“Tehničke znanosti” Vol 15, 2008

“Tehničke znanosti” Vol 15, 2008 (.pdf)

Ruđer Josip Bošković – u susret 300. godišnjici rođenja

23. godišnja skupština Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

Prijedlog Zakona o Hrvatskoj komori inženjera i tehnologa

Nagrade Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) za 2007. godinu

Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske za 2007. godinu

Zbornik radova “Etika u primjeni i razvoju tehničkih znanosti”

Obrazovanje inženjera – Bolonjski proces – 3 godine kasnije

Sporazum o suradnji Belupo d.d. i HATZ

Dobitnik nagrade za životno djelo “Zlatna kuna”: prof. dr.sc. Vilko Žiljak

Centar za grafičko inženjerstvo pri Akademiji tehničkih znanosti Hrvatske (CGI)

Centar za zaštitu okoliša i razvoj održivih tehnologija (CEZOR)

Biotehnički centar Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (BC)

Centar za razvojne studije i projekte Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (CEDEP)

Izvješće sa 17. zasjedanja CAETS-a održanog u Tokiju

Environment and Sustainable Growth A Statement by CAETS

Odjel za komunikacijske sustave HATZ-a

CAETS Council Meeting

Aktivnosti Euro-CASE-a