Održan Dan inženjera RH – “Urbanizam i arhitektura – pokretači održivog razvoja Hrvatske”

Hrvatski inženjerski savez je u suradnji s Akademijom tehničkih znanosti Hrvatske održao 2. ožujka 2023. u Staroj gradskoj vijećnici tradicionalno obilježavanje Dana inženjera Republike Hrvatske. Skup je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. 

U nastojanju da javnosti ukažemo na aktualne teme, ovogodišnji Dan inženjera Republike Hrvatske održao se pod nazivom „Urbanizam i arhitektura – pokretači održivog razvoja Hrvatske“.

Skup je okupio znanstvenike i stručnjake sa sveučilišta, akademija, instituta, predstavnike komora, industrije, te poduzetnike.  Izmjena iskustva i predstavljanje inženjerskih rješenja putem održanih predavanja predstavlja najdjelotvorniji način proširivanja novih znanja, ideja i tehnologija u službi inženjerstva i razvoja gospodarstva.

‘‘U godini u kojoj obilježavamo 145 godina od osnivanja tada kluba, a danas Hrvatskog inženjerskog saveza, naša je pozornost usmjerena prema prostoru kao nacionalnom dobru, koje zahtijeva posebnu obazrivost u korištenju i planiranju razvoja, čemu se na žalost ne pristupa na sustavan način. Na arhitektonskoj i urbanističkoj struci je i odgovornost i zadaća njegove zaštite i unapređenja‘‘, istakao je gosp. Zdravko Jurčec, predsjednik Hrvatskog inženjerskog saveza.

„U području tehničkih znanosti danas imamo službeno 16 polja koja pokrivaju sve tehničke struke kroz obrazovanje,znanost i gospodarstvo. Međutim potrebno je u današnjem složenom svijetu razvijati što više, posebno u obrazovanju i znanosti, multidisciplinarnost i interdisciplinarnost kako bi naši inženjeri bili u mogućnosti pratiti i razvijati sva područja ljudske djelatnosti“ naglasio je prof. dr. sc. Vladimir Andročec, član Uprave Akademije tehničkih znanosti Hrvatske.

Svoje uvodne govore i pozdrave ujedno su održali i predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, prof. dr. sc. Vedran Mornar, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, izaslanik predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba gradski zastupnik gosp. Robert Faber, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba izv. prof. dr. sc. Luka Korlaet, izaslanik ministrice Nine Obuljen Koržinek, gosp. Davor Trupković, Glavni konzervator Ministarstva kulture i medija, izaslanik potpredsjednika Vlade RH ministra Branka Bačića, te gosp. Željko Uhlir, Državni tajnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Održana predavanja:

Prostor kao nacionalno dobro zahtijeva posebnu obazrivost u načinu korištenja i planiranja razvoja. Na arhitektonskoj i urbanističkoj struci stoji jedna od temeljnih zadaća njegove zaštite i unapređenja.

– predavači:

Prof. emer. dr.sc. Tihomir Jukić: „Zašto urbanizam i kako dalje?“

Nikša Božić, dipl. ing. arh.: „Postojeći zakonski okvir i njegova prilagodba“

Doc. dr. sc. Lea Pelivan, dipl. ing. arh.: „Održivost u arhitekturi i kružno gospodarenje“

Prof.dr.sc. Sanja Gašparović: „Ususret izazovima grada budućnosti“ 

 

Prof. emer. dr.sc. Tihomir Jukić: „Zašto urbanizam i kako dalje?“

Veličina, vrijednost i osjetljivost prostora naših gradova iziskuje inzistiranje na visokoj razini kvalitete i izvrsnosti prilikom rekonstrukcije postojećih i planiranja novih intervencija u prostoru. Takva razina zajamčene kvalitete nije moguća bez sustavnog i sveobuhvatnog/integralnog planiranja. U razdoblju tranzicije, privatizacije, pritisaka kapitala, turistifikacije i gentrifikacije… uloga urbanističke stuke u društvu treba biti jača nego ikada. Njena je zadaća usaglašavanje različitih interesa u prostoru kako bi se očuvale naslijeđene vrijednosti, omogućio razvoj te prije svega osigurao opći (javni) interes u prostoru.  Preduvjet tome su, ono što danas nije dovoljno afirmirano, urbanizam i jasna pravila ponašanja u prostoru. Važan je interdisciplinarni pristup i planiranje prostora i gradova uz aktivno sudjelovanje građana. Sve to treba pratiti zakonodavstvo i sustav  koji omogućava kvalitetno planiranje prostora.

„A kako dalje ?“ – Brojni dokumenti i razvojne politike EU, koje je i Hrvatska usvojila, obvezuju nas na uspostavljanje načela održivog urbanog razvoja od kojih mnoga iziskuju donošenje novih osuvremenjenih standarda planiranja, uz veću participaciju stanovnika. Veliku ulogu pritom ima edukacija budućih stručnjaka koji na polazištima interdisciplinarnog pristupa trebaju preuzeti značajnu ulogu u urbanoj obnovi i planiranju budućeg razvoja poštivajući usvojene europske standarde.

