Odjel strojarstva i brodogradnje

12. ODJEL STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Tajnik: Željko Domazet

Zamjenik tajnika: Antun Galović

Članstvo

 

 

 

 

 

 

Emeritusi Akademije 8 Članovi Akademije Suradnici Akademije
Alfirević Ivo Brnić Josip Ćurković Lidija
Butković Mirko Domazet Željko Karšaj Igor
Ferić Miljenko Filetin Tomislav Lulić Zoran
Jelaska Damir Galović Antun Math Miljenko
Križan Božidar Matejiček Franjo Pavković Branimir
Krumes Dragomir Mikac Tonči Tonković Zdenko
Liščić Božidar Mrša Zoran Udiljak Toma
Senjanović Ivo Sorić Jurica
Šercer Mladen
Veža Ivica
Međunarodni članovi
Akademije: 1
Dopušteno: 2
Virag Zdravko X
 Holzer Clemens Zelenika Saša X
 X X X
Brojno   stanje: 19 12 7
Dopušteni   broj: 23 13 10

Napomena:
Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na  članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je  broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije,  no oni nisu članovi odjela. Numerus clausus ne odnosi se na emerituse  Akademije.

Rubrike označene kao X     predstavljaju slobodna mjesta u odjelima.

Obavijest o smrti prof. dr. sc. Ljiljane Pilić-Rabadan (1930-2017.), članice emerite Akademije u Odjelu strojarstva i brodogradnje 

Odjel strojarstva i brodogradnje

Tijekom 2014. godine Odjel strojarstva i brodogradnje je organizirao:

  1. Okrugli stol:  Aditivne tehnologije – 4. industrijska      revolucija?, u suradnji sa Fakultetom strojarstva i brodogradnje,      Zagreb i Centrom  za aditivne tehnologije dana 30.10.2014.
  2. Članovi Odjela su objavljivali znanstvene radove u renomiranim      domaćim i međunarodnim časopisima iz svog područja.
  3. Članovi Odjela su sudjelovali u mnogobrojnim domaćim i međunarodnim      projektima (npr. IPA IIIc, EcoInnovation, FP7, Life, Prekogranična      suradnja i sl.).

Plan rada za 2015. godinu

  1. Organiziranje Okruglog stola na aktualnu društvenu situaciju
  2. Nastup na domaćim i međunarodnim konferencijama
  3. Sudjelovanje u provedbi domaćih i međunarodnih projekata