Odbor Znanstvenog fonda HATZ-a

Odbor Znanstvenog fonda (2017-2021.)

PREDSJEDATELJ 

  1. Prof. dr. sc. Željko Tomšić

ZAMJENICA PREDSJEDATELJA

2. Prof. dr. sc. Vesna Lelas

Članovi

3. Prof. dr. sc. Zvonko Dragčević

4. Prof. dr. sc. Bojan Jerbić (po funkciji)

5. Prof. dr. sc. Siniša Srbljić

 

 

 

Odbor Znanstvenog fonda

IZVJEŠTAJ O RADU U 2014.GODINI

1.         Uvodne napomene

Predsjedništvo HATZ na 2. Sjednici (po „starom statutu) održanoj 26.rujna 2013.g. donijelo je ODLUKU o imenovanju članova

ODBORA ZAKLADE AKADEMIJE

u mandantnom razdoblju 2013.-2017.g.

Prof. dr.sc.Josip  Marušić, predsjedatelj i članovi: dr.sc. Goran Granić, prof.dr.sc. Zvonko Dragčević (po funkciji), prof.dr.sc. Vedran Mornar, prof.dr.sc. Zdravko Terze (po funkciji)

Do rujna 2014.g. Odbor Zaklade je radio u skladu s PRAVILNIKOM O ZAKLADI AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE koji je donijet 27. Ožujka 2010.g. te održao tri sjednice od rujna 2013.g. do rujna 2014.g.

U skladu s aktualnim STATUTOM HATZ (16.svibanj 2014.g.) u poglavlju VII navedene su slijedeće obveze i zadaci  ZNANSTVENOG FONDA AKADEMIJE:

Članak 41

Akademija je ustanovila Znanstveni fond Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (u daljnjem tekstu Fond). Cilj Fonda je:

  • osiguranje financijskih sredstava za nagrade koje Akademija dodjeljuje;
  • sufinanciranje znanstvenih projekata u kojima sudjeluje Akademija;
  • pomaganje mladim znanstvenicima tehničkih struka, posebno dobitnicima nagrade Vera Johanides, u stjecanju znanja i vještina te poticanje njihove međunarodne afirmacije kroz obrazovanje, sudjelovanje na znanstvenim skupovima i napredovanje u znanstvenoistraživačkom radu.

Znanstvenim fondom upravlja Odbor koji imenuje Skupština Akademije na prijedlog Predsjedništva.

Članak 42

Fond svoja sredstva ostvaruje donacijama iz gospodarstva, državnog proračuna, dijela prihoda Akademije te poklonima ili donacijama fizičkih ili pravnih osoba. Odluku o prihvaćanju sredstava za djelovanje Fonda donosi Odbor Fonda na osnovi svoga godišnjeg programa koji usvaja Predsjedništvo Akademije.

Djelovanje Fonda odvija se prema odredbama Pravilnika o Znanstvenom fondu Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, koji donosi Predsjedništvo.

           

2.         Aktivnosti Odbora znanstvenog fonda HATZ u 2014.

Na osnovu zaključka s 32. Sjednice Uprave HATZ od 16. rujna 2014.g. održana je sjednica Odbora Znanstvenog fonda HATZ (Odbora ZFA) dana 26.rujna 2014.g.  Za sjednicu Odbora ZFA dostavljen je

Prijedlog usklađivanja starog Pravilnika o Zakladi HATZ (iz 2010.g.) s novim STATUTOM HATZ te preimenovanje u PRAVILNIK O ZNANSTVENOM FONDU HATZ.

PRAVILNIK je prihvaćen na 7. Sjednici PREDSJEDNIŠTVA HATZ dana 6. Listopada 2014.g.

Pod r.brojem 1 navedene su obveze Odbora Znanstvenog fonda HATZ, a Predsjedništvo je 16.rujna potvrdilo iste članove ODBORA Znanstvenog fonda do 2017.godine. U skladu s navedenim obvezama po članku 41. I 42. Aktualnog STATUTA HATZ Odbor znanstvenog fonda obavljao je aktivnosti do kraja 2014.g.

Nažalost zbog situacije u gospodarstvu Hrvatske odnosno rezultatima poslovanja (do)sadašnjih donatora za osiguranje financijskih sredstava koja su namijenjena za dodjelu nagrada i priznanja HATZ (po članku 40 aktualnog STATUTA) ostvarena su u manjem iznosu).

Financijski pokazatelji o ostvarenju namijenskih sredstava Znanstvenog fonda HATZ dati su u Izvještaju  o financijskom poslovanju HATZ u 2014.g.

 

PLAN RADA ODBORA ZNANSTVENOG FONDA U 2015.G.

Odbor Znanstvenog fonda HATZ u 2015.g. planira raditi u skladu s člankom 41. i 42. aktualnog STATUTA i Pravilnika o Znanstvenom fondu HATZ.

Dodatne aktivnosti planiraju se u iznalaženju sredstava za sufinanciranje znanstvenih  projekata u kojima sudjeluje HATZ – u razdoblju do 2017.g.  S Upravom HATZ  – Odbor ZF planira povećanje prihoda za pomaganje mladim znanstvenicima tehničkih struka u procesu njihovog daljnjeg obrazovanja, sudjelovanja u znanstvenom radu i poticanju njihove međunarodne afirmacije.

Sastavni dio plana rada Odbor ZF je i suradnja s Odborom za nagrade i priznanja HATZ na čijim sjednicama sudjeluje i predsjedatelj Odbora znanstvenog fonda HATZ.

Pored rada Odbora znanstvenog fonda u cilju ostvarenja više financijskih sredstava za nagrade i priznanja potrebno je veće anagažiranje tajnika svih Odjela HATZ.

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close