Uprava Akademije

IZVOD IZ STATUTA HATZ-a

UPRAVA AKADEMIJE

Članak 33.

Upravu Akademije sačinjavaju predsjednik Akademije, dva dopredsjednika Akademije, glavni tajnik Akademije i prethodni predsjednik Akademije. Mandat Uprave traje 4 godine. Mandat članovima Uprave traje dok im traje funkcija koju obnašaju u Akademiji  a na temelju koje su postali članovi Uprave.

Upravu saziva predsjednik Akademije. Uprava donosi odluke na sjednicama. Odluka je pravovaljana ako je sjednici prisustvovala natpolovična većina članova Uprave i ako je za odluku glasovala većina prisutnih članova. Glasovanje na Upravi je javno.

Članak 34.

Uprava obavlja sljedeće poslove:

 • priprema i organizira Skupštinu
 • provodi odluke Skupštine
 • upravlja radom Akademije između dviju Skupština
 • operativno upravlja radom Akademije
 • priprema prijedloge odluka za Predsjedništvo
 • rješava tekuća pitanja iz područja djelatnosti Akademije
 • prati izvršenje financijskog plana i programa Akademije
 • odobrava isplate i naknade za izvršenje pojedinih poslova i zadataka u skladu s Pravilnikom o stjecanju i raspodjeli prihoda Stručne službe Akademije
 • odlučuje o sudjelovanju Akademije u pokroviteljstvu skupova i drugih aktivnosti iz djelokruga Akademije na osnovi mišljenja odgovarajućih Odjela.

 UPRAVA HATZ-a 2017-2021.

 1. Prof. dr. sc. Vladimir Andročec, predsjednik HATZ-a
 2. Prof. dr. sc. Zdravko Terze, dopredsjednik HATZ-a, predsjednik Znanstvenog vijeća HATZ-a
 3. Prof. dr. sc. Dubravko Rogale, dopredsjednik HATZ-a, zadužen za odjele i blagajnu
 4. Prof. dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec, glavna tajnica HATZ-a, financijska izvršiteljica
 5. Prof. dr. sc. Slavko Krajcar, član Uprave HATZ-a, zadužen za odbore, centre i Znanstveni fond