Funkcionalna shema

ČLANSTVO HATZ-a (PO KATEGORIJAMA I ODJELIMA)

Stanje nakon 17. sjednice Predsjedništva HATZ-a

10. svibnja 2017.

Članovi Akademije 100
Emeritusi Akademije 78
Suradnici Akademije 53
Međunarodni članovi Akademije 11
Počasni članovi Akademije 10
Podupirući članovi Akademije 51
UKUPNO: 303

Napomena:
Brojno stanje i dopušteni broj članstva u odjelima odnose se na  članove Akademije, suradnike Akademije i međunarodne članove Akademije, čiji je  broj ograničen u skladu s čl. 3 Pravilnika o izboru u članstvo HATZ-a (numerus clausus). Numerus clausus odnosi se i na počasne članove Akademije,  no oni nisu članovi odjela. Numerus clausus ne odnosi se na emerituse  Akademije.

Rubrike označene kao X      predstavljaju slobodna mjesta u odjelima.

 

1. ODJEL ARHITEKTURE I URBANIZMA

Tajnik: Tihomir Jukić

Zamjenik tajnika: Srečko Pegan

Članstvo

 

 

Emeritusi Akademije  2 Članovi Akademije Suradnici Akademije
Auf-Franić   Hildegard Baletić Bojan Tušek Darovan
Jurković Sonja Jukić Tihomir Veršić Zoran
Obad-Šćitaroci   Mladen X
Pegan Srečko X
Brojno   stanje: 6 4 2
Dopušteni   broj: 8 4 4

 

2.   ODJEL BIOPROCESNOG   INŽENJERSTVA

Tajnik: Zlatko Kniewald

Zamjenica tajnika: Milena Mandić

Članstvo

 

 

 

 

Emeritusi Akademije 11 Članovi Akademije Suradnici Akademije
Babić Jurislav Grladinović   Tomislav
Figurić   Mladen Stjepan Grbac Ivica Horvat Dubravko
Franekić Jasna Herceg Zoran Horvat Predrag
Karlović Damir Ježek Damir Jambreković Vladimir
Kniewald Jasna Lelas Vesna Jirouš – Rajković Vlatka
Kniewald Zlatko Mandić Milena X
Kralik Gordana Mrša Vladimir X
Lovrić Tomislav Šantek Božidar X
Ljuljka Boris Šubarić Drago X
Sever Stanislav Šušković Jagoda X
Tripalo Branko
Ugarčić   Žaneta
X
Međunarodni članovi Akademije 1 X
Raspor Peter X
Brojno   stanje: 15 10 5
Dopušteni   broj: 23 13 10

 

3. ODJEL   ELEKTROTEHNIKE I ELEKTRONIKE

Vršitelj dužnosti tajnika: Mario Vražić

Vršitelj dužnosti zamjenika tajnika: Ivica Pavić

Članstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emeritusi Akademije 8 Članovi Akademije Suradnici Akademije
Ban Drago Domitrović   Hrvoje Car Stjepan
Haznadar Zijad Milković Mateo Fajt Siniša
Hebel Zdravko Pavić Ivica Meštrović Krešimir
Ilić Ivan Vražić Mario
Kelemen Tomislav X
Roje Vesna X
Somek Branko X
X X
X X
X X
X X
X X
X X
Brojno   stanje: 7 3 4
Dopušteni   broj: 22 12 10

 

4. ODJEL ENERGIJSKIH SUSTAVA 

Tajnik: Nikola Čavlina

Zamjenik tajnika: Željko Bogdan 

Članstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emeritusi Akademije 3 Članovi Akademije Suradnici Akademije
 Feretić Danilo  Barbir Frano  Grgić Davor
 Mikuličić Vladimir  Bogdan Željko  Komen Vitomir
 Čavlina Nikola  Malbaša Niko
 Debrecin Nenad  Šimić Zdenko
 Duić Neven  Šljivac Damir
 Franković Bernard  Višković Alfredo
 Granić Goran  Zeljko Mladen
 Krajcar Slavko
 Tomšić Željko X
X
X
Brojno   stanje: 16 9 7
Dopušteni   broj: 19 9 10
5. ODJEL GRAĐEVINARSTVA I GEODEZIJE

Tajnica: Dubravka Bjegović

Zamjenik tajnice: Davorin Kovačić

Članstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emeritusi Akademije 14 Članovi Akademije Suradnici Akademije
Androić Boris Čaušević Mehmed Kovačević Meho Saša
Aničić Dražen Dujmović Darko Margeta Jure
Beslać Jovo Lapaine Miljenko Puž Goran
Biondić Božidar Marović Pavao Szavits-Nossan Antun
Bjegović Dubravka Medak Damir
Dvornik Josip Mihanović Ante
Frančula Nedjeljko Munjiza Ante
Kos Zorko Ožanić Nevenka
Kovačić Davorin Pribičević Boško
Marušić Josip  Sorić Zorislav
Solarić Nikola X
Sršen Mate X
Verić Franjo X
Žagar Zvonimir X X
X X
X X
Brojno   stanje: 14 10 4
Dopušteni   broj: 23 13 10

