Zapisnik 43. izborne (elektroničke) skupštine HATZ-a

Zagreb, 20. svibnja 2022.
Predmet: Zapisnik 43. redovite izborne skupštine HATZ-a
Naš broj: HATZ-2205-233

ZAPISNIK
43. izborne (elektroničke) skupštine
Akademije tehničkih znanosti Hrvatske
održane u vremenu od 2. do 12. svibnja 2022.

Dnevni red:
1. Prihvaćanje Zapisnika 42. (elektroničke) skupštine HATZ-a (14.-16.2.2022.)
2. Izbor nove Uprave HATZ-a u mandatu 2022.-2026.

Dana 2. svibnja 2022. upućen je članovima HATZ-a poziv na 43. izbornu elektroničku skupštinu Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. U skladu sa Statutom HATZ-a svi su potrebni materijali poslani članovima putem elektroničke pošte.

Kao prilog pozivu dostavljeni su:
1. Dnevni red 43. izborne skupštine HATZ-a;
2. Zapisnik 42. (elektroničke) skupštine HATZ-a;
3. Dokumentaciju članova kandidacijskog tima pristiglu na Interni natječaj za izbor za nove Upravu HATZ-a u mandatu 2022.-2026.; te
4. Glasački listić.

Ukupan broj članova s pravom glasa koje čine redoviti članovi, članovi emeritusi, članovi suradnici i međunarodni članovi, iznosio je 277, natpolovičnu većinu činilo je 139 glasova.

Na 43. izbornoj skupštini elektroničkom glasanju su pristupila 173 člana slanjem svojih glasačkih listića i/ili izravnim osobnim izjašnjavanjem, potvrđivanjem odgovora ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN.

Na pitanje Prihvaćate li dnevni red 43. izborne elektroničke skupštine HATZ-a odgovorilo je 168 članova HATZ-a. Za prihvaćanje je glasalo 167 članova, 1 član je glasao protiv prihvaćanja dnevnog reda, 0 članova bilo je suzdržano. Time je dnevni red skupštine usvojen.

Ad 1)
Na pitanje Prihvaćate li Zapisnik 42. (elektroničke) skupštine HATZ-a odgovorilo je 168 članova Akademije. Za prihvaćanje je glasalo 157 članova, 1 član glasao je je protiv i 0 članova bilo je suzdržano. 5 pristiglih listića bilo je neispravno popunjeno pa time nevažeće. Ovime je Zapisnik 42. (elektroničke) skupštine HATZ-a prihvaćen.

Ad 2)
Članovima HATZ-a elektroničkim je putem dostavljena kompletna dokumentacija kandidacijskog tima prijavljenog na Interni natječaj za izbor nove Uprave HATZ-a u mandatu 2022.-2026.

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, prema odredbama čl. 25. i 33. Statuta Akademije, raspisala je redoviti Interni natječaj za izbor nove Uprave Akademije (predsjednika Akademije, dva dopredsjednika i glavnog tajnika Akademije) za razdoblje 2022.-2026. godine (1.7.2022. – 30.6.2026.) koji je trajao u vremenu od 7. do 28. ožujka 2022.
Na osnovi čl. 27. Statuta predsjednik Akademije imenovao je Povjerenstvo za pripremu i provođenje izbora u sastavu: prof. dr. sc. Karolj Skala, predsjednik, prof. dr. sc. Damir Ježek, član i prof. dr. sc. Nikola Čavlina, član, koji su proveli postupak pripreme i izbora novog rukovodstva Akademije za razdoblje 2022.-2026.
Na Natječaj je pristigla jedna prijava. Nakon otvaranja omotnice Povjerenstvo je na svom prvom sastanku ustanovilo da kandidacijski tim za novu Upravu u mandatu 2022.-2026. čine:

  • Kandidat za predsjednika HATZ-a je: prof. dr. sc. Vedran Mornar,
  • Kandidat za dopredsjednika je: prof. dr. sc. Neven Duić,
  • Kandidat za dopredsjednika je: prof. dr. sc. Bruno Zelić, te
  • Kandidat za glavnog tajnika je: prof. dr. sc. Vladimir Mrša.

Prema čl. 33. Statuta HATZ-a Uprava Akademije ima 5 članova i sačinjavaju je: predsjednik Akademije, dva dopredsjednika Akademije, glavni tajnik Akademije i prethodni predsjednik Akademije.
Uvidom u dokumentaciju utvrđeno je da ne postoje nepravilnosti u prijavi te da je dostavljena sva potrebna dokumentacija, u tiskanom obliku i na prijenosnom nosaču informacija, koja sadrži:
• Kratke životopise svih članova tima,
• Cjeloviti program rada za naredno razdoblje od četiri godine, razradu financijskog plana i održivost razvoja, te
• Potpisanu suglasnost svih članova tima za sudjelovanje na Internom natječaju.

Na sastanku Povjerenstva za pripremu i provođenje izbora nove Uprave ustanovljeno je da je potrebno provesti glasanje za jednini prijavljeni kandidacijski tim.
U okviru 43. izborne elektroničke skupštine, koja se održala u vremenu od 2. do 12. svibnja 2022., članovima s pravom glasa dostavljeni su glasački listić i navedena dokumentacija. Međunarodnim članovima je, uz poziv na pristupanje skupštini, dostavljena i dokumentacija na engleskom jeziku.

U okviru glasanja članovi Povjerenstva su pregledali glasačke listiće i odgovore članova Akademije s kojih je uklonjeno ime pošiljatelja i njihov potpis. Izborna komisija je na svom 2. sastanku sastavila zapisnik te konstatirala sljedeće:
Na pitanje Prihvaćate li Izbor nove Uprave HATZ-a u mandatu 2022.-2026. odgovorila su 173 člana HATZ-a. Za prihvaćanje je glasalo 166 članova, 1 član glasao je protiv prihvaćanja i 1 član bilo je suzdržan. 5 pristiglih listića bilo je neispravno popunjeno pa time nevažeće.
Obzirom na pristigle glasove, Povjerenstvo za pripremu i provođenje izbora nove Uprave konstatiralo je da većina članova HATZ-a prihvaća izbor nove Uprave Akademije u mandatu 2022.-2026.

Mandat dosadašnje Uprave traje do 30. lipnja 2022. stoga nova Uprava Akademije s radom započinje 1. srpnja 2022. u sljedećem sastavu:

  • Prof. dr. sc. Vedran Mornar – predsjednik;
  • Prof. dr. sc. Neven Duić – dopredsjednik;
  • Prof. dr. sc. Bruno Zelić – dopredsjednik;
  • Prof. dr. sc. Vladimir Mrša – glavni tajnik;
  • Prof. dr. sc. Vladimir Andročec – član.

Obzirom na pristigle glasove može se zaključiti da su obje točke po kojima je provedeno izjašnjavanje prihvaćene većinom članova HATZ-a.

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec
Predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

Slijedeća objava

Poziv na predavanje "Znanstvena istraživanja u svemiru", 26.5.2022., 12 sati

Zagreb, 20. svibnja 2022. Predmet: Zapisnik 43. redovite izborne skupštine HATZ-a Naš broj: HATZ-2205-233 ZAPISNIK 43. izborne (elektroničke) skupštine Akademije tehničkih znanosti Hrvatske održane u vremenu od 2. do 12. svibnja 2022. Dnevni red: 1. Prihvaćanje Zapisnika 42. (elektroničke) skupštine HATZ-a (14.-16.2.2022.) 2. Izbor nove Uprave HATZ-a u mandatu 2022.-2026. […]

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close