Odjel strojarstva i brodogradnje

12. ODJEL STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Tajnik: Mladen Šercer

Zamjenik tajnika: Željko Domazet

Napomena:
Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na  članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je  broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije,  no oni nisu članovi odjela. Numerus clausus ne odnosi se na emerituse  Akademije.

Rubrike označene kao X     predstavljaju slobodna mjesta u odjelima.

Obavijest o smrti prof. dr. sc. Ljiljane Pilić-Rabadan (1930-2017.), članice emerite Akademije u Odjelu strojarstva i brodogradnje 

Odjel strojarstva i brodogradnje

Tijekom 2014. godine Odjel strojarstva i brodogradnje je organizirao:

  1. Okrugli stol:  Aditivne tehnologije – 4. industrijska      revolucija?, u suradnji sa Fakultetom strojarstva i brodogradnje,      Zagreb i Centrom  za aditivne tehnologije dana 30.10.2014.
  2. Članovi Odjela su objavljivali znanstvene radove u renomiranim      domaćim i međunarodnim časopisima iz svog područja.
  3. Članovi Odjela su sudjelovali u mnogobrojnim domaćim i međunarodnim      projektima (npr. IPA IIIc, EcoInnovation, FP7, Life, Prekogranična      suradnja i sl.).

Plan rada za 2015. godinu

  1. Organiziranje Okruglog stola na aktualnu društvenu situaciju
  2. Nastup na domaćim i međunarodnim konferencijama
  3. Sudjelovanje u provedbi domaćih i međunarodnih projekata