 

6. ODJEL GRAFIČKOG INŽENJERSTVA

Tajnik: Darko Agić

Zamjenik tajnika: Klaudio Pap

Članstvo

 

 

Emeritusi Akademije 3 Članovi Akademije Suradnici Akademije
Bolanča Stanislav Agić Darko Babić Darko
Golubović Adrijano Bolanča Zdenka Kropar Vančina Vesna
Žiljak Vilko Milković Marin
Pap Klaudio
Međunarodni članovi Akademije   2 X
Anayath Rajendrakumar X
Kipphan Helmut X
X
Brojno   stanje: 6 4 2
Dopušteni   broj: 10 4 6

 

7. ODJEL INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Tajnik: Sven Lončarić

Zamjenik tajnika: Dinko Begušić

Članstvo

 

 

 

Emeritusi Akademije 3 Članovi Akademije Suradnici Akademije
Bogunović Nikola Begušić Dinko Dalbelo Bašić Bojana
Majdandžić Niko Kalpić Damir Fertalj Krešimir
Rožić Nikola Kovač Mario Kliček Božidar
Krakar Zdravko Martinović Goran
Međunarodni članovi  Akademije  2 Lončarić Sven Mlinarić Hrvoje
Vranešić Zvonko George Mornar Vedran Žagar Martin
Mitra Sanjit Kumar Srbljić Siniša X
Žagar Mario X
Brojno   stanje: 14 8 6
Dopušteni   broj: 16 8 8
8. ODJEL KEMIJSKOG INŽENJERSTVA 

Tajnik: Antun Glasnović

Zamjenica tajnika: Vesna Tomašić

Članstvo

 

 

Emeritusi Akademije 9 Članovi Akademije Suradnici Akademije
Bošnjak Marijan Glasnović Antun Rogošić Marko
Gomzi Zoran Kralj Damir Sućeska Muhamed
Hraste Marin Matijašević   Ljubica
Janović Zvonimir Moguš-Milanković   Andrea
Katavić Ivan Tomas Srećko
Kurtanjek   Želimir Tomašić Vesna
Štern Ivica Zelić   Bruno
Vasić-Rački Đurđa X
Zrnčević Stanka X
X X
Brojno   stanje: 9   7 2
Dopušteni   broj: 13   8 5
9. ODJEL KOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA

Tajnik: Davor Bonefačić

Zamjenica tajnika: Snježana   Rimac-Drlje

Članstvo

 

 

 

Emeritusi Akademije 2 Članovi Akademije Suradnici Akademije
Kviz Boris Bonefačić Davor Afrić Winton
Zovko –   Cihlar Branka Grgić Mislav Šarolić Antonio
Grgić Sonja X
Lipovac Vladimir X
Međunarodni   članoviAkademije    2 Medved-Rogina   Branka X
Ahić-Đokić   Melita Rimac-Drlje   Snježana X
Podhradsky Pavol Skala Karolj X
X X
Brojno   stanje: 9 7 2
Dopušteni   broj: 16 8 8
10. ODJEL PROMETA

Tajnica: Vesna Cerovac

Zamjenik tajnice: Mario Anžek

Članstvo

 

 

 

 

 

 

Emeritusi Akademije 7 Članovi Akademije Suradnici Akademije
Božičević Josip Anžek Mario Čišić Dragan
Cerovac Vesna Čorić Većeslav Kasum   Josip
Hnatko Emil Grbavac Vitomir Peran Zdravko
Komadina Pavao Mrnjavac Edna Šarić Slavko
Mikula Miroslav Gold   Hrvoje X
Rotim Franko Kos Serđo X
Županović Ivan Miloš Ivan X
Međunarodni članovi Akademije    2 X
Lipičnik Martin
X
Palik František X X
Brojno   stanje: 11 7 4
Dopušteni   broj: 18 8 10
11. ODJEL RUDARSTVA I   METALURGIJE

Tajnik: Ivan Tomašić

Zamjenik tajnika: Josip Črnko

Članstvo

 

 

Emeritusi Akademije 3 Članovi Akademije Suradnici Akademije
Sečen Josip Črnko Josip Bedeković Gordan
Markotić Anto Gaurina-Međimurec   Nediljka Kovačević-Zelić   Biljana
Salopek Branko Tomašić Ivan Kujundžić   Trpimir
Vrkljan Darko Matanović   Davorin
X
X
Brojno   stanje: 8 4 4
Dopušteni   broj: 10 6 4

12. ODJEL STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

Tajnik: Mladen Šercer

Zamjenik tajnika: Željko Domazet

Članstvo

 

 

 

 

 

 

 

Emeritusi Akademije 7 Članovi Akademije Suradnici Akademije
Alfirević Ivo Domazet Željko Math Miljenko
Butković Mirko Filetin Tomislav Pavković   Branimir
Ferić Miljenko Galović Antun Tonković Zdenko
Križan Božidar Jelaska Damir Udiljak Toma
Krumes Dragomir Matejiček Franjo
Liščić Božidar Mikac Tonči
Senjanović Ivo Mrša Zoran
Sorić Jurica X
Šercer Mladen X
Veža Ivica X
Virag Zdravko X
Zelenika Saša X
X X
Brojno   stanje: 16 12 4
Dopušteni   broj: 23 13 10
13.  ODJEL   SUSTAVA I KIBERNETIKE

