Odjel arhitekture i urbanizma

1. ODJEL ARHITEKTURE I URBANIZMA

Tajnik: Zoran Veršić
Zamjenik tajnika: Bojan Baletić

Tajnici odjela
Redoviti članovi Akademije (4/4)
Emeritusi Akademije (+3)
Suradnici Akademije (4/4)
Međunarodni članovi Akademije (0/2)
Tajnici odjela

Tajnik odjela

Zoran_Versic  Prof. dr. sc. Veršić Zoran, e-mail: zoran.versic@arhitekt.hr


Zamjenik tajnika

BaleticBojan  Prof. dr. sc. Baletić Bojan, e-mail: bojan.baletic@arhitekt.hr

Redoviti članovi Akademije (4/4)

BaleticBojan  Prof. dr. sc. Baletić Bojan, e-mail: bojan.baletic@arhitekt.hr


JukicTihomir  Prof. dr. sc. Jukić Tihomir, e-mail: jukic.tihomir@arhitekt.hr


ObadScitarociMladen  Prof. dr. sc. Obad-Šćitaroci Mladen, e-mail: mladen.scitaroci-obad@zg.t-com.hr


  Prof. dr. sc. Tušek Darovan, e-mail: darovan.tusek@gradst.hr

Emeritusi Akademije (+3)

Auf-FranicHildegard  Prof. dr. sc. Auf-Franić Hildegard, e-mail: hauf@arhitekt.hr


  Prof. dr. sc. Pegan Srečko, e-mail: srecko.pegan@arhitekt.hr


JurkovicSonja  Prof. dr. sc. Jurković Sonja, e-mail: sonja.jurkovic@arhitekt.hr

Suradnici Akademije (4/4)

 Prof. dr. sc. Katja Marasović, e-mail: 


Lipovac Nenad  Prof. dr. sc. Lipovac Nenad, e-mail: nlipovac@arhitekt.hr


Karin Serman_slika  Prof. dr. sc. Šerman Karin, e-mail: karin.serman@arhitekt.hr 


Zoran_Versic  Prof. dr. sc. Veršić Zoran, e-mail: zoran.versic@arhitekt.hr

Međunarodni članovi Akademije (0/2)

-

Napomena: Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na  članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je  broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije,  no oni nisu članovi odjela. Numerus clausus ne odnosi se na emerituse  Akademije.   

Rubrike označene kao X predstavljaju slobodna mjesta u odjelima.

 

HATZ – Odjel arhitekture i urbanizma

 

Izvještaj o radu u 2018. godini

(na temelju pristiglih informacija članova Odjela)

Odjel arhitekture i urbanizma čini ukupno 8 članova i suradnika. Od tog broja:

 • članova 4 (od moguća 4)
 • suradnika 4 (od moguća 4)
 • u statusu „emeritusa“: Prof. emer. dr. sc. Hildergard Auf Franić  i prof. dr. sc. Sonja Jurković
 • međunarodni članovi Akademije: upražnjena mjesta (moguće 2)
 • upražnjena mjesta: 2 mjesta za međunarodne članove

 

Članovi Odjela aktivni u tijelima HATZ-a:

 • prof. dr. sc. Srečko Pegan u Odboru za etiku.

Tijekom 2018. godine članovi Odjela arhitekture i urbanizma nastavili su s intenzivnim radom na pojedinačnim ili zajedničkim projektima promovirajući znanstveni pristup u tehničkom području.

Prof. dr. sc. Sonja Jurković objavila je knjigu „OBAZRIVO S PROSTOROM  – Izbor autorskih tekstova“. Knjiga od 350 stranica objavljena je i promovirana 15.10.2018. u Muzeju Mimara u Zagrebu. Nakladnici su Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti – ULUPUH i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Knjiga je zbirka tekstova koji su nastali i objavljivani tijekom četrdeset godina rada autorice kao urbanista, pejzažnog arhitekta i profesora.

Projekt prof. dr. sc. Mladena Obad ŠćitarocijaHeritage Urbanism – Urban and spatial models for Revival and Enhancement of Cultural Heritage/Urbanizam naslijeđa – urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnoga naslijeđa (HERU-2032, 2014. – 2018.), kojega je financirala Hrvatska zaklada za znanost dovršen je u rujnu 2018.

