Održan 25. forum Hrvatskog energetskog društva – Dan energije u Hrvatskoj

25. forum Hrvatskog energetskog društva

Dan energije u Hrvatskoj

 

JEDINSTVENA ENERGETSKA I KLIMATSKA POLITIKA U OTVORENOM TRŽIŠTU ENERGIJE
Godina dana nakon COP 21

 

Hrvatsko energetsko društvo je 18. studenoga o.g. održalo svoj  25. energetski forum Dan energije u Hrvatskoj s temom: „ JEDINSTVENA ENERGETSKA I KLIMATSKA POLITIKA U OTVORENOM TRŽIŠTU ENERGIJE
Godina dana nakon COP 21“

 

HED već dvadesetpetu godinu zaredom održava svoje forume s različitim aktualnim temama, važnim za energetski sektor, a referati i prezentacije omogućuju upoznavanje stručnjaka i javnosti s problemima, trendovima i iskustvima drugih zemalja. Ove godine na Forumu je prezentacije održalo dvadeset tri energetska stručnjaka iz čitavog svijeta. Tako su svoje mišljenje o energetskoj slici dali predstavnici iz Njemačke, Ukrajine, Francuske,Nizozemske, Velike Britanije i Hrvatske,  čime je ostvaren cilj da Forum bude značajan međunarodni energetski skup.

 

Postignuti međunarodni dogovor za očuvanje klime Okvirna konvencija UN-a o klimatskim promjenama –  COP 21 podigao je razinu odgovornosti međunarodne zajednice za provedbu mjera za očuvanje klime i smanjenje emisija CO2. Politika smanjenja emisija CO2 implicira novi pristup u gospodarenju energijom, odnosno kreiranje jedinstvene energetske i klimatske politike za svaku zemlju, za sve članice EU-a i za EU kao cjelinu.

Dosadašnji koncept poticanja obnovljivih izvora kroz uklanjanje tržišnog rizika i rizika cijene, najčešće feed-in tarife i obveza otkupa proizvodnje, omogućio je sigurni plasman proizvodnje, povoljnu cijenu i povrat uloženog kapitala u razdoblju od 4-10 godina ovisno o tehnologiji te je doprinio ubrzanom tehnološkom razvoju obnovljivih izvora i izgradnji novih elektrana.
S druge strane privilegiranost i zaštićena cijena proizvodnje iz obnovljivih izvora, uz sustav trgovanja emisijama koji nije doprinio realnoj objektivizaciji troškova smanjenja emisija ili cijene implementacije politike smanjenja emisija CO2, rezultirale su povećanjem cijena električne energije kod krajnjih kupaca, smanjenjem rada ili gašenjem plinskih elektrana te privremenim povećanjem proizvodnje elektrana na ugljen.

Jedinstvena energetska i klimatska politika trebala bi otkloniti sve nedostatke iz prethodnog razdoblja i čvrsto povezati troškove emisija CO2, mjere, tehnološki razvoj te sve temeljiti na otvorenom tržištu energije bez administrativnog utjecaja i privilegiranosti bilo kojeg proizvođača, tehnologije ili mjere.

Nazočne je pozdravio predsjednik Hrvatskog energetskog društva dr. sc. Goran Granić, Ante Čikotić (Državni tajnik za energetiku), Prof.dr.sc. Vladimir Andročec (Predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske) i Nikica Valentić (Izaslanik predsjednice Republike Hrvatske)

Predsjednik Hrvatkog energetskog društva, dr. Goran Granić podsjetio je da je HED započeo radom u proljeće 1992. godine i zahvaljujući razumijevanju Svjetske energetske konferencije, ubrzo je postao njenim članom. Uz želju da rad Foruma bude konstruktivan i uspješan, dr. sc. G. Granić je ovom prigodom izrazio posebnu zahvalnost sponzorima, koji su omogućili da se Forum realizira.

Pokroviteljstvo nad spomenutom manifestacijom prihvatila je predsjednica  Republike Hrvatske gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, Ministarstvo znanosti i  obrazovanja, Ministarstvo gospodarstva, Akademija tehničkih znanosti Hrvatske te Hrvatska gospodarska komora.

 

Izlaganja su slijedila prema programu rada:

 

HRVATSKO ENERGETSKO DRUŠTVO

CROATIAN ENERGY ASSOCIATION

 

P R O G R A M

 

 

25. FORUM: DAN ENERGIJE U HRVATSKOJ

25th FORUM: ENERGY DAY IN CROATIA

 

18. studeni 2016. / November 18, 2016

 

Mala dvorana „Vatroslav Lisinski“

Trg Stjepana Radića 4

10000 ZAGREB

 

 

8.00 – 9.00 PRIJAVA SUDIONIKA – REGISTRATION

 

9.00 – 9.20 OTVARANJE FORUMA – FORUM OPENING

 

