Uprava akademije

IZVOD IZ STATUTA HATZ-a

UPRAVA AKADEMIJE

Članak 33.

Upravu Akademije sačinjavaju predsjednik Akademije, dva dopredsjednika Akademije, glavni tajnik Akademije i prethodni predsjednik Akademije. Mandat Uprave traje 4 godine. Mandat članovima Uprave traje dok im traje funkcija koju obnašaju u Akademiji  a na temelju koje su postali članovi Uprave.

Upravu saziva predsjednik Akademije. Uprava donosi odluke na sjednicama. Odluka je pravovaljana ako je sjednici prisustvovala natpolovična većina članova Uprave i ako je za odluku glasovala većina prisutnih članova. Glasovanje na Upravi je javno.

Članak 34.

Uprava obavlja sljedeće poslove:

 

  • priprema i organizira Skupštinu
  • provodi odluke Skupštine
  • upravlja radom Akademije između dviju Skupština
  • operativno upravlja radom Akademije
  • priprema prijedloge odluka za Predsjedništvo
  • rješava tekuća pitanja iz područja djelatnosti Akademije
  • prati izvršenje financijskog plana i programa Akademije
  • odobrava isplate i naknade za izvršenje pojedinih poslova i zadataka u skladu s Pravilnikom o stjecanju i raspodjeli prihoda Stručne službe Akademije
  • odlučuje o sudjelovanju Akademije u pokroviteljstvu skupova i drugih aktivnosti iz djelokruga Akademije na osnovi mišljenja odgovarajućih Odjela.

 

 

Uprava HATZ-a 2013-2017.

1. Prof. dr. sc. Vladimir Andročec, predsjednik HATZ-a

2. Prof. dr. sc. Vladimir Medved, dopredsjednik HATZ-a

3. Prof. dr. sc. Zdravko Terze, dopredsjednik HATZ-a

4. Prof. dr. sc. Dubravko Rogale, glavni tajnik HATZ-a

5. Prof. dr. sc. Stanko Tonković, prethodni predsjednik HATZ-a