JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE NOVIH SURADNIKA, POČASNIH I MEĐUNARODNIH ČLANOVA AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

20. prosinca 2016.

logo-hatz-a

 

AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE – HATZ

Kačićeva 28

10 000 Zagreb

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE NOVIH SURADNIKA, POČASNIH I MEĐUNARODNIH ČLANOVA

AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

 

Na osnovi čl. 16 i čl. 17 Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske te članka 4 Pravilnika o izboru u članstvo Akademije, pozivaju se zainteresirane institucije da predlože pristupnike za suradnike Akademije, međunarodne članove Akademije i počasne članove Akademije.

Prema čl. 5 Pravilnika, inicijalne prijedloge s obrazloženjem za izbor za članstvo u Akademiji mogu podnijeti Odjel, Uprava ili Predsjedništvo Akademije te sve institucije sa znanstvenim statusom u Republici Hrvatskoj (sveučilišta, veleučilišta, fakulteti, visoke škole, instituti, akademije, ostale znanstvene organizacije).   

Statut i Pravilnik o izboru u članstvo dostupni su na internetskim stranicama Akademije:

http://www.hatz.hr/beta/hr/statut/

http://www.hatz.hr/beta/hr/pravilnik-o-izboru-u-clanstvo/

 

Kandidate je moguće predložiti u sljedeće kategorije članstva Akademije:

 

I. Suradnici Akademije

II. Međunarodni članovi Akademije

 

 

ODJELI

SURADNICI AKADEMIJE MEĐUNARODNI ČLANOVI AKADEMIJE
Broj slobodnih mjesta

suradnika Akademije

Broj mjesta suradnika za koja odjeli raspisuju Javni poziv

( broju slobodnih mjesta)

Broj slobodnih mjesta

međunarodnih članova Akademije

Broj mjesta međunarodnih članova za koja odjeli raspisuju Javni poziv

( broju slobodnih mjesta)

1.    Odjel arhitekture i urbanizma 2 2 2 0
2.    Odjel bioprocesnog inženjerstva 4 4 1 1
3.    Odjel elektrotehnike i elektronike 5 5 2 0
4.    Odjel energijskih sustava 3 2 2 2
5.    Odjel građevinarstva i geodezije 5 5 2 1
6.    Odjel grafičkog inženjerstva 3 1 0 0
7.    Odjel informacijskih sustava 1 1 0 0
8.    Odjel kemijskog inženjerstva 3 3 2 0
9.    Odjel komunikacijskih sustava 6 5 0 0
10.    Odjel prometa 7 0 0 0
11.    Odjel rudarstva i metalurgije 0 0 2 0
12.    Odjel strojarstva i brodogradnje 6 3 2 1
13.    Odjel sustava i kibernetike 3 1 1 0
14.    Odjel tekstilne tehnologije 3 2 1 0

Javni poziv raspisuje se za ukupno 34 slobodna mjesta suradnika Akademije te za ukupno 5 slobodnih mjesta međunarodnih članova Akademije.

 

III. Počasni članovi Akademije (broj slobodnih mjesta: 10)

Javni poziv raspisuje se za ukupno 3 slobodna mjesta počasnih članova Akademije.

 

Kriteriji za izbor u pojedinu kategoriju članstva utvrđeni su čl. 17 Statuta Akademije i čl. 8, 9 i 10 Pravilnika o izboru u članstvo Akademije.

Prema čl. 8 Pravilnika, za suradnika Akademije može biti predložen  hrvatski ili strani znanstvenik koji ima zvanje barem znanstvenog suradnika ili  barem docenta u području tehničkih i/ili biotehničkih znanosti. Iznimno se uz posebno obrazloženje  predlagatelja može kandidirati i osoba iz drugih znanstvenih područja ako je svojom aktivnošću značajno doprinijela razvitku inženjerskih disciplina. Nakon provedenog postupka recenzije i ocjenjivanja kandidata od strane nadležnog Odjela, prijedlog za izbor u suradnika Akademije s obrazloženjem daje Odjel, a prihvat prijedloga  potvrđuje Predsjedništvo i prosljeđuje ga Skupštini Akademije. Suradnik Akademije mora provesti najmanje tri godine u tom statusu prije izbora u status člana Akademije.

