Odjel grafičkog inženjerstva

6. ODJEL GRAFIČKOG INŽENJERSTVA

Tajnik: Klaudio Pap
Zamjenik tajnika: Darko Agić


Članstvo
Emeritusi Akademije 4 Članovi Akademije Suradnici Akademije
Agić Darko Babić Darko Mrvac Nikola
Bolanča Stanislav Bolanča Zdenka
Golubović Adrijano Milković Marin
Žiljak Vilko Pap Klaudio X
X
Međunarodni članovi Akademije 2
Dopušteni broj: 2
X
Anayath Rajendrakumar X
Kipphan Helmut X
Brojno stanje: 5 4 1
Dopušteni broj: 10 4 6

 

Napomena:
Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na  članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je  broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije,  no oni nisu članovi odjela. Numerus clausus ne odnosi se na emerituse  Akademije.

Rubrike označene kao X predstavljaju slobodna mjesta u odjelima.

 

Plan rada Odjela grafičkog inženjerstva za 2017. godinu

 

 • S obzirom na aktivnosti Odjela prikazane u Izvještaju o radu Odjela za 2016 godinu, predviđaju se i aktivnosti za 2017. godinu:
 • Održat će se Simpozij Tiskarstvo 2017 početkom ožujka 2017.
 • Aktivnosti u organizacijskim i recenzentskim odborima predviđaju se kao i za 2016. godinu
 • Radovi koji će se objaviti bit će deklarirani kao radovi članova HATZ-a
 • Predviđa se okrugli stol na zadanu temu
 • Predviđa se prezentacija članova s inovacijskim temama

 

Prof. dr. sc. Darko Agić, tajnik Odjela grafičkog inženjerstva

 

Izvještaj o radu Odjela grafičkog inženjerstva u 2016. godini

 

 • Organiziran je i održaj Smpozij Tiskarstvo i dizajn 2016. Odrađene su sve pripremne radnje, organizacijske, znanstvene i recenzijske. Prisustvovalo je više od 50 sudionika, rad se je odvijao u četiri sekcije. Izdan je Zbornik radova.
 • Urednik Polytechnic &design Žiljak Vilko
 • Urednik Simpozija Sveučilišta u Kiseljaku Babić Darko
 • Sudjelovanje u sajmovima inovacija, nagrada na Sajmu inovacija Bruxelles, Žiljak Vilko, Pap Klaudio
 • Članovi sudjeluju u 16 recenzentskih/pogramskih  odbora

 

Objavljeni radovi članova odjela

Radovi u časopisima

 • Fajt, Siniša; Krhen,Miljenko; Milković, Marin., Sound Source Influence to the Room Acoustics Quality Measurement. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 2 (2015) ; 487-493 (SCIExpanded),
 • Krhen, Miljenko; Fajt, Siniša; Milković, Marin., Principal Component Analysis in Determining the Best Setup for Acoustic Measurements in Sound Control Rooms. // Tehnički vjesnik : znanstveno-stručni časopis tehničkih fakulteta Sveučilišta u Osijeku. 5 (2015) ; 1327-1335 (SCIExpanded),
 • Lozić, Joško; Rončević, Ante; Lozić, Ines; Milković, Marin., The Croatian market of printed magazines and periodicals: the decrease trends of publishing in the wake of the global decrease of printed publications. // TechnoScience International Scientific Journal of Technical Science. 1 (2016) , 1; 40-53
 • Čerepinko, Darijo; Mrvac, Nikola; Milković, Marin., Očekivanja i zahtjevi potencijalnih korisnika grafičkog korisničkog sučelja “tablet novina”. // Tehnički glasnik. 9 (2015) , 1; 84-87
 • Lozić, Joško; Rončević, Ante; Milković, Marin., Global media industry in postmodernism: domination of brodcasting, and the tradition of publishing. // Megatrend Review. 12 (2015) , 3; 197-214
 • Lozić, Joško; Rončević, Ante; Lozić, Ines; Milković, Marin., The Croatian market of printed magazines and periodicals: the decrease trends of publishing in the wake of the global decrease of printed publications. // TechnoScience International Scientific Journal of Technical Science. 1 (2016) , 1; 40-53
 • Čerepinko, Darijo; Mrvac, Nikola; Milković, Marin., Očekivanja i zahtjevi potencijalnih korisnika grafičkog korisničkog sučelja “tablet novina”. // Tehnički glasnik. 9 (2015) , 1; 84-87
 • Lozić, Joško; Rončević, Ante; Milković, Marin., Global media industry in postmodernism: domination of brodcasting, and the tradition of publishing. // Megatrend Review. 12 (2015) , 3; 197-214
 • 1.3.4.4. Šimović, Vladimir; Varga, Matija; Milković, Marin.. Security of e-data in sensitive information systems. // Int. J. of Innovation and Learning. 18 (2015.) ; 487-517
 • Milković Marin: Visual Psychophysics and design: Međunarodna konferencija tiskarstva  Blaž Baronić 2016
 • Hajdek.K, Budimir I., Milković M.: Razlike u percipiranim svjetlinama kod akromatskih reprodukcija uvjetovanih manifestacijom simultanog kontrasta, Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić 2016
 • Brekalo S, Pap K, Stanić Loknar N:Oprimuzation of automatic variable  graphic layuot and imposition   2016, Tech Gasette (1) 23, 91-98
 • Klaudio Pap, Ivana Žiljak Stanimirović, Denis Jurečić, Martina Friščić, Package design on transparent polimer materijal with simulation of  infrared colors