  • Dr. sc. Goran Granić, Predsjednik HED-a / President of HED
  • Ante Čikotić, Državni tajnik za energetiku
  • Prof.sc.dr. Vladimir Andročec, Presjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske/ President Croatian Academy of Engineering
  • Nikica Valentić, Izaslanik predsjednice Republike Hrvatske / Envoy of the President of the Republic of Croatia

 

9.30 – 10.00 KRATKI KONCERT – SHORT CONCERT

Glasovirski duo Franz Schubert  (Iva Konjevod i Ljubomir Gašparović)

 

Franz Schubert: Marche militaire u D duru
Andante u A molu

 

Claude Debussy: Egipćanka
Plesačica

 

Edvard Grieg: Norveški ples u A duru

Anitrin ples

 

Johannes Brahms Valceri op. 39 (izbor)

 

 

 

JEDINSTVENA ENERGETSKA I KLIMATSKA POLITIKA U OTVORENOM TRŽIŠTU ENERGIJE – Godina dana nakon COP21

A UNIQUE ENERGY AND CLIMATE POLICY IN OPEN

ENERGY MARKET – A year After COP21

 

1. SEKCIJA: REFERATI I PREZENTACIJE /

1st   SESSION: PRESENTATIONS AND PAPERS

 

    10.00 – 10.20 Goran Granić i suradnici, (Energetski institut Hrvoje Požar / Energy Institute Hrvoje Pozar) „Jedinstvena klimatska i energetska politika- Ključni problemi i moguća rješenja“ / „A unique climate and energy policy – Key problems and possible solutions“
10.20 – 10.40 Davor Škrlec (Europski Parlament / Parlement européen)Aktivna uloga građana na tržištu energije“ / „An Active Role of Citizens on the Energy Market“

 

10.40 – 11.00 Stefan Ulereich (E.ON SE, Political Affairs and Corporate Communications) „Strateški izazovi za energetske tvrtke“ / Strategic Challenges for Energy Companies“

 

11.00 – 11.20 Jean Eudes Moncomble (Svjetsko Energetsko vijeće Francuske, generalni sekretar /World Energy Council France, Secretary General) „Istraživanje, razvoj i inovacije, pokretači energetske promjene“ / „R&D and Innovation, Drivers of the Energy Transition“

 

11.20 – 11.40 Peter Kluesener (Siemens) „Globalni trendovi na energetskom tržištu i spoznaje iz Energiewande Njemačka“ / „Global Energy Market Trends and Learnings from German Energiewende“

 

11.40 – 12.00 Marcel Kramer (Energy Delta Institute, President / Predsjednik) „Doprinosi industrije prirodnog plina poboljšanju klime i kompetitivnosti“ / “The Natural Gas Industry’s Contributions Towards Improving the Climate and Competitiveness”.

 

12.00 – 12.20 Sergii Shulzhenko (Institute of General Energy Institute, Chief of scientific department / Načelnik znanstvenog odjela) „Trenutno stanje energije u Ukrajini i oblikovanje njenog dugoročnog razvoja“ / „Ukraine National Energy Current State and Modelling its Long-Term Development“

 

12.20 – 12.40

 

ODMOR – COFFEE BREAK

 

 

 

 

2. SEKCIJA: REFERATI I PREZENTACIJE /

2nd   SESSION: PRESENTATIONS AND PAPERS

 

12.40 – 13.00

 

 

 

 

 

13.00 – 13.15

 

 

 

 

 

13.15 – 13.30

 

Vladimir Jelavić, Valentina Delija, Lin Herenčić (Ekonerg)„Prezentacija rezultata projeka izrade podloga za Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030 godine s pogledom na 2050. godinu“ / „Presentation of the Results from the Project of Making Base Documents for Low-Emission Development Strategy for Croatia until 2030 with an outlook to 2050“

Robert Bošnjak (Energetski institut Hrvoje Požar / Energy Institute Hrvoje Pozar) „Plin u EU u politici očuvanja klime i ispunjenja obveza EU u Pariškom dogovoru“ / „Gas in the EU in the Policy of Climate Preservation and Fulfilment of EU Obligations in the Paris Climate Agreement“

 

Nijaz Dizdarević (Energetski institut Hrvoje Požar / Energy Institute Hrvoje Pozar) „Razvoj tržišta energije EU u svjetlu ispunjenja obveza iz Pariškog dogovora o očuvanju klime“ / „EU Energy Market Development in Light of Fulfiling Obligations From the Paris Climate Agreement“

 

13.30 – 13.45 Siniša Knežević (Energetski institut Hrvoje Požar / Energy Institute Hrvoje Pozar) „Uloga energije vjetra i sunca u ostvarenju klimatske politike EU nakon 2020 god.“ / „Wind and Solar Energy Role in the Achievement of EU Climate Policy After 2020“

 

13.45 – 14.00 Vesna Bukarica (Energetski institut Hrvoje Požar / Energy Institute Hrvoje Pozar) „Energetska učinkovitost za očuvanje klime-što je potrebno za ostvarenje željenih rezultata“ / „Combating Climate Change with Energy Efficiency – how to make it work?“

 

