Novosti

9.4.2014.

Održan IV. znanstveno-stručni skup „VODA ZA SVE“ u OsijekuU četvrtak 20. ožujka 2014. godine, povodom Svjetskog dana voda, na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera održan je IV. znanstveno-stručni skup „Voda za sve“ u organizaciji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Građevinskog fakultet Osijek, Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Hrvatske agencije za hranu, Hrvatskih voda-VGO Osijek, Energetskog instituta Hrvoje Požar, Parka prirode Kopački rit, Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i tvrtke „Vodovod-Osijek“ d.o.o.

IV. znanstveno-stručni skup „Voda za sve“ održan je pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ministarstva gospodarstva, Akademije tehničkih znanosti Hrvatske Osječko-baranjske županije te Grada Osijeka.

Skup su otvorili prorektorica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Anđelka Peko, prof. dr. sc. Željko Hocenski, predstavnik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, dr.sc. Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjske županije te prof. dr. sc. Gorana Heffera, pomoćnik ministra zaštite okoliša i prirode.

Rad skupa odvijao se kroz pozvana predavanja s tematikom zaštite, korištenja i prerade voda te su tako na skupu svoje radove prezentirali: prof. dr.sc. Goran Heffer („Utjecaj obrade otpadnih voda na kvalitetu zraka“ autora Goran Heffer, Jasna Paladin-Popović i Franjo Zrno), dr. Michael Alderson („Feeding the world – emerging challenges in water resources management“ autora János Puskás, Michael Alderson, Katalin Mozsgai), Hrvoje Keko, dipl. ing. („Korištenje vode u energetske svrhe u hidroelektranama“) Branka Galić, dipl. ing. („Projekti vodno - komunalne infrastrukture na području vodnogospodarskog odjela za Dunav i donju Dravu sufinancirani sredstvima EU“), doc. dr. sc. Marija Šperac („Male hidroelektrane u Hrvatskoj“), Velimir Golub („Optimizacija troškova električne energije u svrhu crpljenja vode“ autora Velimir Golub, Bojan Lazar, Darko Dubovicki, Željka Romić, Dubravko Pichler), doc. dr. sc. Filip Stević („Fitoplankton kao pokazatelj ekološkog stanja voda“ autora Filip Stević, Dubravka Špoljarić, Tanja Žuna Pfeiffer), Vlakto Rošac, prof. („Analiza kvalitete vode u Parku prirode Kopački rit“ autora Vlatko Rožac, Mirna Habuda-Stanić), Vera Santo dipl. ing. („Što nam novog donosi Zakon o vodi za ljudsku potrošnju i Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju?“ autora Vera Santo, Sonja Diković, Magdalena Ujević Bošnjak, Željko Dadić, Kristina Blagojević), Sandra Bašić, („Izrada znanstvenog mišljenja o označavanju prirodne mineralne i izvorske vode navodom „pogodna za pripremu hrane za dojenčad“ autora Sandra Bašić, Tena Niseteo, Mirna Habuda-Stanić) te prof. dr. sc. Jasna Šoštarić („Pojava suše u poljoprivredi“ autora Jasna Šoštarić, Monika Marković, Marko Josipović).

Skup se održava s ciljem okupljanja i razmjene iskustava znanstvenika i stručnjaka koji se u svom radu bave problematikom zaštite i očuvanja vodnog bogatstva Hrvatske, kao i preradom vode za ljudsku uporabu. Po prvi put su na skupu nazočili i znanstvenici sa Szent István University iz susjedne Mađarske, koji su svojim sudjelovanjem u radu skupa, skupu dali i međunarodni karakter.

Radom skupa koordinirala je doc. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić predsjednica Organizacijskog odbora IV. znanstveno-stručnog skupa „Voda za sve“. Predsjedajuća i izlagači jednoglasno su se složili da je skup bio iznimno uspješan i otvorio put prema međusobnoj i konkretnoj suradnji na području zaštite i korištenja vodnog dobra.

Doc. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić


30.3.2014.

IZVJEŠĆE

o završnoj radionici međunarodnog projekta EU SETA

Na završnoj radionici međunarodnog projekta EU SETA (South East Transport Axis) projekta, koja je održana u Rijeci 13. i 14. ožujka 2014.g., predstavljeni su rezultati troipolgodišnjega rada na Projektu, koji su sažeti u dokumentu pod nazivom CDP – Corridor Development Plan, čiji je sadržaj transparentno prezentiran od strane svih projektnih partnera, uključujući i Akademiju tehničkih znanosti Hrvatske. U sklopu Završne radionice (konferencije) EU projekta SETA, predstavnici projektnih partnera: Regionalne vlade Gradišća kao vodećeg partnera, Regionalne vlade Donje Austrije, Saveznog ministarstva prijevoza, inovacija, i tehnologije Republike Austrije, Ministarstva prijevoza, izgradnje i regionalnog razvoja Republike Slovačke, Željezničke korporacije Györ-Sopron-Ebenfurti, Luke Koper, Slovenija, Zapadne prekodunavske regionalne razvojne agencije, neprofitnog društva s ograničenom odgovornošću iz Soprona, Mađarska, Općine Monfalcone, Italija, Grada Rijeke i Akademije tehničkih znanosti Hrvatske iz Zagreba potpisan je Memorandum o razumijevanju, kojim su se projektni partneri sporazumjeli da će dati svoj doprinos u realizaciji rezultata ovih istraživanja.

