Pravilnik o stjecanju i raspodjeli prihoda

Na osnovi čl. 32 Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i Pravilnika o stjecanju i raspodjeli prihoda Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Predsjedništvo Akademije (u daljnjem tekstu: HATZ), na sjednici održanoj 17. listopada 2016., donijelo je

 

PRAVILNIK O STJECANJU I RASPODJELI PRIHODA

AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

 

Uvodne odredbe

 

Članak 1.

HATZ stječe prihode ostvarujući svoje ciljeve i zadaće u skladu sa Statutom, Zakonom o ustanovama, Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te drugim zakonima i propisima.

 

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način stjecanja i raspodjele prihoda HATZ-a.

 

Prihodi HATZ-a

 

Članak 2.

Prihodi HATZ-a su:

 • članski doprinosi,
 • osobna članarina,
 • prihodi od proračuna,
 • prihodi od projekata,
 • donacije,
 • sponzorstva,
 • kotizacije,
 • prihodi od prodaje časopisa i knjiga i ostalih izdanja HATZ-a,
 • prihodi od usluga,
 • ostali prihodi.

 

Članak 3.

O visini osobne članarine Odluku donosi Skupština HATZ-a. Visinu članskog doprinosa podupirućih članova određuje Uprava HATZ-a. Cijenu časopisa i knjiga donosi Predsjedništvo. Cijenu usluga, projekata i kotizacija donosi Uprava na prijedlog voditelja pojedine aktivnosti. Iznos prihoda iz proračuna, donacija i sponzorstva određuje davatelj sredstava.

 

Raspodjela prihoda HATZ-a prema vrsti prihoda

Članak 4.

Osobne članarine i članski doprinosi financiraju redovnu djelatnost HATZ-a.

 

Članak 5.

Prihodi od proračuna koriste se isključivo za namjenu za koju su primljena i o tome se vodi posebna evidencija.

 

Članak 6.

Prihodi od projekata koriste se isključivo za namjenu za koju su primljeni i u skladu s ugovornim obvezama. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, 10% prihoda od projekta pokriva troškove HATZ-a za rad u vezi projekta.

 

Članak 7.

Prihodi od donacija koriste se isključivo za namjenu za koju su primljeni.

 

Članak 8.

Prihodi od sponzorstva koriste se za namjenu za koju su primljeni, s time da se 10% ovih sredstava usmjerava na financiranje redovne djelatnosti HATZ-a – pokriće dijela troškova HATZ-a koji nastaju aktivnostima vezano uz ispunjavanja zahtjeva sponzorstva.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, sponzorstva uplaćena za račun Znanstvenog fonda HATZ-a u cijelosti se koriste za ostvarivanje ciljeva Znanstvenog fonda.

 

Članak 9.

Prihodi od kotizacija koriste se 90% za realizaciju aktivnosti na koju se odnose, a 10% za financiranje redovne djelatnosti HATZ-a.

 

Članak 10.

Prihodi od prodaje časopisa, knjiga i ostalih izdanja HATZ-a (tiskanih i elektroničkih izdanja) koriste se 90% za pokriće troškova izdavačke djelatnosti, a 10% za redovnu djelatnost HATZ-a.

 

Članak 11.

Prihodi od usluga koriste se za pokriće troškova istih, s time da se udio troškova koje HATZ ima u vezi s istim aktivnostima u pravilu određuje s 10%. Iznimno, Predsjedništvo može odlučiti o manjem ili većem postotku za HATZ ovisno o naravi izvršenih usluga.

 

Članak 12.

Ostali prihodi (prihodi od refundacija, pokrića šteta, otpisa potraživanja, kamata i slično) koriste se za financiranje redovne djelatnosti, osim ako postoji vezani trošak na drugom mjestu.

 

Raspodjela prihoda HATZ-a prema vrsti aktivnosti

 

Članak 13.

HATZ ostvaruje prihode:

 • u okviru redovne djelatnosti
 • izdavačkom djelatnošću
 • putem Znanstvenog fonda HATZ-a
 • aktivnostima Centara HATZ-a
 • aktivnostima Odbora HATZ-a

 

Članak 14.

Prihodi ostvareni pojedinom aktivnošću raspoređuju se prema vrsti prihoda u skladu s člancima 4-13. Dio prihoda koji se odnosi na financiranje aktivnosti pojedinačno se vodi u internom knjigovodstvu. Voditelji aktivnosti mogu sa sredstvima raspolagati slobodno u okviru pravila HATZ-a, zakonskih odredbi, u skladu sa Statutom te uz suglasnost Predsjednika HATZ-a.

 

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 17 listopada 2016.

Predsjednik:

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec

 

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close