Interni natječaj za izbor nove Uprave HATZ-a za mandat 2017-2021.

03.04.2017.

 

Logo HATZ-a

 

AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE – HATZ

Kačićeva 28

10 000 Zagreb

INTERNI NATJEČAJ

 

ZA IZBOR NOVE UPRAVE

AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

U MANDATU 2017-2021.

 

 

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, prema odredbama čl. 25 i 33 Statuta Akademije i odluci sa 16. sjednice Predsjedništva Akademije, održane 27. veljače 2017., raspisuje redoviti Interni natječaj za izbor nove Uprave Akademije (predsjednika Akademije, dva dopredsjednika Akademije i glavnog tajnika Akademije) za razdoblje 2017-2021. godine (01.07.2017. – 30.06.2021.).

Kandidati se kandidiraju u četveročlanim timovima koji se sastoje od: jednog (1) kandidata za predsjednika Akademije (nositelj liste), dva (2) kandidata za dva dopredsjednika Akademije i jednog (1) kandidata za glavnog tajnika Akademije. Kandidirati se mogu kandidati oba spola, a funkcije za koje se kandidiraju (predsjednik, dopredsjednici, glavni tajnik Akademije), koji su navedeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se na kandidate oba spola.

Timove predvode kandidati za predsjednika Akademije, a svi članovi timova moraju biti u statusu člana Akademije u smislu čl. 17 Statuta (redoviti članovi). Timovi trebaju dati cjeloviti proaktivan program koji daje jasne odrednice:  

 1. povećanja znanstveno–tehnološkog utjecaja i prepoznatljivosti Akademije u HR kao i ERA te pozicioniranje i operacionalizaciju HATZ-a unutar HR institucija;
 2. međunarodne suradnje Akademije kao članice CAETS-a i Euro-CASE-a, kao i sudjelovanja Akademije kao članice Euro-CASE-a na Projektu SAPEA;
 3. strateškog programa i realizacijskog plana;
 4. model mobilizacije članstva;
 5. načine povećanja učinkovitosti trošenja EU fondova te možebitni prijedlog konkretnog strukturnog projekta;
 6. program s jasno definiranom projektnom orijentacijom i financijskim učinkom,
 7. djelotvornost u povećanju etičnosti i moralnog integriteta u inženjerskoj struci i društvu.

Svi članovi timova moraju se upoznati sa Statutom i ostalim normativnim aktima te strukturom i načinom rada Akademije.

 U prijavi treba priložiti:

 1. kratke životopise svih članova tima (format Europass CV);
 2. cjeloviti program rada za naredno razdoblje od četiri godine (sa stavkama od 1 do 7 te po želji dodatnim stavkama);
 3. razradu financijskog plana i održivosti razvoja;
 4. potpisanu suglasnost svih članova tima za sudjelovanje na Internom natječaju.

Prijave se podnose u tiskanom i elektroničkom formatu (obvezno na CD-u, a ne elektroničkom poštom!), osobnom dostavom u Dom HATZ-a ili preporučenom poštom, u zatvorenoj omotnici na adresu: Akademija tehničkih znanosti Hrvatske – HATZ, Kačićeva 28, p.p. 59, 10001 Zagreb, s napomenom “Za Interni natječaj za novu Upravu HATZ-a – Ne otvarati!”

Natječaj započinje (uključivo) 3. travnja 2017. i traje do (uključivo) 21. travnja 2017. (datum žiga pošte).

 

Prijave koje nisu u skladu s propozicijama Internog natječaja isključit će se iz natječajnog postupka.

 

Povjerenstvo za pripremu i provođenje izbora u Akademiji

Na osnovi čl. 27 Statuta predsjednik Akademije imenovao je Povjerenstvo za pripremu i provođenje izbora u Akademiji (u sastavu: prof. dr. sc. Karolj Skala, predsjednik, prof. dr. sc. Milena Mandić, članica i prof. dr. sc. Mario Cifrek, član), koje će voditi postupak pripreme i izbora novog rukovodstva koje u sljedećem razdoblju 2017-2021. treba voditi aktivnosti i ostvarivati program Akademije.

Povjerenstvo prihvaća zaključke i kriterije koje je uspostavilo Povjerenstvo za izbor nove Uprave Akademije u prethodnom mandatu (2013-2017.), na sjednici prethodnog Povjerenstva održanoj 20. ožujka 2013.

 

Polazište za pripremu programa rada i financijskog plana za mandat 2017-2021.

S obzirom na okolnosti i trenutak u kojem se nalazi Akademija, Hrvatska i EU, stvorena je sveobuhvatna strateška slika i novonastale odrednice o kojima bi trebalo voditi računa u prijedlogu programa rada Akademije u razdoblju 2017-2021.

Konstatirano je da je Akademija od svog osnutka do danas odigrala zapaženu ulogu u tehničkim i biotehničkim znanostima te njihovom utjecaju na razvoj gospodarstva RH u cjelini.

