Obavijest o smrti prof. dr. sc. Josipa Črnka (1943.-2023.)

 

Poštovane članice i članovi HATZ-a,

s velikom tugom i žalošću javljamo da je u petak, 2. lipnja 2023., nakon iznenadne i kratke bolesti, preminuo naš dragi profesor Josip Črnko, član emeritus u Odjelu rudarstva i metalurgije. Prof. dr. sc. Josip Črnko bio je član Akademije od 2002. te tajnik Odjela rudarstva i metalurgije u vremenu od 2009. do 2013. godine.

Posljednji ispraćaj prof. Črnka bit će u srijedu 7. lipnja 2023. godine u 11:00 sati na gradskom groblju Viktorovac u Sisku.

Prof. dr. sc. Josip Črnko će nam ostati u trajnom sjećanju kao cijenjeni kolega i veliki stručnjak.

U ime Akademije tehničkih znanosti Hrvatske izražavamo najdublju sućut njegovoj obitelji, prijateljima, kolegama i suradnicima.

 

Biografija prof. dr. sc. Josipa Črnka

Rođen je 1. siječnja 1943. godine u Podbrđu, općina Popovača. Završio je Tehničku školu u Zagrebu (1962.). Diplomirao je 1967. godine na Metalurškom odjelu u Sisku Tehnološkog fakulteta u Zagrebu. Magistrirao je na 1973. godine na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je ((Mogućnosti i uvjeti solvent ekstrakcije željeza (III) iz sumporno-kisele otopine, dobivene izluživanjem troske nastale pri preradi crvenog mulja Krupp-Rennovim postupkom, di-(2.etilheksil) fosfornom kiselinom u drugom ekstrakcijskom krugu i reekstrakcije željeza (III) u poluindustrijskom obimu)) 1978. godine na Metalurškom inženjerstvu u Sisku Tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Radio je u ljevaonici i tvornici armatura (LTA) Varaždin (1967.-1970.) na poslovima inženjera u metalografskom laboratoriju i na usvajanju proizvodnje nodularnog lijeva. Za to je vrijeme izradio nekoliko elaborata i studija o metalografskom laboratoriju, izradi nodularnog i svojstvima svog lijeva. Od 1970. godine radi na Metalurškom odjelu u Sisku kao asistent, a od 1974. godine radi kao docent na Metalurškom inženjerstvu u Sisku Tehnološkog fakulteta u Zagrebu. Izabran je za izvanrednog profesora (1979.), redovitog profesora (1985.) i redovitog profesora u trajnom zvanju (1996.) u području tehničkih znanosti u polju metalurgije na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Predavao je na studiju metalurgije niz predmeta: Metalurške peći i vatrostalni materijali, Metalurška goriva i vatrostalni materijali, Toplotehnika itd., a na poslijediplomskom studiju metalurgije predmete: Odabrana poglavlja metalurške termodinamika, Modeliranje metalurških procesa itd.

Autor je četiri interne skripte i koautor je monografije Metalurški fakultet u Sisku-40. obljetnica visokoškolske nastave metalurgije (1960.-2000.). Bio je voditelj poslijediplomskog studija metalurgije. Bio je mentor 18 studenata za njihovo stjecanje akademskog zvanja na Metalurškom fakultetu (4-dr.sc., 2-mr.sc., i 12 dipl.ing.met.). Predavao je na studijama na Rudarsko-metalurškom fakultetu (Kosovska Mitrovica).

Područja znanstvene i stručne djelatnosti su separacija metala iz sekundarnih sirovina, matematičko modeliranje metalurških procesa, metalurška toplotehnika, metalurške peći itd.

Bio je koordinator znanstvenog projekta, nositelj zadataka i stručnih elaborata za MK Željezaru Sisak (1979.-1991.). Od 1991. godine bio je suradnik na četiri znanstvena projekta financirana od nadležnog ministarstva te nekoliko međunarodnih projekata i/ili tema itd. Objavio je oko 120 znanstvenih, preglednih i stručnih radova u časopisima i Zbornicima međunarodnih i domaćih konferencija te brojne osvrte i prikaze.

Bio je suradnik pri izradi priloga za Hrvatsku opću enciklopediju (knjiga 7, 2006.), Tehnički leksikon (2007.) i Hrvatski biografski leksikon (knjiga 8, 2010.) u izdanju Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža”.

Obnašao je dužnost predstojnika Zavoda u više mandata, prodekana za znanstveno-istraživački rad (1990.-do lipnja 1991.), prodekana za nastavu (1997.-2001.) i dekana (2001.-2005.) Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bio je član Stručnog povjerenstva za dodjelu državnih nagrada za područje tehničkih znanosti Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske (2001.-2004.), član Matičnog povjerenstva za područje kemijskog inženjerstva, naftnoga i geološkog inženjerstva, metalurgije, tekstilne tehnologije i grafičke tehnologije pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa (2001.-2005.), član Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u Zagrebu (2005.-2009.) itd. Izabran je 2002. godine za člana suradnika Akademije tehničkih znanosti Hrvatske. Za svoj rad je dobio medalju (2002.-brončana medalja s poveljom Tehničkog sveučilišta iz Košica, Slovačka), više zahvalnica i pisanih priznanja. Umirovljen je 2013. godine.

U mandatu dekana Metalurškog fakulteta prof. dr. sc. Josipa Črnka (2001.-2005. g) donesen je 2003. godine Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju koji se temelji na Bolonjskim načelima te su, u skladu s tim, u akad. god. 2005./2006. uvedeni novi nastavni planovi trogodišnjeg preddiplomskog i dvogodišnjeg diplomskog sveučilišnog studija metalurgije. Izvođenje tih studija utemeljeno je dopusnicama koje je izdalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske 16. lipnja 2005. godine.

Tijekom i nakon Domovinskog rata dolazi do naglog pada metalurške proizvodnje. To se odrazilo i na smanjenje interesa studenata za studij metalurgije. Iz tog razloga, pokrenuta je inicijativa za otvaranje studija Industrijska ekologija te je od imenovane radne skupine predložen program studija. Međutim, promjenom dekana ta inicijativa zamire. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 16.6.2005. g. izdaje dopusnicu Metalurškom fakultetu za izvođenje preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija i diplomskog sveučilišnog studija Metalurgija. Po prvi puta izrađen je Strateški plan razvoja metalurškog fakulteta za period od 2003. do 2010. godine. Također, u mandatu prof. dr. sc. Josipa Črnka po prvi puta od osnivanja Odjela u Sisku pristupilo se temeljitoj obnovi dvorišne zgrade te uređenju i opremi predavaonica glavne zgrade Fakulteta. Izgrađen je i opremljen Laboratorij za toplotehniku i strojarstvo koji je od Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja dobio suglasnost za obavljanje stručnih poslova praćenja emisija u zrak te izradu stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša.

Slijedeća objava

HATZ Mini znanstveno-stručna konferencija, 30.6.2023.

  Poštovane članice i članovi HATZ-a, s velikom tugom i žalošću javljamo da je u petak, 2. lipnja 2023., nakon iznenadne i kratke bolesti, preminuo naš dragi profesor Josip Črnko, član emeritus u Odjelu rudarstva i metalurgije. Prof. dr. sc. Josip Črnko bio je član Akademije od 2002. te tajnik Odjela […]

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close