Gospodarsko vijeće

Skupština Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, na svojoj 34. (elektroničkoj) sjednici održanoj 29. travnja 2018. godine, donijela je novi Statut HATZ-a kojim je u čl. 39 uvedeno Gospodarsko vijeće kao savjetodavno tijelo Akademije u poslovima suradnje Akademije i gospodarstva.

Na Svečanoj (35. godišnjoj) Skupštini, održanoj 21. svibnja 2018. godine proglašeni su sljedeći članovi  gospodarstvenici Akademije koji čine Gospodarsko vijeće:

 1. Ante Ćurković (EKO d.o.o.)
 2. Kažimir Vrankić (HEP d.d.)
 3. Aleksandar Danilovski (Xellia Pharmaceuticals d.o.o.)
 4. Đuro Horvat (TEHNIX d.o.o.)
 5. Tvrtko Perković (INA d.d.)
 6. Darinko Bago (KONČAR – Elektroindustrija d.d.)
 7. Zvonimir Viduka (ALTPRO d.o.o.)
 8. Luka Burilović (Hrvatska gospodarska komora)
 9. Saša Cvetojević (INSAKO d.o.o.)

Gospodarsko vijeće HATZ-a
Zagreb, 19.studenog 2018.

Izvješće o radu Gospodarskog vijeća za 2018. godinu

U 2018. održani su dva sastanka (sjednice):

 1. (konstituirajuća) sjednica Gospodarskog vijeća HATZ-a, održana 2. srpnja 2018. godine

Na konstituirajućoj sjednici Gospodarskog vijeća članovi Vijeća su se međusobno upoznali kroz samopredstavljanje, ističući svoje dosadašnje djelovanje u sredinama iz kojih dolaze.  Raspravljalo se o Poslovniku Gospodarskog vijeća, dane su određene sugestije na Poslovnik koji je potom poslan Upravi HATZ-a na usvajanje. Izabran je zamjenika predsjedatelja Gospodarskog vijeća iz redova članov gospodarstvenika; jednoglasno je izabran gospodin Darinko Bago, predsjednik uprave Končar Elektroindustrija d.d. za zamjenika predsjedatelja Gospodarskog vijeća. Na sjednici su također raspravljane pojedinačne ideje i prijedlozi članova Gospodarskog vijeća o oblicima i načinu suradnje HATZ-a s gospodarstvom za  kratkoročno razdoblje (četiri godine). Predloženo je da članovi Gospodarskog vijeća iznose svoja mišljenje o pojedinim važnim pitanjima iz područja tehničkih ili biotehničkih znanosti u obliku „Mišljenje HATZ-a“ (position paper) koja bi se raspravljala na tematskim sjednicama Gospodarskog vijeća.


 1. sjednica Gospodarskog vijeća HATZ-a, održana, 26. listopada 2018. godine u poduzeću Tehnix, Donji Kraljevec

Unatoč činjenici da nije postojao kvorum te da se nisu mogli donositi pravovaljani prijedlozi, raspravljan je prijedlog programa (position paper) kojega je inicirao gospodin Đuro Horvat, predsjednik kompanije Tehnix d.o.o: Zaštita okoliša i zbrinjavanje komunalnog otpada.

Gospodin Horvat istaknuo je da je kompanija Tehnix razvila inovativnu suvremenu tehnologiju za reciklažu komunalnog otpada (MBO-Te) koja predstavlja značajnu sastavnicu kružnog gospodarstva (circular economy).  Naime, kako je istaknuo, recikliranje je samo jedan dio od pet tehnoloških faza kružnog gospodarstva. Također je istaknuo da pored ekonomskih učinaka, reciklaža doprinosi i očuvanju ekosustava.


Plan rada Gospodarskog vijeća za 2019. godinu

Za 2019. godinu planiraju se održati dvije sjednice na unaprijed pripremljeni prijedlog programa – prijedlog pripremaju članovi Gospodarskog vijeća.


