Odjel građevinarstva i geodezije

5. ODJEL GRAĐEVINARSTVA I GEODEZIJE

Tajnik:                     Meho Saša Kovačević
Zamjenik tajnika:  Damir Medak

Članstvo Emeritusi Akademije Redoviti članovi Akademije Suradnici Akademije
Androić Boris Čaušević Mehmed Biondić Ranko
Aničić Dražen Dujmović Darko Kovačević Meho Saša
Beslać Jovo Lapaine Miljenko Peroš Bernardin
Biondić Božidar Margeta Jure Puž Goran
Bjegović Dubravka Marović Pavao Szavits-Nossan Antun
Dvornik Josip Medak Damir Zrinjski Mladen
Frančula Nedjeljko Mihanović Ante
Kos Zorko Munjiza Ante
Kovačić Davorin Ožanić Nevenka
Marušić Josip Pribičević Boško
Solarić Nikola
Sorić Zorislav
Sršen Mate
Verić Franjo
Žagar Zvonimir
Međunarodni članovi Akademije: 0
Dopušteni broj: 2
Stanje: 16+(15) (15) 10 6
Dopušteno: 23 13 10

 

Napomena:
Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na  članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je  broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije,  no oni nisu članovi odjela. Numerus clausus ne odnosi se na emerituse  Akademije.

Rubrike označene kao X     predstavljaju slobodna mjesta u odjelima.

Odjel građevinarstva i geodezije

IZVJEŠTAJ O RADU U 2014. godini

U 2014. godini rad Odjela se odvijao putem nekoliko sastanaka članova i većim dijelom elektronskom komunikacijom vezano za:

 1. Izrada projektnog prijedloga
 2. Izbor novih članova
 3. Predlaganje mladih znanstvenika za      nagradu Akademije
 4. Davanje suglasnosti za pokroviteljstva
 5. Plan aktivnosti za 2015. godinu

1.       Izrada projektnog prijedloga

U prethodnom razdoblju na prijedlog emeritusa prof.dr.sc. Zvonimira Žagara i prof. dr.sc. Zorana Sorića radilo se intenzivno na pripremi prijedloga projekta „POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA – INFRASTRUKTURA, STANOVNIŠTVO, GRAĐEVINE I KULTURNA DOBRA“ s kojim bi se išlo na natječaj za Strukturne fondove.

Predlagatelj projekta bio bi GRAD ZAGREB URED ZA UPRAVLJANJE

U HITNIM SITUACIJAMA GRADA ZAGREBA, a voditelj u projekta bi bila AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE / GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Ovim projektom želi se ustanoviti rizik kojemu mogu biti izloženi stanovnici i infrastrukturne i druge građevine u slučaju jakog potresa. Za ostvarenje ciljeva projekta nužno je obraditi četiri cjeline problema: a) definirati potresnu opasnost (seizmički hazard), b) popisati vrste građevina s obzirom na njihove građevne značajke, funkciju, nastanjenost i ulogu neposredno nakon potresa, c) provesti procjenjivanje oštetljivosti korištenjem izrađene baze podataka i višegodišnjih iskustava stručnjaka o ponašanju građevina u potresu i d) utvrditi mogući rizik za stanovnike i imovinu. Glavni je cilj projekta doći do novih, znanstveno i stručno utemeljenih spoznaja koje će poslužiti službama Grada Zagreba da kao odgovorni donositelji odluka odluče o mjerama koje treba poduzeti u narednom kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju kako bi se ljudske žrtve i gospodarski gubici nakon velike prirodne katastrofe svele na najmanju moguću mjeru. U zaključnim analizama nastojat će se utvrditi one kritične aktivnosti koje treba provesti prve i odrediti one kritične građevine čiju potresnu otpornost treba u kratkom roku povećati kako bi se umanjio rizik njihova rušenja ili teškog oštećenja.

Prijedlog projekta temeljem kojeg se diskutiralo na sastancima Odjela uradio je prof.dr.sc. Dražen Aničić. Članovi Odjela su sudjelovali na nekoliko sastanaka sa suradnicima iz grada Zagreba, Zadnja aktivnost vezana uz projekt bila je predstavljanje projekta 15. svibnja 2014. godine u prostorijama Ureda za upravljanje hitnim situacijama. Projekt je predstavio prof.dr.sc. Dražen Aničić.

