„Tehničke znanosti“ Vol. 21(1) 2017

„Tehničke znanosti“ Vol. 21(1) 2017 (.pdf)

Sučelja mozga i računala

Invazivno EEG monitoriranje i njegova primjena u kirurškom liječenju pacijenata s farmakorezistentnom epilepsijom

Uloga evociranih potencijala u multiploj sklerozi

Vibracijski evocirani potencijali

Važnost podražaja i paradigmi kod slušnih evociranih potencijala

Aktualne i predstojeće aktivnosti Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u 2017. godini