IZVJEŠĆE

3. sjednice Gospodarskog vijeća HATZ-a,

održane u petak, 29. ožujka 2018. godine s trajanjem 14:00-!7:00

Dom HATZ-a, Kačićeva 28, Zagreb

 

 1. sjednica Gospodarskog vijeća održana je u obliku radionice na temu Potrebe hrvatskoga gospodarstva za cjeloživotnim obrazovanjem s naglaskom na srednjoškolsko strukovno obrazovanje. Pozvane institucije/predavači bili su:
 • Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, gospodin Marko Pavić – ministar, marko.pavic@mrms.hr
 • Tehnix d.o.o., Donji Kraljevec, gospodin Đuro Horvat – predsjednik kompanije, djuro.horvat@tehnix.com
 • Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, gospodin Mile Živčić – ravnatelj, ured@asoo.hr
 • Pučko otvoreno učilište, gospodin Ivan Šutalo – ravnatelj, ivan.sutalo@pou.hr
 • HGK, gospodin Božo Pavičin – voditelj odjela za obrazovanje, bozo.pavicin@hgk.hr
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb, gospođa Marija Halić – v.d. predstojnica, marija.halic@hzz.hr

Zbog spriječenosti drugim obvezama izostao je ministar Marko Pavić.

Održano je pet prezentacija koje su, svaka na svoj način, ukazale na aktualne, ali i buduće probleme povezane s temom Radionice. Također su kroz izlaganja te raspravu koja je uslijedila nakon prezentacija izneseni prijedlozi koji bi usmjerili srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih prema održivim ciljevima na dobrobit hrvatskog gospodarstva i društva.

Najvažniji zaključci Radionice

Strukovno uz visoko obrazovanje smatra se najvažnijim dijelom obrazovnog sustava glede razvoja konkurentnog i održivog gospodarstva te razvoj društva. Jednako važnu ulogu u brzom odgovoru na potrebe gospodarstva u dijelu prekvalifikacija, osposobljavanja i usavršavanja radnika ima i sustav obrazovanja odraslih. Da bi tako i bilo potrebno ih je trajno usklađivati s potrebama tržišta rada. Zato strukovne škole i ustanove za obrazovanje odraslih s jedne te poslodavci s druge strane moraju zajednički izgrađivati sustav strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih koji će biti u funkciji zadovoljavanja potreba poslodavaca s jedne te kvalitetniju zapošljivost i socijalnu uključivost pojedinca s druge strane. U tom smislu potrebno je modernizirati strukovno obrazovanje izradom suvremenih kurikuluma kroz suradnju obrazovnih institucija i poslodavaca, što uključuje izradu standarda zanimanja s jasno definiranim poslovima i potrebnim kompetencijama za obavljanje određenih poslova te izradu standarda kvalifikacija. Također, nužno je provoditi osmišljenu promociju strukovnog obrazovanja na razne načine kao što su medijske kampanje i popularizacija natjecanja učenika.

Za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj preko 600 ustanova nude svoje obrazovne usluge nezaposlenim i zaposlenim osobama u funkciji osnaživanja njihove konkurentnosti, lakše zapošljivosti i kvalitetnijeg profesionalnog razvoja. Otvorenost poslodavaca za iskazivanje svojih trenutačnih i budućih potreba za kvalifikacijama te spremnost prihvaćanja učenika i polaznika programa obrazovanja odraslih na mentoriranje i provedbu praktične nastave dobro je polazište za osuvremenjivanje sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih te posljedično i razvoj gospodarstva te društva u cjelini.

Na radionici su istaknuti i primjeri dobre prakse u nekim dijelovima Hrvatske (Međimurska županija) u kojima se strukovnom obrazovanju poklanja velika pažnja sinergijom lokalne zajednice, strukovnih škola i poduzetnika. Tamo gotovo i nema nezaposlenih i tamo vlada veliki interes za strukovna obrazovanja, posebno metaloprerađivačka. U takvim sredinama bit će nesumnjivo lakše provesti usklađenost srednjoškolskih strukovnih programa s globalnim trendovima tehnološkog razvoja gospodarstva. U takvim se sredinama potiču i stvaraju tehnološke inovacije kojih je među ostalim protagonist kompanija Tehnix.