 

Sljedeći članovi Odjela su kao voditelji osigurali financijsku potporu za svoja znanstvena istraživanja u 2018. godini:

 • prof. dr. sc. Bojan Baletić s projektom „Arhitektura novih prostora za kreativnost i inovacije“
 • prof. dr.sc. Tihomir Jukić s projektom „Razvojni potencijal javnog prostora gradova Hrvatske (II. dio)“
 • prof. dr. sc. Karin Šerman s projektom „Znanstveni i teorijski koncepti 19. stoljeća u funkciji razvoja hrvatske moderne arhitekture“
 • izv. prof. dr. sc. Zoran Veršić s projektom „Određivanje modela referentnih zgrada javne namjene iz različitih razdoblja izgradnje u Hrvatskoj u svrhu energetske analize i obnove na gotovo nula-energetsku razinu (nZEB)“

 

Prof. dr. sc. Mladen Obad Šćitaroci u 2018. godini uz istraživački rad na znanstvenom projektu kao autor ili koautor objavio je znanstvene radove:

– Obad Šćitaroci, M. (2018.) Heritage as an Active Space and Spatial Resource, str. 341-348, in: Cocci Grifoni, Roberta; D’Onofrio, Rosalba; Sargolini, Massimo (editors) Quality of Life in Urban Landscapes – In Search of a Decision Support System, Springer, Cham (Switzerland), ISBN 978-3-319-65580-2 (print), ISBN 978-3-319-65581-9 (eBook).

– Obad Šćitaroci, M.; Bojanić Obad Šćitaroci, B. (2018.) Modeli obnove perivoja kao kulturnog nasljeđa / Models of Garden restoration as Cultural Heritage, str. 111-121, u: Zbornik radova “Dr. sc. Bruno Šišić – dubrovački krajobrazni arhitekt”, Dubrovnik: Matica hrvatska, urednica: Mara Marić, ISBN 978-953-7784-59-1, ISBN 978-953-7153-46-5.

– Laznibat, Z.; Obad Šćitaroci, M. (2018.) Gradski predjel “Na Andriji” u povijesnoj jezgri Dubrovnika – prostorni razvoj i urbanistička obilježja, “Prostor” (Zagreb, ISSN 1330-0652), god. 26, br. 55, 2018., str. 52-67.

 

Osim znanstvenih projekata prof. dr. sc. Mladen Obad Šćitaroci radio je i na stručnim projektima:

– Idejni projekt obnove i revitalizacije lječilišnog perivoja u Lipiku (dio u vlasništvu Grada Lipika), svibanj 2018., u koautorstvu (Studio za krajobraznu arhitekturu, prostorno planiranje, okoliš d.o.o. Rovinj), Naručitelj: Grad Lipik. Projekt financiran novcem Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Operativni program konkurentnost i kohezija, Europski strukturni i investicijski fondovi).

– Idejni projekt obnove i revitalizacije gospodarskih zgrada dvorskoga sklopa Khuen Belassy u Nuštru, studeni 2018. Autori: Mladen Obad Šćitaroci, Bojana Bojanić Obad Šćitaroci i Hrvoje Magdić. Naručitelj: Općina Nuštar

 

Ostale aktivnosti prof. dr. sc. Mladena Obada Šćitarocija:

– Član Povjerenstva za razvoj i institucionalno uređenje sustava znanosti i visokog obrazovanja Sveučilišta u Zagrebu (imenovanje Senata Sveučilišta, 15.05.2018.).

– Član Ocjenjivačkoga suda za godišnje nagrade Hrvatske komore arhitekata.

– Osam javnih izlaganja na panel raspravama s temom revitalizacije kulturnoga naslijeđa te povodom predstavljanja knjiga.

– Prikaz dviju knjiga u znanstvenom časopisu.

– Dva intervjua za medije na temu obnove i revitalizacije dvoraca.

– Sudjelovanje u dokumentarnom filmu „Magische Gärten – Das Arboretum von Trsteno”, autor: Jean-Philippe Teyssier, redatelj: Timo Ebermann, Arte Francuska, 2017. (trajanje filma 25,55 minuta), https://www.arte.tv/en/

Prof. dr. sc. Bojan Baletić kao član tima sudjeluje na međunarodnim (EU) projektima:

 • na projektu „Productive Green Infrastructure for post-industrial urban regeneration“ (proGIreg), koordinator projekta RWTH Aachen,
 • na projektu „Entrepreneurial skills for young social innovators in an open digital world“ (DOIT), koordinator projekta Salzburg Research Center.

Prof. dr.sc. Tihomir Jukić održao je više javnih predavanja promovirajući arhitektonsko-urbanističku struku, a uz to je  kao član Odbora za urbanizam Hrvatske komore arhitekata i kao Predsjednik Područnog odbora Zagreb  zalagao se za povezanost znanosti, struke i prakse u provedbi bitnih gradskih projekata.

