Odjel sustava i kibernetike

13.  ODJEL  SUSTAVA I KIBERNETIKE

Tajnik: Mario Cifrek

Zamjenik tajnika: Bojan Jerbić

Članstvo

 

 

 

 

Emeritusi Akademije 4 Članovi Akademije Suradnici Akademije
Damić Vjekoslav Andročec Vladimir Bogdan Stjepan
Jović Franjo Ćosić Krešimir Cifrek Mario
Koroman Vladimir Jerbić Bojan Hocenski Željko
Tonković Stanko Medved Vladimir Mandžuka Sadko
Perić Nedjeljko Mikulić Dinko
Petrović Ivan Pribanić Tomislav
Međunarodni članovi
Akademije: 1
Dopušteno: 2
Stipaničev Darko
Soljačić Marin Terze Zdravko X
 X X X
Brojno   stanje: 14 8 6
Dopušteni   broj: 17 9 8

Napomena:
Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na  članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je  broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije,  no oni nisu članovi odjela. Numerus clausus ne odnosi se na emerituse  Akademije.

Rubrike označene kao X     predstavljaju slobodna mjesta u odjelima.

Odjel sustava i kibernetike

Izvještaj Odjela sustava i kibernetike za 2014. godinu

Tijekom 2014. godine Odjel je organizirao, u suradnji s Hrvatskim društvom za sustave, Razgovore o aktualnim pitanjima tehničkih znanosti i gospodarstva Hrvatske na temu Razvoja proizvodnje. Razgovori su održani 6. ožujka 2014. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, predsjedatelj: prof. dr. sc. Dubravko Rogale, panelisti: Branimir Milčić: ”Alatni strojevi  danas – sutra”, Toma Udiljak: ”Napredni postupci obrade odvajanjem” i Božo Dragoslavić: ”Iskustva iz prakse, ITAS”.

Članovi Odjela prof. dr. sc. Stanko Tonković i prof. dr. sc. Franjo Jović promovirani su u članove emerituse Akademije, a suradnik prof. dr. sc. Vladimir Koroman u člana Akademije.

Sjednica Odjela održana je 2. prosinca 2014. na kojoj je usvojen plan rada do travnja 2015. godine: sukladno usvojenom programu za razdoblje 2013 – 2017 planira se organizacija tribina sa sljedećom tematikom:

–          Inteligentni transportni sustavi (prof. dr. sc. Sadko Mandžuka), Zagreb, siječanj/veljača 2015.

–          Ususret Tjednu mozga 2015.(prof. dr. sc. Krešimir Ćosić, prof. dr. sc. Ivica Kostović), Zagreb, veljača 2015.

–          ICT u industriji i obrazovanju (prof. dr. sc. Željko Hocenski, prof. dr. sc. Franjo Jović, prof. dr. sc. Niko Majdandžić), Osijek, ožujak 2015.

–          Električni signali mozga (prof. dr. sc. Mario Cifrek), Zagreb, travanj 2015.

 

Plan rada do travnja 2015. godine: sukladno usvojenom programu za razdoblje 2013 – 2017 planira se organizacija tribina sa sljedećom tematikom:

–          Inteligentni transportni sustavi (prof. dr. sc. Sadko Mandžuka), Zagreb, siječanj/veljača 2015.

–          Ususret Tjednu mozga 2015.(prof. dr. sc. Krešimir Ćosić, prof. dr. sc. Ivica Kostović), Zagreb, veljača 2015.

–          ICT u industriji i obrazovanju (prof. dr. sc. Željko Hocenski, prof. dr. sc. Franjo Jović, prof. dr. sc. Niko Majdandžić), Osijek, ožujak 2015.

–          Električni signali mozga (prof. dr. sc. Mario Cifrek), Zagreb, travanj 2015.

Osim navedenog, tajnik Odjela vodit će ažuran adresar članova Odjela, ažurnu dokumentaciju i arhiv Odjela i dat će inicijativu za izbor novih članova Odjela te prijedlog za nagrade HATZ-a.