Odjel građevinarstva i geodezije

5. ODJEL GRAĐEVINARSTVA I GEODEZIJE

Tajnik:                     Meho Saša Kovačević
Zamjenik tajnika:  Damir Medak

Tajnici odjela
Redoviti članovi Akademije (6/13)
Emeritusi Akademije (+15)
Suradnici Akademije (6/10)
Međunarodni članovi Akademije (2/2)
Tajnici odjela

Tajnik odjela

Kovačević Meho Saša  Prof. dr. sc. Kovačević Meho Saša, e-mail: msk@grad.hr


Zamjenik tajnika

Medak Damir  Prof. dr. sc. Medak Damir, e-mail: damir.medak@geof.hr

Redoviti članovi Akademije (6/13)

Dujmović Darko  Prof. dr. sc. Dujmović Darko, e-mail: dujmovic@grad.hr


 

Marović Pavao  Prof. dr. sc. Marović Pavao, e-mail: marovic@gradst.hr


Medak Damir  Prof. dr. sc. Medak Damir, e-mail: damir.medak@geof.hr


Mihanović Ante  Prof. dr. sc. Mihanović Ante, e-mail: Ante.Mihanovic@gradst.hr


  Prof. dr. sc. Ožanić Nevenka, e-mail: #


Pribičević Boško  Prof. dr. sc. Pribičević Boško, e-mail: bpribic@geof.hr


 

Emeritusi Akademije (+15)

Androić Boris  Prof. dr. sc. Androić Boris, e-mail: androic@grad.hr


Aničić Dražen  Prof. dr. sc. Aničić Dražen, e-mail: drazen.anicic@a1net.hr


Beslać Jovo  Prof. dr. sc. Beslać Jovo, e-mail: jovo.beslac@igh.hr


Biondić Božidar  Prof. dr. sc. Biondić Božidar, e-mail: bbiondic@usa.net


Bjegović Dubravka  Prof. dr. sc. Bjegović Dubravka, e-mail: dubravka@grad.hr


Čaušević Mehmed  Prof. dr. sc. Čaušević Mehmed, e-mail: mcausevic@gradri.uniri.hr


Dvornik Josip  Prof. dr. sc. Dvornik Josip, e-mail: dvornik@grad.hr


Frančula Nedjeljko  Prof. dr. sc. Frančula Nedjeljko, e-mail: nfrancul@geof.hr


Lapaine Miljenko  Prof. dr. sc. Lapaine Miljenko, e-mail: mlapaine@geof.hr


Margeta Jure  Prof. dr. sc. Margeta Jure, e-mail: jure.margeta@gradst.hr


Marušić Josip  Prof. dr. sc. Marušić Josip, e-mail: josip.marusic12@gmail.com


Solarić Nikola  Prof. dr. sc. Solarić Nikola, e-mail: nsolaric@geof.hr


Sorić Zorislav  Prof. dr. sc. Sorić Zorislav, e-mail: zorislav.soric@grad.hr


Sršen Mate  Prof. dr. sc. Sršen Mate, e-mail: mate.srsen@gradri.hr


Žagar Zvonimir  Prof. dr. sc. Žagar Zvonimir, e-mail: zvonimir.zagar@zg.htnet.hr


 

Suradnici Akademije (6/10)

Arbanas Željko  Prof. dr. sc. Arbanas Željko, e-mail: zeljko.arbanas@gradri.uniri.hr


Biondić Ranko  Prof. dr. sc. Biondić Ranko, e-mail: rbiondic@gfv.unizg.hr


  Prof. dr. sc. Đapo Almin, e-mail: #


Kovačević Meho Saša  Prof. dr. sc. Kovačević Meho Saša, e-mail: msk@grad.hr


  Prof. dr. sc. Lakušić Stjepan, e-mail: #


Zrinjski Mladen  Prof. dr. sc. Zrinjski Mladen, e-mail: mladen.zrinjski@geof.unizg.hr


 

Međunarodni članovi Akademije (2/2)

  Prof. dr. sc. Kenneth George Gavin, e-mail: #


  Prof. dr. sc. Nenad Gucunski, e-mail: #

Napomena:
Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na  članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je  broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije,  no oni nisu članovi odjela. Numerus clausus ne odnosi se na emerituse  Akademije.