Naime, projekt SETA nastao je kao reakcija Europske komisije na potrebu prometnog povezivanja sjevera i juga Europe prometnim koridorom između Baltika i Jadrana prema zemljama Bliskog, Srednjeg i Dalekog Istoka koje sa 2/3 svih svjetskih potrošača predstavljaju najveće tržište na svijetu, ali i veliko tržište EU. U okviru projekta SETA iznađena su rješenja za značajni dio tog prometnog koridora i to od sjeverno jadranskih luka, posebno područja Republike Hrvatske i Luke Rijeka, preko Zagreba i zapadne Mađarske, do mega pretovarnog čvorišta središnje Europe na prostoru Beč-Bratislava.

Temeljno područje istraživanja projekta SETA vezano je uz unapređivanje i sustavni razvoj međunarodnog intermodalnog prometa u kojemu se treba osigurati udio elektrificirane željeznice i unutarnje plovidbe, u prijevozu robe i putnika, minimalno 85%, a ekološki neodrživog, energetski neracionalnog i ekonomski manje isplativog cestovnog prometa maksimalno do 15%. Na Radionici je posebno istaknuto da je u okvirima projekta SETA u Hrvatskoj proizveden moderni putnički vlak koji je testiran 28. rujna 2012.g. na relaciji Zagreb - Beč preko Mađarske koji je napravio uštedu u vremenu vožnje za gotovo dva sata u odnosu na postojeće stanje pa je počela njegova serijska proizvodnja za potrebe "Hrvatskih željeznica", koje su naručile 44 putnička vlaka. Također je navedeno da je izabran izvođač radova za izgradnju matičnog kontejnerskog terminala u Luci Rijeka, raspisan je međunarodni tender za izbor najpovoljnijeg operatera na tome terminalu koji ga treba opremiti sa najmodernijom prekrcajnom opremom za prihvat najvećih matičnih brodova. Ujedno je pokrenut proces rekonstrukcije uskih grla na željezničkoj pruzi koja su utvrđena projektom SETA čime je pokazana osobita korist za Republiku Hrvatsku od ovoga projekta.

Prof. dr. sc Ivan Miloš


27.3.2014.

Osvrt na Okrugli stol
“Republika Hrvatska na europskoj karti reguliranih profesija – poticaj zapošljavanju i gospodarskom razvoju”

U organizaciji Odjela za kemijsko inženjerstvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) organiziran je Okrugli stol pod nazivom “Republika Hrvatska na europskoj karti reguliranih profesija – poticaj zapošljavanju i gospodarskom razvoju”. Okrugli stol održan je u Vijećnici Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu tijekom prvog dana održavanja X. susreta mladih kemijskih inženjera (20. veljače 2014.). Članovi organizacijskog odbora bili su prof. dr. sc. Bruno Zelić, prof. dr. sc. Srećko Tomas i prof. dr. sc. Vesna Tomašić, a moderator prof. dr. sc. Bruno Zelić, dekan Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije (FKIT) Sveučilišta u Zagrebu.

Cijeli tekst možete preuzeti ovdje


20.3.2014.

 

12.3.2014.

Održan okrugli stol „Pametna kaciga – tehnološki izazov za akademsku zajednicu RH“ – za HATZ

U srijedu 26. veljače 2014. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu održan je prvi u nizu okruglih stolova Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) pod radnim nazivom "Strateški značaj tehnološkog sektora u modernizaciji industrije naoružanja i vojne opreme, te gospodarskom rastu i razvoju Republike Hrvatske". Osim brojnih članova HATZ-a, među nazočnima bili su predstavnici Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske, članovi Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije, predstavnici HAZU-a, g. Alojzije Šestan, direktor i vlasnik tvrtke Šestan-Busch d.o.o., te članovi hrvatske znanstvene i akademske zajednice.
Skup su otvorili Predsjednik HATZ-a, prof. dr. sc. Vladimir Andročec i Dekan FER-a, prof. dr. sc. Nedjeljko Perić. U sklopu rasprave o projektu „Pametna kaciga – tehnološki izazov za akademsku zajednicu RH“ svoja izlaganja prezentirali su g. Alojzije Šestan („Prezentacija proizvodnog programa tvrtke Šestan-Busch d.o.o.“), prof.dr.sc. Sven Lončarić („Računalni vid i pametna kaciga“), prof.dr.sc. Željka Mihajlović („Head-up display i proširena stvarnost“), prof.dr.sc. Adrijan Barić („Mikroelektronika pametne kacige“), prof.dr.sc. Mario Cifrek („Mentalno upravljanje i pametna kaciga“), prof.dr.sc. Dubravko Rogale („Inteligentni materijali za pametnu kacigu“) i prof.dr.sc. Krešimir Ćosić („Operativno-taktičko-tehnički značaj pametne kacige“). Okruglim stolom koordinirao je redoviti član HATZ-a, prof. dr. sc. Krešimir Ćosić, general pukovnik (u mirovini).
Ovakav niz okrugli stolova sigurno će doprinijeti boljem povezivanju srednjih i malih poduzeća iz sektora obrambene industrije i hrvatske akademske zajednice. Predsjedajući i izlagači jednoglasno su se složili da je skup bio iznimno uspješan i otvorio put prema konkretnoj realizaciji izloženih projekata.


