Članovi (po kategorijama i odjelima)

 

 nakon 2. sjednice Predsjedništva HATZ-a 09.12.2013.

 

BROJNO STANJE 9. prosinca 2013.

Članovi Akademije

112

Izvanredni članovi Akademije (neprevedeni)*

 4

Suradnici Akademije

82

Počasni članovi Akademije

 8

Emeritusi Akademije

54

Međunarodni članovi Akademije

 9

Članovi prijatelji Akademije

15

Podupirući članovi Akademije

49


UKUPNO:

333

 

*Izvanredni članovi Akademije (neprevedeni) su članovi HATZ-a koji još uvijek nisu zatražili prijelaz u status člana Akademije)

 

Napomena: Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije, no oni nisu članovi odjela.Numerus clausus ne odnosi se na emerituse Akademije.

 

Rubrike označene kao X…………  predstavljaju slobodna mjesta u odjelima. U odjelima u kojima postoje izvanredni (neprevedeni) članovi Akademije, ukupan broj slobodnih mjesta u kategoriji članova Akademije uključuje i odgovarajući broj slobodnih mjesta rezerviranih za prijelaz (neprevedenih) izvanrednih članova Akademije u članove Akademije.

 

 

1. ODJEL ARHITEKTURE I URBANIZMA
Tajnik: Tihomir Jukić
Zamjenik tajnika: Srečko Pegan

Članstvo

 

 

 

 

Emeritusi Akademije

2

Članovi Akademije

Suradnici

Akademije

Auf Franić Hildegard

Jukić Tihomir

Baletić Bojan

Juras Ivan

Jurković Sonja

Pleština Lenko

 

Obad Šćitaroci Mladen

X

 

Pegan Srečko

X

Brojno stanje: 6

 

 4

2

Dopušteni broj: 8

 

 4

4

 

 2. ODJEL BIOPROCESNOG INŽENJERSTVA
Tajnik: Zlatko Kniewald
Zamjenica tajnika: Milena Mandić

Članovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emeritusi Akademije

7

Članovi Akademije

Izvanredni

članovi Akademije (neprevedeni)

Suradnici

Akademije

Duraković Senadin

Figurić Mladen

Risović Stjepan

Babić Jurislav

Karlović Damir

Franekić Jasna

 

Grladinović Tomislav

Kniewald Jasna

Grbac Ivica

 

Herceg Zoran

Kniewald Zlatko

Kralik Gordana

 

Horvat Dubravko

Lovrić Tomislav

Lelas Vesna

 

Horvat Predrag

Ljuljka Boris

Mandić Milena

 

Ježek Damir

Sever Stanislav

Šušković Jagoda

 

Mrša Vladimir

 

Tripalo Branko

 

Pozderović Andrija

 

Hranueli Daslav

 

Šantek Božidar

 

Novak Srđan

 

 

 

Šubarić Drago

 

 

 

Ugarčić Žaneta

 

 

 

X

 

 X

Brojno stanje: 22

 

12

1

9

Dopušteni broj: 23

 

13

 -

10

 

 

 

3. ODJEL ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE
Tajnik: Hrvoje Domitrović
Zamjenik tajnika: Siniša Fajt

Članovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emeritusi Akademije

7

Članovi Akademije

Izvanredni

članovi Akademije (neprevedeni)

Suradnici

Akademije

Haznadar Zijad

Ban Drago

Milun Stanko*

Car Stjepan

Ilić Ivan

Benčić Zvonko

 

Fajt Siniša

Kelemen Tomislav

Berberović Sead

 

Jajac Branislav

Kos Vesna

Domitrović Hrvoje

 

Meštrović Krešimir

Somek Branko

Hebel Zdravko

 

Pavić Ivica

Ugrinović Kosta

Milković Mateo

 

Žutobradić Srđan

Valter Zdravko

Roje Vesna

 

X

 

X

 

X

 

 X

 

 X

 

 X

 

 X

 

 X

 

 

 

 X

 

 

Brojno stanje: 14

 

7

1

6

Dopušteni broj: 22

 

12

 

10

 

 

 

4. ODJEL ENERGIJSKIH SUSTAVA

Tajnik: Nikola Čavlina
Zamjenik tajnika: Željko Bogdan

Članovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emeritusi Akademije  

3

Članovi Akademije

Izvanredni

članovi Akademije (neprevedeni)

Suradnici

Akademije

Feretić Danilo

Bogdan Željko

Debrecin Nenad*

Grgić Davor

Staniša Branko

Čavlina Nikola

 