Uz navedeno prof. dr. sc. Tihomir Jukić bio je voditelj interdisciplinarne Ljetne škole Zadar 2020. U kolovozu 2018. bit će održana arhitektonsko-urbanistička radionica na temu GRAD NA MORU I OTOCIMA, ZADAR 2018. u sklopu projekta Povijesna središta, suvremeni grad i održivi turizam, ZADAR 2020.

Izv. prof. dr. sc. Zoran Veršić organizirao je u veljači 2018. stručni skup „Zgrade gotovo nulte energije (nZEB) / povezivanjem znanosti, inovacija i gospodarstva“ na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu koji je održan pod pokroviteljstvom HATZ-a.

Kao koautor sudjelovao je s Muraj, I. i Binički, M. s člankom Nearly Zero Energy Buildings in Croatia: Comparasion of thermal performance in different climatic regions na 42nd IAHS World Congress on Housing, The housing for the dignity of mankind, 2018., Naples (Italy)

 

Kao pozvani predavač sudjelovao je na predavanjima s temom:

 • Najčešći propusti pri izradi projekata fizike zgrada“, na Danima Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Opatija, 08-10. 06. 2017.
 • Projektiranje zelene zgrade i projektiranje po nZEB standardu – kako postići nZEB, konkretna tehnička rješenja, na skupu: Green Building Professional, polugodišnji edukacijski program, Modul 6, Hrvatski savjet za zelenu gradnju, Zagreb, 22.11.2018

 

Kao pozvani član sudjelovao je u tri panel diskusije:

 • Izazovi energetske obnove u Hrvatskoj, na skupu: Središnja konferencija o zelenoj gradnji i održivom razvoju, Hrvatski savjet za zelenu gradnju, Zagreb, 24.10.2018.
 • Dekarbonizacija zgrada do 2050, na skupu: Prvi otvoreni dijalog partnera na temu Implementacije standarda zgrade gotovo nulte energije i nacionalne Dugoročne strategije energetske obnove zgrada do 2050., Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH, Zagreb, 27.09.2018.
 • Green Talks: BIMom do energetske učinkovitosti – energetska obnova zgrada, u sklopu Zagrebačkog energetskog tjedna, 10.05.2018., Tehnološki park Velesajam, Zagreb

 

Znanstveni projekti:

– Član je tima na međunarodnom (EU) projektu „Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju / Continuous Professional Development for Green Building“ (CPD4GB), koordinator projekta HIS – Hrvatski inženjerski savez

– Član je tima na međunarodnom (EU) projektu Healthy URBan Environment: Developing Higher Education inArchitecture and Construction in Bosnia and Herzegovina (HURBE), Erasmus+, koordinator projekta UNIROMA1

 

Ostale aktivnosti izv. prof. dr. sc. Zorana Veršića:

– Član je znanstvenog odbora simpozija Energy Efficient Building Design and Legislation na međunarodnoj konferenciji RILEM International Conference SMSS 2019 Sustainable Materials, Systems and Structures, koji će se održati u Rovinju 2019. godine

– Član je radne skupine za izradu Vodiča za zelenu i održivu gradnju, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja RH

– Član je radne skupine za razvoj tehničkog opisa discipline i zadataka za natjecanje u sklopu ESF projekta Promocija tehničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre, sektor: Graditeljstvo, disciplina: Arhitektonske tehnologije, Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

– Od 2018. Predsjednik je Klastera za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu – nZEB.hr

 

I ostali članovi su  također aktivni u  sudjelovanju na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima kao i u publiciranju znanstvenih i  stručnih radova.

Sve to ukazuje na izrazito dinamičan rad članova Odjela arhitekture i urbanizma HATZ-a.

Tajnik Odjela arhitekture i urbanizma:
Izv. prof. dr. sc. Zoran Veršić

 

Plan rada 2019. godinu

(na temelju pristiglih informacija članova Odjela)

Planira se nastavak znanstvenog, istraživačkog i stručnog rada u području arhitekture i urbanizma na visokoj razini.

Predviđa se aktivan rad člana HATZ-a, prof. dr. sc. Srečka Pegana, u Odboru za etiku.

Predviđa se nastavak rada na pripremi i kandidaturi za sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima.

Prof.dr.sc. Mladen Obad Ščitaroci nastavlja započeta i nedovršena istraživanja tijekom projekta „Urbanizam naslijeđa – Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnoga naslijeđa“ (HERU) koji je dovršen krajem kolovoza 2018. Priprema se objava znanstvenih članaka. U tijeku je mentoriranje na 6 doktorskih radova. Trenutno su u evaluaciji međunarodni znanstveni projekti na kojima je predviđena suradnja.