Nikša Božić, dipl. ing.arh.: „Postojeći zakonski okvir i njegova prilagodba“ 

Hrvatska ima bogatu tradiciju planiranja prostornog razvoja, kao i naslijeđe planiranih urbanih predjela koji svjedoče o visokoj razini kulture izgrađenih prostora. Za ostvarenje vrsnoće ukupnog okoliša – što podrazumijeva kako prirodni tako i izgrađeni okoliš – od iznimne je važnosti sustav prostornog planiranja kao osnove koja garantira zaštitu prostora i održivi razvoj zajednice. Preduvjet za učinkovito prostorno planiranje je postojanje kvalitetnog i učinkovitog zakonodavnog okvira koji omogućuje razvoj planerske discipline kako bi se moglo odgovoriti na izazove prostornog razvoja. Od osamostaljenja Hrvatske uloga prostornog planiranja kontinuirano slabi, što se očituje i u prostoru na način da znatan dio prostora koji su izgrađeni u zadnja tri desetljeća nema obilježja održivosti, sklada, funkcionalnosti ni elementarne ljepote. Zastarjeli prostorni planovi ne pružaju više ni odgovore na nove izazove društvenog i prostornog razvoja.

Donošenjem Zakona o prostornom uređenju 2013. godine uvedena je reforma sustava prostornog uređenja, međutim ona nije zaživjela te od donošenja zakona nije donesen nijedan plan u novom sustavu koji je osmišljen tim zakonom. Pripadnici planerske struke kontinuirano traže izmjene zakonodavnog okvira kojim je regulirano područje prostornog planiranja kako bi se omogućio razvoj stručne discipline, osigurao učinkovit sustav prostornog planiranja te u konačnici omogućio društveni razvoj uz osiguranje željene vrsnoće sveukupnog okoliša.

Doc. dr. sc. Lea Pelivan, dipl. ing. arh.: „Održivost u arhitekturi i kružno gospodarenje“

Svakodnevno smo svjedoci negativnih promjena i izazova u okolišu, kao i velike brzine kojom se te promjene događaju. Na nama je odgovornost da naše djelovanje bude usmjereno prema održivom razvoju, što je i primarni zadatak UN-ove Agende 2030 za održivi razvoj. Kružno gospodarenje, jedan od bitnih čimbenika održivog razvoja, jest socioekonomski model koji razvija mehanizme prevladavanja strukturnih slabosti tradicionalnog linearnog gospodarstva te potiče inovativnost, produktivnost i konkurentnost. Unutar šireg koncepta kružnosti, niša kružnog gospodarena prostorom i zgradama, analizira cjelokupni utjecaj građevina na okoliš, te posljedično na kvalitetu života u njemu. Ciljevi kružnog gospodarenja prostorom i zgradama su: povećanje trajnosti zgrada u prostoru (postojećih i novoplaniranih), povećanje energetske učinkovitosti, primjena obnovljivih izvora energije i smanjenje količine građevinskog otpada.

Primjenom principa kružnog gospodarenja prostor i zgradama uvodi se inovativni pristup u procesima planiranja, gradnje i upravljanja prostorom i zgradama te gospodarenja građevinskim otpadom, što otvara velike mogućnosti ali i izazove za razvoj struke.

Prof. dr. sc. Sanja Gašparović: „Ususret izazovima grada budućnosti“

Odluke o promjenama u urbanom okruženju koje donosimo danas u velikoj će mjeri odrediti mogućnost da gradovi ostanu/postanu  mjesta atraktivnog, zdravog i održivog načina života u budućnosti. Suvremeno integralno planiranje ima zadatak iznalaženja odgovara na specifične globalne izazove koji imaju izravan utjecaj na gradove poput klimatskih promjena, nestašice resursa, migracija, pandemija te demografskih i gospodarskih promjena. Primjeri dobre prakse ukazuju na važnost razvijanja urbane fleksibilnosti te prilagodbe modela planiranja koji trebaju težiti održivosti i prilagodljivosti kako bi gradove učinili otpornima na promjene i kvalitetnijim prostorima za život. Među nekima od ključnih aspekata za postizanje održivog prostornog razvoja izdvajaju se: urbana obnova i preobrazba brownfield područja, umrežavanje plavih i zelenih površina, uspostavljanje sustava pristupačnih i sigurnih javnih prostora, osiguravanje jednakosti i priuštivog stanovanja, unapređenje održive mobilnosti, ostvarivanje energetske učinkovitosti, poticanje participacije i naglašavanje urbanog identiteta. Na planerskoj struci, ali i društvu u cjelini, leži odgovornost da ova načela u našim gradovima postanu standard, a ne iznimka.

 

 

Slijedeća objava

Inovacije članova Odjela za tekstilnu tehnologiju nagrađene na Tajlandu - Prof. T. Pušić, Prof. S. Firšt Rogale, Prof. D. Rogale, Izv. prof. Ž. Knezić

Hrvatski inženjerski savez je u suradnji s Akademijom tehničkih znanosti Hrvatske održao 2. ožujka 2023. u Staroj gradskoj vijećnici tradicionalno obilježavanje Dana inženjera Republike Hrvatske. Skup je održan pod pokroviteljstvom Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.  U nastojanju da javnosti ukažemo na aktualne teme, ovogodišnji Dan inženjera Republike Hrvatske […]

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close