Na predstavljanju su bili prisutni, osim predlagača,  predstavnici Građevinskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Državne geodetske uprave, Seizmološke službe RH i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon predstavljanja i diskusije pokazalo se da do raspisa natječaja neće doći dok Državna uprava za zaštitu i spašavanje ne završi svoj elaborat koji mora biti dostavljen i prihvaćen od strane nadležnih tijela EU.

Dana 3. rujna 2014. donesen je Zaključak o prihvaćanju Inicijative za pokretanje projekta Potresni rizik Grada Zagreba – infrastruktura, stanovništvo, građevine i kulturna dobra  što je objavljeno u Službenom glasniku Grada Zagreba 20/14 od 27. rujna 2013.

Do sada je prihvaćena faza 3/5 Projektnog prijedloga projekta Potresni rizik Grada Zagreba – infrastruktura, stanovništvo, građevine i kulturna dobra i imenovan je koordinatora projekta Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, što je objavljeno u broju 1/2015 Službenog Glasnika grada Zagreba od 28. siječnja 2015.

U narednom periodu slijedi prihvaćanje 4/5 i poslano na odobrenje Uredu gradonačelnika.

2.       Izbor novih članova

U postupku izbora u 2014. godini započele su aktivnosti za dva nivoa članstva koja će biti dovršena u 2015. godini:

a)    Postupak izbora novih članova

b)    Postupak izbora članova suradnika u članove Akademije.

a)      Postupak izbora novih članova

Postupak izbora za nove članove i to za:

 • kandidata Izv. prof. dr. sc. Ranka Biondića diplomiranog      inženjera geologije i zaposlenika Geotehničkog fakulteta –      prijavljen 12.11.2014.
 • kandidata Prof. dr. sc. Juru Margetu zaposlenika      Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu –      prijavljen 09.12.2014.
 • kandidata Prof. dr. sc. Mehu Sašu Kovačevića zaposlenika      Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – prijavljen 09.12.2014.

b)      Postupak izbora članova suradnika u članove Akademije

Postupak izbora za članove Akademije dosadašnjih članova suradnika  i to za:

 • Kandidata prof.dr.sc. Boška Pribičevića
 • Kandidata umirovljenog prof.dr.sc. Davorina Kovačića
 • Kandidata prof.dr.sc. Dubravka Bjegović.

3.       Predlaganje mladih znanstvenika za nagradu Akademije.

Proveden je postupak predlaganja mladih znanstvenika za nagradu Akademije Vera Johanidesza 2014. godinu,  koja se dodjeljuje mladim znanstvenicima koji su u proteklih pet godina ostvarili zamjetan osobni znanstveni ili stručni napredak ili postigli zapaženi doprinos u području koje istražuju.

Na natječaj se javila kandidatkinja dr.sc. Marijanu Serdar, dipl.ing.građ., zaposlenica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na radnom mjestu višeg asistenta u Zavodu za materijale, koja je trenutno na znanstvenom usavršavanju  u Francuskoj (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies, CEA, Saclay, Laboratoire d’étude du comportement des bétons et des argiles, LECBA) i radu na projektu „Istraživanja dugotrajne korozije čelika uzrokovane karbonatizacijom u sustavima za zbrinjavanje radioaktivnog otpada“.

4.       Davanje suglasnosti za pokroviteljstva

Tijekom 2014. Godine Odjel građevinarstva i geodezije dao je suglasnost za pokroviteljstvo na nekoliko skupova kako slijedi:

–       1st International Interdisciplinary Scientific Conference titled „Global Environment, Stakeholders’ Profile and Corporate Governance in Geodesy“ organiziranog od strane Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

–       RILEM TC 230-PSC workshop “Performance-based specifications and control of concrete durability” organiziranog od strane Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Plan aktivnosti za 2015. godinu

U 2015. godini aktivnosti će se odnositi na:

–       organizaciju i stvaranje timova za provedbu projekta „POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA – INFRASTRUKTURA, STANOVNIŠTVO, GRAĐEVINE I KULTURNA DOBRA“,

–       davanja suglasnosti za pokroviteljstva

–       organizacija konferencija, simpozija i skupova u organizaciji fakulteta iz područja Odjela i Akademije,

–       Organizacija Okruglih stolova s temama od značaja iz područja djelokruga Odjela za građevinarstvo i geodeziju.