Rubrike označene kao X     predstavljaju slobodna mjesta u odjelima.

Odjel građevinarstva i geodezije – izvještaj o radu u 2018. godini

 

Odjel Građevinarstva i geodezije HATZ-a, na kraju 2018. godine u svom sastavu ima 14 emeritusa, 10 redovitih članova i 6 suradnika.

Sukladno Planu rada Odjela građevinarstva i geodezije HATZ-a, članovi Odjela su sudjelovali u pripremi, prijavi i realizaciji znanstveno istraživačkih projekata u cijelosti financiranih od Europske Unije u okviru programa Horizon 2020 te Hrvatske zaklade za znanost, kao i razvojnih projekata financiranih iz strukturnih fondova Europske Unije u suradnji s privatnim i javnim pravnim subjektima. Također su sudjelovali u realizaciji niza interdisciplinarnih razvojnih studija i projekata s relevantnim gospodarskim subjektima iz Hrvatske i inozemstva.

Posebno se ističe prijava projekta „Integrirane box barijere za zaštitu od poplave“, na natječaj „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“ Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program: „Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020“ s ciljem: „Povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljenje potreba gospodarstva“. Projekt je vrijedan 5.600.000 kn. Prijavitelj je Građevinski fakultet Zagreb, a partner tvrtka Monetrra d.o.o. Rijeka. Planirano je učešće HATZ-a kao podizvoditelja na nizu aktivnosti predviđenih projektom.

Provedene su aktivnosti na prijavi projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program: „Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020“. Projekt je vrijedan 118.000.000 kn. Prijavitelj je Državna Geodetska Uprava – DGU, a partneri su Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Grad Zagreb i Hrvatske vode. Planirano je savjetodavno učešće HATZ-a kroz aktivnosti provedbe pilot projekta –  Potresni rizik grada Zagreba ‒ infrastruktura, stanovništvo, građevine i kulturna dobra.

Započeta je realizacija projekta “Internacionalni studijski program Konstrukcije otporne na izvanredna djelovanja – Resilient Structures – InterStruct” u sklopu programa UP.03.1.1.02 “Internacionalizacija visokog obrazovanja” Europskog socijalnog fonda. Projekt je vrijedan 1.800.000 kn. Prijavitelj je Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek, a partneri na projektu su: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Hrvatska akademija tehničkih znanosti, Hrvatska komora inženjera građevinarstva i Udruga studenata Građevinskog fakulteta Osijek. U suradnji s Centrom za razvojne studije i projekte HATZ-a, Odjel će sudjelovati na izradi „Preporuka usklađenosti novog studijskog programa sa suvremenim stanjem i potrebama u znanstvenoj zajednici“.

U sklopu Programa obilježavanja 25. godišnjice HATZ-a provedene su sljedeće aktivnosti:

 • Promocija aktivnosti Akademije i Odjela u sklopu organizacije radionice na završnoj konferenciji EU HORIZON 2020 istraživačka projekta „DESTinationRAIL – Decision Support Tool for Rail Infrastructure Managers“, održanoj 26. i 27. travnja 2018. godine u Zagrebu. Radionica je bila posvećena primjeni autonomnih bespilotnih sustava i georadara u ocjeni stanja željezničkih nasipa.
 • Promocija aktivnosti Akademije i Odjela u sklopu organizacije radionice na međunarodnoj konferenciji CETRA 2018 – The 5th International Conference on Road and Rail Infrastructure, koja je održana od 17. do 19. svibnja 2018. godine u Zadru. Radionica je bila posvećena EU HORIZON 2020 istraživačkom projektu SAFE-10-T – Safety of Transport Infrastructure on the TEN-T Network“. Radionica je bila posvećena istraživanjima mogućnosti bežičnog povezivanja geodetske i geotehničke mjerne opreme za potrebe praćenja i analize dugotrajnog stanja naprezazanja i deformacija tunela u eksploataciji.