Osim znanstvenih istraživanja prof. dr. sc. Mladen Obad Šćitaroci nastavlja rad na izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju dvorca Khuen Belassy u Nuštru i za obnovu zaštićenog lječilišnog perivoja u Lipiku.

Prof. dr. sc. Mladen Obad Ščitaroci od siječnja 2019. započinje s obnašanjem funkcije tajnika Razreda za likovne umjetnosti HAZU-a te nastavlja rad kao član predsjedništva HAZU-a.

Ostale predviđene aktivnosti Prof. dr. sc. Mladena Obada Šćitarocija u 2019. godini su:

 • Član Odbora za obnovu Arboretuma Trsteno (u tijeku je izrada projektne dokumentacije za obnovu građevina Arboretuma, financiranje iz EU strukturnih fondova)
 • Rad u Povjerenstvu za razvoj i institucionalno uređenje sustava znanosti i visokog obrazovanja Sveučilišta u Zagrebu
 • Priprema i objava članaka za popularizaciju znanosti
 • Razne medijske i druge aktivnosti na promicanju očuvanja i revitalizaciji kulturnoga naslijeđa
 • Sudjelovanje na predstavljanjima knjiga

 

Prof.dr.sc. Tihomir Jukić i dalje će nastaviti promociju tehničkih znanosti u statusu predsjednika Područnog odbora Zagreb Hrvatske komore arhitekata i zalagati će se za povezanost znanosti, struke i prakse u provedbi bitnih gradskih projekata.

 

Izv. prof. dr. sc. Zoran Veršić tijekom godine, kao član tima, nastavlja s radom na međunarodnim (EU) projektima „Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju – CPD4GB“, te na projektu „Healthy Urban Environment – HURBE“.

Izv. prof. dr. sc. Zoran Veršić planira organiziranje znanstveno i/ili stručnog skupa s temom „Zgrade 2020+, Energetska učinkovitost i održivost zgrada nakon 2020“. Na skupu će biti javno predstavljen novoosnovani Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu – nZEB.hr čiji je Predsjednik prof. dr. sc. Z. Veršić. Akademija tehničkih znanosti Hrvatska bit će zamoljena da kao pokrovitelj podrži ovaj skup.

Početkom godine predviđa se da izv. prof. dr. sc. Zoran Veršić bude gostujući urednik glasnika Akademije tehničkih znanosti „Engineering Power“.

Aktivno učešće članova Odjela u radu HATZ-a nastavilo bi se objavljivanjem znanstvenih radova, između ostalog i u izdanjima HATZ-a te izlaganjima na skupovima HATZ-a.

Sve to bi pratilo:

– Promidžbu HATZ-a u javnim glasilima i medijima.

– Redovito prisustvo članova Odjela godišnjim skupštinama HATZ-a.

Predviđa se održavanje 2-3 sjednice Odjela (u fizičkom ili elektroničkom obliku) na kojima će se raspravljati o radu Odjela, budućim napredovanjima i prijedlozima novih članova, kao i prijedlozima za nagrade HATZ-a te organizaciji skupova i predavanja.

Prema sadašnjoj evidenciji ispunjena su sva dopuštena mjesta u Odjelu. Upražnjena su 2 mjesta za međunarodne članove. U najavi je podnošenje osobnog zahtjeva prof. dr. sc. Srečka Pegana za izbor u člana emeritusa Akademije. Time predstoji mogućnost prelaska jednog člana suradnika u redovitog člana Akademije i izbor novog člana suradnika Akademije na to upražnjeno mjesto.

 

Tajnik Odjela arhitekture i urbanizma:
Izv. prof. dr. sc. Zoran VeršićPlan rada Odjela arhitekture i urbanizma za 2017. godinu

Planira se nastavak znanstvenog i stručnog rada u području arhitekture i urbanizma  na visokoj razini i to poglavito u sklopu znanstvenih projekata  Hrvatske zaklade za znanost i međunarodnih projekata: – istraživački projekti  203  “Urbanizam naslijeđa – Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnoga naslijeđa“ pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Obad Šćitarocija i istraživački projekt  8596 „Istraživanje inovativnih zelenih tehnologija na kampusima za potrebe održivog društva“ pod vodstvom prof.dr.sc. Bojana Baletića.