20.2.2014.

 

SPONZORI NAGRADA HATZ-a

 

OBAVIJEST

 

Na temelju članka 40. Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Akademija raspisuje

 

NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADA

AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE (HATZ)

ZA 2013. GODINU

 

Akademija će dodijeliti sljedeće nagrade:

 • Nagradu za životno djelo Moć znanja (jedna godišnje)
 • Godišnju nagradu Rikard Podhorsky (do tri godišnje)
 • Nagradu mladim znanstvenicima Vera Johanides (tri godišnje – jedna nagrada dodjeljuje se mladom znanstveniku iz gospodarstva).

 

Nagrada za životno djelo Moć znanja dodjeljuje se članu HATZ-a, istaknutom znanstveniku koji se posebno isticao u radu HATZ-a , za njegov cjelokupan znanstvenoistraživački rad u području tehničkih/biotehničkih znanosti i za višegodišnji doprinos napretku struke, s osobitim naglaskom na primjenu rezultata istraživačkog rada.

Godišnja nagrada Rikard Podhorsky dodjeljuje se članu HATZ-a, istaknutom znanstveniku za osobito vrijedno znanstveno ili stručno dostignuće koje ima primjenu i koje je unaprijedilo suradnju s gospodarstvom ili je pružio istaknuti doprinos unapređenju rada HATZ-a i njezinoj afirmaciji u svijetu, tijekom proteklih pet godina.

Nagrada mladom znanstveniku Vera Johanides dodjeljuje se znanstveniku koji na dan objave Natječaja još nije navršio 35 godina i ima obranjen doktorat znanosti, a koji je u proteklih  pet godina ostvario zamjetan osobni znanstveni ili stručni napredak ili postigao zapaženi doprinos u području koje istražuje.

Prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrada Moć znanja i Rikard Podhorsky može dati registrirana znanstvena ustanova/organizacija, odjel HATZ-a ili skupina od najmanje deset članova HATZ-a.

Prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrade mladom znanstveniku Vera Johanides mogu dati najmanje tri člana HATZ-a ili odjel HATZ-a.

Važne napomene:

Kandidati za nagrade Rikard Podhorsky i Vera Johanides obvezni su prirediti svoju natječajnu dokumentaciju na način da njihove aktivnosti i doprinosi u proteklih pet godina budu jasno označeni, odnosno opisani.

Svaki od pristupnika za nagrade treba uz ostalu dokumentaciju dostaviti i potpisanu izjavu da je proučio i da prihvaća Pravilnik o nagradama HATZ-a s prilozima, te da su podaci u prijavi istiniti pod moralnom i materijalom odgovornošću, te da ih može na upit pojedinačno dokumentirati izvjestiteljima.

Članovi Akademije kao predlagatelji koji potpisuju prijavu, svojim potpisima potvrđuju da su svi navedeni podaci kandidata istiniti.

Nekompletne prijave ili one bez potrebnih provjerljivih podataka isključit će se iz natječajnog postupka.

Detaljne informacije i obrasci mogu se dobiti na adresi www.hatz.hr/pravilnik_o_nagradama

 

Prijedlog se podnosi Tajništvu HATZ-a poštom i elektroničkim putem

u roku od 30 dana od dana objave natječaja (20. veljače 2014.) na adresu:

AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE – HATZ

Kačićeva 28, p.p. 59, 10 001 Zagreb,

kao i obvezatno na elektroničku adresu:

hatz@hatz.hr


 


12.2.2014.

AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE - HATZ
Odjel za kemijsko inženjerstvo

Okrugli stol

REPUBLIKA HRVATSKA NA EUROPSKOJ KARTI REGULIRANIH PROFESIJA - POTICAJ ZAPOŠLJAVANJU I GOSPODARSKOM RAZVOJU

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Marulićev trg 19, Vijećnica Fakulteta, 20. veljače 2014. u 11.30 sati

Odjel za kemijsko inženjerstvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) organizira Okrugli stol na temu “Republika Hrvatska na europskoj karti reguliranih profesija - poticaj zapošljavanju i gospodarskom razvoju“ na kojem će se raspravljati o europskoj regulaciji profesija i ulozi komora kao samostalnih strukovnih organizacija.

opširnije...

 


31.1.2014.

OBAVIJEST

Zbog privremene odsutnosti poslovne tajnice (zbog bolesti), Tajništvo Akademije tehničkih znanosti, od 30. siječnja 2014. do daljnje obavijesti, radit će u skraćenom radnom vremenu i to svaki radni dan od 10 do 14 sati.

UPRAVA HATZ-a


11.12.2013.

OBAVIJEST

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) i Hrvatski inženjerski savez (HIS) sklopili su 11. prosinca 2013. u Zagrebu SPORAZUM O ZNANSTVENO-STRUČNOJ SURADNJI.

Sporazum su potpisali prof. dr. sc. Vladimir Andročec, predsjednik, u ime HATZ-a i prof. dr. sc. Vjera Krstelj, predsjednica, u ime HIS-a.

Radujemo se nastavku suradnje i partnerstva naše Akademije s HIS-om kao iznimno važnom i cijenjenom nacionalnom inženjerskom asocijacijom, koja je također i punopravna članica FEANI-a (Europske federacije nacionalnih inženjerskih asocijacija).

