Odjel grafičkog inženjerstva

6. ODJEL GRAFIČKOG INŽENJERSTVA

Tajnik:                     Klaudio Pap
Zamjenik tajnika:  Darko Agić

Tajnici odjela
Redoviti članovi Akademije (2/4)
Emeritusi Akademije (+5)
Suradnici Akademije (6/6)
Međunarodni članovi Akademije (2/2)
Tajnici odjela

Tajnik odjela

Pap Klaudio  Prof. dr. sc. Pap Klaudio, e-mail: klaudio.pap@zg.t-com.hr


Zamjenik tajnika

Agić Darko  Prof. dr. sc. Agić Darko, e-mail: darko.agic@grf.hr

Redoviti članovi Akademije (2/4)

  Prof. dr. sc. Milković Marin, e-mail: marin.milkovic@unin.hr


Pap Klaudio  Prof. dr. sc. Pap Klaudio, e-mail: klaudio.pap@zg.t-com.hr


 

Emeritusi Akademije (+5)

Agić Darko  Prof. dr. sc. Agić Darko, e-mail: darko.agic@grf.hr


Babić Darko  Prof. dr. sc. Babić Darko, e-mail: babic@grf.hr


Bolanča Stanislav  Prof. dr. sc. Bolanča Stanislav, e-mail: stanislav.bolanca@hatz.hr


Bolanča Zdenka  Prof. dr. sc. Bolanča Zdenka, e-mail: zbolanca@hatz.hr


Žiljak Vilko  Prof. dr. sc. Žiljak Vilko, e-mail: vilko.ziljak@zg.t-com.hr


 

Suradnici Akademije (6/6)

Bolanča Mirković Ivana  Prof. dr. sc. Bolanča Mirković Ivana, e-mail: ibolanca@grf.hr


  Prof. dr. sc. Mikota Miroslav, e-mail: #


Modrić Damir  Prof. dr. sc. Modrić Damir, e-mail: damir.modric@grf.hr


Mrvac Nikola  Prof. dr. sc. Mrvac Nikola, e-mail: nikola.mrvac@grf.hr


Vusić Damir  Prof. dr. sc. Vusić Damir, e-mail: dvusic@unin.hr


  Prof. dr. sc. Žiljak Gršić Jana, e-mail: #


 

Međunarodni članovi Akademije (2/2)

 

  Prof. dr. sc. Anayath Rajendrakumar, e-mail: #


  Prof. dr. sc. Kipphan Helmut, e-mail: #

Napomena:
Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na  članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je  broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije,  no oni nisu članovi odjela. Numerus clausus ne odnosi se na emerituse  Akademije.

Rubrike označene kao X predstavljaju slobodna mjesta u odjelima.

 

 1. Pregled rada Odjela u 2018. godini

Članovi Odjela/Centra su angažirani na organizaciji i provedbi  simpozija sudjelovanjem, u odborima kao i tijelima simpozija. Članovi Odjela za grafičko inženjerstvo učestvovali su u organizaciji tri Međunarodne konferencije:

 1. Međunarodne konferencije Printing & Design 2018 (16.03. i 17.03.2018.)

Za istu konferenciju je bilo prijavljeno 70 sudionika s održanih 55 znanstvenih radova. Konferencija se održavala u tri sekcije paralelno: jedna u dvorani Školske knjige, druga u dvorani Grafičkog fakulteta i treća u Krapini. Izlaganja su bila u streamingu za širu publiku. Odabrani radovi predloženi su za objavu u časopisu Polytehnic& Design kao i za časopis Acta Graphica.

 

 1. Međunarodna konferencije tiskarstva, dizajna i komunikacija ”Blaž Baromić” 2018. U Senju (od 12.09. do 15.09.2018)

Bilo  je prijavljeno 150 sudionika I 80 prijavljenih radova.  Odabrani radovi predloženi su za objavu u časopisu Polytehnic& design te za časopis Acta Graphica. Održan je okrugli stol s temom:” Standardi zanimanja u području grafičke tehnologije, multimedije i vizualnih komunikacija”.

 

 1. Međunarodna konferencije za materijale, tribologiju i recikliranje “MATRIB” u Veloj Luci na Korčuli (od 27.06. do 29.06.2018)

Članovi odjela sudjeluju aktivno u odborima časopisa Polytehnic& Design kao i časopisa Acta Graphica koji je  pod pokroviteljstvom Akademije.

 

Tijekom 2018. godine članovi Odjela objavili su 27 rada u raznim publikacijama, te 17 sudjelovanja na simpozijima.

Članovi odjela su bili aktivni članovi programskih odbora, znanstvenih, organizacijskih odbora ili kao recenzenti s 26 takvih aktivnosti.