Komen Vitomir

Šerman Nikola

Duić Neven

 

Malbaša Niko

 

Franković Bernard

 

Šimić Zdenko

 

Granić Goran

 

Viličić Ivan

 

Krajcar Slavko

 

Višković Alfredo

 

Mikuličić Vladimir

 

Zeljko Mladen

 

Tomšić Željko

 

X

 

X

 

X

 

 

X

Brojno stanje: 16

 

8

1

7

Dopušteni broj: 19

 

9

-

10

 

 

 

5. ODJEL GRAĐEVINARSTVA I GEODEZIJE
Tajnik: Dubravka Bjegović
Zamjenik tajnice: Davorin Kovačić

Članovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emeritusi Akademije

8

Članovi Akademije

Suradnici

Akademije

Aničić Dražen

Androić Boris

Bjegović Dubravka

Beslać Jovo

Biondić Božidar

Kovačić Davorin

Dvornik Josip

Čaušević Mehmed 

Marić Zvonimir

Frančula Nedjeljko

Dujmović Darko

Munjiza Ante

Kos Zorko

Lapaine Miljenko

Ožanić Nevenka

Solarić Nikola

Marović Pavao

Pribičević Boško

Verić Franjo

Marušić Josip

Puž Goran

Žagar Zvonimir

Medak Damir 

Szavits-Nossan Antun

 

Mihanović Ante 

X

 

Radić Jure 

X

 

Sorić Zorislav 

 

 

Sršen Mate

 

 

X

 

Brojno stanje: 20

 

12

8

Dopušteni broj: 23

 

13 

10

 

  

6. ODJEL GRAFIČKOG INŽENJERSTVA
Tajnik: Darko Agić
Zamjenik tajnika: Klaudio Pap

Članovi

 

 

 

 

 

 

Emeritusi Akademije

1

 Članovi Akademije

Suradnici Akademije

Golubović Adrijano

Agić Darko

Babić Darko

Međunarodni članovi

Akademije   2

Bolanča Stanislav

Gojo Miroslav

Anayath Rajendrakumar

Bolanča Zdenka

Kropar Vančina Vesna

Kipphan Helmut

Žiljak Vilko 

Lovreček Mladen

 

 

Pap Klaudio

 

 

X

Brojno stanje: 9

 

5

Dopušteni broj: 10

 

4

6

 

  

 

7. ODJEL INFORMACIJSKIH SUSTAVA
Tajnik: Mario Kovač
Zamjenik tajnika: Sven Lončarić

Članovi

 

 

 

 

 

 

 

 

Emeritusi Akademije

-

Članovi Akademije

Suradnici

Akademije

 

Bogunović Nikola 

Begušić Dinko

Međunarodni članovi Akademije     1

Kovač Mario

Brumec Josip

Vranešić Zvonko George

Krakar Zdravko

Dalbelo Bašić Bojana

 

Lončarić Sven

Fertalj Krešimir

 

Majdandžić Niko

Kalpić Damir

 

Mornar Vedran

Kliček Božidar

 

Rožić Nikola  

Mlinarić Hrvoje

 

Žagar Mario 

Srbljić Siniša

Brojno stanje: 16

 

8

Dopušteni broj: 16

 

8

8

 

  

 

8. ODJEL KEMIJSKOG INŽENJERSTVA

Tajnik: Antun Glasnović
Zamjenica tajnika:
Vesna Tomašić

Članovi

 

 

 

 

 

 

 

 

Emeritusi Akademije

5

Članovi Akademije

Suradnici

Akademije

Bošnjak Marijan

Glasnović Antun

Kralj Damir

Hraste Marin

Gomzi Zoran

Matijašević Ljubica

Janović Zvonimir

Kurtanjek Želimir

Sućeska Muhamed

Katavić Ivan

Moguš-Milanković Andrea

Tomašić Vesna

Štern Ivica

Tomas Srećko

 Zelić Bruno

 

Vasić-Rački Đurđa

 

 

Zrnčević Stanka

 

 

Žanetić Ratimir

 

Brojno stanje: 13

 

8

5

Dopušteni broj: 13

 

5

 

  

9. ODJEL KOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA

Tajnik: Davor Bonefačić
Zamjenica tajnika: Snježana Rimac-Drlje

Članovi

 

 

 

 

 

 

 

 