Uprava HATZ-a


11.12.2013.

OBAVIJEST

Poštovane / Poštovani,

Obavještavamo Vas da će se u petak, 13. prosinca 2013. u 09:00 sati u prostorijama Sveučilišta u Zagrebu (Zvonimirova 8, 1. kat, soba 107), održati radionica "Stvaranje vrijednosti iz znanja – uvod u upravljanje inovacijama za istraživače".

Radionicu organizira Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u sklopu europskog projekta "BISTEC – Building innovation support through efficient cooperation network". To je prva od ukupno četiri radionice početne razine za istraživače o osnovama intelektualnog vlasništva, upravljanju inovacijama u istraživačkim projektima, transferu tehnologije i uspješnoj suradnji s industrijom.

Ciljna skupina ovih radionica su prvenstveno mladi istraživači koji nemaju znanja i iskustva u spomenutim aktivnostima, ali i svi koji žele obnoviti ili proširiti svoje znanje.

Predavači i teme:

 • Pronalaženje i procjena rezultata istraživanja s komercijalnom vrijednošću

dr. sc. Vlatka Petrović, voditeljica Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

 •  Marketing inovacije i pronalaženje industrijskog partnera Radoslav Ostermann,

dipl. ing., voditelj transfera tehnologije u Uredu za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

 •  Zaštita rezultata istraživanja pravima intelektualnog vlasništva

dr. sc. Davorka Moslavac Forjan, viša voditeljica transfera tehnologije u Uredu za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

 •  Upravljanje intelektualnim vlasništvom u istraživačkim projektima

dr. sc. Vlatka Petrović, voditeljica Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

 

Detaljnije informacije o prijavi i programu nalaze se na stranici Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije:

http://cirtt.unizg.hr/pages/news/upravljanje-inovacijama-vijest?lang=hr


Kontakt osoba: Davor Plavšić, voditelj transfera tehnologije
Telefon: 01 4698 174
Mobilni telefon: 099/4698 174
E-mail: dplavsic@unizg.hr

S poštovanjem,

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec
Predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske – HATZ


 

06.12.2013.

OBAVIJEST

S obzirom na interes članstva HATZ-a, prenosimo poziv Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj na otvaranje novog programa EU „Obzor 2020. / Horizon 2020“.
Uprava HATZ-a

“Poštovani"

Predstavništvo Europske komisije poziva vas na otvaranje novog programa EU-a Obzor 2020. u srijedu, 11. prosinca 2013. u 14 sati, u Kući Europe u Zagrebu, Cesarčeva ulica 4.

Obzor 2020. (Horizon 2020) jedna je od vodećih inicijativa strategije Europa 2020., čiji je cilj osigurati konkurentnost Europe na svjetskom tržištu. Program Obzor 2020. raspolaže proračunom od gotovo osamdeset milijardi eura tijekom sedam godina, što je povećanje od gotovo trideset posto u odnosu na prethodni program, Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7).

Obzor 2020. počiva na tri temelja:

 • podrška "znanstvenoj izvrsnosti", koja obuhvaća dodjelu bespovratnih sredstava pojedinačnim istraživačima u obliku stipendija Europskog istraživačkog vijeća i programa Marie Skłodowska-Curie (stari naziv "stipendije Marie Curie")

 • podrška za "vodeći položaj u industriji", koja obuhvaća dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednje velikim poduzećima te neizravno financiranje poduzeća putem Europske investicijske banke i drugih financijskih posrednika

 • podrška za istraživanja usmjerena na rješavanje "društvenih izazova".

Stručnjak iz Europske komisije Dalibor Grgec (DG CNECT) detaljno će objasniti program te će vam biti na raspolaganju za sva dodatna pitanja.
Molimo vas da sudjelovanje potvrdite najkasnije do 9. prosinca 2013. na broj telefona +385 1 4681 328 ili na adresu e-pošte ksenija.skreblin@ec.europa.eu.

MARTIN MAYER
Voditelj službe za odnose s medijima
Europska komisija
Glavna uprava za komunikacije
Predstavništvo u Hrvatskoj
Cesarčeva ulica 4
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4681 308
Mobitel: +385 99 2751 782
Email: martin.mayer@ec.europa.eu


06.12.2013.

Poštovane / Poštovani,

U okviru aktivnosti Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) i suradnje s Hrvatskim društvom za sustave (CROSS), nastavljamo s novim ciklusom druženja kroz razgovore o bitnim pitanjima hrvatske znanosti i društva.

U prilogu Vam dostavljamo poziv na 2. Razgovore o aktualnim pitanjima tehničkih znanosti i gospodarstva Hrvatske – “Kapitalni projekti u prometu”, koji će se održati u četvrtak, 12. prosinca 2013. s početkom u 13:00 sati na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Plava dvorana (istočna zgrada), Ivana Lučića 5.

Ovi razgovori organiziraju se u okviru zacrtanih aktivnosti Odjela za sustave i kibernetiku HATZ-a i u suradnji s Hrvatskim društvom za sustave, a zbog širine tema smatramo da su interesantni širokom krugu znanstvenika i stručnjaka.

