Zagreb, 20.12.2017.

Logo HATZ-a

 

AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE – HATZ

Kačićeva 28, 10000 Zagreb

www.hatz.hr

 

 

Donatori financijskih sredstava za nagrade HATZ-a su:

 

Logo_Končar - Institut za elektrotehniku d.d., Zagreb 

KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d., Zagreb  

Logo_Centar za vozila Hrvatske d.d., Zagreb 

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d., ZagrebNa osnovi čl. 40 Statuta, čl. 2, 5, 6, 7, 9 i 10 Pravilnika o nagradama i priznanjima Akademije tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ)

te odluke s 3. sjednice Predsjedništva Akademije, održane 18. prosinca 2017., Akademija raspisuje

 

NATJEČAJ ZA DODJELU NAGRADA

AKADEMIJE TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE

ZA 2017. GODINU

 

 

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske jednom godišnje dodjeljuje nagrade pojedincima za naročite doprinose u inženjerskim strukama tehničkih i biotehničkih znanosti, kao i za ostvarivanje ciljeva i programa Akademije te samoprijegoran rad koji je pridonio njezinoj društvenoj afirmaciji.

 

Akademija će dodijeliti sljedeće nagrade:

  • Nagradu za životno djelo „Moć znanja“ (do jednu nagradu);
  • Godišnju nagradu „Rikard Podhorsky“ (do tri nagrade);
  • Nagradu mladim znanstvenicima „Vera Johanides“ (do pet nagrada, od kojih će se jedna nagrada dodijeliti uspješnom mladom znanstveniku iz gospodarstva).

 

Nagrada za životno djelo „Moć znanja“ dodjeljuje se članu HATZ-a – istaknutom znanstveniku koji se naročito isticao u radu HATZ-a, za njegov cjelokupan znanstveno-istraživački rad u području tehničkih/biotehničkih znanosti i za višegodišnji doprinos napretku struke, s osobitim naglaskom na primjenu rezultata istraživačkog rada.

Godišnja nagrada „Rikard Podhorsky“ dodjeljuje se članu HATZ-a – istaknutom znanstveniku za naročito vrijedno znanstveno ili stručno postignuće koje ima primjenu i koje je unaprijedilo suradnju s gospodarstvom, kao i za istaknuti doprinos unaprjeđenju rada HATZ-a i njezinoj afirmaciji u svijetu, tijekom proteklih pet godina.

Nagrada mladom znanstveniku „Vera Johanides“ dodjeljuje se  znanstveniku koji, na dan objave Natječaja, još nije navršio 35 godina i ima obranjen doktorat znanosti, a koji je u proteklih pet godina ostvario zamjetan osobni znanstveni ili stručni napredak ili postigao zapaženi doprinos u području koje istražuje.

 

Prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrada Moć znanja“ i Rikard Podhorsky“ može dati registrirana znanstvena ustanova/organizacija, odjel Akademije ili skupina od najmanje deset članova Akademije.

Prijedlog za pokretanje postupka za dodjelu nagrade mladom znanstveniku Vera Johanides“ mogu dati najmanje tri člana Akademije ili odjel Akademije. Prijedlog mogu dati i institucije koje su podupirući članovi Akademije.

 

Prijava na Natječaj za dodjelu nagrada HATZ-a za 2017. godinu treba sadržavati:

 

  1. Prijedlog za pokretanje postupka s obrazloženjem i odlukom predlagatelja (Privitak 1. Pravilnika);
  2. Životopis kandidata;
  3. Prikaz i ocjenu radova i djelatnosti kandidata razvrstane po skupinama (prema Privitku 2. Pravilnika), a za mladog znanstvenika iz gospodarstva ispunjenje uvjeta vezanih uz inovativno djelovanje (Privitak 3. Pravilnika). Kandidati su dužni dati poveznice na izvore informacija kako bi se njihovi podatci mogli provjeriti. Obveza je kandidata da dostavi isključivo provjerljive podatke, odnosno dokumente koji to nedvojbeno dokazuju. Ako prijava ne sadrži podatak iz kojeg je vidljiva svaka navedena aktivnost ili podatak iz kojeg je moguće provjeriti svaku navedenu aktivnost, smatrat će se nepotpunom i neće se uzeti u postupak;
  4. Izjavu da je kandidat proučio i da prihvaća Pravilnik o nagradama Akademije.

 

Detaljne informacije, Pravilnik o nagradama i priznanjima te pripadajući obrasci za prijavu na Natječaj, dostupni su na poveznici:

http://www.hatz.hr/hr/pravilnik-o-nagradama-i-priznanjima/

 

 Prijedlozi se podnose Tajništvu Akademije preporučenom poštom

u razdoblju trajanja Natječaja

od (uključivo) srijede, 20. prosinca 2017. do (uključivo) utorka, 20. veljače 2018.,

na adresu:

 

AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE – HATZ

Kačićeva 28, p.p. 59, 10001 Zagreb

„Za Natječaj za dodjelu nagrada HATZ-a za 2017. godinu“,  

kao i obvezno na elektroničku adresu HATZ-a:

hatz@hatz.hr

Nepotpune prijave i prijave koje pristignu nakon isteka roka isključit će se iz Natječaja.

Za Predsjedništvo Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

Predsjednik Akademije:

Prof. dr. sc. Vladimir Andročec

Natječaj za dodjelu nagrada HATZ-a za 2017._Final