Znanstveno vijeće

Izvod iz Statuta HATZ-a

 

Članak 38.

Znanstveno vijeće Akademije je znanstveno tijelo Akademije. Znanstveno vijeće Akademije čine predstavnici pojedinih Odjela (jedan po Odjelu) i predsjednik Znanstvenog vijeća. Članovi Znanstvenog vijeće Akademije biraju se iz redova članova Akademije i emeritusa Akademije po Odjelima na razdoblje od četiri godine s mogućnošću ponavljanja.

Predsjednik Akademije je po funkciji član i predsjednik Znanstvenog vijeća. Svaki Odjel predlaže jednog predstavnika Odjela kao kandidata za člana Znanstvenog vijeća. Tajnik i zamjenik tajnika Odjela ne mogu biti kandidati za člana Znanstvenog vijeća.

Odluku o izboru članova Znanstvenog vijeća (jedan po Odjelu) donosi Predsjedništvo na prijedlog svakog pojedinog Odjela.

Znanstveno vijeće obavlja sljedeće poslove :

  • utvrđuje i provodi znanstvene i stručne aktivnosti Akademije radi jačanja i promocije znanstvenog statusa Akademije;
  • raspravlja i odlučuje o znanstvenim i stručnim pitanjima odnosno znanstvenom radu;
  • raspravlja i odlučuje o sudjelovanju u znanstvenim projektima;
  • prati i potiče rad Centara;
  • obavlja druge poslove sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom  obrazovanju.

ZNANSTVENO VIJEĆE HATZ-a 2017-2021.

Predsjednik

1. Prof. dr. sc. Zdravko Terze

Članovi          

 

2.         Prof. emer. dr. sc. Hildegard Auf-Franić

3.         Prof. dr. sc. Milena Mandić

4.         Prof. dr. sc. Siniša Fajt

5.         Prof. dr. sc. Davor Grgić

6.         Prof. dr. sc. Ante Mihanović

7.         Prof. dr. sc. Zdenka Bolanča

8.         Prof. dr. sc. Mario Kovač

9.         Prof. dr. sc. Želimir Kurtanjek

10.       Prof. dr. sc. Branka Medved-Rogina

11.       Prof. dr. sc. Vesna Cerovac

12.       Prof. dr. sc. Darko Vrkljan

13.       Prof. dr. sc. Josip Brnić

14.       Prof. dr. sc. Vladimir Medved

15.       Prof. dr. sc. Ružica Čunko

Zamjenici članova

 

Prof. dr. sc. Tihomir Jukić

Prof. dr. sc. Vlatka Jirouš-Rajković

Prof. dr. sc. Krešimir Meštrović

Prof. dr. sc. Bernard Franković

Prof. emer. dr. sc. Božidar Biondić

Prof. dr. sc. Darko Babić

Prof. dr. sc. Goran Martinović

Prof. dr. sc. Antun Glasnović

Prof. dr. sc. Sonja Grgić

Prof. dr. sc. Franko Rotim

Prof. dr. sc. Davorin Matanović

Prof. dr. sc. Zdravko Virag

Prof. dr. sc. Darko Stipaničev

Prof. dr. sc. Đurđica Parac-Osterman