Izlaganja na teme navedene u pozivu održat će:

- prof. dr. sc. Simo Janjanin, emeritus Akademije;

- prof. dr. sc. Ivan Miloš, suradnik Akademije i v. d. Centra za prometno inženjerstvo HATZ-a;

- dr. sc. Marijan Andrašec, član prijatelj Akademije, član Predsjedništva CROSS-a i prof. dr. sc. Juraj Božičević, emeritus i prethodni predsjednik Akademije, voditelj Centra za razvojne studije i projekte HATZ-a i predsjednik CROSS-a.


Predviđeno trajanje skupa je do 2 sata.

Vjerujemo da ćete svojim sudjelovanjem i diskusijom pridonijeti uspjehu skupa!

S poštovanjem,

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec
Predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske - HATZ

više...


 08.11.2013.

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske – HATZ
održala je javni skup

PREDSTAVLJANJE I RASPRAVA
O NACRTU STRATEGIJE OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
U REPUBLICI HRVATSKOJ

Skup je održan u srijedu, 23. listopada 2013. s početkom u 16:00 h
u Velikoj predavaonici Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta
i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu,
Pierottijeva 6

Za uvid u raspravu molimo otvorite poveznicu:

Bilješka
(autorizirani prikazi izlaganja)


21.10.2013.

OBAVIJESTI

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec, predsjednik HATZ-a, prisustvovao je otvorenju 24. međunarodnog savjetovanja „Drvo je prvo – Materijal, tehnologija i projektiranje u funkciji korisnika“, koje je održano 18.10.2013. na Zagrebačkom velesajmu u okviru 40. Međunarodnog sajma "Ambienta '13".

Predsjednik je u ime HATZ-a kao suorganizatora pozdravio skup i zaželio sudionicima mnogo uspjeha u radu.

***

Prof. dr. sc. Milena Mandić, zamjenica tajnika Odjela bioprocesnog inženjerstva HATZ-a, sudjelovala je na skupovima 7th International Congress „Flour-Bread '13“ i 9th Croatian Congress of Cereal Technologists „Brašno-Kruh '13.“.

Kao predstavnica HATZ-a koji je tradicionalni pokrovitelj ovih skupova, prof. dr. sc. Milena Mandić je pozdravila skup i iznijela dobre želje i čestitke sudionicima od strane Uprave i Predsjedništva HATZ-a na čelu s predsjednikom.

17.10.2013.

OBAVIJEST


Prof. dr. sc. Vilko Žiljak i prof. dr. sc. Klaudio Pap, članovi HATZ-a iz Odjela grafičkog inženjerstva, na Međunarodnoj izložbi inovacija i tehnologija INST 2013, održanoj u Taipeiu, Tajvan, nagrađeni su najvišim priznanjem INST-a, platinom i zlatnom medaljom Svjetske organizacije inovatora i intelektualnog vlasništva (WIIPA), za inovaciju „IRD metoda zaštite ispisa dokumenata i poštanskih maraka“.

Čestitamo našim uvaženim članovima na ovom vrijednom priznanju i želimo im mnogo uspjeha u daljnjem radu!


11.10.2013.

AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE
CROATIAN ACADEMY OF ENGINEERING

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) članica je Međunarodnoga vijeća akademija tehničkih znanosti (CAETS), sa sjedištem u Washingtonu, DC, SAD, od 2000., a od 2005. članica je Europskoga vijeća za primijenjene znanosti i inženjerstvo (Euro-CASE) sa sjedištem u Parizu, Francuska.

The Croatian Academy of Engineering (HATZ) is a Member of the International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences (CAETS), Washington DC, U. S. A., since 2000, and, since 2005, a Member of the European Council for Applied Sciences and Engineering (Euro-CASE), Paris, France.

Zagreb, 11. listopada 2013.
Predmet/Subject; Poziv na skup HATZ-a - Članstvo HATZ-a
Naš znak/Our Number: HATZ-1310-2642/1a

Poštovane članice i članovi Akademije tehničkih znanosti Hrvatske,
Drago nam je što Vas možemo pozvati na sudjelovanje na skupu koji organizira naša Akademija

PREDSTAVLJANJE I RASPRAVA
O NACRTU STRATEGIJE OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
U REPUBLICI HRVATSKOJ,

koji će se održati

u srijedu, 23. listopada 2013. s početkom u 16:00 sati
u Velikoj predavaonici Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta
i Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu,
Pierottijeva 6.


Donošenje Strategije izuzetno je važno za budućnost znanosti, obrazovanja i tehnologijskog razvoja u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH stoga je otvorilo Javnu raspravu o nacrtu Strategije, u trajanju od 16. rujna 2013. do 15. studenoga 2013.

Akademija, kao znanstvena organizacija odabranih istaknutih znanstvenika s područja tehničkih i biotehničkih znanosti, ovim putem želi dati svoj doprinos Javnoj raspravi koju je otvorilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, u trajanju od 16. rujna 2013. do 15. studenoga 2013. (http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=12715). U pripremi nacrta Strategije sudjelovao je i niz uvaženih članova Akademije.

Uvodno izlaganje o sadržaju Strategije će održati prof. dr. sc. Neven Budak, koordinator izrade Strategije, a prisustvovat će i voditelji, odnosno članovi radnih skupina. Diskusije i zaključci sa skupa bit će dostavljeni svim nadležnim tijelima.
U prilogu Vam dostavljamo osnovne dokumente za raspravu:
- Nacrt Strategije (cjeloviti dokument) i
- Sažetak nacrta Strategije.