Zbog niza zanimljivih podataka ovom se izvješću prilažu pdf prezentacije:

 • Potrebe hrvatskoga gospodarstva za cjeloživotnim obrazovanjem s naglaskom na srednjoškolsko strukovno obrazovanje, Marija Halić i
 • Potrebe hrvatskoga gospodarstva za cjeloživotnim obrazovanjem s naglaskom na srednjoškolsko strukovno obrazovanje, Božo Pavičin.

Predsjedatelj Odbora za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju HATZ-a i


IZVJEŠĆE

4. sjednice Gospodarskog vijeća HATZ-a,

održane u petak, 11. listopada 2019. godine s trajanjem 11:30-14:30

Donji Kraljevec, Donji Kraljevec, Ul. Braće Radića 35.

 

Prisutni:     prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, predsjedatelj,

Đuro Horvat,

Darinko Bago,

dr. sc. Aleksandar Danilovski,

Zvonimir Viduka,

Izostali:      Luka Burilović,

Saša Cvetojević,

dr. sc. Ante Ćurković,

Tvrtko Perković,

dr. sc. Kažimir Vrankić.

Prisutni po funkciji:  prof. dr. sc. Vladimir Andročec, predsjednik HATZ-a,

Glavna tema na sastanku Gospodarskog vijeća odnosila se na zaštitu okoliša. U svojoj prezentaciji pod nazivom „Nove tehnologije za bioreaktorsko kompostiranje i gospodarenje otpadom usklađena sa direktivom EU kojom se postiže kružno gospodarstvo“ gospodin Đuro Horvat, inovator i vlasnik Tehnixa, prikazao je inovativni koncept potpune reciklaže komunalnog otpada – MO-BO-TO koji je usmjeren na odlaganje, prikupljanje, reciklažu i uporabu otpadnog materijala. Radi se inovativnoj tehnologiji koja omogućuje izgradnju suvremenih tipskih tvornica za potpunu industrijsku reciklažu prikupljenog komunalnog otpada tipskih kapaciteta 5t/h, 10t/h, 15t/h, 20t/h, 40t/h i 80t/h. Proizvodni procesi kompanije Tehnix logistički su povezani kroz pet postrojenja: postojanje za mehaničku obradu i sortiranje otpada; postrojenje za biološku obradu i proizvodnju bio-komposta; postrojenje za termičku obradu i baliranje RDF goriva; centar za ponovnu uporabu odloženih proizvoda; solarna elektrana montirana na krovištu snage 400 kW.

U nastavku svojega izlaganja g. Horvat osvrnuo se na aktualna pitanja eko politike Europske unije te prijedloge i zaključke Odbora za politiku okoliša EU, naglašavajući da su zaključci pravno obvezujuća osnova za dozvole i izgradnju novih reciklažnih postrojenja. Cilj je da se cjelovitim upravljanjem otpadom smanjuju odlagališta otpada i da se potiče kružno gospodarstvo tj. da se otpada pretvara u uporabne materijale i energiju. U tom kontekstu istaknuto je da bi nacionalne vlasti/lokalne zajednice trebale biti u mogućnosti usmjeravati trošenje alociranog novca, s naglaskom na stvaranje novih „zelenih radnih mjesta“ u ruralnim zajednicama.

Nakon prezentacije uslijedila je rasprava te je istaknuto da bi se Akademija tehničkih znanosti Hrvatske trebala, preko svojih odbora, centara i odijela,  aktivnije uključiti u problematiku zbrinjavanja otpada u urbanim i ruralnim sredinama po konceptu kružnog gospodarstva o čemu će se upoznati i odgovorne u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Članovi Gospodarskog vijeće nakon sjednice razgledali su proizvodne pogone i proizvode Tehnixa i uvjerili se da se radi o kompaniji suvremeno organiziranoj sa svjetski konkurentnim proizvodima.

Predsjedatelj Odbora za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju HATZ-a i

 

Predsjedatelj Gospodarskog vijeća
Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close