Odjel rudarstva i metalurgije

11. ODJEL RUDARSTVA I  METALURGIJE

Tajnica:                     Biljana Kovačević-Zelić
Zamjenik tajnice:    Gordan Bedeković

Tajnici odjela
Redoviti članovi Akademije (5/6)
Emeritusi Akademije (+5)
Suradnici Akademije (3/4)
Međunarodni članovi Akademije (1/2)
Tajnici odjela

Tajnica odjela

Kovačević-Zelić Biljana  Prof. dr. sc. Kovačević-Zelić Biljana, e-mail: biljana.kovacevic-zelic@rgn.hr


Zamjenik tajnice

Bedeković Gordan  Prof. dr. sc. Bedeković Gordan, e-mail: gordan.bedekovic@unizg.rgn.hr

Redoviti članovi Akademije (5/6)

Bedeković Gordan  Prof. dr. sc. Bedeković Gordan, e-mail: gordan.bedekovic@unizg.rgn.hr


Gaurina-Međimurec Nediljka  Prof. dr. sc. Gaurina-Međimurec Nediljka, e-mail: ngaumed@rgn.hr


Kovačević-Zelić Biljana  Prof. dr. sc. Kovačević-Zelić Biljana, e-mail: biljana.kovacevic-zelic@rgn.hr


Kujundžić  Prof. dr. sc. Kujundžić Trpimir, e-mail: tkujun@rgn.hr


Vrkljan Darko  Prof. dr. sc. Vrkljan Darko, e-mail: darko.vrkljan@rgn.hr


 

Emeritusi Akademije (+5)

Črnko Josip  Prof. dr. sc. Črnko Josip, e-mail: crnko@simet.hr


Markotić Anto  Prof. dr. sc. Markotić Anto, e-mail: markotic@siscia.simet.hr


Salopek Branko  Prof. dr. sc. Salopek Branko, e-mail: Branko.Salopek@hatz.hr


Sečen Josip  Prof. dr. sc. Sečen Josip, e-mail: josip.secen@rgn.hr


Tomašić Ivan  Prof. dr. sc. Tomašić Ivan, e-mail: ivan.tomasic@rgn.hr


 

Suradnici Akademije (3/4)

  Prof. dr. sc. Brkić Vladislav, e-mail: #


Dobrilović Mario  Prof. dr. sc. Dobrilović Mario, e-mail: mario.dobrilovic@rgn.hr


  Prof. dr. sc. Zovko Brodarac Zdenka, e-mail: #


 

Međunarodni članovi Akademije (1/2)

  Prof. dr. sc. Zagorščak Renato, e-mail: #


 

Napomena:
Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na  članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je  broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije,  no oni nisu članovi odjela. Numerus clausus ne odnosi se na emerituse  Akademije.

 

Rubrike označene kao X    predstavljaju slobodna mjesta u odjelima.

Odjel rudarstva i metalurgije

Izvješće o radu Odjela rudarstva i metalurgije Hrvatske akademije tehničkih znanosti 2017-2018.

U skladu s Planom rada Odjela za razdoblje 2017.-2023. godine u nastavku se navode aktivnosti članova Odjela po pojedinom cilju.

Cilj 1. Mobiliziranje članstva i povećanje aktivnosti Odbora

Izvršene su sljedeće aktivnosti:

a. Održane su 3. sastanka Odjela ( 1. konstituirajuća sjednica 2.11.2017. i dvije redovite sjednice: 16.02.2018. i 30.11.2018.). Po potrebi rad Odjela usklađivan je elektroničkim izjašnjavanjem.

b. Dva su člana Odjela prešla u status emeritusa Akademije: dr. sc. Ivan Tomašić (na temelju vlastitog zahtjeva) i dr. sc. Josip Črnko (temeljem odredbi Statuta Akademije).

c. Na temelju raspisanog Internog poziva za unaprjeđenje suradnika Akademije u članove Akademije, koji je bio otvoren od 20. prosinca 2017. do 20. veljače 2018. obavljen je postupak kandidiranja i izbora novih redovitih članova Odjela. Svi predloženi članovi suradnici Odjela izabrani su u status redovitih članova: prof. dr. sc. Gordan Bedeković, prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić i prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić.

d. Članovi Odjela intenzivno su se uključili u obilježavanje 25. obljetnice HATZ-a održavanjem tribina na RGN-fakultetu, te prilozima za publikaciju HATZ ANNUAL 2017-2018.

e. Članovi Odjela aktivno su uključeni u rad Akademije kroz sudjelovanje u Upravi Akademije (prof. dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec, glavna tajnica), Znanstvenom vijeću (prof. dr. sc. Darko Vrkljan, dr. sc. Anto Markotić – zamjenik), Odboru za međunarodnu suradnju (prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić), Odboru za nagrade (prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić) i Odboru za etiku (prof. dr. sc. Gordan Bedeković).