Pozivamo Vas da u što većem broju prisustvujete ovom za nas važnom skupu!

S poštovanjem,

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec,
Predsjednik Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

 

 


27.08.2013.

Godišnji sastanak CAETS-a i Simpozij o obrazovanju inženjera

U Budimpešti od 26. do 28. lipnja 2013. organiziran je godišnji sastanak CAETS-a (International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences) i simpozij pod nazivom “Innovative approaches to engineering education”. Sa strane Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) bili su nazočni prof. dr. sc. Bernard Franković s Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i prof. dr. sc. Karolj Skala s Instituta Ruđer Bošković.

Prof. dr. sc. Karolj Skala je uručio poklon prof. dr. sc. Jánosu Ginsztleru, predsjedniku CAETS-a – Meštrovićevu skulpturu o Nikoli Tesli u izvedbi na 3D printeru.

Na konferenciji o inovativnim pristupima inženjerskoj edukaciji prof. Skala je predstavio FP7 projekt: Embedded Computer Engineering Learning Platform - E2LP, koji razvijaju IRB i FER iz Hrvatske u suradnji s još 7 institucija EU.


01.07.2013.

OBAVIJEST

Drago nam je što Vas možemo obavijestiti da će od 1. srpnja 2013. nova Uprava voditi Akademiju tehničkih znanosti Hrvatske u sljedećem četverogodišnjem razdoblju:

1. Prof. dr. sc. Vladimir Andročec, predsjednik Akademije
2. Prof. dr. sc. Vladimir Medved, dopredsjednik Akademije
3. Prof. dr. sc. Zdravko Terze, dopredsjednik Akademije
4. Prof. dr. sc. Dubravko Rogale, glavni tajnik Akademije
5. Prof. dr. sc. Stanko Tonković, prethodni predsjednik Akademije


28.06.2013.

OBAVIJEST

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske

podupirući je pokrovitelj međunarodne konferencije

ECCOMAS Multibody Dynamics 2013,

koja će se održati 01-04. srpnja 2013.
na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Informacije: http://eccomas-multibody.fsb.hr/introduction.php

22.05.2013.

OBAVIJEST

O IZBORIMA ZA NOVU UPRAVU

AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

za mandatno razdoblje 01.07.2013. godine do 01.07.2017. godine

 

Sukladno Statutu i odluci Predsjedništva Akademije od 14.05.2013. godine, provedena je procedura elektroničkog glasovanja za izbor nove Uprave Akademije.

Do krajnjeg roka glasovanja (19.05.2013. - 24:00 sati) zaprimljeno je 193 glasa, što je više od 2/3 glasova članova Akademije s pravom glasa (266 članova). Time je glasovanje pravovaljano (čl. 27. Statuta).

 

Broj glasova za Tim A predvođen prof. dr. sc. Vladimirom Andročecom iznosi 98.

Broj glasova za Tim B predvođen prof. dr. sc. Vilkom Žiljkom iznosi 83.

Broj suzdržanih glasova iznosi 12.

 

Time je, sukladno odredbama Statuta i rezultatima glasovanja, Tim A u sastavu:

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec, predsjednik

Prof. dr. sc. Vladimir Medved, dopredsjednik

Prof. dr. sc. Zdravko Terze, dopredsjednik

Prof. dr. sc. Dubravko Rogale, glavni tajnik

 

izabran za novu Upravu Akademije

u mandatnom razdoblju 01.07.2013. godine do 01.07.2017. godine

Rezultati glasovanja prihvaćeni su na sjednici Skupštine od 21. svibnja 2013. godine i pohranjeni u arhivi Tajništva Akademije.

 Prof.dr.sc. Stanko Tonković

 predsjednik Akademije


22.05.2013.

OBAVIJEST

Na Svečanoj proslavi 20. obljetnice i 28. godišnjoj (izbornoj) skupštini Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, održanoj 21. svibnja 2013., dodijeljene su nagrade Akademije za 2012. godinu:

1. Nagrada za životno djelo „Moć znanja“
- emeritus Akademije prof. dr. sc. Hildegard Auf-Franić

2. Godišnja nagrada „Rikard Podhorsky“
- član Akademije prof. dr. sc. Drago Šubarić

3. Nagrada mladom znanstveniku „Vera Johanides“
- dr. sc. Ante Elez
- doc. dr. sc. Stela Jokić
- dr. sc. Jonatan Lerga
- doc. dr. sc. Josip Lörincz
- dr. sc. Martin Žagar

U ime svih članova Akademije još jednom čestitamo svim dobitnicama i dobitnicima nagrada, uz želje za mnogo uspjeha u daljnjem radu!

Zamjenik predsjednika i dopredsjednik Akademije:
prof. dr. sc. Vilko Žiljak


08.01.2013.

OBAVIJEST

Drago nam je što vas možemo obavijestiti da je iz tiska izašao novi

Godišnjak Akademije tehničkih znanosti Hrvatske -

 

Annual 2010-2011 of the Croatian Academy of Engineering

Više...

 


21.12.2012.