Na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je dvodnevna (6.11. i 7.11.2018. godine) reakreditacija Preddiplomskog i diplomskog studija. Članovi odjela su dali veliki doprinos prilikom reakreditacijskih sastanaka kao i predsjednik  HATZ-u u ulozi vanjskog dionika).

Odjel Grafičkog inženjerstva je bio aktivni sudionik u stvaranju alumni udruge (AMAC GRF-a) Grafičkog falulteta.

Odjel je održao 2 sastanka na Grafičkom fakultetu i tri e-sastanka s tematikom aktivnosti i reguliranjem članstva.

 

 1. Plan rada Odjela za 2019. godinu

Odjel grafičkog inženjerstva aktivno će se uključiti u organizaciju triju znanstvenih konferencija s ciljem pokroviteljstva od HATZ-a:

 1. Međunarodne konferencije Printing & Design 2019, Zagreb
 2. Međunarodne konferencije tiskarstva, dizajna i komunikacija ”Blaž Baromić” 2019., Senj
 3. Međunarodne konferencije MATRIB 2019., Vela Luka

Za Engineering Power se predviđa gost urednik iz Odjela i tri do četiri članka iz područja grafičkog inženjerstva.

Članovi odjela će biti aktivni članovi programskih odbora časopisa, znanstvenih, organizacijskih odbora konferencija kao i recenzenti časopisa, posebno časopisa Polytechnic&Design i Acta Graphica.

Članovi odjela će surađivati u izradi poglavlja Grafičke tehnologije Hrvatske tehničke enciklopedije.

Odjel će organizirati barem dva predavanja s tematikom grafičkog inžinjerstva, multimedije i vizualnih komunikacija i barem dva okrugla stola s temom obrazovanja u području grafičke tehnologije na kojima bi sudjelovali najznačajniji gospodarstvenici iz tog područja.

 

Tajnik Odjela grafičkog inženjerstva
prof. dr. sc. Klaudio Pap

 

Plan rada Odjela grafičkog inženjerstva za 2017. godinu

 

 • S obzirom na aktivnosti Odjela prikazane u Izvještaju o radu Odjela za 2016 godinu, predviđaju se i aktivnosti za 2017. godinu:
 • Održat će se Simpozij Tiskarstvo 2017 početkom ožujka 2017.
 • Aktivnosti u organizacijskim i recenzentskim odborima predviđaju se kao i za 2016. godinu
 • Radovi koji će se objaviti bit će deklarirani kao radovi članova HATZ-a
 • Predviđa se okrugli stol na zadanu temu
 • Predviđa se prezentacija članova s inovacijskim temama

 

Prof. dr. sc. Darko Agić, tajnik Odjela grafičkog inženjerstva

 

Izvještaj o radu Odjela grafičkog inženjerstva u 2016. godini

 

 • Organiziran je i održaj Smpozij Tiskarstvo i dizajn 2016. Odrađene su sve pripremne radnje, organizacijske, znanstvene i recenzijske. Prisustvovalo je više od 50 sudionika, rad se je odvijao u četiri sekcije. Izdan je Zbornik radova.
 • Urednik Polytechnic &design Žiljak Vilko
 • Urednik Simpozija Sveučilišta u Kiseljaku Babić Darko
 • Sudjelovanje u sajmovima inovacija, nagrada na Sajmu inovacija Bruxelles, Žiljak Vilko, Pap Klaudio
 • Članovi sudjeluju u 16 recenzentskih/pogramskih  odbora

 

