Hrvatska udruga za boje (HUBO) organizira Međunarodni dan boja 2017. (MDB 2017), koji će se održati 21. ožujka 2017. u Tehničkom muzeju Nikola Tesla u Zagrebu, Savska cesta 18.

HUBO je u 2016. postala redovita članica AIC-a (International Association for Colour). Ovim je Hrvatska postala 12. članica AIC-a, od postojeće 44 države Europe. 

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske pokrovitelj je Međunarodnog dana boja 2017.

Poziv na MDB 2017

O Međunarodnom danu boja

O Hrvatskoj udruzi za boje_HUBO