Odjel energijskih sustava

4. ODJEL ENERGIJSKIH SUSTAVA 

Tajnik: Neven Duić

Zamjenik tajnika: Željko Tomšić 

Članstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

Emeritusi Akademije 3 Članovi Akademije Suradnici Akademije
 Feretić Danilo  Barbir Frano  Grgić Davor
 Mikuličić Vladimir  Bogdan Željko  Guzović Zvonimir
 Čavlina Nikola  Komen Vitomir
 Debrecin Nenad  Kuzle Igor
 Duić Neven  Malbaša Niko
 Franković Bernard  Šimić Zdenko
 Granić Goran  Šljivac Damir
 Krajcar Slavko  Višković Alfredo
Međunarodni članovi
Akademije: 1
Dopušteno: 2
 Tomšić Željko  Zeljko Mladen
Petrović Bojan
X X
Brojno   stanje: 18 9 9
Dopušteni   broj: 19 9 10

Napomena:
Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na  članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je  broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije,  no oni nisu članovi odjela. Numerus clausus ne odnosi se na emerituse  Akademije.

Rubrike označene kao X     predstavljaju slobodna mjesta u odjelima.

Odjel energijskih sustava

Izvješće o radu u 2014. godini

Kako zadovoljiti potrebe za energijom i odgovoriti zahtjevima povezanim s klimatskim promjenama ? Kako ublažiti problem izazvan ograničenim brojem izvora energije i ovisnosti o uvozu energenata ?  Kako postići održivost energetskog razvoja, te imati sigurnu i pouzdanu opskrbu energijom? To su pitanja koja jesu i bit će u fokusu interesa Odjela za energijske sustave.

Članovi Odjela za energijske sustave su uvaženi članovi različitih energetskih udruga koje pokrivaju cijeli spektar energetskih tema: od vođenja elektroenergetskog sustava, nuklearne energije, obnovljivih izvora energije, prijenosa električne energije, do energetske efikasnosti. Dole su navedene neke konferencije, okrugli stolovi u kojima su članovi našeg Odjela dali presudan doprinos:

Hrvatsko nuklearno društvo HND organiziralo je: 10th International Conference on Nuclear Option In Countries With Small and Medium Electricity Grids, June 1-4, 2014 ZADAR, CROATIA

http://www.nuclear-option.org/index.php

HRO CIGRÉ i HAZU organizirali su 09. 07. 2014. okrugli stol pod nazivom:

Izazovi energetskog razvoja u uvjetima smanjenja emisija CO2 za najmanje 80% do 2050. godine

http://www.hro-cigre.hr/okrugli_stol15

International Congress Energy and the Environment 2014. The main topic of the Congress New Technologies in Energetics and Environmental Protection.

October 21st to October 24th, 2014, Opatija, Croatia

http://www.opatija.net/en/events/energy-and-environment-2014-opatija-07670

Hrvatsko energetsko društvo je 28. studenoga o.g. održalo svoj 23. energetski forum

Dan energije u Hrvatskoj s temom: “KAKO DEFINIRATI i IMPLEMENTIRATI ENERGETSKU POLITIKU U SVJETLU NOVIH SMJERNICA EU-a ZA 2030. GODINU

http://www.hed.hr/arhiva/forum23.html

Plan rada u 2015. godini

10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, September 27 – October 3, 2015, Dubrovnik, Croatia

http://www.dubrovnik2015.sdewes.org/

Međusobno informiranje i razmatranje različitih energetskih tema smatramo važnom aktivnosti Odjela. Nastojati doći do zajedničkog stajališta, te zatim djelovati da se to primjeni u razvoju energetike u Hrvatskoj, naš je cilj.

Na Odjelu je dogovoreno da se dva do tri puta godišnje organiziraju predavanja i diskusije o aktualnim temama iz energetike.