Objavljeni radovi članova odjela

Radovi u časopisima

 • Fajt, Siniša; Krhen,Miljenko; Milković, Marin., Sound Source Influence to the Room Acoustics Quality Measurement. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 2 (2015) ; 487-493 (SCIExpanded),
 • Krhen, Miljenko; Fajt, Siniša; Milković, Marin., Principal Component Analysis in Determining the Best Setup for Acoustic Measurements in Sound Control Rooms. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 5 (2015) ; 1327-1335 (SCIExpanded),
 • Lozić, Joško; Rončević, Ante; Lozić, Ines; Milković, Marin., The Croatian market of printed magazines and periodicals: the decrease trends of publishing in the wake of the global decrease of printed publications. // TechnoScience International Scientific Journal of Technical Science. 1 (2016) , 1; 40-53
 • Čerepinko, Darijo; Mrvac, Nikola; Milković, Marin., Očekivanja i zahtjevi potencijalnih korisnika grafičkog korisničkog sučelja “tablet novina”. // Tehnički glasnik. 9 (2015) , 1; 84-87
 • Lozić, Joško; Rončević, Ante; Milković, Marin., Global media industry in postmodernism: domination of brodcasting, and the tradition of publishing. // Megatrend Review. 12 (2015) , 3; 197-214
 • Lozić, Joško; Rončević, Ante; Lozić, Ines; Milković, Marin., The Croatian market of printed magazines and periodicals: the decrease trends of publishing in the wake of the global decrease of printed publications. // TechnoScience International Scientific Journal of Technical Science. 1 (2016) , 1; 40-53
 • Čerepinko, Darijo; Mrvac, Nikola; Milković, Marin., Očekivanja i zahtjevi potencijalnih korisnika grafičkog korisničkog sučelja “tablet novina”. // Tehnički glasnik. 9 (2015) , 1; 84-87
 • Lozić, Joško; Rončević, Ante; Milković, Marin., Global media industry in postmodernism: domination of brodcasting, and the tradition of publishing. // Megatrend Review. 12 (2015) , 3; 197-214
 • 1.3.4.4. Šimović, Vladimir; Varga, Matija; Milković, Marin.. Security of e-data in sensitive information systems. // Int. J. of Innovation and Learning. 18 (2015.) ; 487-517
 • Milković Marin: Visual Psychophysics and design: Međunarodna konferencija tiskarstva  Blaž Baronić 2016
 • Hajdek.K, Budimir I., Milković M.: Razlike u percipiranim svjetlinama kod akromatskih reprodukcija uvjetovanih manifestacijom simultanog kontrasta, Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić 2016
 • Brekalo S, Pap K, Stanić Loknar N:Oprimuzation of automatic variable  graphic layuot and imposition   2016, Tech Gasette (1) 23, 91-98
 • Klaudio Pap, Ivana Žiljak Stanimirović, Denis Jurečić, Martina Friščić, Package design on transparent polimer materijal with simulation of  infrared colors

Radovi u zbornicima radova 

 • Josipa Lajkovič, Klaudio Pap, Mario Barišić; NORMIRANJE VIRTUALNOG MODELA GRAFIČKE DORADE ZA SABIRANJE I UVEZIVANJE ARAKA ŽICOM VIRTUAL MODEL GRAPHIC BINDERY FOR PROCESSING GATHERING AND BINDING SHEETS WIRE, Tiskarstvo i dizajn 2016
 • Sanja Brekalo, Klaudio Pap, Nevenka Breslauer; UTJECAJ VRSTE TVRDOG DISKA NAVRIJEME IZVRŠAVANJA SKRIPTNIH ZADATAKA PRI LIKOM OPTIMIZACIJE DIGITALNE GRAFIČKE PRIPREME: INFLUENCE OF HARD DRIVE TYPE ON SCRIPT EXECUTION TIME IN DIGITAL PREPRESS OPTIMISATION, Tiskarstvo i dizajn 2016
 • Jana Žiljak Vujić, Klaudio Pap, Anastasios Polities, Petar Miljković, Infrared graphic as digital art on post stamps, ICCMTD; 27-29 May 2016
 • Maja Turčić, Klaudio Pap: DYNAMIC MATHEMATICAL LAYOUT IN E-BOOKS, Tehnički vjesnik, In Print, 2016