Cilj 2. Povećanje vidljivosti i utjecaja Odjela u realnom sektoru u području rudarstva, naftnog rudarstva i metalurgije u RH

Izvršene su sljedeće aktivnosti:

a. Predstavljanje rada Akademije i Odjela i koordinacija aktivnosti s različitim udrugama koje djeluju u ovom području (UHRI, HIS – Metalurško društvo, Hrvatska zajednica tehničke kulture, HUNIG)

b. Objava priloga u stručnim časopisima (na pr. Mineral, Nafta, Nafta i plin, Zaštita okoliša, Metalurgija, Vijesti hrvatskog geološkog društva)

Cilj 3. Međunarodna i znanstvena suradnja

Izvršene su sljedeće aktivnosti:

a. Doprinos članova Odjela radu međunarodnih udruga kroz sudjelovanje u radu Odbora ili Tehničkih komiteta udruga

I. B. Kovačević Zelić članica je Educational commettee u međunarodnoj udruzi Society of Mining Professors.

b. Sudjelovanje članova Odjela na međunarodnim projektima

I. Vrkljan, D.: Projekt MIN-GUIDE u okviru programa Horizon 2020 „Research and Innovation Framework Programme” (2014. – 2020.), potprograma SC5-13c-2015 „Innovation friendly minerals policy framework”,

II. Vrkljan, D.: Radionica u okviru projekta MIN-GUIDE (program Horizon 2020): MIN-GUIDE Policy Laboratory 5: Mining and mineral information in the European Union. Ministarstvo gospodarstva i industrije Španjolske/Institut za geologiju i rudarstvo Španjolske, Madrid 23-24 May 2018.

c. Sudjelovanje članova Odjela na domaćim projektima – kratkoročne potpore istraživanju Sveučilišta u Zagrebu u 2018. godini:

I. „Poboljšanje inženjerskih svojstava tla primjenom reciklirane plastike“,. (voditelj: prof. dr. sc. Gordan Bedeković)

II. „Utjecaj nanočestica na čepljenje pora i povećanje podmazivosti isplake“ (voditeljica: prof. dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec)

III. „Optimalizacija eksploatacije mineralnih sirovina povećanjem energetske učinkovitosti“ (voditelj: prof. dr. sc. Trpimir Kujundžić)

a. Sudjelovanje članova na kongresima i radionicama prezentiranjem dostignuća hrvatske znanosti i predstavljanjem očuvanja hrvatske tehničke baštine

I. Organizacija konferencija/simpozija

 1. Kovačević Zelić – članica Organizacijski odbora 9th Mid-European Clay Conference, Mid-European Clay Conference – MECC-2018, Zagreb, 17 – 21 September 2018.

I. Članci u časopisima

 1. Bedeković, G.; Sobota, I.; Lasić, J.: Separation of copper from telephone cables by gravity concentration. Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society. 41 (2018) , 1; 67-72.
 2. Mostečak, A.; Bedeković, G.: Metal waste management and recycling methods in the nuclear power plant decommissioning and dismantling process. Rudarsko-geološko-naftni zbornik. 33 (2018) , 1; 5-33.
 3. Gaurina-Međimurec, N., Novak-Mavar, K, Majić, M.: Carbon Capture and Storage (CCS): Technology, Projects and Monitoring Review, The Mining-Geology-Petroleum Engineering Bulletin, 2018, Vol. 33; No 2; 1-14.
 4. Antoljak, D.; Kuhinek, D.; Korman, T.; Kujundžić, T.: Dependency of specific energy of rock cutting on specific drilling energy. // Rudarsko-geološko-naftni zbornik. 33 (2018) , 3; 23-32.
 5. Briševac, Z.; Kujundžić, T.; Macenić, M.: Estimation of uniaxial compressive and tensile strength of rock material from gypsum deposits in Knin area. // Tehnički vjesnik/Technical Gazette. 24 (2017) , 3; 855-861.

II. Članci na konferencijama/simpozijima

 1. Bedeković, G.; Kovačević Zelić, B.; Sobota, I. Construction and demolition (C&D) waste management in Croatia with recycling overview. Proceedings SUM2018 – FOURTH SYMPOSIUM ON URBAN MINING AND CIRCULAR ECONOMY, 21-23 May 2018, Bergamo,Italy.
 2. Kovačević Zelić, B.; Bedeković, G.: Harmonization of mineral raw materials and waste management policies at a national level. Proceedings SUM2018 – FOURTH SYMPOSIUM ON URBAN MINING AND CIRCULAR ECONOMY, 21-23 May 2018, Bergamo,Italy.
 3. Kosić, D., Kovačević Zelić, B.: Quality Control of Geosynthetic Clay Liners in Landfill Covers. Treviso Forensic 2018, Second Technical Seminar on Forensic Engineering, 26 – 28 September 2018,Mogliano Veneto, Treviso, Italy.
 4. Korman, T.; Kujundžić, T.: Primjena lančane sjekačice u eksploataciji arhitektonsko građevnog kamena // e-Zbornik, Elektronički zbornik radova Građevinskog fakulteta / Prskalo, Maja (ur.). Mostar : Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, 2018. 87-95.