OBAVIJEST

1) Na temelju čl. 3 st. 6 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a, na 10. sjednici Predsjedništva Akademije održanoj 4. prosinca 2012. u HATZ-u, kandidati – suradnici Akademije unaprijeđeni su na temelju prijedloga svojih odjela u nove članove Akademije. Odluku Predsjedništva potvrdila je Skupština HATZ-a na svojem 27. godišnjem zasjedanju održanom 20. prosinca 2012. u Auli Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14:

Odjel arhitekture i urbanizma

 

 

1.    Prof. dr. sc. Tihomir Jukić

 

2.    Prof. dr. sc. Sonja Jurković

Odjel bioprocesnog inženjerstva

 

 

3.    Prof. dr. sc. Srđan Novak

 

4.    Prof. dr. sc. Drago Šubarić

 

5.    Prof. dr. sc. Žaneta Ugarčić-Hardi

 

6.    Prof. dr. sc. Daslav Hranueli

Odjel energijskih sustava

 

 

7.    Prof. dr. sc. Neven Duić

 

8.    Prof. dr. sc. Željko Tomšić

Odjel građevinarstva i geodezije

 

 

9.    Prof.dr. sc. Darko Dujmović

Odjel kemijskog inženjerstva

 

 

10.  Prof. dr. sc. Antun Glasnović

Odjel komunikacijskih sustava

 

 

11.  Prof. dr. sc. Davor Bonefačić

 

12.  prof. dr. sc. Mislav Grgić

Odjel prometa

 

 

13.  Prof. dr. sc. Mario Anžek

Odjel strojarstva i brodogradnje

 

 

14.  Prof. dr. sc. Antun Galović

 

15.  Prof. dr. sc. Božidar Križan

Odjel sustava i kibernetike

 

 

16.  Prof. dr. sc. Ivan Petrović

 

17.  Prof. dr. sc. Zdravko Terze


2) Na temelju čl. 3 st. 5 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a, na 10. sjednici Predsjedništva Akademije održanoj 4. prosinca 2012. u HATZ-u, članovi Akademije i izvanredni član Akademije unaprijeđeni su emerituse Akademije. Odluku Predsjedništva potvrdila je Skupština HATZ-a na svojem 27. godišnjem zasjedanju:

Odjel arhitekture i urbanizma

 

 

1.    Prof. dr. sc. Hildegard Auf-Franić,

 

članica Akademije

Odjel bioprocesnog inženjerstva

 

 

2.    Prof. emer. Zlatko Kniewald,

 

član Akademije

 

3.    Prof. dr. sc. Senadin Duraković,

 

izvanredni član Akademije


3) Na temelju čl. 26 st. 4 Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, na 27. godišnjoj skupštini Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, iznadpolovičnom većinom glasova svih prisutnih članova Akademije s pravom glasa pri izboru novih članova HATZ-a, u članstvo Akademije izabrani su sljedeći kandidati:

R. br.

Ime i prezime

Zvanje

Kategorija članstva u koju je izabran/a

Odjel

Broj glasova

1.

Jurislav Babić

prof. dr. sc.

suradnik

Odjel bioproces-nog inženjerstva

49

2.

Zoran Herceg

prof. dr. sc.

suradnik

50

3.

Damir Ježek

prof. dr. sc.

suradnik

48

4.

Vladimir Mrša

prof. dr. sc.

suradnik

50

5.

Božidar Šantek

prof. dr. sc.

suradnik

51

6.

Zdenko Šimić

prof. dr. sc.

suradnik

Odjel energijskih sustava

51

7.

Nevenka Ožanić

prof. dr. sc.

suradnik

Odjel građevinar-stva i geodezije

51

8.

Ante Munjiza

prof. dr. sc.

suradnik

51

9.

Bojana Dalbelo Bašić

prof. dr. sc.

suradnik

Odjel informacij-skih sustava

50

10.

Ljubica Matijašević

prof. dr. sc.

suradnik

Odjel kemijskog inženjerstva

49

11.

Bruno Zelić

prof. dr. sc.

suradnik

48

12.

Zdravko Peran

dr. sc.

suradnik

Odjel prometa

49

13.

Branimir Pavković

prof. dr. sc.

suradnik

Odjel strojarstva i brodograd-nje

49

14.

Saša Zelenika

prof. dr. sc.

suradnik

48

15.

Tomislav Pribanić

prof. dr. sc.

suradnik

Odjel sustava i kibernetike

48

16.

Željko Hocenski

prof. dr. sc.

suradnik

51

17.

Edita Vujasinović

prof. dr. sc.

suradnik

Odjel tekstilne tehnologije

50

18.

Helmut Kipphan

Prof., Ph. D.

međunarod-ni član

Odjel grafičkog inženjerstva

51


Akademija tehničkih znanosti Hrvatske čestita svojim novim članovima, emeritusima, suradnicima i međunarodnom članu!

Prof. dr. sc. Vilko Žiljak,
zamjenik predsjednika i dopredsjednik HATZ-a


13.12.2012.

SPONZORI NAGRADA HATZ-a

 

OBAVIJEST

Na temelju članka 40. Statuta Akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Akademija raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADA

AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

ZA 2012. GODINU

Akademija će dodijeliti sljedeće nagrade:

 • Nagradu za životno djelo Moć znanja (jedna godišnje)

 • Godišnje nagrade Rikard Podhorsky (pet godišnje)

 • Nagrade mladim znanstvenicima Vera Johanides (pet godišnje – jedna nagrada dodjeljuje se mladom znanstveniku iz gospodarstva)".