Radovi u Godišnjaku HATZ-a

 • Gojo M, Stanković, V. Grekulović, T Cigula,Effect of embedded TiO2 particles into electroplated nickel coatings on the surface roughness, Ann. 2015 Croat. Acad. Eng. (ed. V. Andročec), Zagreb, (2016), 97-109. ISSN: 1332-3482
 • Bolanča Mirković, Ivana; Vukoje Marina; Majnarić, Igor; Bolanča, Zdenka, LEP tecnology prints recycling in the function of voltage changes of developing drum and squeegee roller // Proceedings of International conference of matreials, wear, recycling MATRIB 2015 / Ćorić, Danko ; Žmak Irena (ur.)., Zagreb, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, 2015. 55-66 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 • Ivana Bolanča Mirković, Zdenka Bolanča, Deinking novina u funkciji procesa tiska i formulacije bojila (deinking of newsprints in fu nct ion of printing process), Tiskarstvo i dizajn 2016 , Zagreb 2016
 • Ivana Bolanča Mirković, Zdenka Bolanča, FORMULACIJE BOJILA DE INKING OF NEWSPRINTS IN FU NCT ION OF PRINTING PROCESS AND INK FORMULATION
 • Bolanca Z, Bolanca Mirković I., Bevandić J., Medek G: Oporaba laminirane kartonske ambalaže, Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić 2016
 • Bolanca Mirković I-., Medek G, Bolanca Z.: Utjecal okoliša na optička svojstva nekih ambalažnih materijala, Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić 2016
 • Rajendrakumar Anayath, Ana Agić, Vilko Žiljak, Agić Darko Sigurnosna i sakrivena tehnologija NIR dvojne slike na obojenom pamučnom materijalu Tiskarstvo i dizajn 2016 , Zagreb 2016
 • Ziljak Vilko, Agic, Darko: Rajendrakumar Anayath; Broadening INFRARED technology on cotton fabric coloration with double information ability in visual and infrared spectra; TTEM Vol 11, No1, 2016
 • Rajendrakumar Anayath, Agić Ana, Vilko Žiljak, Agić Darko: BINDERY FOR PROCESSING GATHE RING AND BINDING SHEET S WIRE, Tiskarstvo i dizajn 2016 , Zagreb 2016
 • Babić Darko, Marija Garić, Tuzović Amra: Kontrola kvalitete u knjigoveštvu – drugačiji način gledanja, 5. International Scientific Symposium of Graphic Technology and Design, Architecture GeTID&teh 2016, Book of abstracts, Travnik, listopad  2016, Univerzitet u travniku
 • Babić Darko, Garić Marija, Tuzović Amra; Suvremeni svijet i problemi s ambalažom, Međunarodni znanstveni skup Tiskarstvo i dizajn, Zagreb, ožujak 2016, Knjiga sažetaka, Centar za grafičko inženjerstvo, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Zagreb, 2016 TISKARSTVO & DIZAJN
 • Rajendrakumar Anayath, Agić Ana, Žiljak Vilko, Agić; Darko:Sigurnosna i sakrivena tehnologija
 • Žiljak Vilko, Anastasios E. Polities, Ana Hoić; Infrared dizajn kao eksperiment na svilenoj tkanini
 • Žiljak Vilko, Anastasios E. Polities NIR dvojne slike na obojenom pamučnom materijalu Secure hidden NIR dual image technology obtained on stained cotton materials
 •  Rajković Ivan, Žiljak Vilko; EDUKACIJSK i PROCESA SPEKTARNIH VIDEO  BLIZANACA, Educational process of infrared video twins, Konferencija P&D
 • Žiljak Vilko, Žiljak Vujić Jana, Aayath Rajendrakumar, Nikolina Stanić Loknar; Double Camouflage with Simulation the Color from Nature in Visual and Infrared Region; International Conference on Communication, Media, Technology and Design ICCMTD; 27-29 May 2016; Zagreb – Croatia
 • Ivan Rajković, Žiljak; Vilko:Usage of ZRGB video camera as a detection and protection system and development of invisible infrared design; Polytechnic & Design (.tvz.hr); ZAGREB UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES; Vol. 4, No. 1, 2016. pp: 54 – 59;  ISSN 2459-6302;  ISSN ;1849-1995
 • Žiljak Vilko, Damir Modrić, Multimedija kao pozadina znanstvenog članka, Zadar 2016
 • Rajković I, Žiljak V., Tomiša M: Dvostruke informacije u medijskoj prezentaciji infrared tiskane kostimografije , Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić 2016
 • Žiljak V., Miljković P., Vujić žiljak J.: Tiskarska proizvodnja sa infrared tehnologijom, Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić 2016
 • Bolanča Mirković Ivana, Bolanča Zdenka, FORMULACIJE BOJILA DEINKING OF NEWSPRINTS IN FUNCTION OF PRINTING PROCESS AND INK FORMULATION
 • Bolanca Z, Bolanca Mirković I., Bevandić J., Medek G: Oporaba laminirane kartonske ambalaže, Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić 2016
 • Bolanca Mirković I-., Medek G, Bolanca Z.: Utjecal okoliša na optička svojstva nekih ambalažnih materijala, Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić 2016

Članovi odjela označavaju autorstvo pripadnošću HATZ-u.

 

Tajnik Odjela grafičkog inženjerstva
prof. dr. sc. Klaudio Pap

 

Izvještaj o aktivnostima za 2014.  godinu

Obzirom na planirano, tako su uz manja odstupanja provedene i aktivnosti članova odjela i centra

Uz veliki angažman Centra Organiziran je i Održan simpozij Tiskarstvo i dizajn (2014) u Toplicama, sa 80 prisutnih sudionika i održanih 60 radova i postera.

Pri Organizaciji i provedbi simpozija su sudjelovali i članovi odjela/centra u pripremnim, provedbenim  fazama kao i radovima.

Ostale aktivnosti su većinom prispodobljene statusu i mogućnostima članova, pri čemu  jedan član ima funkciju

glavnog urednika časopisa  1

autor knjige ili suradnja na knjizi 3

sudjelovanje o organizacionim, recenzentskim , znanstvenim odborima  časopisa skupa ili simpozija  10

objavljenih radova je  14

sudjelovanje na projektima 3

članovi odjela sudjeluju u radu odbora HATZ

PRIJEDLOG RADA U 2015. GODINI

Organizacija  i provedba Simpozija Tiskarstvo i dizajn, sudjelovanje u odborima i izdavaštvu  publikacija i skupova, publicističke aktivnosti,  mogućnosti angažmana vanjskih predavača

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close