Povijest ukratko

Hrvatska akademija tehničkih znanosti osnovana je 19. siječnja 1993. godine iupisana u registar Ministarstva pravosuđa i uprave RH 25. siječnja 1993. godine. Hrvatska akademija tehničkih znanosti mijenja 1997. godine naziv u Akademija tehničkih znanosti Hrvatske kao posljedica Zakona o HAZU i odluke Sabora Republike Hrvatske od 27. lipnja 1997. Nakon godina rada u iznajmljenim (posuđenim) prostorima od 2004. godine Akademija djeluje u novouređenoj zgradi u Kačićevoj 28.

Godine 2009. Akademiji je priznat status znanstvene organizacije (ne udruge). Osnovana je kao nevladina, neovisna, nestranačka i neprofitna udruga vrsnih, iskusnih i dokazanih znanstvenika tehničkih i biotehničkih struka.

Od tada pa do danas na čelu Akademije su se promijenila četiri predsjednika: akademik Josip Božičević (1993.–1997.), prof. dr. sc. Juraj Božičević (1997.–2003.), prof. emer. Zlatko Kniewald (2003.–2009.) i prof. dr. sc. Stanko Tonković (2009.–2013.).

Kategorije članova u Akademiji:

Fizičke osobe

  • član Akademije
  • suradnik Akademije
  • emeritus Akademije
  • počasni član Akademije
  • međunarodni član Akademije

Pravne osobe i fizičke osobe iz pravnih osoba ili neovisne od pravnih osoba koje podupiru rad Akademije:

  • član prijatelj Akademije
  • podupirući član Akademije

U temeljne djelatnosti Akademije ubrajaju se istraživanje i razvoj u tehničkim znanostima, rad na projektima od nacionalnog značaja, rad na projektima ministarstava, državnih agencija i gospodarskih subjekata, poticanje i organizacija znanstvenog rada, izrada znanstvenih studija, ekspertiza, elaborata i projekata, raspravljanje i iznošenje stavova o aktualnim pitanjima znanosti i gospodarstva, organizacija znanstvenih skupova, izdavanje publikacija, suradnja s akademijama u zemlji i inozemstvu te prijenos znanja.

Od listopada 2000. godine Akademija je članica Međunarodnog vijeća akademija tehničkih znanosti sa sjedištem u Washingtonu, SAD (CAETS – International
Council of Academies of Engineering and Technological Sciences), a od siječnja 2005. pridružena je članica Europskog vijeća primijenjenih i tehničkih znanosti
sa sjedištem u Parizu, Francuska (Euro-CASE – European Council of Applied Sciences and Engineering). Od svibnja 2009. godine Akademija je stalna članica
Euro-CASE-a kao jedina zemlja članica koja nije član EU!