14.00 – 14.15 Bruno Židov (Energetski institut Hrvoje Požar / Energy Institute Hrvoje Pozar) Nisko-ugljični prometni sektor u 2050 godini – realnost ili utopija?“ / „Low-Emission Transportation Sector in 2050 – Reality or Utopia?“

 

 
14.15 – 15.15 DOMJENAK – LUNCHEON

 

 

3. SEKCIJA: REFERATI I PREZENTACIJE /

3rd   SESSION: PRESENTATIONS AND PAPERS

15.15 – 15.30 Neven Duić, (Fakultet strojarstva i brodogradnje /Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture) „Pametni sustavi energije i energetske promjene“ / „Smart Energy Systems and Energy Transition“

 

15.30 – 15.45 Stjepan Car, Vladimir Jelavić „Nove mogućnosti tehnološkog razvoja u okrilju nisko ugljične strategije EU“ / „New Possibilities for Technology Development in the Auspices of Low-Carbon EU Strategy“

 

15.45 – 16.00 Željko Jurić, Leila Luttenberger, Dinko Đurđević (Energetski institut Hrvoje Požar / Energy Institute Hrvoje Pozar), Davor Ljubas (Fakultet strojarstva i brodogradnje / Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture) „Ublažavanje klimatskih promjena smanjenjem ugljikovog otiska poslovnih subjekata“ / „Climate Change Mitigation by Reducing Organisations’ Carbon Footprint“

 

16.00 – 16.15 Zulandi Van der Westhuizen (Svjetsko Energetsko Vijeće / World Energy Council, Deputy director / Zamjenica direktora)

 

16.15 – 16.30

 

 

 

 

 

16.30 – 16.40

Ivica Toljan (Hrvatska burza električne energije d.o.o. / Croatian Power Exchange) „Implementacija trećeg energetskog paketa i obnovljivi izvori energije na liberaliziranom tržištu u RH“ / „Implementation of the Third Energy Package and Renewable Energy Sources on Croatian Liberalised Market“

 

ODMOR – COFFEE BREAK

 

 

 

4. SEKCIJA: REFERATI I PREZENTACIJE /

4th   SESSION: PRESENTATIONS AND PAPERS

 

16.40 – 16.55

 

 

 

 

16.55 – 17.10

Indira Juratek – (HEP / Croatian Power Utility) „Mogućnost daljnjeg razvoja vjetroelektrana u Republici Hrvatskoj s obzrom na ekološku mrežu“ / „Possibilities for Further Wind Power Development in Croatia According to Natura 2000 Sites“

 

Dubravko Sabolić, (Hrvatski operator prijenosnog sustava / Croatian Transmission System Operator) „Primjena teorije portfelja u minimalizaciji varijabilnosti proizvodnje u sustavu s više vjetroelektrana“ / „Application of Portfolio Theory to Minimization of Generation Variability in a System with Windplants“

 

17.10– 17.25 Marijan Kalea (Alberta j.d.o.o. )„Udio obnovljivih izvora u bruto finalnoj potrošnji energije u hrvatskoj 2014. godine“ / „The Share of Renewable Sources in Gross Final Energy Consumption in Croatia in 2014“

 

17.25 – 17.40 Danko Vidović (Energetski institut Hrvoje Požar / Energy Institute Hrvoje Pozar) „Kratkoročni model predviđanja emisija stakleničkih plinova elektrana“ / „Short-Term Power Plants GHG Emissions Forecasting Model“

 

17.40 – 17.55 Nikola Matak, Goran Krajačić, Edo Jerkić, Neven Duić, (Fakultet strojarstva i brodogradnje / Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture) Ekonomska usporedba dva poslovna modela za implementaciju malih integriranih PV sustava“ / „Economic Comparison of two Business Models for Implementation of Small Integrated PV Systems“

 

17.55 – 18.10
Vladimir Potočnik „Novi poslovni modeli elektroprivrede“ / „New Energy Utility Business Model“

 

 

 

18.10-18.20            DISKUSIJA / DISCUSSION

18.20-18.25            ZATVARANJE FORUMA/ FORUM CLOSING

 

19.30-20.00            KOKTEL/COCKTAIL

20.00-                    KAZALIŠNA PREDSTAVA: Vlaška posla / THEATER PERFORMANCE

 

Napomena: Zbog spriječenosti gospodin Dubravko Sabolić nije održao prezentaciju.

 

Galerija fotografija

 

dsc02476 dsc02468 dsc02459 dsc02453 dsc02445

Slijedeća objava

Svečano obilježena 20. obljetnica Biotehničke zaklade PBF-a

25. forum Hrvatskog energetskog društva Dan energije u Hrvatskoj   JEDINSTVENA ENERGETSKA I KLIMATSKA POLITIKA U OTVORENOM TRŽIŠTU ENERGIJE Godina dana nakon COP 21   Hrvatsko energetsko društvo je 18. studenoga o.g. održalo svoj  25. energetski forum Dan energije u Hrvatskoj s temom: „ JEDINSTVENA ENERGETSKA I KLIMATSKA POLITIKA U […]

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close