Marušić Josip

   

prof. dr. sc. Josip Marušić
Redoviti profesor u trajnom zvanju, od 2001. g. umirovljenik
Godina rođenja: 1943.
e-mail: josip.marusic12@gmail.com

Obrazovanje:
Godina diplomiranja: 1966., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Godina doktoriranja: 1986., Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Članstvo u Akademiji: Član emeritus
Godina primanja u HATZ: 2002.
Član odjela: Odjel građevinarstva i geodezije

 

Profesionalne aktivnosti

Vođenje znanstvenih i/ili stručni projekata (Naziv, naručitelj i godina isporuke):

 • Optimalizacija hidromelioracijskih sustava za površinsku odvodnju, Ministarstvo znanosti i tehnologije i Hrvatske vode, 1991.-1994.g.
 • Gospodarsko povezivanje Podunavlja i Jadrana, Ministarstvo znanaosti i tehnologije, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatske vode, 1993.-2000.g.
 • Optimalizacija hidromelioracijskih sustava za površinsku i podzemnu odvodnju, Ministarstvo znanosti i tehnologije i Hrvatske vode, 2001-2006.g.
 • Međudjelovanje hidromelioracijskih sustava i okolišnih čimbenika, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Hrvatske vode, 2008.-2011.g.
 • Glavni koordinator 8 istraživačko-znanstvenih projekata u području gospodarenja vodama i tlom, Hrvatske vode i Ministarstvo znanosti i tehnologije, 1993.-2011.g.
 • Dugoročni plan razvoja vodoprivrede Hrvatske od 1986.-2005.g. SOUR “Vodoprivreda Hrvatske” i RVIZ, 1985. i 1986.g.
 • Tehnički normativi za izgradnju i održavanje hidormelioracijskih sustava površinske odvodnja, SOUR “Vodoprivreda Hrvatske” i Republička vodoprivredna interesna zajednica (RVIZ) 1989.-1990.g.
 • Višenamjenski kanal Dunav-Sava, idejni projekt i predstudija opravdanosti izgradnje, glavni koordinator u izradi sudjelovalo 12 tvrtki i institucija, Hrvatske vode, 1994.-2006.g.
 • Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama – hidrotehnički dio, glavni voditelj, Ministarstvo poljoprivede i Agronomski fakultet, Zagreb, 2004.-.2005.g.
 • Planovi navodnjavanja sedam županija (Čakovec, Osijek, Virovitica, Rijeka, Zadar, Slavonski Brod, Bjelovar), voditelj i glavni izvršitelj revizije planova navodnjavanja, Hrvatske vode i Županje, 2005.-2015.g.
 •  

Područja od znanstvenog i stručnog interesa:

 • Zaštita od štetnog djelovanja voda – odvodnja površinskih i podzemnih voda poljoprivrednih zemljišta
 • Navodnjavanje poljoprivrednih zemljišta
 • Gospodarenje vodama i poljoprivrednim zemljištem
 • Višenamjenske vodne građevine i vodnogospodarski sustavi
 • Cjeloživotno obrazovanje u području vodnog gospodarstva

Članstvo u znanstvenim ili stručnim asocijacijama (udrugama ili sl.):

Ukupno 9 hrvatskih i 3 međunarodne udruge:

 • Društvo građevinskih inženjera Zagreb, od 1981.g.
 • Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavnje, od 1968.g.
 • Hrvatski savez građevinskih inženjera, Zagreb, od 1970.g.
 • Hrvatska komora inženjera građevinarstva, od 2001.g.
 • International Conference  on Irrigation and Drainage, od 1993.g.

Nagrade i priznanja:

Ukupno 57 (od 1974. do 2016.g.):

 • PRIZNANJE glavnom uredniku časopisu HRVATSKE VODE za doprinos u radu na izdavanju časopisa od 1993. do 2000.g.
 • PRIZNANJE za doprinos u radu HRVATSKOG DRUŠTVA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE – prigodom obilježavanja 40 godina rada (1963.-2003.g.), 2. prosinac 2003.g.
 • GODIŠNJA DRŽAVNA NAGRADA ZA ZNANOST – za popularizaciju i promidžbu znanosti u području tehničkih znanosti za znanstvenu i stručnu djelatnost u vodnom gospodarstvu Republike Hrvatske, Hrvatski sabor, 22. lipanj 2010.g.
 • GODIŠNJA NAGRADA “RIKARD PODHORSKY” – za osobito vrijedno znanstveno-stručno dostignuće ostvareno tijekom proteklih godina koje ima primjenu u gospodarstvu, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, 17. svibanj 2011.g.
 • NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO – u znak priznanja za izvanredne zasluge u promicanju graditeljske struke i doprinos u ostvarenju ciljeva Hrvatskog saveza građevinskih inženjera, 12. listopad 2016.g.

Bibliografija:

Od 1971. do 2019. godine ukupno objavljenih 257 stručnih i znanstvenih radova, a od toga:

 • 48 na međunarodnim znanstvenim skupovima, 91 u zbornicima skupova u Hrvatskoj,  31 u znanstvenim časopisima, 28 poglavlja u knjigama , 23 u zbornicima HAZU i 36 u ostalim stručnim publikacijama
 • Glavni urednik časopisa HRVATSKE VODE od 1993. do 2019.g.
 • Predsjednik 16 Znanstvenih i Organizacijskih odbora stručnih i znanstvenih skupova, 1988.-2011.g.
 • Voditelj 28 stručno-znanstvenih seminara i tečaja po programima cjeloživotnog obrazovanja, 1984.-2009.g.
 • Glavni urednik MONOGRAFIJE Hrvatskog društva za odvodnju i navodnjavanje “1963.-2013.g”; prosinac 2013.g.

 

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close