Emeritusi Akademije 5

Članovi Akademije

Suradnici Akademije

Jelenčić Ivan

Bartolić Juraj 

Afrić Winton

Jerič Viljem

Bonefačić Davor

Kos Tomislav

Kviz Boris

Grgić Mislav

Malarić Krešimir

Zentner Ervin

Grgić Sonja

Rimac-Drlje Snježana

Zovko-Cihlar Branka

Lipovac Vladimir

X

 

Medved-Rogina Branka

X

Međunarodni članovi

Akademije    2

Modlic Borivoj

X

 Ahić-Đokić Melita

Skala Karolj

X

Podhradsky Pavol

 

 

Brojno stanje: 12

 

8

4

Dopušteni broj: 16

 

8

 

  

10. ODJEL PROMETA
Tajnica: Vesna Cerovac
Zamjenik tajnice: Mario Anžek

Članovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emeritusi Akademije 4

Članovi Akademije

Suradnici

Akademije

Božičević Josip

Anžek Mario

Čišić Dragan

Hnatko Emil

Cerovac Vesna 

Dadić Ivan

Mikula Miroslav

Grbavac Vitomir 

Kos Serđo

Topolnik Dražen

Komadina Pavao 

Miloš Ivan

 

Mrnjavac Edna  

Peran Zdravko

Međunarodni članovi

Akademije    2

Rotim Franko 

Šarić Slavko

Lipičnik Martin

Županović Ivan  

X

Palik František

 X

 X

 

 

 X

 

 

 X

Brojno stanje: 13

 

6

Dopušteni broj: 18

 

10

 

  

11. ODJEL RUDARSTVA I METALURGIJE
Tajnik: Ivan Tomašić
Zamjenik tajnika: Josip Črnko

Članovi

Emeritusi Akademije
1

Članovi Akademije

Suradnici

Akademije

 

Sečen Josip

Črnko Josip 

Bedeković Gordan

 

 

Gaurina-Međimurec Nediljka 

Kovačević-Zelić Biljana

 

 

Markotić Anto 

Kujundžić Trpimir

 

 

Salopek Branko 

Matanović Davorin

 

 

Tomašić Ivan 

 

 

 

Vrkljan Darko 

 

Brojno stanje: 10

 

4

Dopušteni broj: 10

 

6

4

 

 

12. ODJEL STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
Tajnik: Mladen Šercer
Zamjenik tajnika: Željko Domazet

Članovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emeritusi Akademije

6

Članovi Akademije

Izvanredni

članovi

Suradnici

Akademije

Alfirević Ivo

Brnić Josip

Čorić Većeslav*

Matejiček Franjo

Butković Mirko

Domazet Željko

 

Math Miljenko

Ferić Miljenko

Filetin Tomislav

 

Medica Vladimir

Liščić Božidar

Galović Antun

 

Pavković Branimir

Pilić-Rabadan Ljiljana

Jelaska Damir

 

Ružinski Nikola

Senjanović Ivo

Križan Božidar

 

Tonković Zdenko

 

Krumes Dragomir

 

Udiljak Toma

 

Mikac Tonči

 

Zelenika Saša

 

Mrša Zoran

 

X

 

Sorić Jurica

 

X

 

Šercer Mladen

 

 

 

Veža Ivica

 

 

 

Virag Zdravko

 

 

Brojno stanje: 22

 

13

1

8

Dopušteni broj: 23

 

13

 -

10

  

  

13.  ODJEL SUSTAVA I KIBERNETIKE

Tajnik: Bojan Jerbić
Zamjenik tajnika: Franjo Jović

Članovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emeritusi Akademije

3

Članovi Akademije

Suradnici

Akademije

Božičević Juraj

Andročec Vladimir 

Cifrek Mario

Damić Vjekoslav

Ćosić Krešimir 

Hocenski Željko

Janjanin Simo

Jović Franjo 

Jerbić Bojan

 

Medved Vladimir 

Koroman Vladimir

Međunarodni članovi

Akademije    1

Perić Nedjeljko 

Mandžuka Sadko

Soljačić Marin

Petrović Ivan

Mikulić Dinko

 

Stipaničev Darko 

Pribanić Tomislav

 

Terze Zdravko

X

 

Tonković Stanko 

 

Brojno stanje: 16

 

7

Dopušteni broj: 17

 

9

8

 

  

14. ODJEL TEKSTILNE TEHNOLOGIJE
Tajnik: Maja Andrassy
Zamjenica tajnika:
Edita Vujasinović

Članovi

Emeritusi Akademije

2

Članovi Akademije

Suradnici

Akademije

 

Orešković Vladimir

Čunko Ružica 

Andrassy Maja

 