Prof. dr. sc. Tihomir Jukić će i dalje nastaviti promociju tehničkih znanosti u statusu predsjednika Područnog odbora Zagreb Hrvatske komore arhitekata i zalagati se za povezanost znanosti, struke i prakse u provedbi bitnih gradskih projekata

Također će se nastaviti i kandidatura za sudjelovanje u novim međunarodnim znanstvenim projektima.

Predviđa se aktivan rad članova u HATZ-u u sklopu pojedinih njegovih Odbora i to:

 • prof. dr. sc. Srečko Pegan u Odboru za etiku;
 • prof. dr. sc. Sonja Jurković u Odboru za nagrade.

Aktivno  učešće članova Odjela u radu HATZ-a nastavilo bi se objavljivanjem znanstvenih radova, između ostalog i u izdanjima HATZ-a te izlaganjima na skupovima HATZ-a. Ispitat će se mogućnost provedbe okruglih stolova o aktualnim društvenim (prostornim) problemima

Sve to bi pratila:

 • promidžba  HATZ-a u javnim glasilima i medijima;
 • redovito prisustvo članova Odjela godišnjim skupštinama HATZ-a.

Planira se provedba postupka za popunjavanje  suradnika  Odjela arhitekture i urbanizma.  Uz jedno već upražnjeno mjesto otvorit će se još jedno mjesto za suradnika prelaskom prof.dr. sc. Bojana Baletića u status člana.

 

Prof. dr. sc. Tihomir Jukić, tajnik Odjela

 

 

Izvještaj o radu Odjela arhitekture i urbanizma u 2016. godini

 

Odjel arhitekture i urbanizma čini ukupno 6 članova i suradnika. Od tog broja:

 • članova 3 (od moguća 4)
 • suradnika 3 (od moguća 4)
 • u statusu „emeritusa“: prof. dr. sc. Hildergard Auf Franić,  prof. dr. sc. Ivan Juras i prof. dr. sc. Sonja Jurković
 • upražnjena mjesta: 1 član + 1 suradnik (u trenutku davanja izvještaja)

Članovi Odjela su aktivni u tijelima HATZ-a:

 • prof. dr. sc. Srečko Pegan u Odboru za etiku
 • prof. dr. sc. Sonja Jurković u Odboru za nagrade

Tijekom 2016 godine članovi Odjela arhitekture i urbanizma nastavili su intenzivnim radom na pojedinačnim ili zajedničkim projektima promovirajući znanstveni pristup u tehničkom području.

Dvojica članova  nastavili su s istraživačkim timovima rad na provedbi velikih znanstvenih projekata financiranih od strane Hrvatske zaklade za znanost. To su: 

 • istraživački projekt  8596 „Istraživanje inovativnih zelenih tehnologija na kampusima za potrebe održivog društva“ pod vodstvom prof. dr. sc. Bojana Baletića i
 • istraživački projekti 203  “Urbanizam naslijeđa – Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnoga naslijeđa“ pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Obad Šćitarocija.

Prof. dr. sc. Tihomir Jukić održao je više javnih predavanja promovirajući arhitektonsko-urbanističku struku, a uz to je  kao član Odbora za urbanizam Hrvatske komore arhitekata i kao Predsjednik Područnog odbora Zagreb  HKA sudjelovao u izradi prijedloga promjene zakonske regulative iz područja građenja i prostornog planiranja.

Prof. dr. sc. Zoran Veršić intenzivno radi na pripremi regionalnog projekta Hrvatska / Slovenija  „Razvoj i primjena interdisciplinarnog koncepta za razvoj održivog turizma u mreži dvoraca i muzeja“. Institut za građevinarstvo ZRMK iz Ljubljane i Arhitektonski fakultet iz Zagreba pokrivaju stručno područje arhitektonske, konstrukcijske i energetske sanacije zgrada kulturne baštine. Trenutno se usklađuju se  i prezentiraju smjernice sanaciju i  pripremaju se studije izvodljivosti.

I ostali članovi su  također aktivni u  sudjelovanju na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima kao i u publiciranju znanstvenih i  stručnih radova.

Sve to ukazuje na izrazito dinamičan rad članova Odjela arhitekture i urbanizma HATZ_a.

Dana 1. prosinca pripremljena je i predana kandidatura prof. dr. sc. Bojana Baletića za prijelaz iz suradnika u člana HATZ-a.

U Odjelu arhitekture i urbanizma za sad imamo jedno upražnjeno mjesto za suradnika, no očekivanim prelaskom prof.Baletića u status člana otvorilo bi se još jedno mjesto – znači ukupno 2 upražnjena mjesta za suradnika.

 

Prof. dr. sc. Tihomir Jukić, tajnik Odjela

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close