III. Popularizacijski članci

 1. Bedeković, G.: Lava tube Leiðarendi. Rudarsko-geološko-naftni zbornik. 33 (2018) , 1; 55-58.

IV. Izvještaji u okviru projekta Min-Guide – Minerals Policy Guidance for Europe (program Horizon 2020)

 1. Vrkljan, D., Grbeš A., Sand, A., Rosenkranz, J., Frishammar, J.: Innovative Processing – Deliverable 4.3 “Final report including guidelines and recommendations for future policy development for innovation in mineral and metallurgical processing”, Zagreb, February 2018.
 2. Vrkljan, D., Briševac Z., Paspaliaris, I., Taxiarchou, M., Tsertou, E.: Innovative Waste Management and Mine Closure – Deliverable 5.3

“Final report on innovative waste management and mine closure. Guidelines and recommendations for future policy and legislation development”, Zagreb, February 2018.

V. Predavanja

 1. Vrkljan, D. Projekt MIN-GUIDE – vodič kroz mineralnu politiku u EU (predavanje za Hrvatsko geološko društvo, RGN-fakultet, 30. studeni 2017.
 2. Vrkljan, D.: Predstavljanje MIN-GUIDE projekta (predavanje na redovnoj godišnjoj skupštini UHRI, 6. lipnja 2018.)
 3. Vrkljan, D.: MIN-GUIDE – Guidance For  Innovation  Friendly  Minerals  Policy  in Europe (predavanje u okviru radionice Zagreb matchmaking workshop “Challenges in mining industry of the ADRIA region“ u organizaciji EIT Raw Materials Hub – Regional Center Adria, RGN fakultet Zagreb, 16. travnja 2018.)

Cilj 4. Suradnja s gospodarstvom

a. Vođenje izrade Elaborata o zaštiti okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (Nositelj zahvata: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.)

I. Gaurina-Međimurec, N. et al.: Izrada i privođenje eksploataciji novih eksploatacijskih bušotina Katarina-4 i Marica D na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Marica“, RGNf, veljača, 2018.

II. Gaurina-Međimurec, N. et al.: Izgradnja modularnog sustava za obradu plina na MOS Đeletovci, ugradnja kontejnera s utisnom klipnom sisaljkom na bušotinskom radnom prostoru Đt-6 i Đt-17 te prenamjena priključnog naftovoda bušotine Đt-6 u utisni vodovod“, RGNf, ožujak 2018.

III. Gaurina-Međimurec, N. et al.: Izrada i privođenje eksploataciji nove eksploatacijske bušotine Ivana E-2 na plinskom polju Ivana i dvije nove eksploatacijske bušotine Annamaria A-13 DIR i Annamaria A-14 DIR na plinskom polju Annamaria na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Sjeverni jadran“, RGNf, ožujak, 2018.

IV. Gaurina-Međimurec, N. et al.: Izrada i privođenje eksploataciji bušotina Ika B duboka, Ika-C, Ilena-2 i Ira-1DIR te izgradnja eksploatacijskih platformi Ika C, Ilena i Ira na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Sjeverni jadran“, RGNf, lipanj, 2018.

V. Gaurina-Međimurec, N. et al.: Privođenje eksploataciji postojećih bušotina Slc-2 i Slc-3 na eksploatacijskom polju ugljikovodika „Žutica“, RGNf, lipanj, 2018.

c. Vođenje izrade Elaborata o zaštiti okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (Nositelj zahvata: VERMILION ZAGREB EXPLORATION d.o.o.)

I. Gaurina-Međimurec, N. et al.: Izrada istražne bušotine Cerić-1 (Crć-1) i izgradnja bušotinskog radnog prostora za smještaj bušaćeg postrojenja, RGNf, rujan 2018.

II. Gaurina-Međimurec, N. et al.: Izrada istražne bušotine Berak-1 (Brk-1) i izgradnja bušotinskog radnog prostora za smještaj bušaćeg postrojenja, RGNf, studeni 2018.

Cilj 4. Obilježavanje 25. obljetnice HATZa

Izvršene su sljedeće aktivnosti:

a. U JUBILEE ANNUAL 2017-2018 OF THE CROATIAN ACADEMY OF ENGINEERING objavljen je jedan prilog i dva rada članova Odjela:

I. Gaurina-Međimurec, N.: Normative Acts of the Academy, PART I – ABOUT THE ACADEMY, str. 19-24.

II. Bedeković, G., Vrkljan, D.: A Comparison between a Stationary and a Semi-Mobile Plant for Wet Processing of Crushed Stone, PART II – PAPERS OF THE MEMBERS OF THE ACADEMY AND THEIR CO-AUTHORS 2017, str. 165-182.

