Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Razred za medicinske znanosti i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organiziraju kolokvij “Inovacije u medicini VI.”, koji će se održati u srijedu, 15. studenoga 2017. s početkom u 13:00 sati u Preporodnoj dvorani palače Narodnog doma u Zagrebu, Opatička 18.

Detaljnije…