Radovi u zbornicima radova 

 • Josipa Lajkovič, Klaudio Pap, Mario Barišić; NORMIRANJE VIRTUALNOG MODELA GRAFIČKE DORADE ZA SABIRANJE I UVEZIVANJE ARAKA ŽICOM VIRTUAL MODEL GRAPHIC BINDERY FOR PROCESSING GATHERING AND BINDING SHEETS WIRE, Tiskarstvo i dizajn 2016
 • Sanja Brekalo, Klaudio Pap, Nevenka Breslauer; UTJECAJ VRSTE TVRDOG DISKA NAVRIJEME IZVRŠAVANJA SKRIPTNIH ZADATAKA PRI LIKOM OPTIMIZACIJE DIGITALNE GRAFIČKE PRIPREME: INFLUENCE OF HARD DRIVE TYPE ON SCRIPT EXECUTION TIME IN DIGITAL PREPRESS OPTIMISATION, Tiskarstvo i dizajn 2016
 • Jana Žiljak Vujić, Klaudio Pap, Anastasios Polities, Petar Miljković, Infrared graphic as digital art on post stamps, ICCMTD; 27-29 May 2016
 • Maja Turčić, Klaudio Pap: DYNAMIC MATHEMATICAL LAYOUT IN E-BOOKS, Tehnički vjesnik, In Print, 2016

Radovi u Godišnjaku HATZ-a

 • Gojo M, Stanković, V. Grekulović, T Cigula,Effect of embedded TiO2 particles into electroplated nickel coatings on the surface roughness, Ann. 2015 Croat. Acad. Eng. (ed. V. Andročec), Zagreb, (2016), 97-109. ISSN: 1332-3482

 

 • Ivana Bolanča Mirković, Zdenka Bolanča, Deinking novina u funkciji procesa tiska i formulacije bojila (deinking of newsprints in fu nct ion of printing process), Tiskarstvo i dizajn 2016 , Zagreb 2016
 • Ivana Bolanča Mirković, Zdenka Bolanča, FORMULACIJE BOJILA DE INKING OF NEWSPRINTS IN FU NCT ION OF PRINTING PROCESS AND INK FORMULATION
 • Bolanca Z, Bolanca Mirković I., Bevandić J., Medek G: Oporaba laminirane kartonske ambalaže, Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić 2016
 • Bolanca Mirković I-., Medek G, Bolanca Z.: Utjecal okoliša na optička svojstva nekih ambalažnih materijala, Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić 2016
 • Rajendrakumar Anayath, Ana Agić, Vilko Žiljak, Agić Darko Sigurnosna i sakrivena tehnologija NIR dvojne slike na obojenom pamučnom materijalu Tiskarstvo i dizajn 2016 , Zagreb 2016
 • Ziljak Vilko, Agic, Darko: Rajendrakumar Anayath; Broadening INFRARED technology on cotton fabric coloration with double information ability in visual and infrared spectra; TTEM Vol 11, No1, 2016
 • Rajendrakumar Anayath, Agić Ana, Vilko Žiljak, Agić Darko: BINDERY FOR PROCESSING GATHE RING AND BINDING SHEET S WIRE, Tiskarstvo i dizajn 2016 , Zagreb 2016
 • Babić Darko, Marija Garić, Tuzović Amra: Kontrola kvalitete u knjigoveštvu – drugačiji način gledanja, 5. International Scientific Symposium of Graphic Technology and Design, Architecture GeTID&teh 2016, Book of abstracts, Travnik, listopad  2016, Univerzitet u travniku
 • Babić Darko, Garić Marija, Tuzović Amra; Suvremeni svijet i problemi s ambalažom, Međunarodni znanstveni skup Tiskarstvo i dizajn, Zagreb, ožujak 2016, Knjiga sažetaka, Centar za grafičko inženjerstvo, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, Zagreb, 2016 TISKARSTVO & DIZAJN

