Iz Statuta

VII. ZNANSTVENI FOND AKADEMIJE

 

Članak 41.

Akademija je ustanovila Znanstveni fond Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (u daljnjem tekstu Fond). Cilj Fonda je:

  • osiguranje financijskih sredstava za nagrade koje Akademija dodjeljuje;
  • sufinanciranje znanstvenih projekata u kojima sudjeluje Akademija;
  • pomaganje mladim znanstvenicima tehničkih struka, posebno dobitnicima nagrade Vera Johanides, u stjecanju znanja i vještina te poticanje njihove međunarodne afirmacije kroz obrazovanje, sudjelovanje na znanstvenim skupovima i napredovanje u znanstvenoistraživačkom radu.

 

Znanstvenim fondom upravlja Odbor koji imenuje Skupština Akademije na prijedlog Predsjedništva.

 

Članak 42.

Fond svoja sredstva ostvaruje donacijama iz gospodarstva, državnog proračuna, dijela prihoda Akademije te poklonima ili donacijama fizičkih ili pravnih osoba. Odluku o prihvaćanju sredstava za djelovanje Fonda donosi Odbor Fonda na osnovi svoga godišnjeg programa koji usvaja Predsjedništvo Akademije.

Djelovanje Fonda odvija se prema odredbama Pravilnika o Znanstvenom fondu Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, koji donosi Predsjedništvo.