Odluka uređivačkog odbora Jubilee Annual 2017/2018

Poštovane članice i članovi HATZ-a,

Zahvaljujemo vam što ste pokazali interes te se u tolikom broju odazvali poslavši nam svoje radove za Annual  2017/2018.

Ovim vas putem obavještavamo da je Uređivački odbor Annual-a  2017/2018,  zbog količine pristiglih radova, odlučio da će se u tiskanom obliku objaviti samo izvorni radovi, dok će reprint radovi biti objavljeni na web stranici HATZ-a.

Uređivački odbor Annual- a 2017/2018