Vizija i misija

Biti vodeća kreativna i inovativna multidisciplinarna zajednica znanstvenika inženjerskih struka Vrsno i djelatno pridonositi razvoju tehničkih znanosti i prijenosu tehničkih znanja važnih za probitak i napredak hrvatskog gospodarstva i dobrobit ljudi. Zagovarati sigurnu i korisnu uporabu tehnologija, zaštitu okoliša i ljudi od njihove neprikladne primjene, promicati profesionalizam i odgovorno ponašanje uz uvažavanje visokih etičkih norma.

 

Djelatnost:

  • Istraživanje i razvoj u tehničkim znanostima
  • Tehničko ispitivanje i analiza
  • Poticanje i organizacija znanstvenog rada
  • Izrada znanstvenih studija, ekspertiza, elaborata i projekata
  • Raspravljanje i iznošenje stavova o aktualnim pitanjima znanosti i gospodarstva
  • Organizacija znanstvenih skupova
  • Izdavanje publikacija
  • Suradnja s akademijama u zemlji i inozemstvu
  • Prijenos znanja