Međunarodni članovi Akademije

Prezime i ime

1. Ahić-Đokić Melita
2. Geršak Jelka
3. Lipičnik Martin
4. Kipphan Helmut
5. Mitra Sanjit Kumar
6. Palik František
7. Podhradsky Pavol
8. Rajendrakumar Anayath
9. Raspor Peter
10. Soljačić Marin
11. Vranešić Zvonko George