Soljačić Ivo

Dragčević Zvonko 

Ujević Darko

 

 

Grancarić Ana Marija 

 Vujasinović Edita

 

Međunarodni članovi Akademije    1

Katović Drago 

X

 

Geršak Jelka

Parac-Osterman Đurđica

 X

 

 

Rogale Dubravko

 

Brojno stanje: 9

 

3

Dopušteni broj: 11

 

5

 

  

 

POČASNI ČLANOVI AKADEMIJE

1

Gajski Danijel

2

Kirinčić Josip

3

Ladanyi Branko

4

Lončarić Rudolf

5

Primorac Dragan

6

Richter Kurt

7

Rožanić Igor

8

Sokolija Kemo

 

 

 

ČLANOVI PRIJATELJI AKADEMIJE

1

Andrašec Marijan

2

Bauk Antun

3

Bolanča Matko

4

Boras Damir

5

Caharija Alojz

6

Carić Antun

7

Čavlek Miroslav

8

Čović Željko

9

Črnjar Mladen

10

Hofman Marcel

11

Husar Ivan

12

Jakobović Zvonimir

13

Jergović Blanka

14

Milčić Branimir

15

Šešok Tatjana

 

 

 

 

PODUPIRUĆI ČLANOVI AKADEMIJE

1.     Alstom Hrvatska d. o. o., Inženjering, Karlovac, www.alstom.com

2.     Arhitektonski fakultet, Zagreb, www.arhitekt.hr

3.     Brodarski institut d. o. o. , Zagreb, www.hrbi.hr

4.     Centar za vozila Hrvatske d. d., www.cvh.hr

5.     DOK-ING d. o. o., Zagreb, www.dok-ing.hr

6.     Elektrotehnički fakultet, Osijek, www.etfos.hr

7.     Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb, www.eihp.hr

8.     Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, www.fer.unizg.hr

9.     Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split, www.fesb.hr

10.  Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, www.fkit.hr

11.  Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, www.fpz.hr

12.  Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, www.fsb.hr

13.  Geodetski fakultet, Zagreb, www.geof.hr

14.  Građevinski fakultet, Osijek, www.gfos.hr

15.  Građevinski fakultet, Rijeka, www.gradri.hr

16.  Građevinsko-arhitektonski fakultet, Split, www.gradst.hr

17.  Građevinski fakultet, Zagreb, www.grad.hr

18.  Grafički fakultet, Zagreb, www.grf.hr

19.  Hrvatska elektroprivreda d. d., Zagreb, www.hep.hr

20.  Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb , www.hztk.hr

21. HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama, Zagreb, www.voda.hr

22.  INA d. d., Zagreb, www.ina.hr

23. INETEC - Institut za nuklearnu tehnologiju d. o. o., Zagreb, http://www.inetec.hr/en/

24.  INGRA d. d. Zweigstelle, Düsseldorf, Njemačka, www.ingra.hr

25.  Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb , www.igh.hr

26.  Institut prometa i veza, Zagreb , www.fpz.hr/ipv/

27.  Kemijsko-tehnološki fakultet, Split , www.ktf-split.hr

28.  Končar - Institut za elektrotehniku d. d., Zagreb , www.koncar-institut.hr

29.  Metalurški fakultet, Sisak , www.simet.hr

30.  Odašiljači i veze d.o.o., Zagreb, www.oiv.hr

31.  OIKON d. o. o. - Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb, www.oikon.hr

32.  Pliva Hrvatska d.d., Zagreb, www.pliva.hr

33.  Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,  www.unios.hr

34.  Pomorski fakultet, Rijeka, www.pfri.hr

35.  Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, www.pbf.hr

36.  Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek, www.ptfos.hr

37.  Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, www.rgn.hr

38.  Strojarski fakultet, Slavonski Brod, www.sfsb.hr

39.  Supra Net, d.o.o., www.supranet.hr

40.  Sveučilište u Dubrovniku, www.unidu.hr

41.  Sveučilište u Zagrebu, www.unizg.hr

42.  Šumarski fakultet, Zagreb, www.sumfak.hr

43.  Tehnički fakultet, Rijeka, www.riteh.hr

44.  Tehničko veleučilište u Zagrebu, www.tvz.hr

45.  Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, www.ttf.hr

46.  Uljanik brodogradilište d. d., Pula, www.uljanik.hr

47.  Vindija d. d., Varaždin, www.vindija.hr

48.  Veleučilište u Karlovcu, www.vuka.hr

49.  Zagrebačke otpadne vode d. o. o., Zagreb, www.zov-zagreb.hr