Djelovanje u pogledu prepoznavanja i implementacije hrvatskih strateških razvojnih odrednica te pozicioniranje u EU treba pojačavati i staviti u temeljne zadaće Akademije.

Treba razviti prije svega jasnu viziju strategije razvoja RH, a potom model financiranja u novonastalim okolnostima. Istovremeno mora se oblikovati kompatibilni i komplementarni sklad sa EU strateškim dokumentima s obzirom da će novo rukovodstvo nastaviti djelovati u uvjetima hrvatskog članstva u EU, koje je započelo 1. srpnja 2013., istovremeno s početkom mandata aktualne Uprave, čiji mandat istječe 30. lipnja 2017.

S obzirom da je Hrvatska prije četiri godine pristupila Europskom istraživačkom prostoru (ERA) i europskom tržištu, došlo je do povećanja mobilnosti intelektualnog kapitala, a otvoreni su i novi modeli iskoraka i razvojnog prosperiteta. U tom pogledu se prepoznaju strukturni, kohezijski i drugi razvojni fondovi kao i novi okvirni program Horizon 2020 u kojemu se pružaju novi investicijski i financijski ciklusi za razvoj znanstvene infrastrukture ali i za financiranje znanstvenih projekata u novim okolnostima i s velikim izazovima.

Akademija mora nastaviti voditi proaktivnu politiku i zadaću da s jasnim strateškim programom sudjeluje i maksimalno usmjerava procese u okruženju EU i njenim razvojnim uvjetima. Potrebno je u tom pogledu osim strateškog programa osmisliti i model mobilizacije svekolikog članstva Akademije koje predstavlja veliku integraciju intelektualnog kapitala u tehničkim znanostima u Hrvatskoj. Taj model treba omogućiti oplodnju i nove mogućnosti razvojnog prosperiteta preko značajnih strukturnih i okvirnih EU fondova. Treba djelovati na organizirani način da se dodatno i značajno poveća apsorpcijski kapacitet Hrvatske glede EU fondova. U svim tim aktivnostima treba pozicionirati tehničke znanosti i inženjerske tehnologije u Hrvatskoj u interesu struke i razvoju društva u cjelini.

Kandidati trebaju posebnu pozornost posvetiti međunarodnoj suradnji HATZ-a i njenim aktivnostima kao članice CAETS-a (International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences, Williamsburg, Virginia, SAD) i Euro-CASE-a (European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering, Pariz, Francuska, EU), kao i sudjelovanje HATZ-a kao članice Euro-CASE-a na Projektu SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies).

Smatramo da treba obratiti posebnu pozornost kod financijskog plana i da treba stvoriti uvjete da Akademija ne živi od donacija i članarine nego i od prihoda koji će se moći ostvariti u novonastalim okolnostima preko proaktivne projektne orijentacije u području tehničkih znanosti i novih tehnologija. U tom pogledu nam se pružaju velike mogućnosti u tehničkim i biotehničkim znanostima za koje su predviđena značajna sredstva u EU fondovima. Tu se ostvaraju mogućnosti provedbe projekata preko Centara Akademije. Sve to podrazumijeva najvišu etičku i moralnu razinu svih aktivnosti.

Vodeći računa o gore iznesenom Povjerenstvo je odredilo kriterije prema kojima želi iskazati načelne odrednice Internog natječaja za izbor novog rukovodstva Akademije.

Povjerenstvo poziva članove Akademije da prepoznaju spremnost i odanost trenutku te da se oblikovanjem prijedloga i programa u formi timova prijave na Natječaj.

Članovi Povjerenstva nastojat će provesti postupak na najbolji mogući način te stoje na raspolaganju za moguća pojašnjenja ili pitanja.

 

Prof. dr. sc. Karolj Skala,

Predsjednik Povjerenstva za pripremu i provođenje izbora u Akademiji

 

HATZ_Interni natječaj za izbor nove Uprave HATZ-a za mandat 2017-2021 (PDF za preuzimanje)

HATZ_Interni natječaj za izbor nove Uprave HATZ-a za mandat 2017-2021 (Word za preuzimanje)

HATZ_Strateški program znanstvenih istraživanja 2012.

Slijedeća objava

Obavijest o smrti prof. dr. sc. Ljiljane Pilić-Rabadan (1930-2017.)

03.04.2017.     AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE – HATZ Kačićeva 28 10 000 Zagreb INTERNI NATJEČAJ   ZA IZBOR NOVE UPRAVE AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE U MANDATU 2017-2021.     Akademija tehničkih znanosti Hrvatske, prema odredbama čl. 25 i 33 Statuta Akademije i odluci sa 16. sjednice Predsjedništva Akademije, održane 27. […]

Kolačići: Kako bi se osigurao ispravan rad ovih web-stranica, na vaše uređaje vršimo pohranu male podatkovne datoteke poznate pod nazivom kolačići. Uz prihvat Kolačića vaše pregledavanje stranice će se vršiti nesmetano, a u koliko ne prihvatite Kolačiće možda vam neki od sadržaja neće biti dostupni. Više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close