Na osnovi čl. 32, st. 2 Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske te odluke s 5. sjednice Predsjedništva Akademije, održane 18. travnja 2018. godine, Prof. dr. sc. Jure Margeta izabran je za redovitog člana HATZ-a. Sukladno čl. 25 Statuta Akademije i čl. 7, st. 4 Pravilnika o izboru u članstvo odluka je potvrđena na 35. godišnjoj Svečana skupština HATZ-a održanoj 21. svibnja 2018. u Staroj gradskoj vijećnici u Zagrebu.

Na osnovi čl. 32, st. 2 Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske te odluke s 1. sjednice Predsjedništva Akademije, održane 3. srpnja 2017. godine, 3. sjednice Predsjedništva Akademije, održane 18. prosinca 2017. godine, 4. sjednice Predsjedništva Akademije, održane 26. veljače 2018. godine i 5. sjednice Predsjedništva Akademije, održane 18. travnja 2018. godine, Prof. dr. sc. Zorislav Sorić izabran je u emeritusa HATZ-a. Sukladno čl. 25 Statuta Akademije i čl. 7, st. 4 Pravilnika o izboru u članstvo odluka je potvrđena na 35. godišnjoj Svečana skupština HATZ-a održanoj 21. svibnja 2018. u Staroj gradskoj vijećnici u Zagrebu.

 

Prof. dr. sc. Meho Saša Kovačević
Tajnik Odjela građevinarstva i geodezije

 

Odjel građevinarstva i geodezije – plan rada u 2019. godini

Odjel građevinarstva i geodezije će u 2019. godini nastaviti sa sudjelovanjem u pripremi, prijavi i realizaciji znanstveno istraživačkih projekata u cijelosti financiranih od Europske Unije u okviru programa Horizon 2020 te Hrvatske zaklade za znanost, kao i razvojnih projekata financiranih iz strukturnih fondova Europske Unije u suradnji s privatnim i javnim pravnim subjektima, kao i realizaciji niza interdisciplinarnih razvojnih studija i projekata s relevantnim gospodarskim subjektima iz Hrvatske i inozemstva.

Uz to se planiraju sljedeće aktivnosti:

 1. Redovito će se pratiti aktivnosti članova HATZ-a preko baze podataka članova odjela koja će omogućiti redovito ažuriranje i trenutan uvid u ostvareni broj bodova svakog člana Odjela sukladno usvojenim pravilima godišnjeg ocjenjivanja aktivnosti članova HATZ-a.
 2. Osiguranje podrške aktivnom radu članova Odjela u sklopu pojedinih tijela HATZ-a i to:
  • prof. dr. sc. Nevenka Ožanić u Odboru za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju,
  • prof. emer. dr. sc. Dubravka Bjegović u Odboru za međunarodnu suradnju,
  • prof. dr. sc. Dražen Aničić u Odboru za nagrade,
  • prof. dr. sc. Miljenko Lapaine u Odboru za etiku,
  • prof. dr. sc. Meho Saša Kovačević u Centru za razvojne studije i projekte,
  • prof. dr. sc. Boško Pribičević u Centru za razvojne studije i projekte,
  • prof. dr. sc. Damir Medak u Centru za geoinformacije i kartografiju,
  • prof. dr. sc. Mladen Zrinjski u Centru za geoinformacije i kartografiju,
  • prof. dr. sc. Ante Mihanović u Znanstvenom vijeću i
  • prof. emer. dr. sc. Božidar Biondić u Znanstvenom vijeću.
 1. Izbor 3 nova suradnika Akademije.
 2. Predlaganje znanstvenika za dobivanje odgovarajućih priznanja nakon što budu raspisani natječaji za nagrade HATZ-a.
 3. Suradnja sa stručnim udrugama iz polja građevinarstva i geodezije, na području zajedničkog organiziranja predavanja, radionica, seminara, okruglih stolova i javnih skupova. To se posebno odnosi na suradnju s Hrvatskim savezom građevinskih inženjera, Hrvatskom komorom inženjera građevinara i Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije.
 4. Aktivno učešće članova Odjela u radu HATZ-a, s posebnim naglaskom na objavljivanje znanstvenih radova, između ostalog i u izdanjima HATZ-a te izlaganjima na skupovima HATZ-a.

 

Prof. dr. sc. Meho Saša Kovačević
Tajnik Odjela građevinarstva i geodezije

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close