Podupirući članovi Akademije

1. Arhitektonski fakultet, Zagreb, www.arhitekt.hr
2. Brodarski institut d.o.o. , Zagreb, www.hrbi.hr
3. Centar za vozila Hrvatske d.o.o., www.cvh.hr
4. Državni hidrometeorološki zavod www.dhmz.htnet.hr

5. EKO d.o.o., Zagreb, www.ekozg.hr
6. Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb, www.eihp.hr
7. Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, www.ericsson.hr
8. Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, www.fer.unizg.hr
9. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek, www.etfos.hr
10.  Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split, www.fesb.hr
11. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, www.fkit.hr
12.  Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, www.fpz.hr
13.  Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, www.fsb.hr
14.  Geodetski fakultet, Zagreb, www.geof.hr
15.  Građevinski fakultet, Osijek, www.gfos.hr
16.  Građevinski fakultet, Rijeka, www.gradri.hr
17.  Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split, www.gradst.hr
18.  Građevinski fakultet, Zagreb, www.grad.hr
19.  Grafički fakultet, Zagreb, www.grf.hr
20.  Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, www.hep.hr
21. Hrvatska gospodarska komora, www.hgk.hr
22.  Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Zagreb, www.hkig.hr
23.  Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb, www.hkis.hr
24.  Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb , www.hztk.hr
25.  INA d.d., Zagreb, www.ina.hr
26.  INETEC – Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o., Zagreb, http://www.inetec.hr/en/
27.  INGRA d.d. Zweigstelle, Düsseldorf, Njemačka, www.ingra.hr
28.  Institut IGH d.d., Zagreb , www.igh.hr
29.  Kemijsko-tehnološki fakultet, Split , www.ktf-split.hr
30.  KONČAR – Elektroindustrija d.d., Zagreb, www.koncar.hr
31.  KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d., Zagreb , www.koncar-institut.hr
32.  Metalurški fakultet, Sisak, www.simet.hr

33. Petrokemija d.d., Kutina, www.petrokemija.hr
34.  PLIVA HRVATSKA d.o.o., Zagreb, www.pliva.hr
35.  PODRAVKA d.d., Koprivnica, www.podravka.hr
36.  Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, www.unipu.hr
37.  Pomorski fakultet, Rijeka, www.pfri.hr
38.  Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, www.pbf.hr
39.  Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek, www.ptfos.hr
40.  Pučko otvoreno učilište Zagreb, www.pou.hr
41.  Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, www.rgn.hr

42. SRCE – Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, www.srce.unizg.hr
43.  Strojarski fakultet, Slavonski Brod, www.sfsb.hr

44. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, www.unios.hr
45.  Sveučilište Sjever, Varaždin, www.unin.hr
46.  Sveučilište u Dubrovniku, www.unidu.hr
47.  Sveučilište u Zagrebu, www.unizg.hr
48.  Šumarski fakultet, Zagreb, www.sumfak.hr
49.  Tehnički fakultet, Rijeka, www.riteh.hr
50.  Tehničko veleučilište u Zagrebu, www.tvz.hr
51.  Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, www.ttf.hr
52.  TEHNIX d.o.o., Donji Kraljevec, www.tehnix.hr

53. Veleučilište Velika Gorica, www.vvg.hr
54.  Zagreb-Montaža-Gruppe, Düsseldorf, Njemačka, http://www.zagreb-montaza.hr
55.  Zagrebačke otpadne vode d.o.o., Zagreb, www.zov-zagreb.hr