Prema čl. 9 Pravilnika, za počasnog člana Akademije može biti predložen ugledni hrvatski ili strani znanstvenik koji je svojim cjeloživotnim djelovanjem znatno pridonio afirmaciji, raspoznatljivosti i ugledu tehničkih i/ili biotehničkih znanosti u  Hrvatskoj ili u svijetu i kojeg na prijedlog Predsjedništva izabere Skupština  Akademije. Nakon provedenog postupka recenzije i ocjenjivanja kandidata od strane nadležnog Odjela, prijedlog za izbor u počasnog člana Akademije može dati Odjel, Predsjedništvo  ili predsjednik Akademije. Počasni član ne ubraja se u članstvo Odjela.

Prema čl. 10 Pravilnika, za međunarodnog člana Akademije može biti  predložen ugledni hrvatski ili strani znanstvenik u području tehničkih i/ili biotehničkih znanosti,  koji živi i djeluje u inozemstvu i kojeg na prijedlog Odjela izabere Skupština  Akademije. Nakon provedenog postupka recenzije i ocjenjivanja kandidata od strane nadležnog Odjela, prijedlog za izbor u međunarodnog člana Akademije usvaja se na Predsjedništvu, a bira ga Skupština Akademije. Međunarodni član Akademije ima prava i obveze člana Akademije u Odjelu koji ga je predložio. Svaki Odjel može imati do dva  međunarodna člana Akademije.

 

Prijedloge za izbor treba izraditi i dostaviti u skladu s propozicijama Pravilnika o izboru u članstvo Akademije. Molimo vas da posebno obratite pažnju na čl. 5 i 6 Pravilnika.

Pojedinci se ne mogu samostalno prijaviti na Javni poziv, već ih predlažu isključivo: Odjel, Uprava ili Predsjedništvo Akademije, odnosno institucije sa znanstvenim statusom u Republici Hrvatskoj (sveučilišta, veleučilišta, fakulteti, visoke škole, instituti, akademije, ostale znanstvene organizacije).   

Prijedlog priprema tijelo Akademije koje predlaže kandidata, odnosno znanstvena institucija koja predlaže kandidata, prema obrascima za prijavu koji su dostupni na internetskim stranicama Akademije kao sastavni dio Pravilnika o izboru u članstvo Akademije: http://www.hatz.hr/beta/hr/pravilnik-o-izboru-u-clanstvo/

 

Prijedlog mora sadržavati:

  1. Zaključak tijela Akademije ili znanstvene institucije koja predlaže kandidata, s podacima u koju kategoriju članstva  se kandidata predlaže i u koji Odjel Akademije;
  2. Životopis kandidata;
  3. Obrazac za bodovanje s popisom objavljenih radova i drugih djelatnosti kandidata;
  4. Pisanu izjavu kandidata da prihvaća: kandidaturu, Statut Akademije, Etički  kodeks i Pravilnik o izboru u članstvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

 

Rok za zaprimanje prijedloga je 1. veljače 2017. (datum žiga pošte, odnosno datum elektroničke pošte).

Prijedlozi s pripadajućom dokumentacijom šalju se elektroničkom poštom na e-adresu: hatz@hatz.hr te također preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za predlaganje novih suradnika, međunarodnih i počasnih članova HATZ-a“, na adresu:

 

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske – HATZ

Kačićeva 28, p.p. 59

10001 ZAGREB

 

Nepotpune prijave i prijave koje nisu pristigle u naznačenom roku bit će isključene iz Javnog poziva i neće se razmatrati.

Proglašenje izabranih članova bit će na Godišnjoj skupštini Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, koja će se održati u svibnju 2017.

Za sva eventualna pitanja molimo kontaktirati Akademiju elektroničkom poštom na e-adresu:  hatz@hatz.hr ili telefonom na broj: 01 4922 559.

 

Predsjedništvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

Predsjednik Akademije:

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec

 

Javni poziv HATZ-a 2016. (.pdf za preuzimanje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slijedeća objava

Prof. dr. sc. Gojko Nikolić dobio državnu nagradu tehničke kulture „Faust Vrančić“ za životno djelo za 2015. godinu

20. prosinca 2016.   AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE – HATZ Kačićeva 28 10 000 Zagreb JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE NOVIH SURADNIKA, POČASNIH I MEĐUNARODNIH ČLANOVA AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE   Na osnovi čl. 16 i čl. 17 Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske te članka 4 Pravilnika o izboru u članstvo […]

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close