UPRAVA AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

 2017.- 2021.

Temeljem odluke Predsjedništva donesene na 18. sjednici održanoj 26. travnja 2021. Skupština Akademije tehničkih znanosti Hrvatske je na svojoj 41. (elektroničkoj) skupštini održanoj u vremenu od 10. do 15. svibnja 2021. prihvatila Odluku o produljenju mandata Upravi, Predsjedništvu i drugim tijelima HATZ-a u mandatu 2017.-2021., a koji ističe 30. lipnja 2021., do stjecanja uvjeta za održavanje izborne skupštine, a najdulje do 30. lipnja 2022.

 

Članovi Uprave HATZ-a su:

 1. Prof. dr. sc. Vladimir Andročec, predsjednik HATZ-a

 2. Prof. dr. sc. Zdravko Terze, dopredsjednik HATZ-a, predsjednik Znanstvenog vijeća HATZ-a

 3. Prof. dr. sc. Dubravko Rogale, dopredsjednik HATZ-a, zadužen za Odjele i blagajnu

 4. Prof. dr. sc. Vladimir Mrša ,  glavni tajnik HATZ-a, financijski izvršitelj

 5. Prof. dr. sc. Vedran Mornar, v. d. člana Uprave HATZ-a, zadužen za Odbore, Centre i Znanstveni fond

Na osnovi čl. 33 Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske te prijedloga Uprave HATZ-a, Predsjedništvo Akademije je na svojoj 20. (elektroničkoj) sjednici održanoj u vremenu od 8. do 14. srpnja 2021. godine donijelo odluku o imenovanju prof. dr. sc. Vedrana Mornara vršiteljem dužnosti člana Uprave HATZ-a umjesto preminulog prof. dr. sc. Slavka Krajcara. Odluka stupa na snagu 19. srpnja 2021.

 

IZVOD IZ STATUTA HATZ-a

UPRAVA AKADEMIJE

Članak 33.

Uprava Akademije ima 5 članova i  sačinjavaju je predsjednik Akademije, dva dopredsjednika Akademije, glavni tajnik Akademije i prethodni predsjednik Akademije. Mandat Uprave traje 4 godine. Mandat članovima Uprave traje dok im traje funkcija koju obnašaju u Akademiji,  a na temelju koje su postali članovi Uprave.

U slučaju da je predsjednik Akademije izabran u drugi uzastopni mandat, ili nakon prvog mandata nije u mogućnosti biti član Uprave, umjesto prethodnog Predsjednika Akademije, bira se peti član Uprave na prijedlog kandidacijskog tima za Upravu Akademije.

U slučaju da ranije prestane mandat nekom od članova Uprave, Skupština bira na prijedlog predsjednika Akademije novog člana čiji mandat traje do kraja mandata člana kojeg je zamijenio. Na prijedlog predsjednika Akademije Predsjedništvo do sljedeće Skupštine može imenovati v.d. člana Uprave iz redova članova Akademije.

U slučaju ranijeg prestanka mandata predsjednika Akademije zamjenjuje ga jedan od dopredsjednika kojeg imenuje Predsjedništvo.

Nakon uzastopna dva mandata članovi Uprave Akademije više ne mogu biti birani u narednu Upravu Akademije.

Upravu saziva predsjednik Akademije. Uprava donosi odluke na sjednicama. Odluka je pravovaljana ako je sjednici prisustvovala natpolovična većina članova Uprave i ako je za odluku glasovala većina prisutnih članova. Glasovanje na Upravi je javno.

Članak 34.

Uprava obavlja sljedeće poslove:

 • priprema i organizira Skupštinu
 • provodi odluke Skupštine
 • upravlja radom Akademije između dviju Skupština
 • operativno upravlja radom Akademije
 • priprema prijedloge odluka za Predsjedništvo
 • predlaže predsjedatelje, zamjenike predsjedatelja i članove Odbora
 • predlaže voditelje i zamjenike voditelja Centara
 • brine o izvršenju financijskog plana i programa Akademije
 • odobrava isplate i naknade za izvršenje pojedinih poslova i zadataka u skladu s Pravilnikom o stjecanju i raspodjeli prihoda Stručne službe Akademije
 • odlučuje o sudjelovanju Akademije u pokroviteljstvu skupova i drugih aktivnosti iz djelokruga Akademije na osnovi mišljenja odgovarajućih Odjela.

 

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close