III. Kovačević Zelić, B., Bedeković, G., Gradiški, K., Vučenović, H.: Urban Mining – a New Concept, PART II – PAPERS OF THE MEMBERS OF THE ACADEMY AND THEIR CO-AUTHORS 2017, str. 259-274.

b. U JUBILEE ANNUAL 2017-2018 OF THE CROATIAN ACADEMY OF ENGINEERING, PART III – WHO IS WHO predstavljeni su svi članovi i suradnici Odjela

c. Održana su tri predavanja na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu:

I. Dragutin Domitrović, dipl. ing. naft. rud.: Otkrivanje tople vode: zašto je geotermalna energija dobitna karta hrvatske energetike, 26. ožujka 2018.

II. dr. sc. Darko Vrkljan: Projekt MIN-GUIDE i strategija gospodarenja mineralnim sirovinama u EU, 9. travnja 2018.

III. dr. sc. Katarina Simon: Uloga LNG terminala u opskrbi Hrvatske prirodnim plinom, 28. svibnja 2018.

Ostale aktivnosti:

Tajnica Odjela uputila je zahtjev predsjedništvu Akademije temeljem zaključaka sa sjednica Odjela da se poveća ukupni broj članova Odjela s trenutnog 6 redovitih i 4 člana suradnika (ukupno 10 članova) na 9 redovitih i 9 članova suradnika (ukupno 18 članova) kako bi se rad Odjela mogao u narednom razdoblju intenzivirati te kako bi sve tri struke koje Odjel zastupa (rudarstvo-naftno-rudarstvo i metalurgija) mogle biti ravnomjernije zastupljene. Tijekom godine prilikom izrade novog Pravilnika o članstvu za Odjel je predviđeno ubuduće 8 redovitih članova i 6 članova suradnika (ukupno 14). Pored toga Odjel može izabrati ubuduće i 2 međunarodna člana.

 

Zagreb, 30. studenog 2018.

Tajnica Odjela rudarstva i metalurgije
Prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić

 

Program rada Odjela za rudarstvo i metalurgiju HATZ-a u 2019. godini

Odjel planira u 2019. godini nastaviti rad započet tijekom 2018. godine prema svojim ciljevima iz Programa za razdoblje 2017-2023.

Mobiliziranje članstva i povećanje aktivnosti Odbora redovitim održavanjem sastanaka, poticanjem članstva Odjela na aktivno sudjelovanje u radu Akademije i aktivnostima predviđenim u Programu HATZ-a za naredno razdoblje.

Povećanje vidljivosti i utjecaja Odjela u realnom sektoru u području rudarstva, naftnog rudarstva i metalurgije u RH predstavljanjem rada Akademije i Odjela u različitim prigodama, te koordinacijom aktivnosti s različitim udrugama koje djeluju u ovom području; intenziviranje publiciranja popularizacijskih radova u stručnim časopisima i slično.

Sudjelovanje članova Odbora u radu međunarodnih udruga, na međunarodnim projektima, kongresima i radionicama prezentiranjem dostignuća hrvatske znanosti i predstavljanjem očuvanja hrvatske tehničke baštine.

Objavljivanje radova u publikacijama HATZa (Annual, Tehnički vjesnik) te aktivno uključivanje u obilježavanje 350. obljetnice Sveučilišta u Zagrebu i 100. obljetnice visokoškolskog obrazovanja u  tehničkom području.

Rad na profesionalizaciji struka bilo putem nove Inženjerske komore u kojoj bi bile zastupljene struke koje predstavljamo bilo putem formiranja razreda unutar postojeće Komore bilo formiranjem zasebne Komore. Također, sudjelovanje u  izradi zakona i propisa u područjima bitnim za obavljanje djelatnosti u rudarstvu, naftnom rudarstvu i metalurgiji, intenzivnija suradnja s nadležnim ministarstvima, fakultetima i drugim institucijama, te kontinuirano praćenje rada domaćih i inozemnih akreditacijskih tijela, poput FEANI-a.

Poticanje članova Odjela na povećanje suradnje s gospodarstvom.

Intenziviranje dijaloga s Upravom Akademije kako bi se omogućila bolja zastupljenost svih triju struka, te omogućila veća aktivnost Odjela u narednom razdoblju između ostalog i kroz prijem novih članova u status suradnika Akademije.

 

Zagreb, 30. studenog 2018.

 

Tajnica Odjela rudarstva i metalurgije
Prof. dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, v.r.

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close