 

 • Rajendrakumar Anayath, Agić Ana, Žiljak Vilko, Agić; Darko:Sigurnosna i sakrivena tehnologija
 • Žiljak Vilko, Anastasios E. Polities, Ana Hoić; Infrared dizajn kao eksperiment na svilenoj tkanini
 • Žiljak Vilko, Anastasios E. Polities NIR dvojne slike na obojenom pamučnom materijalu Secure hidden NIR dual image technology obtained on stained cotton materials
 •  Rajković Ivan, Žiljak Vilko; EDUKACIJSK i PROCESA SPEKTARNIH VIDEO  BLIZANACA, Educational process of infrared video twins, Konferencija P&D
 • Žiljak Vilko, Žiljak Vujić Jana, Aayath Rajendrakumar, Nikolina Stanić Loknar; Double Camouflage with Simulation the Color from Nature in Visual and Infrared Region; International Conference on Communication, Media, Technology and Design ICCMTD; 27-29 May 2016; Zagreb – Croatia
 • Ivan Rajković, Žiljak; Vilko:Usage of ZRGB video camera as a detection and protection system and development of invisible infrared design; Polytechnic & Design (.tvz.hr); ZAGREB UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES; Vol. 4, No. 1, 2016. pp: 54 – 59;  ISSN 2459-6302;  ISSN ;1849-1995
 • Žiljak Vilko, Damir Modrić, Multimedija kao pozadina znanstvenog članka, Zadar 2016

 

 • Rajković I, Žiljak V., Tomiša M: Dvostruke informacije u medijskoj prezentaciji infrared tiskane kostimografije , Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić 2016
 • Žiljak V., Miljković P., Vujić žiljak J.: Tiskarska proizvodnja sa infrared tehnologijom, Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić 2016
 • Bolanča Mirković Ivana, Bolanča Zdenka, FORMULACIJE BOJILA DEINKING OF NEWSPRINTS IN FUNCTION OF PRINTING PROCESS AND INK FORMULATION
 • Bolanca Z, Bolanca Mirković I., Bevandić J., Medek G: Oporaba laminirane kartonske ambalaže, Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić 2016
 • Bolanca Mirković I-., Medek G, Bolanca Z.: Utjecal okoliša na optička svojstva nekih ambalažnih materijala, Međunarodna konferencija tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić 2016

Članovi odjela označavaju autorstvo pripadnošću HATZ-u.

 

Prof. dr. sc. Darko Agić, tajnik Odjela grafičkog inženjerstva

 

 

 

 

 

Izvještaj o aktivnostima za 2014.  godinu

Obzirom na planirano, tako su uz manja odstupanja provedene i aktivnosti članova odjela i centra

Uz veliki angažman Centra Organiziran je i Održan  simpozij Tiskarstvo i dizajn (2014) u Toplicama, sa 80 prisutnih sudionika i održanih 60 radova i postera.

Pri Organizaciji i provedbi simpozija su sudjelovali i članovi odjela/centra u pripremnim, provedbenim  fazama kao i radovima.

Ostale aktivnosti su većinom prispodobljene statusu i mogućnostima članova, pri čemu  jedan član ima funkciju

glavnog urednika časopisa  1

autor knjige ili suradnja na knjizi 3

sudjelovanje o organizacionim, recenzentskim , znanstvenim odborima  časopisa skupa ili simpozija  10

objavljenih radova je  14

sudjelovanje na projektima 3

članovi odjela sudjeluju u radu odbora HATZ

PRIJEDLOG RADA U 2015. GODINI

Organizacija  i provedba Simpozija Tiskarstvo i dizajn, sudjelovanje u odborima i izdavaštvu  publikacija i skupova, publicističke aktivnosti,  mogućnosti angažmana vanjskih predavača