POTPISAN SPORAZUM IZMEĐU HAZU BiH I HATZ-a

U Mostaru je, 3. listopada 2018. godine, održan susret Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) i Hrvatske akademije za znanost i umjetnost Bosne i Hercegovine (HAZU BiH). Tom je prilikom održan je okrugli stol: „Suradnja znanosti i gospodarstva kao temelj jačanja konkurentnosti“ i potpisan Sporazum o suradnji između akademija.

Pozdravnu riječ dobrodošlice održao je akademik Jakov Pehar, predsjednik HAZU BiH-a i prof. dr. sc. Vladimir Andročec, predsjednik HATZ-a. U ime predsjednika Vlade RH skupu se obratio izaslanik prof. dr. sc. Krešimir Ćosić, a u ime predsjedništva Bosne i Hercegovine, član predsjedništva, akademik Dragan Čović, koji je otvorio okrugli stol i bio nazočan potpisivanju Sporazuma.

Predmet Sporazuma akademija uspostavljanje je suradnje u području tehničkih i biotehničkih znanosti, po načelu uzajamnog interesa obiju strana, a posebno u skupinama djelovanja kao što su: uzajamno dogovorno pružanje usluga radi poboljšanja ukupne efikasnosti i uspješnosti djelovanja akademija; razmjena relevantnih informacija o mogućnostima unapređivanja međusobnih odnosa i suradnje; realizacija projekata i tematskih istraživanja od zajedničkog interesa; organiziranje seminara, radionica, okruglih stolova, konferencija i edukativnih programa od zajedničkog interesa; zajednički nastup prema trećim pravnim ili fizičkim osobama zbog zajedničkog  interesa akademija i njihovih članova; i drugi oblici suradnje u djelatnostima akademija koje će se zajednički dogovoriti.

Nakon potpisa Sporazuma održan je okrugli stol. U radu okruglog stola, s hrvatske strane, sudjelovali su: prof. dr. sc. Vladimir Andročec, predsjednik HATZ-a, prof. dr. sc Krešimir Ćosić, redoviti član HATZ-a; Darinko Bago, predsjednik Uprave Končar d.d. i član gospodarstvenik HATZ-a; prof. dr.sc. Slavko Krajcar, član Uprave HATZ-a; prof. dr.sc. Nediljko Perić, predsjednik Odbora za suradnju s gospodarstvom i regionalnu suradnju HATZ-a; i dr. sc. Ante Ćurković, poduzetnik i član gospodarstvenik HATZ-a. S bosansko hercegovačke strane u radu okruglog stola sudjelovali su: akademik Jakov Pehar, predsjednik HAZU BiH; prof. dr. sc. Vlado Majstorović, prorektor Sveučilišta u Mostaru; doc. dr. sc. Drago Bago, EP HZHB; prof. dr. sc. Zoran Tomić, rektor Sveučilišta u Mostaru; prof. dr.sc. Frano Ljubić, redoviti član HAZU BiH; prof. dr. sc. Marko Ivanković, redoviti član HAZU BiH; prof. dr. sc. Ante Mišković, redoviti član HAZU BiH.

Učesnici okruglog stola naglasili su važnost suradnje znanstvene zajednice i gospodarstva, poglavito u svjetlu nadolazeće digitalne evolucije, koje se u stručnoj javnosti naziva Industrija 4.0. Međuregionalna suradnja, poglavito susjedska, prepoznata je kao važna komponenta za gospodarstvo i znanost obiju strana. Susret akademija, smatraju učesnici okruglog stola, početni je događaj koji treba imati svoj nastavak (tzv. follow up). U tom je smislu dogovoreno da će se u najskorije vrijeme dogovoriti sljedeći koraci suradnje, a sve u svrhu postizanja zajedničkog cilja, gospodarske i znanstvene kompetitivnosti u globalnom tržištu.