UPRAVA AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

 2022.- 2026.

Na osnovi čl. 33., 34., 35., 36. i 37. Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, izvještaju Povjerenstva za pripremu i provođenje izbora nove Uprave za mandatno razdoblje 2022.-2026. te prihvaćenog Zapisnika 43. izborne elektroničke skupštine HATZ-a, Skupština Akademije je na svojoj 44. redovitoj godišnjoj sjednici održanoj 6. lipnja 2022. donijela odlukuo izboru nove Uprave HATZ-a za mandatno razdoblje 2022.-2026.

Članovi Uprave HATZ-a su:

 1. Prof. dr. sc. Vedran Mornar, predsjednik HATZ-a

 2. Prof. dr. sc. Neven Duić, dopredsjednik HATZ-a

 3. Prof. dr. sc. Bruno Zelić, dopredsjednik HATZ-a

 4. Prof. dr. sc. Vladimir Mrša ,  glavni tajnik HATZ-a, financijski izvršitelj

 5. Prof. dr. sc. Vladimir Andročec, člana Uprave HATZ-a

 

IZVOD IZ STATUTA HATZ-a

UPRAVA AKADEMIJE

Članak 33.

Uprava Akademije ima 5 članova i  sačinjavaju je predsjednik Akademije, dva dopredsjednika Akademije, glavni tajnik Akademije i prethodni predsjednik Akademije. Mandat Uprave traje 4 godine. Mandat članovima Uprave traje dok im traje funkcija koju obnašaju u Akademiji,  a na temelju koje su postali članovi Uprave.

U slučaju da je predsjednik Akademije izabran u drugi uzastopni mandat, ili nakon prvog mandata nije u mogućnosti biti član Uprave, umjesto prethodnog Predsjednika Akademije, bira se peti član Uprave na prijedlog kandidacijskog tima za Upravu Akademije.

U slučaju da ranije prestane mandat nekom od članova Uprave, Skupština bira na prijedlog predsjednika Akademije novog člana čiji mandat traje do kraja mandata člana kojeg je zamijenio. Na prijedlog predsjednika Akademije Predsjedništvo do sljedeće Skupštine može imenovati v.d. člana Uprave iz redova članova Akademije.

U slučaju ranijeg prestanka mandata predsjednika Akademije zamjenjuje ga jedan od dopredsjednika kojeg imenuje Predsjedništvo.

Nakon uzastopna dva mandata članovi Uprave Akademije više ne mogu biti birani u narednu Upravu Akademije.

Upravu saziva predsjednik Akademije. Uprava donosi odluke na sjednicama. Odluka je pravovaljana ako je sjednici prisustvovala natpolovična većina članova Uprave i ako je za odluku glasovala većina prisutnih članova. Glasovanje na Upravi je javno.

Članak 34.

Uprava obavlja sljedeće poslove:

 • priprema i organizira Skupštinu
 • provodi odluke Skupštine
 • upravlja radom Akademije između dviju Skupština
 • operativno upravlja radom Akademije
 • priprema prijedloge odluka za Predsjedništvo
 • predlaže predsjedatelje, zamjenike predsjedatelja i članove Odbora
 • predlaže voditelje i zamjenike voditelja Centara
 • brine o izvršenju financijskog plana i programa Akademije
 • odobrava isplate i naknade za izvršenje pojedinih poslova i zadataka u skladu s Pravilnikom o stjecanju i raspodjeli prihoda Stručne službe Akademije
 • odlučuje o sudjelovanju Akademije u pokroviteljstvu skupova i drugih aktivnosti iz djelokruga Akademije na osnovi mišljenja odgovarajućih Odjela.

 

PREDSJEDNIK AKADEMIJE

Članak 35.

Predsjednik Akademije predstavlja Akademiju, saziva i predsjedava sjednicama Skupštine, Predsjedništva, Znanstvenog vijeća i Uprave te nadzire donošenje i provedbu odluka.

Predsjednik Akademije zastupa Akademiju i naredbodavac je u financijskim poslovima.

Predsjednik Akademije može svoje pojedine ovlasti prenijeti na dopredsjednike i glavnog tajnika.

Predsjednika Akademije za njegove odsutnosti ili spriječenosti u predstavljanju Akademije zamjenjuje jedan od dopredsjednika ili glavni tajnik prema odluci predsjednika.

Predsjednik Akademije promiče djelatnost Akademije u upravnim strukturama i u suradnji s gospodarstvom u Hrvatskoj te prema programu Akademije i u suradnji s inozemstvom.

 

DOPREDSJEDNICI I PRETHODNI PREDSJEDNIK AKADEMIJE

Članak 36.

Dopredsjednici Akademije i prethodni predsjednik Akademije odnosno peti član Uprave obavljaju poslove na temelju ovlasti koje im je povjerio predsjednik Akademije.

 

GLAVNI TAJNIK AKADEMIJE

Članak 37.

Glavni tajnik Akademije organizira rad Stručne službe Akademije, vodi brigu o pripremama sjednica tijela, prijedloga odluka i akata Akademije, usklađuje rad tijela Akademije, nadzire izvršenje odluka tijela Akademije, provodi sve zadaće koje su mu povjerene od Skupštine, Predsjedništva, Uprave i Predsjednika Akademije.

 

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close