. dr. sc. Sonja Grgić

Prof. dr. sc. Anto Markotić
Prof. dr. sc. Zdravko Virag
Prof. dr. sc. Darko Stipaničev
Prof. dr. sc. Đurđica Parac-Osterman

Prof. dr. sc. Zdravko Terze

Znanstveno vijeće Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

Izvještaj o radu ZV-a u 2018. godini

S obzirom na svoje obveze i položaj unutar upravljačke i radne arhitekture Akademije, rad Vijeća odvijao se kroz tri kategorije. U nastavku će se ukratko navesti najvažnije aktivnosti, odnosno rezultati djelovanja ZV-a.

 1. Organizacija predavanja

Organizirana su dva javna predavanja:

 1. dr. sc. Ivica Puljak: ‘Otkriće i mjerenje svojstava Higgsovog bozona’
 2. dr. sc. Zvonimir Šikić: ‘Povijest jednadžbi matematičke fizike: od Newtonovih aksioma do principa simetrije’

Oba predavanja su bila izvrsno posjećena te su se održala uz aktivnu participaciju nazočnih kroz živu diskusiju nakon izlaganja predavača.

 

 1. Izdavačka djelatnost

Tijekom 2018. godine (svezak 13) objavljena su tri broja časopisa Tehničke znanosti/Engineering Power s pozvanim gostujućim urednicima kako slijedi:

 1. dr. sc. Igor Karšaj, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb; tema broja su istraživačke aktivnosti u biomehanici Laboratorija za numeričku mehaniku Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.
 2. dr. sc. Tomislav Pribanić, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb; tema broja je umjetna inteligencija te istraživačke aktivnosti centra izvrsnosti CRV (Center for Excellence for Computer Vision) u navedenom području.
 3. dr. sc. Meho Saša Kovačević, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, tema broja su nove tehnologije u građevinarstvu i njihova primjena u istraživačkim i stručnim projektima grupe koju vodi prof. Kovačević.

 

 1. Potpora međunarodnim aktivnostima Akademije

Znanstveno vijeće aktivno se uključilo u pripremanje Euro-CASE konferencije, koja će biti od strane HATZ-a organizirana 2020. godine. Dano je više prijedloga za tematski okvir skupa. Predsjednik ZV-a, prof. dr. sc. Zdravko Terze, uključen je u rad znanstveno-organizacijskog odbora Euro-CASE konferencije. Rad odbora je u tijeku, a dosadašnji sastanci rezultirali su radnim prijedlogom da tema skupa bude fokusirana na energiju i inovacije.

Plan rada ZV-a za 2019. godinu

Tijekom 2019. godine Znanstveno vijeće održat će najmanje dvije sjednice. Međutim, na inicijativu predsjednika Znanstvenog vijeća ili neke od članica, odnosno članova Vijeća, Vijeće će se elektronskim putem usaglašavati te davati prijedloge, izjašnjavanja i zaključke oko svih relevantnih tema u domeni rada tog tijela Akademije.

Kao i tijekom 2018. godine, djelatnost ZV-a će se prirodno fokusirati na izdavačku djelatnost, organizaciju javnih predavanja i potporu međunarodnim aktivnostima Akademije.

U nastavku su navedene neposredne aktivnosti koje se planiraju provesti u prvom dijelu godine (na temelju zaključaka dosadašnjeg rada ZV-a):

 1. Izdavanje 4. broja 13. sveska publikacije Engineering Power. Gostujući urednik bit će dr. sc. Zoran Veršić, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon toga pristupit će se uređivanju još četiri broja 14. sveska publikacije, koji se planiraju objaviti tijekom 2019. godine i početkom 2020. godine. U većini slučajeva odabir tema odražavat će aktualnu znanstvenu produkciju članova Akademije. Međutim, urednički cilj također će biti i očuvanje hrvatske baštine, odnosno ukazivanje dužne pažnje na rad istaknutih znanstvenika u hrvatskoj povijesti putem posebnih izdanja glasnika posvećenih njihovim iznimnim postignućima.

 1. Organizacija javnih događaja: prvo predavanje koje se planira organizirati je predavanje dr. sc. Maruške Vizek, ravnateljice Ekonomskog instituta.
 2. Rad na pripremi Euro-CASE konferencije, u prvom redu poslova u domeni stručno-znanstvenog identiteta konferencije te pripremi tematskih cjelina i predavanja.

Također, ZV će sudjelovati u promicanju znanstvene izvrsnosti HATZ-a, kao jedine znanstvene institucije u RH koja u svom članstvu objedinjuje veći broj izvrsnih znanstvenika svih područja tehničkih znanosti. Njihovim djelovanjem Akademija je u mogućnosti na adekvatan način odgovoriti na brojne izazove integracije hrvatske znanstvene zajednice u međunarodna istraživačka zbivanja te ostvarivati čim bolji položaj i recepciju važnosti tehničkih znanosti u okviru aktualne društvene zbilje. Znanstveno vijeće Akademije svojim će savjetodavnim i organizacijskim djelovanjem koordinirati takvim djelatnostima.

 

Prof. dr. sc. Zdravko Terze
Predsjednik Znanstvenog vijeća HATZ-a

 

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close