Godišnja nagrada 'Rikard Podhorsky' dodjeljuje se članu HATZ-a, istaknutom znanstveniku za osobito vrijedno znanstveno ili stručno dostignuće koje ima primjenu i koje je unaprijedilo suradnju s gospodarstvom ili je pružio istaknuti doprinos unapređenju rada HATZ-a i njezinoj afirmaciji u svijetu, tijekom proteklih pet godina.

Nagrada mladom znanstveniku 'Vera Johanides' dodjeljuje se znanstveniku koji na dan objave Natječaja još nije navršio 35 godina i ima obranjen doktorat znanosti, a koji je u proteklih pet godina ostvario zamjetan osobni znanstveni ili stručni napredak ili postigao zapaženi doprinos u području koje istražuje.

Prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrada 'Moć znanja' i 'Rikard Podhorsky' može dati registrirana znanstvena ustanova/organizacija, odjel HATZ-a ili skupina od najmanje deset članova HATZ-a.

Prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrade mladom znanstveniku 'Vera Johanides' mogu dati najmanje tri člana HATZ-a ili odjel HATZ-a.

Važne napomene:

Kandidati za nagrade „Rikard Podhorsky“ i „Vera Johanides“ obvezni su prirediti svoju natječajnu dokumentaciju na način da njihove aktivnosti i doprinosi u proteklih pet godina budu jasno označeni, odnosno opisani.

Svaki od pristupnika za nagrade treba uz ostalu dokumentaciju dostaviti i potpisanu Izjavu da je proučio i da prihvaća Pravilnik o nagradama HATZ-a s prilozima, te da su podaci u prijavi istiniti pod moralnom i materijalnom odgovornošću, te da ih može na upit pojedinačno dokumentirati izvjestiteljima.

Članovi Akademije kao predlagatelji koji potpisuju prijavu, svojim potpisima potvrđuju da su svi navedeni podaci kandidata istiniti.

Nekompletne prijave ili one bez potrebnih provjerljivih podataka isključit će se iz natječajnog postupka.

Detaljne informacije i obrasci mogu se dobiti na adresi:www.hatz.hr/pravilnik_o_nagradama

 

Prijedlog se podnosi Tajništvu HATZ-a poštom i elektroničkim putem

u roku od 60 dana od dana objave natječaja (13. prosinca 2012.),

na adresu:

AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE – HATZ

Kačićeva 28, p. p. 59, 10 001 Zagreb,

kao i obvezatno na elektroničku adresu:

hatz@hatz.hr

 

Zamjenik predsjednika i dopredsjednik Akademije

Prof. dr. sc. Vilko Žiljak


07.01.2013.

OBAVIJEST

Ujesen 2012. godine pokrenuli smo "Razgovore o sadašnjosti i budućnosti tehničkih znanosti" kao aktivnost susreta članova Akademije kojom potičemo razmišljanja o važnijim razvojnim pitanjima. Inicijativa za pokretanje razgovora potekla je od članova Akademije, prof. dr. sc. Jurja Božičevića i prof. dr. sc. Franje Jovića.
U privitku možete naći Poziv i Izvješća s već održanih Razgovora, koji će nam poslužiti za druženje i razmjenu mišljenja, ali i pomoći pri stvaranju osnova za program obilježavanja dvadesete obljetnice djelovanja Akademije.
Pozivam Vas da sudjelujete Razgovorima i doprinesete korisnim zaključcima.


Sve ostale informacije pod Više ili u Tajništvu Akademije.

Prof.dr.sc. Stanko Tonković,
predsjednik Akademije


13.04.2012.
OBAVIJEST
U ožujku 2012. Akademija tehničkih znanosti Hrvatske potpisala je s
Akademijom medicinskih znanosti Hrvatske,
Akademijom pravnih znanosti Hrvatske i
Akademijom šumarskih znanosti
SPORAZUM O ZNANSTVENOJ I STRUČNOJ SURADNJI
 
 

Uprava HATZ-a, na svojoj 25. sjednici, održanoj 11. travnja 2012., donijela je sljedeće odluke:

 

1. Odluku o potvrđivanju Sporazuma u ime HATZ-a;

 

2. Odluku o imenovanju članova Savjeta akademija iz HATZ-a:

predsjednik HATZ-a prof. dr. sc. Stanko Tonković i

dopredsjednici HATZ-a prof. dr. sc. Miljenko Lapaine i

prof. dr. sc. Vilko Žiljak

 

3. Odluku o imenovanju člana Koordinacije akademija iz HATZ-a:

glavni tajnik HATZ-a dr. sc. Goran Granić

 
 

Uprava HATZ-a

 


 

05. 04. 2012

OBAVIJEST

 Drago nam je što vas možemo obavijestiti da je iz tiska izašao novi broj

Glasnika Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

Tehničke znanosti – Engineering Power

Vol. 18 (poseban broj) 2011 / Vol. 10 (special issue) 2011

posvećen Ruđeru Boškoviću

 

Elektronička verzija Glasnika dostupna je u rubrici Aktualnosti – Publikacije

(na hrvatskom), odnosno Actualities – Publications (na engleskom).