Odjel arhitekture i urbanizma

1. ODJEL ARHITEKTURE I URBANIZMA

Tajnik: Zoran Veršić
Zamjenik tajnika: Bojan Baletić

Članstvo Emeritusi Akademije Redoviti članovi Akademije Suradnici Akademije
Auf-Franić Hildegard Baletić Bojan Lipovac Nenad
Jurković Sonja Jukić Tihomir Šerman Karin
Obad-Šćitaroci Mladen Tušek Darovan
Međunarodni članovi Akademije: 0
Dopušteni broj: 2
Pegan Srečko Veršić Zoran
Stanje: 8+(2) (2) 4 4
Dopušteno: 8 4 4

 

Napomena: Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na  članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je  broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije,  no oni nisu članovi odjela. Numerus clausus ne odnosi se na emerituse  Akademije.   

Rubrike označene kao X predstavljaju slobodna mjesta u odjelima.Plan rada Odjela arhitekture i urbanizma za 2017. godinu

Planira se nastavak znanstvenog i stručnog rada u području arhitekture i urbanizma  na visokoj razini i to poglavito u sklopu znanstvenih projekata  Hrvatske zaklade za znanost i međunarodnih projekata: – istraživački projekti  203  “Urbanizam naslijeđa – Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnoga naslijeđa“ pod vodstvom prof.dr.sc. Mladena Obad Šćitarocija i istraživački projekt  8596 „Istraživanje inovativnih zelenih tehnologija na kampusima za potrebe održivog društva“ pod vodstvom prof.dr.sc. Bojana Baletića.

Prof.dr.sc. Tihomir Jukić će i dalje nastaviti promociju tehničkih znanosti u statusu predsjednika Područnog odbora Zagreb Hrvatske komore arhitekata i zalagati se za povezanost znanosti, struke i prakse u provedbi bitnih gradskih projekata

Također će se nastaviti i kandidatura za sudjelovanje u novim međunarodnim znanstvenim projektima.

Predviđa se aktivan rad članova u HATZ-u u sklopu pojedinih njegovih Odbora i to:

 • prof.dr.sc. Srečko Pegan u Odboru za etiku;
 • prof.dr.sc. Sonja Jurković u Odboru za nagrade.

Aktivno  učešće članova Odjela u radu HATZ-a nastavilo bi se objavljivanjem znanstvenih radova, između ostalog i u izdanjima HATZ-a te izlaganjima na skupovima HATZ-a. Ispitati će se mogućnost provedbe okruglih stolova o aktualnim društvenim (prostornim) problemima

Sve to bi pratila:

 • promidžba  HATZ-a u javnim glasilima i medijima;
 • redovito prisustvo članova Odjela godišnjim skupštinama HATZ-a.

Planira se provedba postupka za popunjavanje  suradnika  Odjela arhitekture i urbanizma.  Uz jedno već upražnjeno mjesto otvoriti će se još jedno mjesto za suradnika prelaskom prof. Bojana Baletića u status člana.

 

Prof. dr. sc. Tihomir Jukić, tajnik Odjela

Izvještaj o radu Odjela arhitekture i urbanizma u 2016. godini

 

Odjel arhitekture i urbanizma čini ukupno 6 članova i suradnika. Od tog broja:

 • članova 3 (od moguća 4)
 • suradnika 3 (od moguća 4)
 • u statusu „emeritusa“: Prof.dr.sc. Hildergard Auf Franić,  Prof.dr.sc. Ivan Juras i prof.dr.sc. Sonja Jurković
 • upražnjena mjesta: 1 član + 1 suradnik (u trenutku davanja izvještaja)

Članovi Odjela su aktivni u tijelima HATZ-a:

 • prof.dr.sc. Srečko Pegan u Odboru za etiku
 • prof.dr.sc. Sonja Jurković u Odboru za nagrade

Tijekom 2016 godine članovi Odjela arhitekture i urbanizma nastavili su intenzivnim radom na pojedinačnim ili zajedničkim projektima promovirajući znanstveni pristup u tehničkom području.

Dvojica članova  nastavili su s istraživačkim timovima rad na provedbi velikih znanstvenih projekata financiranih od strane Hrvatske zaklade za znanost. To su: 

 • istraživački projekt  8596 „Istraživanje inovativnih zelenih tehnologija na kampusima za potrebe održivog društva“ pod vodstvom prof.dr.sc. Bojana Baletića i
 • istraživački projekti 203  “Urbanizam naslijeđa – Urbanistički i prostorni modeli za oživljavanje i unaprjeđenje kulturnoga naslijeđa“ pod vodstvom prof.dr.sc. Mladena Obad Šćitarocija.

Prof.dr.sc. Tihomir Jukić održao je više javnih predavanja promovirajući arhitektonsko-urbanističku struku, a uz to je  kao član Odbora za urbanizam Hrvatske komore arhitekata i kao Predsjednik Područnog odbora Zagreb  HKA sudjelovao u izradi prijedloga promjene zakonske regulative iz područja građenja i prostornog planiranja.

Prof.dr.sc. Zoran Veršić intenzivno radi na pripremi regionalnog projekta Hrvatska / Slovenija  „Razvoj i primjena interdisciplinarnog koncepta za razvoj održivog turizma u mreži dvoraca i muzeja“. Institut za građevinarstvo ZRMK iz Ljubljane i Arhitektonski fakultet iz Zagreba pokrivaju stručno područje arhitektonske, konstrukcijske i energetske sanacije zgrada kulturne baštine. Trenutno se usklađuju se  i prezentiraju smjernice sanaciju i  pripremaju se studije izvodljivosti.

I ostali članovi su  također aktivni u  sudjelovanju na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima kao i u publiciranju znanstvenih i  stručnih radova.

Sve to ukazuje na izrazito dinamičan rad članova Odjela arhitekture i urbanizma HATZ_a.

Dana 1. prosinca pripremljena je i predana kandidatura prof.dr.sc. Bojana Baletića za prijelaz iz suradnika u člana HATZ-a.

U Odjelu arhitekture i urbanizma za sad imamo jedno upražnjeno mjesto za suradnika, no očekivanim prelaskom prof.Baletića u status člana otvorilo bi se još jedno mjesto – znači ukupno 2 upražnjena mjesta za suradnika.

 

Prof. dr. sc. Tihomir Jukić, tajnik Odjela