Rječnik

Vođenje i upravljanje

 

Na razliku pojmova vođenje i upravljanje upozorio me je još počekom daleke 1961. prof. Rikad Podhorsky, tada urednik Tehničke enciklopedije. Raspravljali smo o knjizi Norberta Wienera, Cybernetics i o njenom naslovu na ovitku knjige:

Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine.

Valjalo se odlučiti o prijevodu engleskog pojma control. Počeo sam se u to doba baviti područjem koje se na engleskom jeziku nazivalo control theory and control engineering, što sam na hrvatski prevodio kao teorija vođenja i tehnika vođenja. Međutim, potrebno je istaknuti da je to bilo doba stvaranja srpsko-hrvatskog jezika, kad je u razgovornom jeziku pojam vođenje kao izvorno hrvatski bio gotovo potpuno potisnut. Prednost je davana pojmu upravljanje kao zajedničkom u hrvatskom i srpskom, jer se je tako pridonosilo smanjivanju jezičnih razlika. Osim toga, znatan je bio i utjecaj ruske tehničke literature iz teorije vođenja, jer u ruskom jeziku upravlenie znači vođenje, a zbog podudarnosti s našom riječju upravljanje uopće se ne prevodi, nego se preuzima u izvornom obliku.

U novije se doba opet javljaju nove poteškoće sa svekolikom i krivom upotrebom pojma upravljanje, koji se danas još i proizvoljno rabi kao prijevod engleske riječi management.

Imamo invaziju netočnih i nedomišljenih sintagmi: upravljanje rizikom (od engl. risk management), upravljanje okolišem (od engl. environmental management), potpuno upravljanje kvalitetom (od engl. total quality management), upravljanje obalnim pojasom (od engl. coastal zone management).

Prema Webster's New World Dictionary of the American Language, izdanje iz tog doba, pojam control ima ova značenja:

1. orig. pregledati ili provjeriti (plaćanje, račune, itd. usporedbom s kopijom/duplikatom isprava);

2. regulirati (financijsko poslovanje);

3. provjeravati (neki eksperiment) usporedbom sa stanovitim etalonom ili drugim eksperimentom;

4. ostvarivati vlast nad; usmjeravati; naređivati;

5. suzdržavati se; obuzdavati; zatomiti (nadzirati svoju tugu ili bol).

Radi se, dakle, o pojmu vođenje, složenoj radnji pri kojoj se jačina (ili vrijednost) stanovite pojave koja karakterizira promotreni proces uspoređuje sa zadanom jačinom (ili vrijednošću), referencijom, pa se onda, zavisno od opažene razlike, odlučuje kako usmjeravati proces, što se čini upravljanjem tokom tvari ili energije. Vodi li se stanoviti objekt u gibanju, tada će se upravljati nekim od dijelova objekta, što utječe na njegovo gibanje.

Pri vođenju poslovnog ili društvenog procesa, kojeg čine prikladno povezane različite proizvodne i/ili uslužne operacije, kao referencija se rabi plan rada ili djelovanja. Upravlja se odabranim djelovanjima koja utječu na poslovni proces.

Smisao pojma vođenje prikazujemo i slikom:

 

 

Upozorit ćemo i na sve srodne pojmove koje u teoriji vođenja i znanosti o sustavima pažljivo razlikujemo:

to conduct dirigirati; vladati; voditi, nadzirati uz pomoć nečijeg znanja, vještine djelovanja ili mudrosti

to direct usmjeravati; upućivati; ukazivati, manje nadzirati pojedinosti, ali naglašavati pitanje općeg reda ili odnosa

to manage voditi poslove, nadzirati uz osobno rukovanje svim pojedinostima

to control voditi, čvrsto usmjeravati reguliranjem ili obuzdavanjem; često ima smisao potpune dominacije

to guide navoditi; usmjeravati; djelovati kao vodič, pokazivati put koji čini netko potpuno upoznat sa smjerom; uključuje njegovu stalnu nazočnost ili usmjeravanje tijekom puta (npr. navoditi raketu)

to lead predvoditi/prednjačiti, ići naprijed u svrhu pokazivanja puta/načina i figurativno ukazivati, preuzimati inicijativu (voditi do slave)

to steer kormilariti, upravljati, manevrirati pri vođenju stanovitog objekta da bi se održao pravi smjer/put

to pilot pilotirati, voditi teškim putem, posebice s preprekama i zavojima; voditi zrakoplov

Juraj Božičević