Tajnik: Bojan Jerbić

Zamjenik tajnika: Franjo Jović

Članstvo

 

 

 

 

 

Emeritusi Akademije 4 Članovi Akademije Suradnici Akademije
Damić Vjekoslav Andročec   Vladimir Cifrek Mario
Janjanin Simo Ćosić Krešimir Hocenski Željko
Jović Franjo Jerbić Bojan Mandžuka Sadko
Tonković Stanko Koroman Vladimir Mikulić Dinko
Medved Vladimir Pribanić   Tomislav
Perić Nedjeljko
Međunarodni članovi Akademije 1 Petrović Ivan X
Soljačić Marin Stipaničev Darko X
Terze Zdravko X
Brojno   stanje: 14 9 5
Dopušteni   broj: 17 9 8
14. ODJEL TEKSTILNE TEHNOLOGIJETajnica: Đurđica Parac-Osterman

Zamjenica tajnice: Edita Vujasinović

Članstvo Emeritusi Akademije 4 Članovi Akademije Suradnici Akademije
Čunko Ružica Andrassy Maja Penava Željko
Katović Drago Dragčević Zvonko Pušić Tanja
Parac-Osterman Đurđica Grancarić Ana Marija
Soljačić Ivo Rogale Dubravko
Ujević Darko X
Međunarodni članovi Akademije    1 Vujasinović Edita X
Geršak Jelka X
Brojno stanje: 8 6 2
Dopušteni broj: 11 6 5

 Počasni članovi Akademije (dopušteni broj: 20)

Podupirući članovi Akademije

1. Arhitektonski fakultet, Zagreb, www.arhitekt.hr
2. Brodarski institut d.o.o. , Zagreb, www.hrbi.hr
3. Centar za vozila Hrvatske d.o.o., www.cvh.hr
4. Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb, www.eihp.hr
5. Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, www.ericsson.hr
6. Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, www.fer.unizg.hr
7. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek. www.etfos.hr
8.  Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split, www.fesb.hr
9.  Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, www.fkit.hr
10.  Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, www.fpz.hr
11.  Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, www.fsb.hr
12.  Geodetski fakultet, Zagreb, www.geof.hr
13.  Građevinski fakultet, Osijek, www.gfos.hr
14.  Građevinski fakultet, Rijeka, www.gradri.hr
15.  Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split, www.gradst.hr
16.  Građevinski fakultet, Zagreb, www.grad.hr
17.  Grafički fakultet, Zagreb, www.grf.hr
18.  Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb, www.hep.hr
19.  Hrvatska gospodarska komora, www.hgk.hr
20.   Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Zagreb, www.hkig.hr
21.  Hrvatska komora inženjera strojarstva, Zagreb, www.hkis.hr
22.  Hrvatska zajednica tehničke kulture, Zagreb , www.hztk.hr
23.  INA d.d., Zagreb, www.ina.hr
24.  INETEC – Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o., Zagreb, http://www.inetec.hr/en/
25.  INGRA d.d. Zweigstelle, Düsseldorf, Njemačka, www.ingra.hr
26.  Institut IGH d.d., Zagreb , www.igh.hr
27.  Kemijsko-tehnološki fakultet, Split , www.ktf-split.hr
28.  KONČAR – Elektroindustrija d.d., Zagreb, www.koncar.hr
29.  KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d., Zagreb , www.koncar-institut.hr
30.  Metalurški fakultet, Sisak, www.simet.hr
31.  OIKON d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, Zagreb, www.oikon.hr
32.  PLIVA HRVATSKA d.d., Zagreb, www.pliva.hr
33.  PODRAVKA d.d., Koprivnica, www.podravka.hr
34.  PRONING DHI d.o.o., Zagreb, www.proning-dhi.hr
35.  Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, www.unipu.hr
36.  Pomorski fakultet, Rijeka, www.pfri.hr
37.  Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, www.pbf.hr
38.  Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek, www.ptfos.hr

39. Pučko otvoreno učilište Zagreb, www.pou.hr 
40.  Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, www.rgn.hr
41.  Strojarski fakultet, Slavonski Brod, www.sfsb.hr
42.  Sveučililšte Sjever, Varaždin, www.unin.hr
43.  Sveučilište u Dubrovniku, www.unidu.hr
44.  Sveučilište u Zagrebu, www.unizg.hr
45.  Šumarski fakultet, Zagreb, www.sumfak.hr
46.  Tehnički fakultet, Rijeka, www.riteh.hr
47.  Tehničko veleučilište u Zagrebu, www.tvz.hr
48.  Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, www.ttf.hr
49.  TEHNIX d.o.o., Donji Kraljevec, www.tehnix.hr
50.  Zagreb-Montaža-Gruppe, Düsseldorf, Njemačka, http://www.zagreb-montaza.hr
51.  Zagrebačke otpadne vode d.o.o., Zagreb, www.zov-zagreb.hr